бес: demono, diablo
беседа: konversacio, interparolo
беседка: pavilono, laŭbo
беседовать: interparoli, konversacii
бесёнок: diablido
бесклассовый: senklasa
бескозырка: ĉapo
бескомпромиссный: senkompromisa
бесконечно: analitiko, infinitezimo, kalkulo
бесконечно малая: infinitezimo
бесконечность: malfinio, senlimeco, infinito
бесконечный: senlima, senfina, infinita, malfinia
бесконтрольно: senkontrole
бесконтрольный: senkontrola
бескорыстие: neprofitemo
бескорыстный: neprofitema
бескрайний: senlima
бесноватый: demonhavanto
бесовский: demona
беспамятство: sveno
беспартийный: senpartia, senpartiulo
бесперебойно: seninterrompe
бесперебойный: seninterrompa
бесперспективно: senperspektive
бесперспективность: senperspektiveco
бесперспективный: senperspektiva
беспечно: senzorge
беспечность: senzorgeco
беспечный: senzorga
бесплановый: senplana
бесплатно: senpage, senkoste
бесплатный: senkosta, senpaga
бесплодие: sterileco, senfrukteco
бесплодный: senfrukta, sterila, malfekunda
бесповоротно: definitive
бесподобно: senkompare
бесподобный: senkompara
беспокоить: ĝeni, maltrankviligi
беспокоиться: maltrankviliĝi
беспокойно: maltrankvile
беспокойный: malkvieta, maltrankvila, turbulenta
беспокойство: angoro, maltrankvileco, malkvieteco
бесполезно: senutile
бесполезность: senutileco
бесполезный: senutila
бесполый: agamia I
беспомощное: mizero
беспомощное состояние: mizero
беспомощный: senhelpa
беспорядок: malordo, pelmelo, senordo, impliki, konfuzegi, malordigi, senordigi, taŭzi
беспорядочность: senordeco
беспорядочный: senorda, malordema, sensistema, pelmela
беспочвенность: senfundamenteco
беспочвенный: senfundamenta
беспошлинный: sendogana
беспощадный: senindulga
бесправие: senrajteco
бесправный: senrajta, pario
беспредельность: senlimeco
беспредельный: senlima
беспрепятственный: libera, senbara
беспрерывно: senpaŭze
беспрерывный: kontinua, senpaŭza, senintermanka
беспрестанно: seninterrompe
беспрестанный: seninterrompa
беспрецедентный: senprecedenca
бесприбыльность: profitmanko
бесприбыльный: senprofita
бесприданница: sendotulino
беспримерный: senekzempla
беспринципность: senprincipeco
беспринципный: senprincipa, senskrupula
беспристрастный: senpartia
беспричинно: nenial, senkaŭze
беспричинный: senkaŭza
бесприютный: senhejma
беспробудный: nevekebla
беспроволочный: sendrata
беспроволочный телеграф: sendrata
Бессарабия: Besarabio
бессердечие: krueleco, malkompatemo
бессердечно: senkore
бессердечный: malkompatema, senkora
бессилие: astenio, senforteco, impotenteco
бессильный: senforta, impotenta
бессистемный: sensistema
бесславие: malgloro
бесславный: senglora, malglora
бесследно: senpostsigne, senspure
бесследный: senpostsigna, senspura
бессловесный: muta, kvieta, silentema, senparola, senvorta
бессменный: senŝanĝa
бессмертие: senmorteco
бессмертник: kserantemo, imortelo, helikrizo
бессмертный: senmorta, nemortema
бессмысленность: absurdeco
бессмысленный: absurda, sensenca
бессмыслица: sensencaĵo, absurdo, absurdaĵo, plena
бессовестный: senkonscienca
бессодержательный: senenhava
бессознательный: senkonscia
бессонница: maldormado, sendormeco
бессонный: sendorma
бесспорно: sendispute
бесспорный: sendisputa, nediskutebla, nenegebla
бессрочный: sentemplima
бесстрастно: senpasie
бесстрастный: senpasia
бесстрашный: sentima, temerara
бесстыдник: senhontulo
бесстыдный: senhonta
бесстыдство: senhonteco
бессчётный: nekalkulebla
бестактно: sentakte
бестактность: sentakteco
бестактный: sentakta
бесталанный: sentalenta
бестия: bestio
бестолковый: stulta, malsprita, malsaĝa
бестолочь: stultulo
бесформенная: pulpo
бесформенная масса: pulpo
бесформенность: amorfeco
бесформенный: amorfa, senforma
бесхарактерный: senkaraktera
бесхвостая: magoto
бесхвостая макака: magoto
бесхвостые: batrakoj
бесхвостые земноводные: batrakoj
бесхитростность: senartifikeco
бесхитростный: senartifika
бесхозяйственность: fuŝmastrumo
бесхозяйственный: fuŝmastruma
бесцветный: akromata, senkolora
бесцельный: sencela
бесценный: valorega, netaksebla
бесцеремонный: senceremonia, insolenta
бесчеловечно: malhumane
бесчеловечность: malhumaneco
бесчеловечный: malhumana
бесчестие: malgloro
бесчестить: malhonori
бесчестность: malhonesteco
бесчестный: malhonesta, kanajla
бесчисленный: sennombra
бесчувственно: sensente
бесчувственный: sensenta
бесшумно: fuzi
бесшумно воспламеняться: fuzi
бесшумный: senbrua, silenta
бета: beta II
бетель: betelo
Бетельгейзе: Betelĝuzo
бетон: betono
бетонировать: betoni
бетонный: betona
бетономешалка: betonmiksilo
Бетховен: Betoveno
бечёвка: ŝnureto
бешамель: beŝamelo
бешенство: furiozeco, rabio, furioziĝi
бешенством: rabii, rabiulo
бешеный: rabia, furioza, ekbalio
бешеный огурец: ekbalio
бешеным: furori
библейский: biblia
библиограф: bibliografo
библиографический: indico
библиографический указатель: indico
библиография: bibliografio
библиомания: bibliomanio
библиотека: biblioteko, libraro
библиотекарь: bibliotekisto
библиотеки: ĉerpi
библиофил: bibliofilo, libramanto
библия: biblio
бивак: bivako
биваком: bivaki
бивень: dentego
бивуак: bivako
бигнония: bignonio
бигуди: frizpinglo, bukliloj, bukligi
биде: bideo
бидон: flasko, ladbotelo
биение: palpitado, batado
биение сердца: batado
бизань: postvelo
бизань-мачта: krucmasto, postmasto
бизнес: negoco, afero
бизнесмен: negocisto, aferisto
бизнесом: negoci
бизон: bizono
биквадратный: bikvadrata
бикини: bikino
бикса: bikso
билет: bileto, bankbileto, invitkarto, membrokarto, ŝanĝbileto, vojaĝkarto, bileto, partia
билет туда и обратно: bileto
билетёр: biletisto
билетная: biletejo
билетная касса: biletejo
билетный: biletisto
билетный контролёр: biletisto
биллион: biliono
билль: bilo
бильбоке: bilboko
бильярд: bilardo, partio
бильярде: bilardi
бильярдная: bilardejo
бильярдный: bilardglobo
бильярдный шар: bilardglobo
биметаллизм: dumetalismo, bimetalismo
бимс: trabo, baŭo
бинарный: binara
бинокль: binoklo
бином: binomo
бинт: bandaĝo, vindaĵo, ruli
биограф: biografo
биографический: biografia
биография: biografio
биолог: biologo
биологический: biologia
биологических: doktoro
биология: biologio
биомасса: biomaso
бионика: bioniko
биохимик: bioĥemiisto
биохимия: bioĥemio, biokemio
биплан: biplano
биржа: borso
биржа труда: borso
бирже: aĝioti, spekuli
биржевая: aĝiotado, borsa
биржевая игра: aĝiotado
биржевая цена: borsa
биржевик: borsisto
биржевой: borsa, aĝiotisto, borsagento
биржевой агент: borsagento
биржевой игрок: aĝiotisto
Бирма: Birmo
бирманец: Birmano
Бирмингем: Birmingamo
бирюза: turkiso
бирюзовый: turkisa
бирюк: homevitulo
бирючина: ligustro
бис: bis, bise
Бисау: Bisaŭo
бисер: perlo
бисировать: bisi
бисквит: biskvito, buterbiskvito
биссектриса: bisekcanto
бистр: bistro
бистури: bisturio
бит: bito II
бита: batilo
битва: batalo, akra
битвы: batalejo, batalkampo, kampo
битовый: bita
битум: bitumo
битумом: bitumi
бить: bati, soni, fonti, bastoni, hufobati, knuti, marteli, pugni, rami, stamfi, ŝpruci, tamtami, vergi
бить в тамтам: tamtami
бить ключом: ŝpruci
бить кнутом: knuti
бить копытами: hufobati, stamfi
бить кулаком: pugni
бить молотом: marteli
бить палкой: bastoni
бить розгами: vergi
бить тараном: rami
битьё: batado, bastonado, martelado
битьё молотом: martelado
битьё палкой: bastonado
биться: batali, palpiti, pulsi, veti
биться об заклад: veti
бифилярный: bifilara
бифштекс: bifsteko
бихевиоризм: behaviorismo
бицепс: bicepso
бич: plago, vipo
бичевать: vipi
Бишкек: Biŝkeko
благ: bondeziro
блага: bono
благие: pia
благие желания: pia
благо: beno, bono
благовещение: anunciacio
благовидный: bonaspekta
благоволение: favoro
благоволите: bonvolu
благоволить: favori
благовоние: bonodoro, aromaĵo
благовонная: mirho
благовонная смола: mirho
благовонный: aroma, bonodora
благовоспитанность: bonedukiteco
благовоспитанный: bonedukita
благодарить: danki, antaŭdanki, inda
благодарности: dankesprimo, dankinda
благодарность: danko
благодарный: danka, dankema
благодарственное: dankletero
благодарственное письмо: dankletero
благодарственный: tedeumo
благодарственный молебен: tedeumo
благодарю: danki
благодарю вас за помощь: danki
благодаря: danke al, dank' al, zorge de
благодаря усилиям: zorge de
благодать: graco
благоденствие: bonstato
благоденствовать: bonstati
благодетель: bonfaranto
благодеяние: bonfarado
благодушие: bonanimeco
благожелатель: favoranto
благожелательный: favora, bonkora
благозвучие: eŭfonio, belsoneco, konsonanco
благозвучность: belsoneco
благозвучный: belsona, eŭfonia
благонадёжный: lojala
благонамеренный: bonintenca
благообразный: bonaspekta
благополучие: bonstato
благополучно: bonvena
благополучно прибывший: bonvena
благополучный: bonorda
благопристойность: deco
благоприятный: avantaĝa, favora
благоприятствования: reĝimo
благоразумие: prudento
благоразумно: prudente
благоразумный: prudenta, saĝa, saĝaĵo
благоразумный поступок: saĝaĵo
благородная: animo
благородная душа: animo
благородно: noble
благородный: nobla
благородный характер: nobla
благородных: pensionato
благородство: nobleco, kavalireco
благосклонно: favore
благосклонность: favoro, bonkoreco
благосклонный: bonkora, favora, bonvolu
благословение: beno
благословенный: benata, benita
благословить: beni
благосостояние: bonstato
благотворитель: bonfaranto
благотворительность: bonfarado
благотворительный: filantropa
благотворный: bonefika
благоустроенный: komforta
благоухание: aromo, bonodoro
благоуханный: balzama
благоухать: aromi, bonodori
благоухающий: aroma, bonodora
благочестиво: pie
благочестивый: pia, devota
благочестие: pio, pieco
блаженный: beata
блаженство: feliĉego, beato, beateco
блажь: kaprico
бланк: blankedo, blanketo, formularo, abonilo, aliĝilo, mendilo
бланк заказа: mendilo
бланк подписки: abonilo
бланк приглашения: aliĝilo
бланшировать: brogi
бластема: blastemo
бластодерма: blastodermo
бледная: klorozo
бледная немочь: klorozo
бледнеть: paliĝi
бледность: paleco
бледный: pala
бледным: aspekti
бленда: blendo I
бленнорагия: blenoragio
бленнорея: blenoreo
блеск: brilo, scintilado, antimonerco, galeno, paradi
блестеть: brili, brilegi
блестит: ĉio
блестящий: brila
блеф: blufo
блефовать: blufi
блеянье: beo
блеять: bei, kaprobleki, ŝafobleki, meki
блёклый: velka, velkinta
блёкнуть: velki
блёстка: brilaĵeto
ближневосточный: proksimorienta
ближнему: karitato
ближний: apuda, proksimulo
Ближний: Oriento
Ближний Восток: Oriento
близ: apud
близкий: intima, proksima, apuda
близко: intime
близкое: paronimo
близкое по звучанию слово: paronimo
близнец: ĝemelo, dunaskito
Близнецы: Ĝemeloj
близорукий: miopa
близорукость: miopeco
близость: proksimeco, afineco, intimeco
блин: krespo, patkuko, blino
блиндаж: bunkro, blendaĵo
блистательный: brila
блистать: brili
блок: pulio, kartelo, bloko
блокада: blokado II, blokado I
блокгауз: blokhaŭso
блокировать: blokadi, bloki
блокировка: blokado I
блокнот: notlibro
блоков: puliaro
блок-схема: organigramo
блондин: blondulo
блондинка: blondulino
блоха: pulo, dafnio, talitro
блошница: pulikario
блудный: erari
блудный сын: erari
блуждание: vagado
блуждать: vagi, erarvagi
блуждающая: vaga
блуждающая почка: vaga
блуждающий: vaga, vaglumo
блуждающий огонь: vaglumo
блуза: bluzo
блузка: bluzo
блюд: manĝmeto
блюдечко: patelo
блюдо: plado, manĝaĵo, kuiraĵo, ambrozio, birdaĵo, fiŝaĵo, hepataĵo, hordeaĵo, langaĵo, viandaĵo, manĝmeto
блюдо из печени: hepataĵo
блюдо из птичьего мяса: birdaĵo
блюдо из языка: langaĵo
блюдолиз: telerlekisto
блюдце: subtaso, pladeto
блюз: bluso
блюсти: observi
бляшка: plato
боа: boao, konstriktoro, boao
боб: bobo, fabo, guŝo, sojfabo
бобина: bobeno
бобовые: fabacoj, legumenacoj, -ac-
бобр: kastoro
бобровая: kastoreo
бобровая струя: kastoreo
бобровик: spartio
бобровые: kastoredoj
бобслей: bobsledo, bobado
Бог: dio, Dio
бог: dio, Dio
Бога: je, sed
богадельня: hospico
богат: je
богат скотом: je
богатая: rimo
богатая рифма: rimo
богато: riĉe
богатство: riĉo, riĉeco, riĉaĵo, riĉo, riĉeco
богатство языка: riĉo, riĉeco
богатый: abunda, riĉa, aventura, abunda
богатый приключениями: aventura
богатый урожай: abunda
богатым: ŝajnigi sin
богатырский: herkula, prodaĵo
богатырский подвиг: prodaĵo
богатырь: prodo
богач: riĉulo
богема: bohemio
богемного: bohemiano
богемный: bohemia
богиня: diino
Богоматерь: Dipatrino
богоматерь: madono, virgulino
богомол: manto
Богородица: Dipatrino
богородица: madono
богослов: teologo
богословие: teologio
богословский: teologia
богослужение: diservo, celebri, tedeumo
Богота: Bogoto
боготворить: apoteozi
богохульственный: blasfema
богохульство: blasfemo, blasfemaĵo
богохульствовать: blasfemi
Богоявление: Epifanio
богу: konsekri