выездка: rajdarto, maneĝo
выемка: kanelo, dentaĵo, sinuso
выехать: elveturi
выжать: vringi
выжечь: forbruligi
выжженной: bruldezertigo
выжималка: vringilo
выжимать: tordelpremi
выжимки: rekremento
вызвать: okazigi, rezultigi, elvoki, anemiigi, dueldefii, duelinviti, estigi, komocii, paniki, panikigi, perturbi, stresi, vomigi, defii, doni, okazigi, provoki, turni, vertiĝo
вызвать аппетит: doni
вызвать возмущение: provoki
вызвать головокружение: turni, vertiĝo
вызвать к существованию: estigi
вызвать катастрофу: okazigi
вызвать кого-л: defii
вызвать малокровие: anemiigi
вызвать на дуэль: dueldefii, duelinviti
вызвать панику: paniki, panikigi
вызвать рвоту: vomigi
вызвать сбой: perturbi
вызвать сотрясение: komocii
вызвать стресс: stresi
выздоравливать: resaniĝi
выздоровление: resaniĝo
вызов: defii, duelinvito, kontumaca
вызов на дуэль: duelinvito
вызревание: forci
вызывает: dolori
вызывать: kaŭzi, agaci, asfiksii, deprimi, halucini, interesi, koaguli, konstipi, laksigi, malsanigi, naŭzi, perfori, solvi, eksciti, solvi
вызывать болезнь: malsanigi
вызывать восхищение: eksciti
вызывать галлюцинации: halucini
вызывать депрессию: deprimi
вызывать запор: konstipi
вызывать интерес: interesi
вызывать коагуляцию: koaguli
вызывать оскомину: agaci
вызывать отвращение: naŭzi
вызывать понос: laksigi
вызывать прободение: perfori
вызывать рассасывание: solvi
вызывать рассасывание нарыва: solvi
вызывать тошноту: naŭzi
вызывать удушье: asfiksii
вызывающий: provoka, agacanta, alergiiga, interesa, konstipa, ridiga, seneĥa, suspekta, suspektinda, terniga, ulceriga, vertiĝa
вызывающий аллергию: alergiiga
вызывающий головокружение: vertiĝa
вызывающий запор: konstipa
вызывающий изъязвление: ulceriga
вызывающий интерес: interesa
вызывающий оскомину: agacanta
вызывающий подозрение: suspekta, suspektinda
вызывающий смех: ridiga
вызывающий чиханье: terniga
выиграть: gajni
выиграть сражение: gajni
выигрывает: riski
выигрыш: gajno
выигрышный: gajna
выискать: elserĉi
выйдет: rezulti
выйти: eliri, eliĝi, demisii, edziniĝi, eksiĝi, elbordiĝi, elbusiĝi, elmodiĝi, elvagoniĝi, emerĝi, furioziĝi, pensiuliĝi, surbordiĝi, el, pacienco
выйти в отставку: demisii, eksiĝi
выйти замуж: edziniĝi
выйти из автобуса: elbusiĝi
выйти из берегов: elbordiĝi
выйти из вагона: elvagoniĝi
выйти из затруднения: el
выйти из моды: elmodiĝi
выйти из себя от ярости: furioziĝi
выйти из среды: emerĝi
выйти из терпения: pacienco
выйти на берег: surbordiĝi
выйти на пенсию: pensiuliĝi
выказать: elmontri
выказывать: elmontri
выкарабкаться: elgrimpi
выкачать: elŝuti, elpumpi
выкидыш: abortaĵo
выкинуть: aborti
выкинуть плод: aborti
выключатель: ŝaltilo
выключить: malŝalti
выключка: alkadrigo
выклянчить: elalmozi
выковать: elforĝi
выколоть: elpiki
выкопать: elfosi
выкорчевать: elradikigi
выкрик: vivuo
выкройка: ŝablono, tajlaĵo
выкручивать: tordi
выкуп: elaĉeto
выкупить: elaĉeti
вылезть: elgrimpi
вылет: elflugo
вылететь: elflugi
вылитый: portreto
вылить: elverŝi, elbareligi
выложить: elmeti
вылупиться: elŝeliĝi
вылупиться из яйца: elŝeliĝi
вылущивание: enukleado
вылущивать: enuklei
выманивание: ellogo
выманить: ellogi
вымачивание: macerado
вымачивать: maceri
вымерший: fosilia
вымести: elbalai
вымогатель: ĉantaĝisto
вымогать: ĉantaĝi
вымолить: elalmozi
вымпел: flagrubando, kojnoflago, vimplo
вымысел: fikcio
вымышленный: fikcia
вымя: mamo
вынашивать: cerbumi
вынашивать мысль: cerbumi
вынести: elporti, elteni, diskutigi, separi, verdikti
вынести вердикт: verdikti
вынести на обсуждение: diskutigi
вынести приговор: verdikti
вынести решение о раздельном жительстве супругов: separi
выносимый: eltenebla
выносить: toleri, malŝati, toleri
выносливый: eltenema
вынужденный: kontraŭvola, devigata, devigita
вынуть: elingigi, elbareligi, elmergi, malmergi, elpoŝigi, malŝtopi
вынуть затычку: malŝtopi
вынуть из кармана: elpoŝigi
вынырнуть: elmergiĝi, malmergiĝi
выпавшими: dentobreĉa
выпад: atako
выпадать: rosi
выпадение: elfalo, sedimentiĝo
выпадение осадка: sedimentiĝo
выпаривать: vaporigi
выпас: paŝtejo
выпасть: elfali, defali
выпендриваться: pranci
выпечка: bakaĵo
выпечки: bakformujo
выписать: venigi
выписки: ekstrakti
выписывать: aboni
выпить: eltrinki
выплата: elpago
выплатить: elpagi, honorarii
выплатить гонорар: honorarii
выплачивать: pensii, stipendii
выплачивать пенсию: pensii
выплачивать стипендию: stipendii
выплёвывать: sputi
выплёвывать кровь: sputi
выплыть: elnaĝi
выползти: elgrimpi, elrampi
выполнение: plenumado
выполнить: plenumi
выполняющий: akurata
выполняющий в срок: akurata
выпросить: elalmozi, elpeti
выпрыгнуть: elsalti
выпрямитель: rektifikilo
выпрямить: malkurbigi, rektigi
выпрямиться: rektiĝi, malkurbiĝi
выпрямление: malkurbigo, rektifiko
выпрямлять: rektifiki
выпрямляться: erekti
выпрячь: eljungi
выпуклость: tubero, boso, konveksaĵo, konvekseco
выпуклый: konveksa
выпуск: volumo, ellaso, emisio, kajero
выпуска: kajero
выпускать: alvusi, aperigi, diplomi
выпускать в свет: aperigi
выпускать мальков в водоём: alvusi
выпускать с дипломом: diplomi
выпускник: abituriento
выпускник среднего учебного заведения: abituriento
выпустить: ellasi
выпученные: protruda
выпученные глаза: protruda
выпученный: protruda
выпь: botaŭro
выпячиваться: elstari
вырабатывать: ellabori
выработать: ellabori
выработку: premio
выравнивание: alkadrigo
выравнивать: niveli
выражать: kontesti
выражать несогласие: kontesti
выражение: esprimo, dankesprimo, idiomaĵo, mieno, radikato, Bulea, drasta, nombra
выражение благодарности: dankesprimo
выражение лица: mieno
выражением: gravmiene, rigidmiena
выражения: dirmaniero, esprimilo, esprimmaniero
выраженный: eksplicita
выраженный определённо: eksplicita
выразительный: elokventa, pitoreska, esprima, emfaza, esprimplena
выразить: esprimi, mieni, omaĝi, protesti
выразить на лице: mieni
выразить несогласие: protesti
выразить почтение: omaĝi
выращивать: kreskigi, forci
выращивать в тепличных условиях: forci
вырвало: vomi
вырвать: elŝiri
вырез: noĉo, dentaĵo
вырезание: ekscizo
вырезать: eltranĉi, masakri, ekscizi, elĉizi, buĉi
вырезка: sekco, eltranĉaĵo, gazeteltranĉo
выровнять: glatigi
выродок: abortulo
вырождаться: degeneri
вырождение: degenerado
вырождению: degenerigi
вырубить: elhaki, elĉizi
вырубишь: parolo, skribaĵo
вырубка: elhako
выручка: enspezo
выручку: enspezi
высадить: elŝipigi
высадить с корабля: elŝipigi
высадиться: elŝipiĝi
высадиться с корабля: elŝipiĝi
высекание: skulptado
высекать: skulpti
высидеть: elkovi
высиживание: kovado
высиживать: kovi
выскабливание: abrazio, enukleado
выскабливать: enuklei
высказать: eldiri
высказывание: diro, eldiro, opono
высказывание противоположных взглядов: opono
выскользнуть: elgliti
выскочить: elsalti
выскочка: parvenuo
выслать: deporti II, ekzili, proskribi
выслеживать: gvati, spioni
выслушать: partio
выслушивание: aŭskultumo
выслушивать: aŭskultumi, brustaŭskulti, stetoskopi
выслушивать стетоскопом: stetoskopi
высмеивание: rikano
высмеивать: moki, ridindigi, paskvili
высмеивать в пасквиле: paskvili
высморкать: mungi
высморкаться: mungi
высокая: altfrekvenco, ŝato, altgrada, punkto
высокая оценка: ŝato
высокая температура: altgrada
высокая частота: altfrekvenco
высокие: varapo
высокий: alta, akuta, procentego
высоких: palafito
высоко: alte, aprezi, ŝatata
высоко ценимый: ŝatata
высоко ценить: aprezi
высоковольтной: pilono
высокого: altkreska, altnivela, alttensia, cirkvito
высокого напряжения: alttensia
высокого роста: altkreska
высокого уровня: altnivela
высокогорное: alpo
высокогорное пастбище: alpo
высокогорный: alpa
высокое: sublimo, alttensio, tensio
высокое напряжение: alttensio, tensio
высокой: altgrada, ŝatinda
высококачественность: fajneco
высококачественный: altnivela, altfidela, bonkvalita, altkvalita
высокомерие: fiereco
высокомерный: fiera
высокопарность: bombasto
высокопарный: bombasta
высокопоставленное: superulo
высокопоставленное лицо: superulo
высокопреосвященство: monsinjoro, eminenco
высокопробность: fajneco
высокопробный: fajna
высокохудожественный: klaso
высокохудожественный фильм: klaso
высокочастотный: altfrekvenca
высосать: elsuĉi
высота: alteco, altaĵo, altitudo, piĉo, pitĉo, tonalteco, alteco
высота ноты: pitĉo
высота тона: tonalteco, piĉo
высотой: brustalta
высотой по грудь: brustalta
высоты: empenerono, rudro
высохнуть: sekiĝi
высохший: seka
высочество: moŝto
выставить: elmeti, reklamacii
выставить рекламацию: reklamacii
выставка: ekspozicio
выставку: tereno
выставление: eksponado
выставлять: ekspozicii, eksponi, ostenti, preteksti, sunumi, eksponi
выставлять в качестве предлога: preteksti
выставлять на солнце: sunumi
выставлять напоказ: ostenti
выставлять товары: eksponi
выставочный: eksponejo
выставочный зал: eksponejo
выстрел: pafo
выстреле: knali
выстрелить: pafi
выстукивание: perkutado
выстукивать: perkuti, Morsi
выстукивать морзянкой: Morsi
выступ: listelo, korbelo, elstaraĵo
выступать: prelegi
выступать с докладом: prelegi
выступающие: protruda
выступающие скулы: protruda
выступающий: protruda, preleganto
выступить: elpaŝi, emerĝi, koncerti
выступить из воды: emerĝi
выступить с концертом: koncerti
выступление: demarŝo, diskurso, elpaŝo, debuto, parolado
выступления: parolvico
высунуть: elŝovi
высунуться: elŝoviĝi
высшая: klimakso, kulmino, maksimumo, zenito
высшая степень: maksimumo
высшая точка: kulmino, klimakso, zenito
высшего: ekstra, fajna
высшего качества: fajna, ekstra
высшее: altlernejo, supera
высшее учебное заведение: supera
высшей: kortumo, grado
высший: ĉefa, supera, aerobatiko
высший пилотаж: aerobatiko
высылка: proskribo, deporto
высыпать: elŝuti
вытаскивать: eltiri, tiri
вытачивать: torni, mortezi
вытачивать паз: mortezi
вытащить: eltreni, eltiri
вытекание: defluo
вытекать: sekvi
вытереть: viŝi, elviŝi
вытерпеть: elteni
вытечь: elflui
вытирание: viŝado
вытирать: spongi
вытирать губкой: spongi
вытолкать: elpuŝi
вытоптанный: piedpremita
выть: hojli, hurli, bleki, lupobleki, ululi
вытягивание: etendado
вытяжка: ekstrakto
вытяжку: ekstrakti
вытяжная: ventotruo
вытяжная труба: ventotruo
вытяжной: aspiratoro, suĉilo
вытяжной насос: aspiratoro
вытяжной патрубок: suĉilo
вытянуть: etendi, eltiri, streĉi
вытянуть шею: streĉi
выучить: ellerni
выхаживать: varti
выход: eliro, elirejo, elmodiĝo
выход из моды: elmodiĝo
выходить: aperi
выходка: arlekenaĵo, knabaĵo
выходной: ripoztago, tago
выходной день: tago
выходные: semajnfino
выходящий: ekscesa, eksternorma, elstara
выходящий из нормы: eksternorma
выхухоль: miogalo
выцарапать: elgrati
выцвела: velki
вычеркнуть: elstreki, forstreki
вычерпать: elĉerpi
вычерпывать: ŝkopi
вычерпывать воду: ŝkopi
вычесть: subtrahi, depreni, dekalkuli
вычет: depago
вычёркивание: elstreko
вычисление: komputado, kalkulo
вычислений: baremo
вычислимый: komputebla
вычислитель: kalkulisto
вычислительная: kalkulmaŝino, komputiko, komputilo, reto
вычислительная машина: komputilo, kalkulmaŝino
вычислительная сеть: reto
вычислительная техника: komputiko
вычислительный: komputejo
вычислительный центр: komputejo
вычислить: komputi
вычислять: kalkuli
вычитаемое: subtrahato
вычитание: subtraho
вычитанием: krementi
вычитательный: subtraha
вычитать: subtrahi
вычурно-комический: burleska
вычурность: bombasto
вычурный: puca, bombasta, afekta
выше: je
выше на голову: je
вышедший: eksmoda, emerito, kaputa
вышедший в отставку: emerito
вышедший из моды: eksmoda
вышедший из строя: kaputa
вышеназванный: suprenomita, dirita
вышесказанный: supredirita
вышеуказанный: suprecitita, dirita
вышивальщица: brodistino
вышивание: brodado
вышивать: brodi, altranĉi
вышивать аппликацией: altranĉi
вышивка: brodaĵo
вышка: turo, argano
выщелачивание: perkolat(ad)o
выщелачивать: perkolati
выщербить: breĉetigi
выявить: riveli, malkaŝi, malkovri
выявление: malkaŝo, malkovro
выяснение: klarigo
выяснить: klarigi
Вьетнам: Vjetnamio
вьетнамец: vjetnamo
вьетнамка: zorio
вьетнамский: vjetnama
вьюга: neĝventego
вьюн: kobitido
вьюнковые: konvolvulacoj
вьюновые: kobitidedoj
вьюнок: konvolvulo
вьюрки: fringedoj
вьюрковые: fringedoj
вьючное: ŝarĝobruto
вьючное животное: ŝarĝobruto
вьющееся: grimpaĵo, plektokreskaĵo, rampaĵo, volvoplanto
вьющееся растение: grimpaĵo, rampaĵo, plektokreskaĵo, volvoplanto
вьющийся: krispa, volviĝema
вьющихся: pergolo
вяжущий: adstringa
вяз: ulmo, ulmeto
вязальная: trikilo, trikmaŝino
вязальная машина: trikmaŝino
вязальная спица: trikilo
вязальный: kroĉetilo
вязальный крючок: kroĉetilo
вязальщица: trikistino
вязаная: trikaĵo
вязаная вещь: trikaĵo
вязание: kroĉetaĵo, trikado
вязанка: ligaĵo, fasko
вязанки: faskigi
вязать: triki, garbigi, kroĉeti, kroĉtriki
вязать крючком: kroĉeti, kroĉtriki
вязать снопы: garbigi
вязель: koronilo
вязкий: tenaca, viskoza
вязкость: viskozeco, tenaceco
вязовая: ulmejo
вязовая роща: ulmejo
вязовые: ulmacoj
вязолистный: ulmario
вяло: malvigle
вялость: malvigleco, atonio, torporo
вялый: malenergia, malvigla, malfirma, molaĉa, senenergia, atonia
вянуть: velki
вяхирь: palumbo, ringokolombo