li: aĝi, akurate, alligi, ankoraŭ ne, antaŭ, apenaŭ, aspekti, ĉesi, degni, diferenca, direkto, domaĝi, dum, , eksplodi, fali, ĝis, havi, inter, jen jen, ĵus, kapabla, kia, kiam, kien, kvankam, kvazaŭ, lasta, manki, nun, nur, -os, ol, portreto, preter, pulvo, respondi, resti, se, sed, selo, simili, skandali, sopiri, spite, ŝajni, ŝajnigi sin, ŝajnigi, takto, tedi, teksi, timi, tra, treni, trovi sin, tuj, -u II, -us
li ankoraŭ ne kantas: ankoraŭ ne
li apenaŭ scias legi: apenaŭ
li aspektas pala: aspekti
li ĉesis paroli: ĉesi
li domaĝas la perditan monon: domaĝi
li eĉ tion ne scias:
li eksplodis pro rido: eksplodi
li estas kapabla je krimo: kapabla
li estas la plej juna inter la konkurantoj: inter
li estas la portreto de sia patro: portreto
li estas nur sesjara: nur
li estas sincere alligita al ŝi: alligi
li estas tro diferenca je: diferenca
li estas tro diferenca je de: diferenca
li estis la lasta: lasta
li falis en malesperon: fali
li havas malsaman karakteron ol lia patro: ol
li ĵus venis: ĵus
li laboras sub mia direkto: direkto
li montris grandan takton: takto
li ne degnis eĉ rigardi: degni
li ne elpensis pulvon: pulvo
li ne havas: havi
li ne respondis eĉ unu vorton: respondi
li parolas jen al ŝi: jen jen
li pasis preter mi: preter
li restos tie ankoraŭ tri monatojn: resti
li revenos tra la fenestro: tra
li saltis sur la selon: selo
li similas sian patron: simili
li sin trovas hejme: trovi sin
li skandalis ĉiujn ĉeestantojn: skandali
li ŝajnas heziti: ŝajni
li ŝajnigas: ŝajnigi
li ŝajnigas sin riĉa: ŝajnigi sin
li tamen restis malkontenta: kvankam
li teksis en la legendon novajn detalojn: teksi
li terure sopiris vidi ŝin denove: sopiri
li timas: timi
li trenas sin testude: treni
li trovis sin sola: trovi sin
li tuj faris: tuj
li venas ĉiun tagon akurate je la oka: akurate
li venis antaŭ mi: antaŭ
li venos: -os
li venos tuj: tuj
li venu morgaŭ: -u II
li vidas nur ĝis la pinto de sia nazo: ĝis
lia: animo, ĉe, glorigi, jori, malglorigi, moŝto, ol, ŝatokupo, velki
lia animo forkuris en la pinton de la piedo: animo
lia aŭto joris: jori
lia energio velkis: velki
lia konduto tute malglorigis lin: malglorigi
lia reĝa moŝto: moŝto
lia verko glorigas lin pli ol la laŭdoj: glorigi
liaj: ataki, vasteco
liaj pulmoj estas atakitaj: ataki
liajn: perfidi
lian: nek, penetri, preni
liana
liano
liaso
Libano
libela
libelo
libera: aero, ĉielo, dum, libera
libera loko: libera
libera popolo: libera
liberala
liberaleco
liberalismo: liberaleco, liberalismo
liberalisto
liberalulo: liberalisto, liberalulo
libere
libereco: libero, libereco, agado, grado
liberiga: milito
liberiga milito: milito
liberiganto
liberigi
liberiginto: liberiganto, liberiginto
liberiĝi
Liberio
libero: libero, libereco, perei
liberpensulo
libertago
libertempo
liberulo
libido
Libio
libra
libra ŝranko: libra
libraĉo: -aĉ-
libramanto
libraro
libredo
librejo
libreto: libredo
libreto 2: libredo
libro: de, kosti, prospekto, renkonti, turni
libro de mia frato: de
libro kostas naŭ rublojn: kosti
librobretaro
librobreto
librobrokantejo
librobrokantisto
librobudo
librojn: ĉerpi
librokovrilo
libromanio: bibliomanio
libron: kiu, meti, por
libroŝranko
librotenado
librotenanto: librotenisto, librotenanto
librotenejo
librotenisto: kontisto
librovendejo: librejo
librovendisto
lica
licas: lici
liceano
licenci
licencio
licenciulo
licenco
liceo
lici
licio
liĉio
liĉiujo
Lieĝo
lieno
lifta: kaĝo, ŝakto
lifta kaĝo: kaĝo
lifta ŝakto: ŝakto
liftisto
lifto
liga
ligaĵo
ligamento
ligaturo
ligi: kravato, ligi
ligi hundon: ligi
ligi kravaton: kravato
ligi pakaĵon: ligi
ligi per la promeso: ligi
ligiĝi
ligilo
ligna: karbo, sitelo, skulptarto
ligna karbo: karbo
ligna sitelo: sitelo
ligna skulptarto: skulptarto
lignaĵisto
lignaĵo: kruda
lignaĵon: fendi
lignero
lignito
lignizi
ligno
lignofajro
lignokarbo
lignoladoo
ligo
ligoforto
ligroino
ligulo
ligustro
Liĥtenŝtejno
likado
likeno
liki
likimuna
likimuneco
liknido
liko: likado
likoperdo: polvofungo
likopodiacoj
likopodio
liktoro
likva: stato
likvaĵo: fluaĵo
likvidi: likvidi I
likvidi I
likvidiĝi
likvido
likvigi
likviĝi
likvo: likvaĵo
likvoro
lila
lilako
liliacoj
lilio
liliputa
liliputo
lima
limako
limbo
limdato: datfalo
limeriko
limeso
limeto
limfa
limfangiito
limfangio
limfatismo
limfo
limfonodo
limfosto
limgardisto
limi
limiga
limigi: limigi sin
limigi sin
limigiteco
limigo: armado
limigo de armado: armado
limiĝi
limimpostejo
limimposto
limino
limito
limlinio
limo: limo I
Limo: Limo II
limo I
Limo II
limokaze
limon: meti
limona
limonadisto
limonado
limonarbo
limonito
limono
limozo: ŝlimbirdo
Limpopo
limtempo: tempolimo
limurbo
limuzino
lin: absorbi, ataki, ĉu, glorigi, ĝis, jam, kapti, malglorigi, preni, prezenti, rigardi, sed, spite, tra, trafi, vastaĵo
lin atakis sopiro: ataki
lina
linacoj
linaĵo
linario
linĉado
linĉi
linda
lineara
lineara funkcio: lineara
lineo
lingva
lingvaĉo
lingvaĵo
lingvano
lingvistika
lingvistiko
lingvisto
lingvo: asembla, disvolviĝo, el, fonta, gaela, gesta, hebrea, helpa, itala, latinida, lingvo, morta, nacia, patrina, persa, riĉo, riĉeco, romanĉa
lingvoj: fremda, ĥamido, indiana, romanida
lingvon: mastri, posedi
lingvoscienca
lingvoscienco
lingvoscienculo
linia: ŝipo
linia ŝipo: ŝipo
linii: strekumi
liniilo
liniita
liniita papero: liniita
linimento
linio
linioj: punkto
linko
Linko
lino
linoleo
linoleumo
linotipisto
linotipo
linsemo
lintelo
lintolo
Linukso
Liono
lipa
lipazo
lipharoj
lipido
lipo
lipomo
lipŝminko: ruĵo
lirbirdo
lirika
lirikeco: lirikismo, lirikeco
lirikismo
lirikisto
liriko
liristo
lirlado
lirli
lirlo: lirlado
Liro
liro: liro I, liro II
liro I
liro II
Lisbono
lisolo
lispi
lista
listelo
listero
listo: registro, listo
listo de kandidatoj: listo
lita: tolaĵo, vagono
lita tolaĵo: tolaĵo
lita vagono: vagono
litaĵaro
litaĵoj: litaĵaro, litaĵoj
litanio
litargiro
litera
literatoro
literatura: kritiko, portreto
literatura kritiko: kritiko
literatura portreto: portreto
literaturaĵo
literaturisto: literatoro
literaturo: korteza, propaganda
literaturscienco
literĉeno: ĉeno
litero: ĉapelita, litero
litero de la leĝo: litero
literumi
literumilo
litio
litkapo
litkovrilo: kovrilo, stebi
litkurteno
lito: faldebla
litografa
litografado
litografaĵo: litografo, litografaĵo
litografi
litografiisto
litografio
litografisto: litografiisto
litografo
liton: aranĝi, iri
litorno
litosfero
litoto
litotomio
litova
Litovio
litovo
Litovujo: Litovio, Litovujo
litraro
litro
litrumacoj
litrumo
littuko
liturgio
litvagono
litvano
Litvo
liuto
liva
live
liven
liverado
liveranto
liveri
livero
livida
livideco
livio: rokkolombo
livreo
livreulo
lizo
lo: L, lo, lo, ha lo
loba
lobelio
lobeto
lobiado
lobii
lobio: premgrupo
lobo
lodo
lofa
lofflanko
lofi
lofio
logado
logaĵo
logaritma: baremo
logaritma baremo: baremo
logaritmaro
logaritmo
logi: logi I
logi I
logika
logike
logikisto
logiko
logilo: logaĵo, logilo
logistiko
loglibro
logo: logado, logo II
logo II
logogrifo
loĝado
loĝantaro
loĝanto
loĝata
loĝebla
loĝejo: meblita
loĝi: ĉe
loĝi ĉe la gepatroj: ĉe
loĝigi
loĝio: framasona
loĝloko
lojala
lojaleco
lojto
loka: reto
loka reto: reto
lokalizi
lokalizilo
lokalo: ejo
lokativo
lokaŭto
loki
lokiĝi
loko: de, libera, suno
loko sub la suno: suno
lokomobilo
lokomotivo
lokon: loko
loksida: loksidanta, fikshejma, loksidanta
loksida vivmaniero: loksidanta
loksidanta
loksidanta gento: loksidanta
loksidi
loksio: krucbekulo
loksodromio
lokuso
lokustelo
lokusto
loligo
lolo
lombardaĵo
lombardejo
lombardi
lombardisto
lombardo: lombardejo
Londono
longa: daŭra, fingro, longa, tempo
longa fingro: fingro
longa vokalo: longa
longajn: tia
longatempe
longdaŭra
longdistanca
longe: antaŭlonge, antaŭ longe, de longe, antaŭ longe, de longe, longatempe
longe 2: longatempe
longeco
longerono
longigi
longiĝi
longitudo
longo
longtempe: longatempe
longviveco
longvivulo
lonĝo
lonicero
lontana
lopi
lopo
lorantacoj
lorda: lordo
lorda ĉambro: lordo
lordino
lordo
lorio
loriso
lorneto
lorno
Losanĝelo
Losano
lotado
loteria
loterii
loterio
loti
lotludo
loto
lotumado
lotumi
lotuso
loza
lozanĝa
lozanĝo
lua
luado
luanto
lubrika: oleo I
lubrika oleo: oleo I
lubrikado
lubrikaĵo
lubriki
lubrikilo
lubrikisto
lubriko: lubrikado
lucerna
lucerno
Luciano
lucida
ludaĵo: ludilo, ludaĵo
ludanto
ludema
ludi: blanko, blankaĵo, karto, ludi, piano, pilko, ŝakoj
ludi harpon: ludi
ludi kartojn: karto, ludi
ludi kun kato: ludi
ludi per blankoj: blanko, blankaĵo
ludi pianon: piano
ludi pilkon: pilko
ludi rolon: ludi
ludi ŝakojn: ŝakoj
ludilo
ludkarto: karto
ludo: faksaltado, faksalta ludo, kandelo, ludo, sporta, valori
ludo ne valoras kandelojn: valori
ludoj: olimpikoj, olimpia
ludoni
Ludoviko: Luiso, Luizo
luebla
lufo
lugro
luĝo
lui: lupreni
luidoro
luigado
luiganto
luigejo
luigi: ludoni
Luisa
Luiso
Luiziano
Luizo: Luiso, Luizo
lukanedoj
lukano
luko: luko I
Luko: Luko II
luko I
Luko II
lukontrakto
lukri
lukro: laborpago
luksa
luksaĵo
lukse
luksema
Luksemburgio: Luksemburgo II, Luksemburgio
Luksemburgo: Luksemburgo I, Luksemburgo II
Luksemburgo I
Luksemburgo II
Luksemburgurbo: Luksemburgo I, Luksemburgurbo
luksi
lukso
luktejo
lukti: korpalkorpe
lukti korpalkorpe: korpalkorpe
luktisto
lukto
lula
lula kanto: lula
lulado
luli
lulilo
lulkanto
luma
lumba
lumbago
lumbaĵo
lumbalgio: lumbdoloro, lumbago
lumbdoloro
lumbildo
lumbo: gropo
lumbrikedoj
lumbriko: tervermo
lumdisko: codoromo, laserdisko
lumeno
lumgaso
lumi
lumigi
lumigilo
lumilo: lumigilo
luminalo
lumineska
lumineskaĵo
lumineski
luminesko
lumĵetilo
lumkondukilo
lumo: difuzi, lumo, radio, signali, strio
lumplumo
lumŝirmilo
lumturo
luna
lunacio
lunario
lunarko: krescento
lunatikismo
lunatiko
lunĉo
lundo
lunforma
lunmonato: lunacio
luno: naĝi, plena
luno naĝas tra la nuboj: naĝi
lunŝtono: adulario
lupa
luparaneedoj
luparaneo: tarantulo
lupeo
luphundo
lupido
lupino: lupino II
lupino II
lupo
Lupo
lupo: griza
lupobleki
lupolejo
lupolisto: lupolkulturisto
lupolkulturado
lupolkulturisto
lupolo
lupreni
luprezo
lupuso
Lusako
lustro
lutado
lutaĵo
lutecio
lutera
luteranismo
luterano: -an-
luterismo: luteranismo
Lutero
luti
lutilo
lutlampo
luto: lutado
lutreolo
lutro
luvi
luzerno: medikago
luzulo
Lvovo