поилка: trinkujo
поимённо: nome
поиск: serĉo
поиски: serĉado
поить: trinkigi
пойдёт: kien, pluvi
поймаешь: leporo
поймать: kapti, enretigi, retkapti
поймать в сети: enretigi
поймать в сеть: retkapti
поймёте: timi
пойти: ekiri, kompromisi, returniĝi, enveni, karto
пойти ва-банк: karto
пойти на компромисс: kompromisi
пойти обратно: returniĝi
пойти по плохой дороге: enveni
пока: ĝis, dume, ĝis, ankoraŭ, atendi, forĝi, ĝis
пока горячо: forĝi
пока не: ĝis
пока не настанет более удобное время: ĝis
пока не перескочишь: ankoraŭ
пока я приду: atendi
показ: demonstrado, montro
показание: depozicio
показатель: indico, eksponento, rapidindikilo, indico
показатель преломления: indico
показатель скорости: rapidindikilo
показатель степени: eksponento, indico
показательная: eksponencialo
показательная функция: eksponencialo
показать: demonstri, vidigi, montri, almontri, evidentigi, montri
показать с очевидностью: evidentigi
показать свою радость: montri
показать язык доктору: montri
показной: malsincera, ostenta
показывать: aperigi, mimi, paradi, prestidigiti
показывать пантомиму: mimi
показывать свой блеск: paradi
показывать фокусы: prestidigiti
показываться: montriĝi
покарать: puni
покатость: deklivo, oblikveco
покатый: oblikva, dekliva
покаяние: pento
покер: pokero
покинуть: lasi, defali, forlasi, kabei
покинуть эсперанто-движение: kabei
поклон: riverenco
поклонение: adorado
поклониться: klini sin, kliniĝi, riverenci
поклонник: adoranto, admiranto, amindumanto, amindumulo
поклоняться: adori
покое: paco
покоится: ripozi
покоиться: ripozi
покой: paco, kvieto, kvieteco
поколебать: ŝanceli
поколение: generacio
покончить: mortigi sin
покончить жизнь самоубийством: mortigi sin
покончить с собой: mortigi sin
покорение: konkero, subjugigo
покоритель: konkeranto, konkerinto
покорить: konkeri, subjugigi, humiligi
покориться: humiliĝi
покорность: humileco, rezignacio
покорность судьбе: rezignacio
покорный: humila
покоробить: ŝrumpigi
покоробиться: ŝrumpi
покос: falĉejo
покоя: kvietmaso
покраснение: eritemo
покраснение кожи: eritemo
покраснеть: ruĝiĝi
покров: tegumento, involukro, mukozaĵo
покров из прицветников: involukro
покровитель: protektanto, patrono, favoranto
покровительственный: protekta, patrona
покровительство: aŭspicio, patronado, protektado, egido
покровительствовать: patroni, protekti
покровительством: aŭspicio
покровом: mantelo
покрой: fasono
покрывает: nebulo
покрывало: kovrilo, superkovrilo
покрывать: tegi, ŝutkovri, gipsi, kaheli, kuprizi, lignizi, makadami, metaligi, metalizi, ori, orizi, plaki, polituri, stani, ŝelaki, talki, tegmenti, tegoli, vernisi, -iz-
покрывать гипсом: gipsi
покрывать деревом: lignizi
покрывать дорогу щебнем и асфальтом: makadami
покрывать золотом: -iz-
покрывать кафелем: kaheli
покрывать крышей: tegmenti
покрывать медью: kuprizi
покрывать металлом: metaligi, metalizi
покрывать оловом: stani
покрывать пластинками или пластами: plaki
покрывать позолотой: ori, orizi
покрывать политурой: vernisi, polituri
покрывать тальком: talki
покрывать черепицей: tegoli
покрывать шеллаком: ŝelaki
покрываться: folii, ombriĝi, ondiĝi, ŝaŭmi, ŝimi, ulceriĝi
покрываться барашками: ŝaŭmi
покрываться волнами: ondiĝi
покрываться листьями: folii
покрываться плесенью: ŝimi
покрываться тенью: ombriĝi
покрываться язвами: ulceriĝi
покрыта: de
покрытая: kovri
покрытая снегом: kovri
покрытие: kovraĵo, tego, tegaĵo, tegilo
покрытосемянные: angiospermoj
покрытый: nuboplena, prujna, vernisita, veruka
покрытый бородавками: veruka
покрытый инеем: prujna
покрытый лаком: vernisita
покрытый облаками: nuboplena
покрыть: bitumi, parafini, pargeti, verdigi, vuali, per
покрыть битумом: bitumi
покрыть вуалью: vuali
покрыть зелёной краской: verdigi
покрыть парафином: parafini
покрыть паркетом: pargeti
покрыть платком: per
покрыться: kovriĝi, nubiĝi, ŝviti
покрыться испариной: ŝviti
покрыться облаками: nubiĝi
покрышка: kloŝo
покрышку: malkovri
покупатель: aĉetanto
покупательная: aĉetpovo
покупательная способность: aĉetpovo
покупка: aĉetado, aĉetaĵo
покупная: aĉetvaloro
покупная стоимость: aĉetvaloro
покупной: aĉeta
покушаться: atenci
покушение: atenco
Пол: Paŭlo
пол: planko, sekso, planki, bela I, sterni
Пола: Paŭla
пола: basko, femala, ino, maskla, vakso
полагать: pensi, opinii, juĝi
полагаться: fidi
полагаться на самого себя: fidi
полакомиться: frandema
по-латыни: latine
полба: spelto
полгода: duonjaro, jarduono
полдень: tagmezo, tagmeze
полдник: kolaziono
поле: kampo, plantejo, marĝeno, ĉelo, agokampo, agosfero, agro, batalejo, batalkampo, laborkampo, rizejo, sfero, tereno, kampo, rando
поле битвы: batalkampo, batalejo, kampo
поле боя: batalkampo, batalejo
поле деятельности: sfero, laborkampo, tereno, agokampo, agosfero, kampo
поле страницы: rando
полевая: tlaspo
полевица: agrostido
полевой: kampa, ambulanco, feldspato, ortoklazo, rokkolombo, hospitalo
полевой госпиталь: ambulanco, hospitalo
полевой шпат: feldspato
полезная: sana
полезная пища: sana
полезнее: ol
полезного: rendimento, oferi
полезное: erco, rendimento
полезное действие машины: rendimento
полезное ископаемое: erco
полезность: utileco
полезные: mini
полезный: utila, sana, kontribui, saniga, utila
полезный для здоровья: saniga
полезный эффект: utila
полезным: utili
полемизировать: polemiki, vortobatali
полемика: polemiko
полемист: polemikisto
полемический: polemika
поленница: ŝtipejo
полено: ŝtipo
полента: polento
полёвка: mikroto
полёт: flugado, blinda
полёта: flugradiuso, povdaŭro, povdistanco, perspektivo
полёту: flugpreta
ползанье: rampado
ползать: rampi, krabli
ползти: rampi
ползун: glitejo
ползучий: rampa, kviko I
полиандрия: poliandrio
поливать: akvi, akvumi, priverŝi
поливка: akvado, akvumado
полигамия: poligamio
полигамный: poligamia
Полигимния: Polimnia
полиглот: poligloto
полигон: pafkampo
полигон для стрельбы: pafkampo
полиграфический: tipografia
полиграфия: tipografio
поликлиника: polikliniko
поликлинический: poliklinika
полимер: polimero
полимерия: polimerio
полимерный: polimera
Полина: Paŭlino
полинезиец: Polineziano
полинезийский: Polinezia
полинезийцев: pareo
Полинезия: Polinezio
полином: polinomo
полинять: senkoloriĝi
полиомиелит: poliomjelito
полип: polipo
полипов: poliparo
полипы: antozooj
полировальный: polura
полировать: polituri, poluri
полировка: polurado
полировочный: polura
полис: civito, poliso
полисмен: policano, policisto
полиспаст: takelo, puliaro
полистирол: polistirolo, polistireno
политеизм: politeismo
политеист: politeisto
политехнический: politekniko
политехнический институт: politekniko
политик: politikisto
политика: politiko, aneksismo, ekspansiismo, monda, paco, politiko, struta
политика мира: paco, politiko
политики: pacamiko
политикой: politiki
политическая: ekonomiko, areno, politika
политическая арена: areno
политическая партия: politika
политическая экономия: ekonomiko, politika
политические: politika
политические права: politika
политический: politika, politikisto, bankrotinto, bankrotulo, devio
политический банкрот: bankrotinto, bankrotulo
политический деятель: politikisto
политический уклон: devio
политическое: situacio
политическое положение: situacio
политолог: politologo
политология: politologio
политура: verniso
политурой: polituri, vernisi
полить: surverŝi, priverŝi
полифонический: polifonia
полифония: polifonio
полихромия: polikromio
полицейский: polica, policano, policisto, policejo
полицейский участок: policejo
полиции: policestro, prefekto
полиция: polico
полицмейстер: policestro
полишинель: pulĉinelo
полиэдр: pluredro, poliedro
полиэтилен: polietileno
полиэтиленовый: polietilena
полк: regimento
полка: breto, librobreto, regimentestro
полки: telerbretaro
полки для посуды: telerbretaro
полковник: kolonelo, eks-
полковник в отставке: eks-
полководец: militestro, armeestro
полковой: regimenta
пол-листа: infolio
поллюция: polucio
полная: admitanco, amaŭrozo, absoluta, agado, plena, rimo
полная проводимость: admitanco
полная рифма: rimo
полная свобода действий: agado
полная слепота: amaŭrozo
полная тишина: absoluta
полнеть: dikiĝi
полное: altlernejo, impedanco, senarmigo, sitelo, totala
полное ведро воды: sitelo
полное затмение: totala
полное разоружение: senarmigo
полное сопротивление: impedanco
полной: nerekonebleco, pulmo
полнокровие: pletoro
полнокровный: sangoplena, sangoriĉa, pletora
полнолуние: plenluno, plena
полном: bonorde
полномочие: mandato, plenrajtigo, prokuro
полномочии: rajtigilo
полномочный: diskrecia
полноправие: plenrajteco
полноправный: plenrajta
полностью: plene
полнота: dikeco, pleneco, korpulenteco, tuteco, dikkorpeco
полночный: noktomeza
полночь: noktomezo, meznokto
полную: senrabata
полный: korpulenta, dikkorpa, plena, senmanka, totala, kompleta, dika, buŝpleno, konfuzegi, prostracio, rivolui, vivoplena, plena
полный жизни: vivoplena
полный ошибок: plena
полный рот: buŝpleno, plena
полный словарь: plena
полный упадок сил: prostracio
полным: plenrajte, prave, plena
поло: poloo
половина: duono, -on-
половинный: duona
половица: tabulo
половник: supĉerpilo, kuirkulero, kulerego, ĉerpilo
полового: puberto
половое: bugrado, koito, libido, midzado
половое влечение: libido
половое сношение: koito
половозрелое: imagino
половозрелое насекомое: imagino
половой: seksa, kaco, peniso, vulvo, membro
половой член: kaco, membro
половые: piĉo
полог: kurteno, litkurteno
полог кровати: litkurteno
положение: pozicio, tezo, stato, situo, situacio, nivelo, oblikveco, sieĝostato, digna, pozicio, situacio
положение планеты: pozicio
положении: pende
положения: pozicio
положительная: partumo
положительная дробь: partumo
положительно: pozitive
положительное: pozitiva
положительное отношение: pozitiva
положительность: pozitiveco
положительный: pozitiva, plusa, poluso, pozitiva
положительный и отрицательный полюсы: poluso
положительный полюс: pozitiva
положить: kuŝigi, meti, surmeti, apudmeti, enpoŝigi, enujigi, inaŭguri, muzikigi, meti, sino
положить в карман: enpoŝigi
положить внутрь: enujigi
положить к себе за пазуху: sino
положить книгу на стол: meti
положить конец дискуссии: meti
положить на музыку: muzikigi
положить начало: inaŭguri
положить рядом: apudmeti
полоз: pateno
полозок: pateno
поломанный: kaputa
поломка: paneo, difekto, rompo
полон: je
полон забот: je
полонез: polonezo
полоний: polonio
полорогие: bovedoj
полоса: strio, bendo
полосами: strii
полосатый: stria, striita
полоска: rubando
полоскание: gargarado
полоскания: gargaraĵo, kolutorio
полоскать: gargari
полосовой: stria
полости: pneŭmotorako
полость: foveo, abdomeno, celomo
полость тела: celomo
полосы: bendlarĝo
полотенце: viŝilo, bantuko, viŝilo
полотёр: frotisto, vaksisto
полотна: tolaĵo
полотно: tolo, kanvaso, fibrano, lintolo
полотняный: tola
полоть: sarki
полубак: prukastelo, teŭgo, kastelo
полубаркас: pinaso
полубог: duondio
полугодие: jarduono, duonjaro, semestro
полуденный: tagmeza
полудня: antaŭtagmeze
полудрёма: somnolo
полудуплексный: alterndirekta
полужёсткокрылые: hemipteroj
полузащитник: halfo
полузонтик: kimo
полукруг: duoncirklo
полукруглое: barelrabotilo, guĝo
полукруглое долото: barelrabotilo, guĝo
полумера: paliativo
полумесяц: krescento, lunarko
полуночник: noktulo
полуночный: noktomeza
пол-унции: lodo
полуобморочное: sveneto
полуобморочное состояние: sveneto
полуостров: duoninsulo, Apenina, duoninsulo, Balkana duoninsulo, Ĉukĉa duoninsulo, Hindoĉina duoninsulo, Kola duoninsulo, Arabio, Arabujo, Pirenea
полуостров Индокитай: Hindoĉina duoninsulo
полупроводимость: duonkondukeco
полупроводник: duonkondukanto
полупроводящий: duonkonduka
полусвет: demimondo
полусне: duondormi, somnoli
полусон: somnolo
полустишие: hemistiko
полусфера: duonsfero
полутени: ombrumi
получатель: ricevanto, adresato, adresulo, ĝirato
получатель суммы или векселя: ĝirato
получать: ekstrakti, enspezi, profiti, por
получать выручку: enspezi
получать вытяжку: ekstrakti
получать пользу: profiti
получать пять рублей в день: por
получение: ricevado
получении: kvitanci, ricevatesto
получения: respondkupono
получить: ricevi, obteni, doktoriĝi, informiĝi, konsulti, mati, patentigi, plezuriĝi, renomiĝi, dezirataĵo, rekonado, ricevi
получить всеобщее признание: rekonado
получить докторскую степень: doktoriĝi
получить желаемое: dezirataĵo
получить информацию: informiĝi
получить консультацию: konsulti
получить мат: mati
получить патент: patentigi
получить подарок: ricevi
получить прозвище: ricevi
получить репутацию: renomiĝi
получить удовлетворение: ricevi
получить удовольствие: plezuriĝi
полушарие: hemisfero, duonsfero
полуют: kastelo
полчище: hordo
полынная: absintaĵo
полынная водка: absintaĵo
полынь: artemizio, absinto
полынь горькая: absinto
полыхание: flagrado
полыхать: flagri, flamegi, ardi
полыхающий: arda
польдер: poldero
польза: utilo, profito
пользование: uzado
пользования: fruktuzo, komunuza
пользователь: uzanto, uzulo
пользовательский: fasado, uzulinterfaco
пользовательский интерфейс: uzulinterfaco, fasado
пользовать: praktiki
пользоваться: furori, rajto
пользоваться бешеным успехом: furori
пользоваться своим правом: rajto
пользу: profiti, utili, pledi
пользующийся: bonfama
пользующийся доброй славой: bonfama
полька: polino, polko
польский: pola
польстить: komplimenti
Польша: Polio, Polujo, Pollando
полюс: poluso, pozitiva
полюсы: poluso
поля: randaĵo, agraro
поляк: polo
поляна: arbarkampeto
поляризатор: polarizilo
поляризация: polarizo
поляризовать: polusigi, polarigi, polarizi
поляриметр: polarimetro
полярископ: polariskopo
Полярная: polusa
полярная: polusa, zono
Полярная звезда: polusa
полярная зона: polusa, zono
полярность: polareco, poluseco
полярный: polara, polusa
Полярный: cirklo
полярограф: polarografo
поляроид: polaroido
полях: marĝena, gloso
полячка: polino
помада: pomado, lipŝminko, ruĵo, ŝminko
помадить: pomadi, ŝminki
помазание: ŝmirado
помаленьку: poiomete, iom
по-матерински: patrine
померанец: bigarado
поместить: apudmeti, loki, meti, subvitrigi
поместить под стекло: subvitrigi
поместиться: enspaciĝi
поместье: bieno
помесь: hibrido, bastardo
помета: rimarkilo, referencilo
пометить: noti, marki, postdati, signi
пометить задним числом: postdati
пометить знаком: signi
пометка: rimarkilo
помеха: perturbo, malhelpo, ĝenaĵo, embaraso, malakcelo
помехи: ĵamoj, ĉikani, fonbruo, ĵami, perturbo
помечать: indiki
помеченный: datita
помеченный датой: datita
помешанный: freneza
помешательство: frenezo
помешаться: freneziĝi
помещаться: situi
помещение: lokalo, ejo, deĵorejo, gardejo, mansardo, studejo, subtegmento, subteraĵo
помещение для занятий: studejo
помещик: bienmastro, bienposedanto, bienulo
помёт: sterko
помидор: tomato, suka
помирить: repacigi
помириться: repaciĝi
помнить: memori
помогать: kunhelpi, asisti, akuŝigi
помогать при родах: akuŝigi
помогающий: asidua
по-моему: mie, opinio
помол: muelado
помола: dike
помолог: pomologo
помология: pomologio
поморник: lestro, sterkorario
поморник большой: sterkorario
помост: platformo, tribuno, podio, planko
помочи: ŝelko
помочь: helpi
помощи: ambulanco, helpe de, per, pere de, sukurejo, nenia, peti, voki
помощник: helpanto, adjunkto, kunhelpanto, asistanto, skabeno
помощник мэра: skabeno
помощь: helpo, subvencii, subvencio, sukurado, sukuri, danki, doni, helpo
помощью: helpe de, rudri, sensebla, sensi, telemetri
помпа: olepumpilo
помпезность: pompo
помпезный: pompa
Помпеи: Pompejo
по-мужски: vire
помутнение: katarakto
помутнение хрусталика: katarakto
помутнеть: malheliĝi, malklariĝi
понгиды: orangutangedoj
понедельник: lundo
понемногу: poiomete, iom
пони: poneo, ĉevaleto
понижаться: fali
понижение: malaltigo, malaltiĝo, degrado
понижение в должности: degrado
понижения: hipotensiigilo
пониженное: hipotensio
пониженное давление: hipotensio
понизить: malaltigi, degradi
понизить в должности: degradi
понизиться: malaltiĝi
поникнуть: velki
поникший: velka, velkinta
понимание: kompreno
понимать: kompreni
пономарь: sakristiano
понос: lakso, diareo, laksigi
поносом: laksi
понтийская: rusko
понтифик: pontifiko
понтон: pontono
понтонный: flosanta
понтонный мост: flosanta
понудительная: faktitivo
понудительная форма глагола: faktitivo
понурый: sombra
пончик: benjeto
пончо: ponĉo
понятие: nocio, abstraktaĵo
понятийный: nocia
понятия: rudimento
понятливый: komprenema
понятно: kompreneble, per si mem
понятность: komprenebleco
понятный: komprenebla
понять: kompreni, intuicii, miskompreni
поодиночке: unuope
по-осеннему: aŭtune
по-отцовски: patre
поочерёдно: alterne, alternigi
поп: popo I
попадание: trafo
попадья: popino
попал: trafi
попала: trafi
попало: ajn
попарно: pare, popare
попасть: trafi, maltrafi, propra
попасть в свою собственную ловушку: propra
попасться: enretiĝi
попасться в сети: enretiĝi
попеременно: alterne
попеременный: alterna
поперечина: rungo, stego
поперечная: segilo
поперечная пила: segilo
поперечный: transversa, laŭlarĝa, transepto
поперечный неф: transepto
поперёк: laŭlarĝe, transverse
поперхнуться: misgluti
попечитель: kuratoro
поп-корн: pufmaizo
поплавок: flosileto
поплин: poplino
поплиновый: poplina
поп-музыка: popmuziko
пополам: duone, duonigi
поползень: sito
пополнение: remonto
пополнение конским составом: remonto
пополнить: alplenigi
пополниться: pleniĝi
пополнять: kompletigi, remonti
пополнять конским составом: remonti
пополудни: posttagmeze
попона: ĉevalkovrilo
попотчевать: regali
поправить: ĝustigi
поправка: ĝustigo, amendamento, korektaĵo
поправки: amendamenti
поприще: tereno, areno, laborkampo
попробуй: ankoraŭ
попробуй ещё раз: ankoraŭ
попросил: -us
попрошайка: almozpetanto
попрошайничать: almozpeti
попрошайничество: almozpetado
попугаи: papagoformaj, papagedoj
попугай: papago, psitako
попугайничать: papagumi
попугайчик: papageto
популяризация: popularigado
популяризировать: popularigi
популярность: populareco
популярный: populara
популяция: populacio
попурри: kvodlibeto
попутный: favora, dorsovento
попутный ветер: dorsovento
попутчик: kunvojaĝanto, kuniranto
попытка: provo
пор: ĝis, nun
пора: poro, tempas, tempo
пора жатвы: tempo
пора уходить: tempo
поработить: sklavigi
поражать: frapi, ataki
поражение: malvenko, lezo, malvenki
пораженчество: defetismo
поражены: ataki
поражённым: ŝokiĝi
поразительный: surpriza
поразить: afekcii, lezi, trafi, konsterni, surprizi, ŝoki
по-разному: diverse, diversmaniere
порассуждать: rezonema
порвать: rompi, ŝiri, rompi, ŝiri
порвать все отношения: ŝiri
порвать дружеские отношения: rompi
порваться: ŝiriĝi
поребрик: listelo
поредеть: maldensiĝi
порез: tranĉo, tranĉvundo
поридж: poriĝo
пористость: poreco
пористый: pora, poroza, -oz-
порицание: malaprobo, mallaŭdo
порицания: mallaŭdinda
порицать: malaprobi, mallaŭdi
порнографический: pornografia
порнография: pornografio
порог: sojlo, limino, sojlo
порог чувствительности: limino, sojlo
порога: sojlo
пороговый: sojla
порода: speco, raso, gangujo, matrico, minaĵo, rokaĵo
породистый: bonrasa
породить: generi, naski
породить надежду: naski
породниться: parenciĝi
породы: rubo
порождать: generi
порождение: generado
порожистый: sojla
порожний: malplena
порозоветь: roziĝi
порок: malvirto, malĉasto, malvirtiĝi
пороке: malvirtiĝi
поросёнок: porkido
поросль: kopso
пороть: vipi
порох: pulvo
пороха: pulvo
пороховой: pulva, municiejo, pulvejo
пороховой погреб: pulvejo, municiejo
порочность: malvirteco
порочный: malvirta, malĉasta, cirklorezono
порочный круг: cirklorezono
порошковый: pulvora
порошкообразность: pulvoreco
порошкообразный: pulvora
порошок: pulvoro, ĉemento, dentopulvoro, farbopulvoro, lavpulvoro, pulvorigi, pulvoro
порт: haveno
портал: portalo
портативный: portebla
портвейн: portvino
портер: portero
портик: portiko
портить: malbonigi, putrigi
портиться: malboniĝi, putri
портмоне: monujo
портниха: tajlorino
портновский: tajlora, furnituro, mezurrubando
портновский приклад: furnituro
портновский сантиметр: mezurrubando
портной: tajloro
портному: mendi
портняжный: tajlora
портовый: havena, dokisto
портовый рабочий: dokisto
портрет: portreto, portreti, portretigi, portreto
портрет в красках: portreto
портрет во весь рост: portreto
портретист: portretisto
портретный: portreta
портсигар: cigaredujo, cigarujo
португалец: portugalo
Португалия: Portugalio, Portugalujo
португальский: portugala
портулак: portulako
портупея: balteo, ŝultrozono, portepeo
портфель: teko, paperujo
портье: pordisto
портьера: pordokurteno
пору: ĝustamezure
порука: kaŭcio, garantio
по-русски: ruse
поручейник: siumo
поручение: komisio, ĝirilo
поручений: faktotumo
поручениям: faktoro
поручик: leŭtenanto
поручитель: garantianto
поручительство: delkredero, avali, avalo
поручительство по векселю: avalo
поручить: komisii, taski
поручиться: avali
порфир: porfiro
порхание: flirtado
порхать: flirti, flugeti, papiliumi
порции: porciigi, porciumi
порционный: porcia
порция: dozo, porcio
порция мороженого: porcio
порча: envulto
порчу: envulti
поршень: piŝto
поршневой: piŝta
порыв: elano, impeto, blovego, ventoblovo, ventopuŝo
порыв ветра: blovego, ventopuŝo, ventoblovo
порыве: impete
порывистый: impeta
порядка: permuto
порядке: bonorde, gradigi, inversii, orda, orde, ordo
порядковый: orda
порядку: orde, ordema, ranĝi
порядок: ordo, eksponento, dispozicio, ordo, aranĝi, aranĝo, batalordo, bonorda, heredordo, inversio, ordigi, permuti, perturbi, reordigi, reordigo, tualeti, vortordo, deploji, ordo, reĝimo
порядок выборов: reĝimo
порядок наследования: heredordo
порядок слов: vortordo
порядочность: honesto, honesteco
порядочный: honesta