жаба: bufo
жаберная: operkulo
жаберная крышка: operkulo
жабо: krispo, ĵaboto
жабры: branko
жабы: bufedoj
жаворонки: alaŭdedoj
жаворонковые: alaŭdedoj
жаворонок: alaŭdo, kalandro
жадина: avidulo
жадничать: avidi
жадно: avide
жадность: avido, avideco
жадный: avida, avidulo
жадным: avidi
жажда: soifo
жаждать: avidi, soifi
жаждать мести: soifi
жажду: sensoifigi, sensoifiĝi, malsoifigi, malsoifiĝi, soifi
жаждущий: avida
Жак: Jakobo
жакамар: galbulo
жакамары: galbuledoj
жакаранда: palisandro
жакет: jaketo, ĵaketo
жалеть: domaĝi, bedaŭri, avari, kompati, bedaŭri
жалеть о потерянном времени: bedaŭri
жалить: piki
жалкий: mizera, kompatinda, veinda
жалко: domaĝe
жалкое: vegeti, ekzistado
жало: pikilo
жалоба: plendo
жалобе: plendmotivo
жалобный: lamenta, vea
жалобщик: plendanto, akuzanto, akuzinto
жалованье: salajro, soldo
жаловать: gratifiki, investi
жаловаться: vei, plendi
жалостный: lamenta
жалость: domaĝo
жаль: domaĝe, domaĝi
жалюзи: persieno, ĵaluzio, latkurteno
Жан: Johano
жандарм: ĝendarmo
жандармерия: ĝendarmaro
жандармский: ĝendarma
Жанна: Johanino, Johana
жанр: ĝenro
жанрист: ĝenristo
жанровая: ĝenra
жанровая картина: ĝenra
жанровая картинка: ĝenra
жанровый: ĝenra
жар: braĝo, ardo
жара: varmego
жаргон: lingvaĉo, ĵargono, slango, faklingvo
жарево: fritaĵo
жарение: fritado
жареный: terpomfingroj
жарить: rosti, frikasi, friti, pati I
жарить в масле: friti
жарить на сковороде: pati I
жариться: rostiĝi, fritiĝi
жарка: fritado
жаркий: varmega
жаркое: rostaĵo, fritaĵo
жаровня: braĝujo
жасмин: jasmeno, filadelfo
жатва: rikoltado
жатвы: tempo
жать: premi, rikolti, premi, rikolti
жать руку: premi
жать хлеб: rikolti
жбан: kruĉo
жвачка: remaĉado, maĉaĵo
жвачное: remaĉulo
жвачное животное: remaĉulo
жгут: stringilo, stringi
жгутик: filamento, flagelo
ждать: atendi, atendema
жди: -u II
жди меня: -u II
же: ja, do, gurdi, plia, sama, same, samnivela, samo, samurbano, tuj, do, ja, kvankam, sama, stari, takto, tiel
жевание: maĉado
жевательная: maĉgumo, masetero
жевательная мышца: masetero
жевательная резинка: maĉgumo
жевательный: maĉa
жевать: maĉi I
жезл: bastono
желаемое: dezirataĵo
желание: deziro, volo, deziro, malgraŭ, plenumiĝi
желанию: kontraŭvole, laŭdezire, malgraŭ
желания: pia
желательно: dezirinde
желательное: optativo
желательное наклонение: optativo
желательный: dezirinda
желатин: gelateno
желать: aspiri, deziri, voli
желающий: deziranto
желе: ĵeleo, gelatenaĵo
железа: glando, adeno, mamo, mastoido, pankreato, parotido, prostato, spermujo, timuso, tiroido, tonsilo, larma
железистый: glanda
железка: feraĵo
железная: fererco, fervojo
железная дорога: fervojo
железная руда: fererco
железнодорожная: kajo, relŝanĝilo, akcidento, stacio, taluso
железнодорожная катастрофа: akcidento
железнодорожная насыпь: taluso
железнодорожная платформа: kajo
железнодорожная станция: stacio
железнодорожная стрелка: relŝanĝilo
железнодорожник: fervojisto
железнодорожное: trafiko
железнодорожное сообщение: trafiko
железнодорожный: fervoja, vagonaro
железнодорожный состав: vagonaro
железной: rendimento
железный: fera, vitriolo
железный купорос: vitriolo
железняк: hematito, limonito, magnetito
железо: fero, lado, forĝi, mordi, ronĝi
железо гложет ржа: ronĝi
железобетон: ferbetono, armita, betono
железобетонный: ferbetona
железы: ganglionito, prostatito, endokrina
железы внутренней секреции: endokrina
железяка: feraĵo
желёз: adenito, glandito, sebumo
желёзка: glandeto
желобить: foldi
желобок: kanelo, sulko, foldo
желтоватый: flaveta
желтозём: leŭso
желток: flavaĵo, ovoflavo
желток яйца: ovoflavo
желторотик: flavbekulo
желторотый: bubo
желторотый птенец: bubo
желтофиоль: keiranto
желтуха: iktero
желтушник: erizimo
желтушный: iktera
желудёвый: glana
желудка: kardjo, ulcero
желудок: stomako, kardjo
желудочек: ventriklo, korventriklo
желудочек сердца: korventriklo
желудочно-: gastro-
желудочный: stomaka, stomaksuko, suko
желудочный сок: stomaksuko, suko
желчегонный: koleagoga
желчь: galo
жеманничать: afekti
жеманство: afektado
жемчуг: perlo
жемчужина: perlo
жемчужница: perlostro, meleagreno
жемчужный: perla, kondro
жена: edzino, lordino, fidela
жена лорда: lordino
жене: repudii, prezenti
Женева: Ĝenevo
женевский: Ĝeneva
женить: edzigi, -ig-
женитьба: edziĝo, geedziĝo
жениться: geedziĝi, edziĝi, -iĝ-
жених: fianĉo, gefianĉoj
жених и невеста: gefianĉoj
женоненавистник: mizogino
женоненавистнический: mizogina
женоненавистничество: mizogineco
женская: hierogamio, mamo, manteleto, ina, rimo
женская грудь: mamo
женская инициация: hierogamio
женская рифма: ina, rimo
женские: piĉo
женские наружные половые органы: piĉo
женский: ina, virina, femala, vulvo, femala
женский половой орган: vulvo
женский цветок: femala
женского: femala, ino
женского пола: femala
женственность: virineco
женщина: virino, ino, ĉiesulino, gravedulino, matrono, publikulino
женщину: prezenti
женьшеневый: ginsenga
женьшень: ginsengo
женьшеня: ginsenga
жеода: geodo
жердь: stango, paliseto
жеребец: virĉevalo, stalono, ĉevalviro
жеребёнок: ĉevalido
Жеребёнок: Ĉevaleto
жеребёнок: -id- I
жеребьёвка: lotado, lotumado
жерло: faŭko, kratero
жерлянка: bombinatoro
Жером: Hieronimo
жертва: viktimo, oferaĵo, viktimo
жертва нацистских зверств: viktimo
жертвенник: altaro
Жертвенник: Altaro
жертвовать: oferi
жертвой: viktimigi
жертвоприношение: oferado, brulofero
жертвоприношение на костре: brulofero
жертву: oferi
жертвы: oferema
жеруха: nasturcio
жеруха водная: nasturcio
жест: gesto
жестами: mimiki, geste
жести: ĉizojo, ladaĵo
жестикулировать: gesti
жестикуляция: gestado
жесткокрылые: koleopteroj
жестов: gestolingvo
жестовый: gesta
жестокая: akra
жестокая битва: akra
жестокий: kruela, senkora, kruelaĵo, kruelulo
жестокий поступок: kruelaĵo
жестокий человек: kruelulo
жестоко: malhumane, senkore
жестокосердие: malmolkoreco
жестокосердный: malmolkora
жестокость: kruelaĵo, krueleco, malhumaneco
жестом: geste
жесть: lado, ferlado
жестяная: ladvazo
жестяная банка: ladvazo
жестяной: lada
жестянщик: ladaĵisto
жетон: ĵetono
жечь: urtiki, -ig-
жёлоб: kanaleto, defluilo
жёлтая: budito
Жёлтая: Flava Rivero
жёлтая: karagano, nufaro, vomito
жёлтая акация: karagano
жёлтая кувшинка: nufaro
жёлтая лихорадка: vomito
Жёлтая река: Flava Rivero
жёлтая трясогузка: budito
Жёлтое: Flava Maro
Жёлтое Море: Flava Maro
жёлтый: flava
жёлудь: glano, balano, marglano
жёлудя: glaningo, kupulo
жёлчная: gala
жёлчная критика: gala
жёлчного: kolecistito
жёлчном: galhumora
жёлчный: gala, ĥolerika, kolerika, galveziko, ĥolecisto, kolecisto, koledoko, gala
жёлчный проток: koledoko
жёлчный пузырь: galveziko, ĥolecisto, kolecisto, gala
жёлчь: galo
жёрдочка: stangeto, sidstango
жёрнов: muelŝtono
жёсткий: malmola, dura, rigida, durdisko
жёсткий диск: durdisko
жёсткости: nervuro
жёсткость: malmoleco, rigideco
жжение: urtikado
жжёной: empireŭmo
живая: heĝo
живая изгородь: heĝo
живительный: viviga, vivodona
живица: terebinto
живо: vive, vigle
живого: ĉu
живого ли: ĉu
живое: vivaĵo, vivulo
живое существо: vivaĵo, vivulo
живой: viva, vigla
живокость: delfinio
живописец: pentristo
живописность: pitoreskeco
живописный: pitoreska, pentrinda
живописца: pentrejo
живопись: pentrado, pentrarto, fresko
живописью: pentri
живородящий: vivonaska
живосечение: vivisekcio
живость: viglo, vigleco, spriteco
живость ума: spriteco
живот: abdomeno, ventro, ventrodoloro
живота: meteorismo
животворный: vivodona, viviga
животе: borborigmo, ventraltere, ventrodoloro
животновод: bestobredisto, brutobredisto, bredisto
животноводство: bestobredado
животного: bleko
животное: animalo, besto, animalaro, hejmbesto, hufulo, poŝbesto, rabobesto, remaĉulo, ŝarĝobruto, zoofito, besto, regno
животное царство: animalaro, regno
животный: animalaro, faŭno, sebo, regno
животный мир: animalaro, faŭno, regno
животных: bestaro, bestodresado
живучий: vivema
живучка: ajugo, sempervivo
живущий: cenobito
живущий в общине: cenobito
жига: ĵigo
жиголо: ĝigolo
жидкий: likva
жидкое: ŝampuo
жидкое мыло: ŝampuo
жидком: stato
жидкость: likvaĵo, fluaĵo, likvigi, likviĝi, sinovio
жижа: sterkakvo
жизненность: viveco
жизненный: viva, vitala, vivnivelo
жизненный уровень: vivnivelo
жизнерадостный: joviala
жизнеспособность: vivkapableco
жизнеспособный: vivkapabla
жизни: bohemiano, diboĉi, loksidi, nomadi, vivdaŭro, vivkondiĉoj, vivmaniero, vivoplena, kvazaŭ, loksidanta, pozicio
жизнь: vivo, Kalvario, mortigi sin, almoza, batalo, sango, treni
жизнью: pagi, pri, riski
жиклёр: ajuto
жила: vejno, gango I, minvejno, kablero, ercvejno, mino, ormino
жилет: veŝto, naĝozono
жилетка: veŝto
жилец: domano
жилистый: vejna
жилище: loĝejo, nesto
жилка: fibro, vejno, nervuro, vejno
жилками: vejna
жильё: loĝejo
жильная: gangujo, matrico
жильная порода: matrico, gangujo
жилья: loĝebla
жимолостные: kaprifoliacoj
жимолость: lonicero, kaprifolio, ksilosteo
жимолость душистая: kaprifolio
жимолость лесная: ksilosteo
жир: graso, balengraso, fiŝoleo, paniklo, sebo
жираф: ĝirafo
Жираф: Ĝirafo
жирафы: ĝirafedoj
жиреть: grasiĝi
жирировать: ĝiri
жирное: grasaĵo
жирный: grasa, oleeca, seba, dika
жировая: adipo
жировая ткань: adipo
жировик: lipomo, sebuma
жировой: seba, grasa, adipa
жиром: sebi
жироскоп: giroskopo
жирянка: pingikolo
житель: loĝanto, aborigeno, aŭtoktono, indiĝeno, kavernulo, landano, montano, okcidentano, orientano, pasloĝanto, praloĝanto, samurbano
житель Востока: orientano
житель гор: montano
житель западных стран: okcidentano
житель того же самого города: samurbano
жительстве: separi
жительство: domicilo, separado
житняк: agropiro
жить: vivi, loĝi, kunvivi, loksidi, paraziti, tendumi, ĉe, signifi, vivi
жить в палатке: tendumi
жить вместе: kunvivi
жить оседло: loksidi
жить паразитом: paraziti
жить своим трудом: vivi
жить у родителей: ĉe
жмет: premi
жминда: blito
жмурки: blindludo
жмых: rekremento
жнейка: rikoltmaŝino
жнец: rikoltisto
жнивьё: stoplo, stoplejo
жокей: ĵokeo
жонглёр: ĵonglisto
жонглирование: ĵonglado
жонглировать: ĵongli
жонкиль: jonkvilo
Жорж: Georgo I
жрать: manĝegi, vori
жребием: lotumi
жребий: loto, loti
жребия: lotado
жрец: pastro, pontifiko
жреческий: pastra
жречество: pastraro
жрица: pastrino
жужелица: karabo
жужелицы: karabedoj
жужжальце: haltero
жужжание: zumado, susurado
жужжать: zumi, susuri
жук: koleoptero, cimo, skarabo, bupresto, geotrupo, kopriso, krizomelo, leptinotarso, majskarabo, melolonto, orskarabo, skarabo, sterkoskarabo
жук-бронзовка: cetonio
жук-дровосек: cerambiko
жуки: koleopteroj
жук-могильщик: silfo, nekroforo
жук-олень: lukano
жук-усач: cerambiko
жулик: fraŭdulo
жульничать: fraŭdi
жульнический: fraŭda
жульничество: fraŭdo
журавельник: erodio
журавлеобразные: gruoformaj
журавли: gruedoj
журавль: gruo
Журавль: Gruo
журавль: gruo
журнал: revuo, ĵurnalo, loglibro, magazino, bulteno, ilustri
журнала: kajero
журналист: gazetisto, ĵurnalisto, aĉetebla
журналистика: -ik-
журналы: -j
журчание: murmurado, lirlado
журчать: lirli, murmuri, brueti
жуткий: horora, timiga
жуть: hororo
Жюль: Julio II
жюри: juĝantaro, ĵurio, ĵuriano, ĵuriestro, ĵurio
жюри присяжных: ĵurio