оптатив: optativo
оптик: optikisto
оптика: optiko
оптимальный: optimuma, optima
оптимизировать: optimigi
оптимизм: optimismo
оптимист: optimisto
оптимистический: optimisma
оптимум: optimumo
оптический: optika, instrumento
оптический прибор: instrumento
оптовый: pogranda, maldetala
оптом: pogrande, maldetale
опубликовать: publikigi
опунция: opuntio
опускать: sinkigi
опускаться: sinki
опускная: herso
опускная решётка: herso
опустеть: malpleniĝi
опустить: mallevi, barieri, kurteni, fali, kapo, klini
опустить голову: kapo, klini
опустить занавес: kurteni
опустить руки: fali
опустить шлагбаум: barieri
опуститься: malleviĝi
опустошить: malplenigi
опутать: impliki
опухать: ŝveli
опухлость: ŝvelo, ŝvelaĵo
опухоль: tumoro, ŝvelo, ŝvelaĵo
опухший: ŝvela, ŝvelinta
опушка: rando
опушка леса: rando
опущение: elizio, prolapso, ptozo
опущение внутреннего органа: prolapso
опущение гласного звука: elizio
опущение органа: ptozo
опущенную: apostrofi
опция: opcio
опыление: polenado
опылять: poleni
опыт: empirio, sperto, eksperimento
опыта: apriora, spertiĝi
опыте: empiria, sperti
опытность: sperteco
опытный: sperta, eksperimenta, spertulo
опытный человек: spertulo
опьянение: ebrieco
опьянеть: ebriiĝi
опьянить: ebriigi
опьяняющий: ebriiga
опять: ree
оракул: orakolo
оральное: midzado
оральное половое сношение: midzado
орангутан: orangutango
орангутанг: orangutango
оранжад: oranĝaĵo
оранжевый: oranĝkolora, oranĝa
оранжерея: oranĝerio, forcejo
оратор: oratoro, parolanto, belparolulo, elokventulo, retoro
оратория: oratorio
ораторский: oratora
ораторское: oratorarto, parolarto
ораторское искусство: parolarto, oratorarto
орать: kriegi
орбита: orbito, okulkavo
орбитальный: orbita
оргазм: orgasmo
орган: organo, orgeno, generilo, manipulilo, palpilo, propagandilo, rudimento, viscero, vulvo, organo
орган осязания: palpilo
орган пропаганды: propagandilo
орган управления: manipulilo, organo
органа: prolapso, ptozo, registro
органа и т: registro
органди: organdio
органе: orgeni
организатор: organizanto, organizisto
организации: ekleziano, ekskomuniki, ekskomuniko, matrikulo
организацию: aliĝilo, aniĝi
организация: organizacio, organizado, organizaĵo, organizado
Организация: petrolo
Организация стран-экспортёров нефти: petrolo
организм: organismo, organaro
организма: humoro
организмы: protozooj
организовать: organizi, okazigi, kongresi
организовать съезд: kongresi
организоваться: organiziĝi
органист: orgenisto
органическая: organika
органическая химия: organika
органический: organika
органическое: organika
органическое соединение: organika
органный: orgena, orgenejo
органный зал: orgenejo
органов: organaro
органотерапия: opoterapio
органы: piĉo, organo
органы речи: organo
оргия: orgio
орда: hordo
орден: ordeno, gloro, ordeno
орден иезуитов: ordeno
орден Славы: gloro
ордена: jezuito, kartuziano
орденом: dekoracio, ordeni
орденская: kordono, rubando
орденская лента: kordono, rubando
орденский: ordena, ordeno
орденский знак: ordeno
ордер: ordo
ордината: ordinato
Орегон: Oregono
ореол: aŭreolo, glorkrono, nimbo
орех: nukso, arakido, avelo, hikorio, juglando, kolanukso, muskato, nukskerno, strikno, ternukso, trapo
орех горький: hikorio
орех кола: kolanukso
ореха: kerno
орехи: nukso
орехов: nuksrompilo, rompilo
ореховая: avelejo
ореховая роща: avelejo
ореховка: nucifrago
ореховое: juglandujo, nuksarbo, nukskerno
ореховое дерево: juglandujo, nuksarbo
ореховое ядро: nukskerno
ореховые: juglandujacoj
ореховый: nuksa, avelujo
ореховый куст: avelujo
орехотворка: cinipo
орешек: gajlo
орешник: avelejo, avelujo
орёл: aglo
Орёл: Aglo
орёл: cirkaeto, haliaeto
оригинал: originalulo, originalo, strangulo
оригинальность: originaleco
оригинальный: originala, senkaraktera
ориенталист: orientalisto
ориенталистика: orientalismo
ориентация: orientiĝo
ориентир: orientilo
ориентирование: orientado
ориентировать: orienti
ориентироваться: orienti sin, orientiĝi, gvidi sin
ориентировка: orientado
орикс: orikso
Орион: Oriono
оркестр: orkestro, muzikistaro, korda, simfonia
оркестрант: orkestrano
оркестрион: orkestriono
оркестровать: orkestri
оркестровка: orkestrado, orkestraĵo
оркестровый: orkestra
орлан: haliaeto
Орлеан: Nov-Orleano
орлёнок: aglido
орлиный: agleca
орлица: aglino
орнамент: ornamaĵo, freto, modluro
орнаментом: freti
орнитолог: ornitologo
орнитология: ornitologio
орографический: orografia
орография: orografio
оронтиум: orontio
орошать: irigacii, akvi, akvumi
орошение: irigacio, akvado, akvumado
ортогональный: orta
ортодокс: ortodoksulo
ортодоксальность: ortodokseco
ортодоксальный: ortodoksa
ортоклаз: ortoklazo
ортопед: ortopediisto
ортопедическая: ortopedia
ортопедическая обувь: ortopedia
ортопедический: ortopedia
ортопедия: ortopedio
ортохроматизм: ortokromateco, ortokromatismo
ортохроматический: ortokromata
орудие: kanono II, ilo, instrumento, laborilo, skribilo
орудие для письма: skribilo
орудие труда: laborilo
орудийный: kanona II, kanontubo
орудийный ствол: kanontubo
оружейный: arsenalo
оружейный склад: arsenalo
оружие: armilo, batalilo, kapitulaci, pafilo, pulvopafilo, tranĉarmilo, armilo, atoma, nuklea
оружию: kunbatalanto
оружия: armilejo
орфографии: literumilo
орфографический: ortografia
орфография: ortografio
орхидея: orkideo
орхидные: orkidacoj
оса: vespo
осада: sieĝo
осадка: sedimentiĝo
осадное: sieĝostato
осадное положение: sieĝostato
осадный: sieĝa
осадок: sedimento, reziduo, koagulaĵo, feĉo, precipitaĵo
осадочный: sedimenta
осаждать: precipiti, sedimentigi, sieĝi
осаждение: precipitado, sedimentiĝo
осанка: staturo
осведомитель: denuncisto
осведомить: informi
осведомиться: informiĝi
осведомлённость: kompetenteco
осведомлённым: koni
освежить: refreŝigi
освежиться: refreŝiĝi
осветитель: iluministo
осветить: prilumi, lumigi
осветлять: heligi
освещать: ilumini, prilumi
освещаться: iluminiĝi
освещение: iluminado, prilumado, insolacio
освещение прямыми солнечными лучами: insolacio
освистать: prifajfi
освободитель: liberiganto, liberiginto
освободительная: milito
освободительная война: milito
освободить: liberigi, vakigi, elĉenigi
освободить от оков: elĉenigi
освободиться: liberiĝi
освобождать: emancipi
освобождение: emancipado
освобождённый: doganlibera
освобождённый от таможенного сбора: doganlibera
освящать: konsekri, sanktigi
осевой: aksa
оседлать: seli
оседло: loksidi
оседлое: loksidanta
оседлое племя: loksidanta
оседлый: loksidanta, loksidi, loksidanta
оседлый образ жизни: loksidanta
осенний: aŭtuna
осень: aŭtuno
осенью: aŭtune
осетин: oseto
осетинка: osetino
Осетия: Osetio, Osetujo
осетрина: sturgaĵo
осетровые: acipenseredoj
осетрообразные: acipenserformaj
осечка: maltrafo
осёдлый: fikshejma
осёл: azeno
осётр: sturgo, acipensero
оси: aksumi
осина: tremolo
осиная: talio I
осиная талия: talio I
осиное: vespejo
осиное гнездо: vespejo
осиный: vesparo
осиный рой: vesparo
осипнуть: raŭkiĝi
Осирис: Oziriso
осиротеть: orfiĝi
осиротить: orfigi
оскандалиться: kompromitiĝi
осквернить: malsanktigi
осколок: splito, fragmento, ostero, rokaĵo
осколок скалы: rokaĵo
осколочное: splitefiko
осколочное действие: splitefiko
оскомина: agaco
оскомину: agacanta, agaci
оскопить: kastri
оскорбитель: ofendinto
оскорбительный: insulta, ofenda
оскорбить: insulti, ofendi
оскорбиться: skandaliĝi
оскорбление: insulto, ofendo
оскоромиться: malfasti
оскрёбки: skrapaĵo
ослабеть: velki, malfortiĝi
ослабить: malstreĉi, ŝanceli, malfortigi, diminui
ослабла: velki
ослабление: malstreĉiĝo
ослабление напряжения: malstreĉiĝo
ослаблять: mildigi
ослабнуть: velki, ŝanceliĝi, malstreĉiĝi
ославить: misfamigi
ослепительно: blindige, brilegi
ослепительно блестеть: brilegi
ослепительный: blindiganta
ослепить: blindigi
ослепнуть: blindiĝi
ослёнок: azenido
ослинник: enotero
ослинниковые: enoteracoj
ослиное: azena
ослиное упрямство: azena
ослиный: azena
ослица: azenino, bileama
Осло: Oslo
осложнение: komplikaĵo, peripetio
осложнять: kompliki
ослушание: malobeo
ослушаться: malobei
ослышаться: misaŭdi, mis-
осмеивать: moki
осмеливаться: aŭdaci
осмелиться: kuraĝi
осмий: osmio
осмол: keno
осмос: osmozo
осмотический: osmoza
осмотическое: osmoza
осмотическое давление: osmoza
осмотр: inspekto, kuracista
осмотреть: ĉirkaŭrigardi
осмотрительность: atentemo
осмунда: osmundo
оснастить: ekipi, provizi
оснастка: rigilaro, ekipaĵo
оснащать: rigi
оснащение: provizado
основа: radiko, bazo, varpo, radikalo II, stamo
основа слова: stamo
основание: kaŭzo, soklo, fundamento, fondo, establado, bazo, subkonstruaĵo, kalazo, pravi, bazo
основание семяпочки: kalazo
основание степени: bazo
основании: bazo
основания: arogi, ĝisfunde, tenaro
основанный: empiria
основанный на опыте: empiria
основатель: fondinto
основательно: solide, funde
основательность: solideco, fundamenteco
основательный: solida, funda, fundamenta, solida
основательный довод: solida
основательным: solidigi, solidiĝi
основать: fondi
основная: toniko
основная частота: toniko
основной: ĉefa, baza, kardinala, fonfarbo, iredenta, toniko, kapitalo, metabolo
основной капитал: kapitalo
основной обмен веществ: metabolo
основной тон: toniko
основной цвет картины: fonfarbo
основном: precipe
основу: varpi
основы: elemento, aboco, varpado
основывать: konstitui, bazi, establi, fundamenti
основываться: baziĝi, bazi sin
основываться на: baziĝi, bazi sin
особа: persono, moŝtulino
особая: personaĵoj
особая примета: personaĵoj
особенно: speciale, precipe
особенность: specialeco, naciaĵo
особняк: palaceto
особо: aparte
особый: aparta, speciala
особь: individuo
осовременить: modernigi, aktualigi
осоед: perniso, vespobuteo
осознаваемое: sensaco
осознаваемое ощущение: sensaco
осока: karekso
осоковые: ciperacoj
осот: sonko
оспа: pokso, varicelo, variolo
оспаривание: kontesto
оспаривать: kontesti
оспе: variolmarkita
оспенный: variola
оспина: variolmarko
оспинах: variolmarkita
оспинки: stigmato
оспой: variolulo
оспопрививатель: vakcinisto
оспы: inokulo
оссеин: osteino