слёз: ridi, rivero
слёзная: larma
слёзная железа: larma
слёзно: larme
слёзный: larma
слёзы: larmi, larmo
слёзы печали: larmo
слёт: ĵamboreo
слёт юных пионеров: ĵamboreo
слива: pruno, umeo
сливками: pufkuko
сливки: kremo, senkremigi, bati, kirlita
сливовое: prunarbo, prunujo
сливовое дерево: prunarbo, prunujo
сливовый: pruna
сливок: kremi
сливочное: butero
сливочное масло: butero
сливочный: krema
слизень: limako
слизистая: mukozo
слизистая оболочка: mukozo
слизистой: kataro
слизистые: miksomicetoj
слизистые грибы: miksomicetoj
слизистый: muka, mukozaĵo
слизистый покров: mukozaĵo
слизняк: limako
слизь: muko, sputi, mucilago
слипание: adhero, aglutino
слиток: fanditaĵo, orbriko, briko
слиток золота: orbriko, briko
слить: kunfandi
слиться: kunfandiĝi
слишком: tro, diferenca, multa
слишком большой: multa
слов: inversio, kalemburo, vortludo, vortordo, vortospeco, rolo, romanco
слова: aglutini, diminutivo, etimo, postpozicia, semantemo, stamo, derivaĵo, krom, parolo, penetri, radiko, respondi, retiri, senco, ties, vasta
слова дошли до его сердца: penetri
словак: slovako
Словакия: Slovakio, Slovakujo
словами: alivorte, parafrazi, perifrazi
словарник: vortaristo
словарном: leksikologio
словарный: leksikona, leksiko, vortoprovizo
словарный запас: vortoprovizo
словарный состав: leksiko
словарь: leksikono, vortaro, poŝvortaro, terminaro, plena
словаря: kajero, redakcio
словах: misparoli, parole
словацкий: slovaka
словенец: sloveno
Словения: Slovenio, Slovenujo
словенский: slovena
словесный: vorta, parola, leksika
словечко: vorteto
слово: vorto, parolo, vorto, akronimo, alparolo, apostrofi, deklinacii, flataĵo, fremdvorto, korelativo, kunmetaĵo, parentezo, paronimo, prefaco, pruntvorto, ŝlosilvorto, tropo, derivaĵo, honesto, honesteco, komenci, lasta, nura, parolo, plenumi, trafa, vorto
слово в переносном значении: tropo
слово чести: parolo, vorto
словом: vorto
словообразование: vortfarado, derivado
словообразовательная: afikso
словообразовательная частица: afikso
словообразовательный: vortfarada
словосложение: vortkunmeto, kunmetado
словотворческий: vortkreada
словотворчество: vortkreado
словоформа: vortformo, derivaĵo
слог: silabo
слогам: silabado, silabi
слоге: paroksitona
слогов: prozodio
слоговой: silaba
слогообразующий: silabiga
слоевище: talo
слоем: plaki
слоёное: pasto
слоёное тесто: pasto
слоёный: tavoleca
сложение: adicio
сложением: krementi
сложить: adicii, faldi, kapitulaci, krucigi
сложить крест-накрест: krucigi
сложить оружие: kapitulaci
сложное: kunmetaĵo, frazo
сложное предложение: frazo
сложное слово: kunmetaĵo
сложносокращённое: akronimo
сложносокращённое слово: akronimo
сложности: resume
сложность: malsimpleco, komplikeco
сложноцветные: asteracoj, kompozitoj
сложный: implika, komplikita, kunmetita, malsimpla, estero
сложный эфир: estero
слоистое: stratuso
слоистое облако: stratuso
слоистый: klivebla, tavoleca, stratuma, skista
слой: stratumo, tavolo, etaĝo, epidermo, intertavolo, substrato, tavolo
слой масла: tavolo
сломать: rompi
сломать бедро: rompi
сломаться: rompiĝi
слон: elefanto, kuriero, ŝakpeco
слонёнок: elefantido
слоники: kurkuliedoj
слониха: elefantino
слоновая: eburo, elefantiazo
слоновая болезнь: elefantiazo
слоновая кость: eburo
слоновий: elefanta
Слоновой: Ebur-Bordo, Eburio
слоновой: ebura
слоновые: elefantedoj
слоновый: elefanta
слоны: elefantedoj
слоями: stratumiĝi, stratifikado, tavoli, tavoligi
слуга: valeto, livreulo, ĉambristo, servanto, servisto
служанка: servantino, servistino
служащий: salajrulo, oficisto, bankisto, kontoristo, pedelo, poŝtisto
служащих: oficistaro
служба: ofico, servo, militservo, rekviemo
службе: avanci, malversacio, militservi, milittaŭga
службу: soldatiĝi, lasi
службы: oficejo
служебный: ofica
служение: servado
служитель: servanto, servisto, diservanto, ekleziulo, pastro
служитель культа: pastro, ekleziulo, diservanto
служить: ofici, servi, lakei, servi, sub
служить в армии: servi
служить лакеем: lakei
служить под чьим-л: sub
служить родине: servi
служить у хозяина: servi
служка: akolito
слух: aŭdado, onidiro, strida, stridi
слухи: famo, disfamigi
слуховая: aŭskultilo
слуховая трубка: aŭskultilo
слуховое: luko I
слуховое окно: luko I
слуховой: korneto, meato
слуховой аппарат: korneto
слуховой проход: meato
случае: alie, ĉiuokaze, eventuale, limokaze, neniaokaze, okaze de, okaze, bezoni
случаем: profiti, ŝanco, utiligi
случай: okazo, ŝanco, kazo, akcidento, eventualaĵo, hazardo, kuriozaĵo, okazo
случайная: stokasto, intermita
случайная величина: stokasto
случайная работа: intermita
случайно: hazarde, okaze
случайность: kontingenco, hazardo, okazaĵo, nura
случайный: hazarda, okaza, kontingenca, ŝanca
случайных: brikabrako
случаю: okaze de, okaze, sporade
случая: sporade
случаях: esceptokaze, certa
случилось: kio, okazi
случиться: okazi
слушание: aŭskultado
слушатели: aŭskultantaro, aŭdantaro
слушатель: aŭdanto, aŭskultanto, kursano
слушатель курсов: kursano
слушать: aŭskulti, trans
слушать через стену: trans
слушаться: obei, obeigi, obei
слушаться отца: obei
слышать: aŭdi, tedi
слышимый: aŭdebla
слышит: ŝajnigi
слюда: glimo
слюдяной: glima
слюна: salivo
слюнки: salivumi
слюнная: parotido
слюнный: saliva
слюной: salivumi
слюноотделение: salivado
слюнотечение: salivado
слюнтяй: salivulo
слюну: salivi
слюнявчик: salivtuko
сляб: slabo
слякотный: pluvneĝa
слякоть: pluvneĝo
см: olivujo
смазать: lubriki, ŝmiri
смазка: ŝmirgraso, lubrikado, lubrikaĵo, ŝmiraĵo
смазочное: lubrikaĵo, oleo I
смазочное вещество: lubrikaĵo
смазочное масло: oleo I
смазочный: ŝmirilo
смазочный прибор: ŝmirilo
смазчик: lubrikisto, ŝmiristo
смазывание: embrokacio, lubrikado
смазывать: pomadi, olei, sebi
смазывать жиром: sebi
смазывать маслом: olei
смальта: smalto
сманить: delogi, forlogi
смарагд: smeraldo
смахнуть: desvingi
смеётся: kiu, tiu
смело: kuraĝe, brave
смелости: manki
смелость: braveco, kuraĝo
смелый: kuraĝa, temerara, riskema, bravaĵo, brava, aŭdaca, brava
смелый парень: brava
смельчак: kuraĝulo
смена: deĵoro, skipo, deĵorŝanĝo, permuto, procezo, skipo
смена караулов: deĵorŝanĝo
смена порядка: permuto
смена событий: procezo
сменить: ŝanĝi, ĝiri, taki, halso
сменить галс: halso
сменить направление: ĝiri, taki
смену: sukcedi
смены: skipestro
сменять: alternigi
сменять поочерёдно: alternigi
сменяться: alterni
смердеть: stinki, fetori
смердящий: stinka
смеркаться: krepuskiĝi
смертельный: morta, mortiga, letala, morta
смертельный враг: morta
смерти: batmortigi, ĝismorte, mortinda, ĝis, savi
смертник: kamikazo
смертность: morteco, mortokvanto
смертный: morta, mortema, pereema, pereonta, karnulo
смерть: morto, trafi
смерть настигла его внезапно: trafi
смерч: trombo, kirlovento, tornado II
смерче: kirliĝi
смести: forbalai
сместить: delokigi
сместиться: delokiĝi
смесь: miksaĵo, diversaĵo, kunmetaĵo
смета: antaŭkalkulo
сметана: acidkremo
смех: rido, ridiga, homera, laŭta, sardona
смеха: eksplodi
смехом: eksplodi
смешанного: miksta
смешанного типа: miksta
смешанный: miksita
смешать: miksi, intermiksi
смешивание: miksado
смешиваться: miksiĝi
смешить: ridigi
смешливый: ridema
смешной: komika, ridiga, ridinda, drola
смещение: delokigo
смеялась: foje, foje
смеяться: ridi, ŝerci, ridi
смеяться до слёз: ridi
смеяться от всего сердца: ridi
смирение: humileco, rezignacio, humiliĝo
смиренно: rezignacie
смиренный: humila, rezignacia
смирительная: trudkitelo
смирительная рубашка: trudkitelo
смириться: humiliĝi, rezignacii
смириться со своей судьбой: rezignacii
Смирна: Smirno
смирный: trankvila
смогу: ĉu
смогу ли я прийти: ĉu
сможешь: tiom
смоква: figo
смокинг: smokingo
смоковница: figarbo
смола: gudro, peĉo, rezino, benzoo, mirho, olibano
смолёвка: sileno
смолистая: keno
смолистая древесина: keno
смолистый: peĉa, rezina
смолить: gudri, peĉi
смольё: keno
смоляная: kleveito, peĉblendo
смоляная обманка: peĉblendo
смоляной: peĉa, rezina
смонтировать: instali, munti
смонтировать кинофильм: munti
смородина: ribo
смородинный: ribarbusto
смородинный куст: ribarbusto
смородиновый: riba
сморчок: morĥelo, morkelo
сморщить: ŝrumpigi, sulki, sulkigi
сморщиться: ŝrumpi, sulkiĝi
смотр: inspekto, parado, revui, revuo
смотреть: rigardi, spekti, strabi, televidi, al, rigardi, spekti
смотреть в окно: rigardi
смотреть искоса: strabi
смотреть на пейзаж: rigardi
смотреть на улицу: al
смотреть оперу: spekti
смотреть по телевизору: televidi
смотреть сверху вниз: rigardi
смотреть телевизор: spekti
смотреться: spegulo
смотреться в зеркало: spegulo
смотровая: rigardotruo
смотровая щель: rigardotruo
смотрят: donacaĵo, rigardi
смочь: malsukcesi
смрад: fetoro, stinko, malbonodoro
смрадный: malbonodora, fetora
смутить: ŝoki, konfuzi
смутиться: konfuziĝi
смутный: malklara, obskura
смущающий: ŝoka
смущение: konfuzo
смущённый: konfuzita
смысл: senco, kunsenco, prudento, racio, komuna, senco, strikta, vasta
смысле: iusence, proprasence, senco
смысловой: semantika, senca
смыть: forlavi
смычка: glota
смычный: glota
смычок: arĉo
смышлёность: inteligenteco
смышлёный: inteligenta
смягчать: mildigi
смягчающие: mildigi
смягчающие обстоятельства: mildigi
смягчающий: moliga
смягчение: plimoligo, plimoliĝo, stompado, palataligo
смягчить: plimoligi, stompi, moligi
смягчиться: plimoliĝi, moliĝi
смятение: tumulto, tumulti
снабдить: garni, ekipi, provizi, indici
снабдить индексом: indici
снабжать: liveri, provizi, financi, furaĝi, provianti, signalizi
снабжать деньгами: financi
снабжать провиантом: provianti
снабжать сигнализацией: signalizi
снабжать фуражом: furaĝi
снабжение: ekipado, provizado, liverado, proviantado
снадобье: drogo
снайпер: paflertulo
снаружи: ekstere, ele, ekster
снаряд: kuglego, obuso
снаряда: grenadfunelo, truo
снарядить: armi, ekipi
снаряжение: ekipaĵo
снасти: rigilaro
снасть: ŝnurego
сначала: komence
СНГ: konsorcio
сне: sonĝi
снег: neĝo, firno, neĝi
снега: igluo, tavolo
снегирь: pirolo
снегом: de, kovri
снегопад: neĝado
снегоступ: neĝoŝuo, rakedo
Снегурочка: Neĝulino
снедь-трава: egopodio
снежинка: neĝero
снежная: blizardo, kaloto, lagopo, simforikarpo
снежная буря: blizardo
снежная красавица: simforikarpo
снежная куропатка: lagopo
снежная шапка горы: kaloto
снежник: simforikarpo
снежноягодник: simforikarpo
снежный: neĝa, uncio
снежный барс: uncio
снежок: bulo
снижать: minimumi
снижаться: sinki
снижение: malaltigo, malaltiĝo, sinko, sinkado, mallevigo
снизить: mallevi, malaltigi, prezo
снизить цены: prezo
снизиться: malleviĝi, malaltiĝi
снизойти: degni
снизу: de malsupre, demalsupre, subtranĉi
снимать: lui, kamerai, filmi, mikrofilmi, senkremigi
снимать на микрофильм: mikrofilmi
снимать сливки: senkremigi
снимок: fotografaĵo, foto, radiografaĵo, radiografi, momenta
снисходительно: malsevere, indulgi
снисходительность: indulgo, malsevereco
снисходительный: pardonema, indulgema, malsevera, dolĉanima, degna
снисхождение: degno, indulgo
сноб: snobo
снобизм: snobismo
снобистский: snoba
снова: ankoraŭ, denove, ree, rekalkuli, restarigi
снова поставить: restarigi
снова сосчитать: rekalkuli
сновальный: varpoframo
сновальный барабан: varpoframo
сновать: navedi
сновать туда-сюда: navedi
сновидение: sonĝo
сном: dormegi
сноп: garbo
сноповязалка: garbigilo
снопы: garbigi
сноровка: rutino, lerteco
сносить: elporti, toleri
сноска: piednoto
сносный: tolerebla
снотворное: dormigilo
снотворный: dormiga
сноуборд: neĝtabulo
сноха: bofilino
сношение: bugrado, koito, midzado
сныть: egopodio
сныть обыкновенная: egopodio
снятое: senkremigita
снятое молоко: senkremigita
снять: demeti, foti, deĉevaligi, elŝeligi, malbridi, malkovri, vesto
снять кожуру: elŝeligi
снять одежду: vesto
снять покрышку: malkovri
снять с лошади: deĉevaligi
снять уздечку: malbridi
сняться: deankriĝi
сняться с якоря: deankriĝi
со: benkoĉaro, flanke de, ĝiri, pufkuko, rabate, rako, stereotipa, ŝtelrompo, ĉapelita, flanke de, rezignacii, sceno
со скидкой: rabate
со стороны: flanke de
со стороны окна: flanke de
соавтор: kunaŭtoro
соавторство: kunaŭtoreco
собака: hundo, biglo, ĉashundo, ĉenhundo, gardohundo, niktereŭto
собаки: kanisoj, hundoj, boji
собаки лают: boji
собаку: ligi
собачий: hunda, cinogloso, cinozuro
собачий хвост: cinozuro
собачий язык: cinogloso
собачка: hundeto, kliko II
собачонка: hundaĉo
собачьи: hundedoj
собачья: cinodonto, etuzo, hundaro
собачья петрушка: etuzo
собачья свора: hundaro
собачья трава: cinodonto
собеседник: interparolanto
собирался: predikta
собирание: kolektado
собиратель: kolektanto
собирать: akumuli, pluki, ŝirkolekti, kvesti, rikolti
собирать пожертвования: kvesti
собирать урожай: rikolti
собирать фрукты: rikolti
собираться: amasiĝi
собираясь: -ont-
собираясь поесть: -ont-
соблаговолите: bonvolu
соблаговолить: bonvoli
соблазн: tento, delogaĵo, logaĵo, logilo
соблазнитель: tentanto, deloganto
соблазнительный: alloga, tenta
соблазнить: delogi
соблазниться: tentiĝi
соблазнять: logi I, tenti
соблюдать: observi, sekvi, proporciigi, takto
соблюдать пропорцию: proporciigi
соблюдать ритм: takto
соблюдение: observado
собой: anstataŭi, antaŭiri, komunikiĝi, konstitui, kunpreni, kuntreni, memevidenta, memkomperenebla, per si mem, mortigi sin, prezenti, rezervi, sekvigi, kvazaŭ, per si mem, prezenti, regi
соболезнование: kondolenco
соболезновать: kondolenci
соболиного: zibelaĵo
соболиный: zibelaĵo
соболиный мех: zibelaĵo
соболь: zibelo
собор: katedralo, koncilio, ekumena
соборование: viatiko
собрание: kunveno, kolekto, libraro, verkaro, aperta, fermi, ĝenerala, kunveno
собрание книг: libraro
собрание сочинений: verkaro
собрат: kunfrato
собрать: kolekti, munti
собрать машину: munti
собраться: kolektiĝi, kunveni, streĉi
собраться вместе: kunveni
собраться с силами: streĉi
собственная: memkapacitanco
собственная ёмкость: memkapacitanco
собственник: proprietulo, proprulo
собственно: propre
собственного: digno
собственное: ajgeno, propra
собственное значение: ajgeno
собственное мнение: propra
собственное число: ajgeno
собственной: aksumi, ombro
собственном: proprasence, sperti
собственному: laŭ
собственноручная: aŭtografo, persona
собственноручная подпись: aŭtografo, persona
собственноручно: propramane, holografo
собственноручный: aŭtografa, propramana
собственности: propreco, proprieto, proprumi, uzukapi
собственность: propraĵo, apartenaĵo, proprumaĵo, proprietaĵo, propraĵo
собственную: propra
собственный: propra, ajgeno
собственный вектор: ajgeno
событие: evento
событий: procezo