одобрение: sankcio, aprobo, trovi
одобрения: aprobinda
одобрить: aprobi, sankcii
одобрять: aplaŭdi, malaprobi
одолевать: obsedi
одолеть: superforti
одометр: odometro
Одра: Odro, Odero
одуванчик: leontodo
одурь: beladono
одутловатый: pufa
одухотворённость: spiriteco
одушевить: animi, vigligi
одушевиться: vigliĝi
одышка: dispneo, anhelo
одышкой: anheli
ожерелье: koliero, ĉirkaŭkolo
оживать: sprosi
оживить: revigligi, animi, revivigi, vivigi
оживиться: reviviĝi, ekvigliĝi, vigliĝi, revigliĝi
оживление: revivigo, reviviĝo, vigligi
оживлённо: vigle, alegre
оживлённое: cirkulado
оживлённое движение людей: cirkulado
оживлённый: gajeta, movplena, vigla, vivoplena
оживлённым: vigli
ожидаемый: atendebla
ожидание: atendo
ожидания: atendejo, atendo
ожидать: atendi, ekspekti
ожика: luzulo
ожиревший: obeza
ожирение: adipozo, obezeco, grasiĝo
ожить: reviviĝi, viviĝi
ожог: brulvundo, brogvundo
ожог паром: brogvundo
ожога: brulcikatro
озабоченный: zorgoplena
озаглавить: titoli
озадаченный: perpleksa
озадачить: konsterni, perpleksigi
озарять: ilumini
озвереть: bestiĝi
оздоровительное: sanigilo
оздоровительное средство: sanigilo
оздоровительный: saniga
оздоровить: sanigi
оздоровлять: sanigi, salubrigi
озеро: lago, Ladoga lago, Onego
озерцо: lageto
озёрный: laga
озимая: vintrotritiko
озимая пшеница: vintrotritiko
озимый: vintrohordeo
озимый ячмень: vintrohordeo
ознакомить: konatigi
ознакомиться: konatiĝi
означает: signifi
означать: signifi, implici
озноб: frosto, frostotremi, tremi
озокерит: ozokerito
озон: ozono
озонатор: ozonigilo
озонировать: ozonigi
озоновый: ozona
озорник: petolulo, bubo
озорство: petolo, bubaĵo
ой: aj, oj
ойкумена: ekumeno
Ока: Okao
оказалось: evidentiĝis ke
оказался: trovi sin
оказать: komplezi, subvencii, sukuri, doni, honoro
оказать денежную помощь: subvencii
оказать первую медицинскую помощь: sukuri
оказать помощь: doni
оказать услугу: komplezi
оказать честь: honoro
оказаться: aperi, trovi sin, ŝokiĝi
оказаться в шоковом состоянии: ŝokiĝi
оказывается: evidentiĝis ke
оказывать: efekti, protekti, rezisti
оказывать действие: efekti
оказывать протекцию: protekti
оказывать сопротивление: rezisti
оказывающий: efekta
оказывающий действие: efekta
окаймлять: borderi, kadri
окалина: skorio, ŝlako
окаменелость: fosilio
окаменелый: fosilia
окаменеть: ŝtoniĝi
оканчиваться: finiĝi
окапи: okapio
окарина: okarino
окаянный: malbenita, malbeninda
океан: oceano, Atlantiko, Pacifiko, arktika, Hindio, Hindujo
океанийский: Oceania
Океания: Oceanio
океанограф: oceanografo
океанография: oceanografio
океанский: oceana
окисление: oksidigado
окислитель: oksidiganto, oksidigilo
окислять: oksidigi
окисляться: oksidiĝi
окись: oksido, litargiro, magnezo, minio, zinkoksido
окись магния: magnezo
окись свинца: litargiro, minio
окись цинка: zinkoksido
оккультизм: okultismo
оккультист: okultisto
оккультный: okulta
оккупант: okupanto
оккупация: okupado, okupacio
оккупировать: okupi
Оклахома: Oklahomo
оклеветать: misfamigi
оклеивать: tapeti
оклеивать обоями: tapeti
Окленд: Aŭklando
окна: flanke de, rigardi
окна смотрят на юг: rigardi
окнах: ĉe
окно: fenestro, dialogujo, luko I, ŝprucfenestro, rigardi, tra
окном: inter
око: okulo
оков: elĉenigi
оковы: kateno, rompi
околдовать: envulti, sorĉi, ensorĉi
околеть: kadavriĝi
около: apud, apudstari, ĉirkaŭ, apuda, fluktuado
околоплодник: perikarpo
околосердечная: perikardio
околосердечная сумка: perikardio
околосердечной: perikardiito
околоушная: parotido
околоушная слюнная железа: parotido
околоцветник: perianto
окольный: ĉirkaŭvoja, oblikva, ĉirkaŭvojo
окольный путь: ĉirkaŭvojo
окольным: oblikvi
окольцевать: ringizi
оконная: espanjoleto
оконная задвижка: espanjoleto
оконное: vitro
оконное стекло: vitro
оконный: fenestrokruceto
оконный переплёт: fenestrokruceto
окончание: finaĵo
окончательно: definitive
окончательное: definitiva
окончательное решение: definitiva
окончательный: definitiva
окончив: -e II
окопник: simfito
окорок: ŝinko
окостенение: ostiĝo
окостенеть: ostiĝi
окоченелый: rigida
окоченеть: rigidiĝi
окошечко: fenestreto
окошко: fenestreto, giĉeto
окраина: periferio, urborando
окраинный: periferia
окраска: koloro, toneco
окрашивание: tinkturado
окрашивать: kolorigi, tinkturi
окрепнуть: solidiĝi
окрестить: bapti
окрестности: ĉirkaŭurbo
окрестности города: ĉirkaŭurbo
окрестность: ĉirkaŭaĵo
окрестный: ĉirkaŭa
окровавить: sangokovri
окропить: aspergi
окропление: baptaspergo
окропление водой: baptaspergo
окрошка: kvassupo
округ: distrikto, sektoro, arondismento
округление: rondigo
округлить: rondigi
округлой: rondaĵo
округлость: rondeco
окружать: ĉirkaŭstari, ĉirkaŭigi, ĉirkaŭi
окружающей: polucio, poluo
окружающий: ĉirkaŭa
окружение: medio, rondo, ĉirkaŭo, ĉirkaŭaĵo, ĉirkaŭumo
окружить: ĉirkaŭumi, ĉirkaŭigi
окружной: distrikta
окружности: arko
окружность: cirklo, cirkonferenco
окружный: ĉirkaŭa
оксалат: okzalato
оксид: oksido
оксид углерода: oksido
оксидировать: oksidizi
Оксфорд: Oksfordo
оксюморон: oksimoro
октава: oktavo
октан: oktano
октановое: oktano
октановое число: oktano
октант: oktanto
октябре: oktobre
октябрь: oktobro
октябрьский: oktobra
окулист: okulisto
окультуривать: eduki
окуляр: okulario
окуневые: perkedoj
окуневый: perka
окунеобразные: perkoformaj
окунуть: mergi, trempi
окунуться: mergiĝi
окунь: perko, skorpeno
окуривание: fumigacio
окуривать: incensi
окуривать фимиамом: incensi
окурок: cigaredstumpo, cigarstumpo, stumpo
окурок сигары: cigarstumpo
окучивание: butado
окучивать: buti
Окциденталь: Okcidentalo
оладья: flano, patkuko, krespo
олеандр: nerio, oleandro
олеин: oleino
олеиновая: oleina
олеиновая кислота: oleina
олеиновый: oleina
оленей: -ed-
оленёнок: cervido
олени: cervedoj
олений: kladonio
олений мох: kladonio
олениха: cervino
олень: cervo, boaco, rangifero
оленя: cervino
олеография: oleografio
олива: olivo
оливин: peridoto
оливка: olivo
оливковое: olivarbo, olivujo, oleo I
оливковое дерево: olivarbo, olivujo
оливковое масло: oleo I
оливковый: oliva
олигарх: oligarĥo, oligarko
олигархия: oligarĥio, oligarkio
олигоцен: oligoceno
Олимп: Olimpo
олимпиада: olimpikoj
олимпийские: olimpikoj
олимпийские игры: olimpikoj
олимпийский: olimpia
олимпийскими: olimpiado
Олимпия: Olimpio
олифа: verniso
олифить: vernisi
олицетворение: prozopopeo, personigo
олицетворять: personigi
олово: stano
оловом: stani
оловянный: stana
Ольга: Olga
ольха: alno
олья-подрида: olapodrido
ом: omo
Ом: Omo
Оман: Omano
омар: omaro
омега: omega, omego
омежник: enanto
омела: visko
омикрон: omikron, omikrono
омический: oma
омлет: omleto
омнибус: omnibuso
омолодить: junigi
омоним: homonimo
омонимический: homonima
омонимичный: homonima
омонимия: homonimio
омочить: malsekigi
омрачать: nigrigi
Омск: Omsko
омывать: ĉirkaŭflui
омыть: ĉirkaŭlavi
он: li, akurate, alligi, ankoraŭ ne, antaŭ, apenaŭ, aspekti, ĉesi, degni, diferenca, direkto, dum, , eksplodi, fali, ĝi, ĝis, inter, jen jen, ĵus, kapabla, kia, kiam, kien, kvankam, kvazaŭ, lasta, nun, -os, portreto, preter, pulvo, respondi, resti, se, sed, selo, simili, skandali, sopiri, ŝajni, ŝajnigi sin, ŝajnigi, takto, teksi, timi, tra, treni, trovi sin, tuj, -u II, -us
он боится: timi
он был последним: lasta
он вернётся через окно: tra
он возмутил всех присутствующих: skandali
он впал в отчаяние: fali
он всё же остался недоволен: kvankam
он вскочил в седло: selo
он выглядит бледным: aspekti
он вылитый отец: portreto
он говорит то ей: jen jen
он даже не удостоил взглядом: degni
он даже этого не знает:
он делает вид: ŝajnigi
он добавил к легенде: teksi
он еле читает: apenaŭ
он ещё не поёт: ankoraŭ ne
он к ней искренне привязан: alligi
он кажется колеблется: ŝajni
он находится дома: trovi sin
он не видит дальше своего носа: ĝis
он не ответил ни слова: respondi
он оказался один: trovi sin
он перестал говорить: ĉesi
он пороха не выдумает: pulvo
он похож на своего отца: simili
он придёт: -os
он притворяется богатым: ŝajnigi sin
он приходит каждый день точно в восемь: akurate
он пришёл прежде меня: antaŭ
он пробудет там ещё три месяца: resti
он прошёл мимо меня: preter
он проявил большой такт: takto
он работает под моим управлением: direkto
он разразился смехом: eksplodi
он самый молодой среди участников конкурса: inter
он сейчас придёт: tuj
он слишком отличается от своего брата: diferenca
он способен на преступление: kapabla
он сразу сделал то: tuj
он тащится как черепаха: treni
он только что пришёл: ĵus
он ужасно хотел вновь увидеть её: sopiri
он чуть не лопнул от смеха: eksplodi
она: ŝi, , foje, foje, kiel, prikalkuli, sed, sino
она не красива: sed
она не рассчитала своих действий: prikalkuli
она прижала ребёнка к своей груди: sino
она то плакала: foje, foje
онанизм: onanismo
ондатра: fibero, ondatro, moskulo
Онега: Onego
Онежское: Onego
Онежское озеро: Onego
онеметь: mutiĝi
онемечивать: germanigi
они: ili, en, ĵeti sin, stari, ŝajni
они бросились на меня: ĵeti sin
они пришли в большом количестве: en
они стоят на том же: stari
оникс: onikso
оно: ĝi, pezi, taŭgi
оно весит два килограмма: pezi
оно годится: taŭgi
ономастика: onomastiko
ономатопея: onomatopeo
Онтарио: Ontario
онтогенез: ontogenezo
онтологический: ontologia
онтология: ontologio
Онуфрий: Onufrio
онучи: vindgamaŝoj
оолит: oolito
ООН: asembleo
ооспора: oosporo
опадающий: decidua
опал: opalo
опаловый: opala
опасаться: antaŭtimi
опасение: antaŭtimo
опасливый: timema, antaŭtimema
опаснее: kompleza
опасности: eksterdanĝera, endanĝerigi, riski, sendanĝera, danĝero
опасность: danĝero, rifo
опасностью: kun
опасный: danĝera, minaca, evitinda, benigna
опасным: danĝeri
опасть: defali, forfali
опахало: flabelo, ventumilego
ОПЕК: petrolo
опекаемый: zorgato
опекать: zorgi
опекун: kuratoro, zorganto
опера: opero, operejo
операнд: operando
оперативная: rekognosko
оперативная разведка: rekognosko
оперативную: rekognoski
оперативный: operacia
оператор: operatoro, kameraisto
операции: kondukado
операционная: operaciejo, operaciumo, mastruma, sistemo
операционная система: operaciumo, mastruma, sistemo
операционный: operacia
операцию: operacii
операция: operacio, operaco, dolori, operacio
операция очень болезненна: dolori
опередить: devanci, antaŭveni
опережать: antaŭi, anticipi
опережение: anticipo
оперение: plumaro, empeno
оперетта: opereto
оперировать: operacii
опериться: plumiĝi
оперный: opera, operejo
оперный театр: operejo
оперу: spekti
опечалить: aflikti, malĝojigi
опечалиться: afliktiĝi
опечатка: miskomposto, miskompostaĵo, preseraro
опечатку: miskomposti
опечаток: erartabelo, eratumo
опийный: opia
опиливание: fajlado
опилки: segaĵo, segpolvo, fajlaĵo
описание: priskribo
описанный: ĉirkaŭskribita
описательный: perifraza
описать: priskribi, ĉirkaŭskribi
описка: misskribo, plumeraro, skriberaro
описывать: priskribi, tradi
описывать за долги: tradi
опись: etato, listo, specifado, katastro
опись налогооблагаемого имущества: katastro
опиться: supertrinki
опиум: opio
опиумный: opia, opiopapavo
опиумный мак: opiopapavo
опиумокурильня: opiofumejo
опия: laŭdano, opiaĵo
оплакивать: priplori, funebri
оплата: pago, pagado
оплатить: repagi
оплаты: pagtago
оплачивать: pagi, afranki, salajri
оплачивать почтовыми марками: afranki
оплачивать труд: salajri
оплевать: ĉirkaŭkraĉi
оплести: ĉirkaŭplekti
оплётка: plektaĵo
оплодотворение: kopulacio, fekundigo
оплодотворить: fekundigi
оплодотворяться: kopulacii
оплот: persistejo, bastiono
оплошать: misi
оплошность: erareto, miso, misaĵo
оповестить: antaŭproklami
опоздание: malfruiĝo
опоздать: malfruiĝi
опозорило: malglorigi
опозорить: malglori, malhonori, malglorigi, malglori
опозорить мошенника: malglori
опоить: supertrinkigi
ополченец: miliciano
ополчение: milicio
опопонакс: opoponako
опора: piliero, apogo, kusineto, pilono, abutmento
опора высоковольтной линии: pilono
опора моста: abutmento
опорная: apoga
опорная точка: apoga
опорный: apoga
опорожнить: elĉerpi, malplenigi
опорожниться: elĉerpiĝi
опоры: apogbastono, apogpunkto, brakrimeno, apoga
опосредствованный: pera
опоссум: didelfo, oposumo
опоссумы: didelfedoj
опотерапия: opoterapio
опошлить: trivialigi
опоясать: zoni, ĉirkaŭzoni
опоясывать: zoni
опоясывающий: zostro
опоясывающий лишай: zostro
оппозиции: opozicii
оппозиционер: opoziciulo
оппозиционный: opozicia
оппозиция: opozicio
оппонент: oponanto
оппонирование: oponado
оппонировать: oponi
оппортунизм: oportunismo
оппортунист: oportunisto
оправдание: absolvo, ekskuzo, pravigo, praviĝo
оправдательный: absolvo, malkondamno
оправдательный приговор: absolvo, malkondamno
оправдать: absolvi, malkondamni, senkulpigi, ekskuzi
оправдывает: rimedo
оправдывать: pravigi
оправдываться: praviĝi
оправка: mandreno
определение: epiteto, determino, difino, atributo, demarkacio, difini, tropepiteto, ekzakta, preciza
определение границ: demarkacio
определению: difinebla
определённо: eksplicite, eksplicita
определённого: trampo
определённом: iusence
определённый: eksplicita, preciza, certa, difinita, artikolo
определённый артикль: artikolo
определённых: certa
определимый: difinebla
определитель: determinanto
определительный: determina, determinanta
определить: difini, biri, titri
определить крепость раствора: titri
определить местоположение: biri
определить пробу сплава: titri
определять: determini, diagnozi, kvalitigi, lotumi, specifi, telemetri
определять жребием: lotumi
определять качество: kvalitigi
определять расстояние с помощью дальномера: telemetri
определяющий: determina, determinanta
опреснок: maco
опробовать: elprovi
опровергать: refuti, dementi, malkonfirmi
опровержение: malkonfirmo, refuto
опрокинутый: renversa
опрокинуть: renversi
опрокинуться: renversiĝi
опрыскать: aspergi
опрыскиватель: ŝprucigilo
опрыскивать: ŝprucigi
опрятный: purema, ordema