зацепить: alkroĉi, kroĉi
зацепиться: alkroĉiĝi, kroĉiĝi
зацепка: kamo II, kroĉilo
зачатие: koncipo
зачаток: embrio
зачаточном: rudimenta
зачаточный: embria
зачать: koncipi, embriigi
зачем: por kio, kial, ial ajn, por
зачем бы то ни было: ial ajn
зачем-нибудь: ial
зачем-то: ial
зачеркнуть: forstreki
зачерпывать: ŝoveli
зачерстветь: malmoliĝi
зачёсывать: kuspi
зачёсывать волосы: kuspi
зачищать: smirgi
зачищать наждаком: smirgi
зашифровать: ĉifri
заштифтовать: stifti
заштопать: ŝtopi
заштриховать: haĉi, strekumi
зашунтировать: ŝunti
защёлка: kliko II, klinko
защёлкивать: kliki
защита: protektado, ŝirmado, egido, defendo, aerdefendo, disertado, defendo
защита диссертации: disertado
защита мира: defendo
защитная: pledado
защитная речь: pledado
защитник: advokato, ĉampiono, pledanto, defendanto, probatalanto, arierulo
защитную: pledi
защитные: ŝirmokulvitroj, konserva
защитные очки: ŝirmokulvitroj, konserva
защитный: konserva, protekta, defenda, ŝirmanta, motorŝirmilo, ŝirmilo
защитный кожух: motorŝirmilo
защитный экран: ŝirmilo
защищать: protekti, advokati, ŝirmi, defendi, pledi, diserti, patenti
защищать диссертацию: diserti
защищать патентом: patenti
защищаться: defendi sin
заявитель: peticiinto, peticiulo
заявить: deklari
заявка: aliĝilo
заявка на участие в мероприятии: aliĝilo
заявление: petskribo, peticio, peticii
заяц: leporo
Заяц: Leporo
заячий: lepora, likoperdo
заячий табачок: likoperdo
заячьи: leporedoj
заячья: leporlipo, sedo
заячья губа: leporlipo
заячья капуста: sedo
звание: titolo, rango, ĉampioneco, rangi
звание чемпиона: ĉampioneco
звании: degradi, promocii, promocio
званный: invitito
званный гость: invitito
звательная: vokativo
звательная форма: vokativo
звательный: vokativo
звательный падеж: vokativo
звать: voki
зваться: nomiĝi
звезда: stelo, stelulo, asterio, falstelo, marstelo, novao, supernovao, polusa
звездчатка: stelario
звездчатый: madreporo
звездчатый коралл: madreporo
звенеть: sonori
звено: ĉenero, raŭpero, transmisiilo
звено гусеницы: raŭpero
зверей: bestaro, reĝo
зверёк: besteto
зверинец: bestejo, menaĝerio
звериный: besta
зверобой: hiperiko
зверобойные: hiperikacoj
зверский: brutala, besta, bestia, bestiaĵo
зверский поступок: bestiaĵo
зверское: brutala
зверское насилие: brutala
зверств: viktimo
зверство: bestaĵo, brutalaĵo
зверствовать: brutali
зверушка: besteto
зверь: besto, bestego, besto
звёзд: sidera
звёздная: magnitudo
звёздная величина: magnitudo
звёздное: stelamaso
звёздное скопление: stelamaso
звёздный: astra
звёздочка: asterisko, steleto, kalitriko
звёздчатый: ilicio, stelanizo
звёздчатый анис: ilicio, stelanizo
звон: sonorado, mortsonorado, monotona
звонарь: sonorigisto, kariljonisto
звонить: sonorigi, kariljoni, sonorigi
звонить в дверь: sonorigi
звонить в колокола: kariljoni
звонка: butono
звонкий: sonora, voĉa
звонко: sonore
звонкость: sonoreco
звонница: sonorilejo
звонок: telefonaĵo, zumilo, sonorilo, elektrosonorilo, telefonaĵo
звук: sono, aspirato, frikativo, knali, konsonanto, nazalo, palatalo, sonanto, stridi, velaro II, vokalo
звука: elizio, epentezo, sonkoloro, tonkoloro
звуки: soni
звуков: metatezo
звуковая: radiofonio, sonbendo, sonkarto, sonondo
звуковая волна: sonondo
звуковая плата: sonkarto
звуковая плёнка: sonbendo
звуковая радиосвязь: radiofonio
звуковой: sona, parolfilmo, sonfilmo, sonsignalo
звуковой сигнал: sonsignalo
звуковой фильм: parolfilmo, sonfilmo
звукогенератор: sonkarto
звукоподражание: onomatopeo
звукосниматель: sonprenilo, pikupo
звучание: sonado
звучанию: paronimo
звучать: soni
звяканье: tintado
звякать: tinti
здание: domo, konstruaĵo, juĝejo, parlamentejo
здание парламента: parlamentejo
здание суда: juĝejo
здесь: tie ĉi, ĉi tie, ĉi, deci
здесь не принято петь: deci
здешний: ĉi-tiea
здоровая: servi
здоровом: menso, sana
здоровый: sana, sanulo, menso, sana
здоровым: bonfarti, sani, sanigi
здоровье: sano, bonfarto, farti, sano
здоровье дороже золота: sano
здоровья: sandanĝera, saniga, farti
здравица: vivuo
здравница: sanigejo
здраво: sobre
здравствовать: sani, bonfarti
здравствует: vivu, vivuo
здравствуй: saluton
здравствуйте: saluton, bona
здравый: sobra, prudento, racio, komuna
здравый смысл: racio, prudento, komuna
зебра: zebro
зебу: zebuo
зев: faringo, faŭko, antirino
зевака: gapulo
зевать: oscedi
зевать от скуки: oscedi
зевгма: zeŭgmo
зевок: oscedo
зевота: oscedemo
Зевс: Zeŭso
Зеландия: Zelando, Nov-Zelando
зеленеть: verdi
зеленоватый: verdeta
зеленоногая: galinolo, galinulo
зеленоногая камышница: galinolo, galinulo
зеленщик: legomisto
зелень: verdaĵo, verdigro
Зелёного: Verdakaba insularo
зелёной: verdigi
зелёный: verda, hipno, tapiŝo
зелёный ковёр: tapiŝo
зелёный мох: hipno
зелот: zeloto
земельный: agro, hubo, parcelo
земельный надел: hubo
земельный участок: agro, parcelo
земле: enterigi, rampi, tere
земледелец: agrikulturisto, agrokulturisto, kultivisto
земледелие: agrikulturo, agrokulturo
земледельческий: agrara
землекоп: terfosisto, teraĵisto
землемер: termezuristo, geometro
землеройка: soriko
землеройки: sorikedoj
землетрясение: sismo, tertremo
землечерпалка: dragilo
землечерпательная: dragmaŝino
землечерпательная машина: dragmaŝino
землечерпательное: dragŝipo
землечерпательное судно: dragŝipo
земли: bruldezertigo, tereno, terpeco, angulo, sino
землю: teren, terimposto, terkontakto, tero
земля: tero
Земля: Tero
земля: apanaĝo
Земля: Fuegio, Nova-Zemlo
земля: de, kovri
Земля: Tero
Земля вращается вокруг Солнца: Tero
земля покрыта снегом: de
земляк: samlandano, samurbano
земляная: terpiro
земляная груша: terpiro
земляника: frageto
земляники: fragujo
землянин: terano
земляничник: arbutujo
земляничника: arbuto
земляничного: arbuto
земляничное: arbutujo
земляничное дерево: arbutujo
землянка: terkabano
земляной: tera, arakido, kavaliero, ternukso
земляной вал: kavaliero
земляной орех: ternukso, arakido
земная: terkrusto, krusto
земная кора: terkrusto, krusto
земноводное: amfibio
земноводные: batrakoj
земной: tera, surtera, edeno, terglobo
земной рай: edeno
земной шар: terglobo
земснаряд: dragŝipo, dragmaŝino
зенит: zenito
зенита: zenito
зенитный: zenita
зеркало: spegulo, oftalmoskopo, retrospegulo, spegulo
зеркало заднего вида: retrospegulo
зеркальное: glaco
зеркальное стекло: glaco
зеркальный: spegula
зеркальщик: glacisto
зерна: glumo, tiom
зернистая: kaviaro
зернистая икра: kaviaro
зернистость: grajneco
зернистый: grajna
зерно: kerno, grajno, greno
зерновка: kariopso
зерновой: grena, grajna
зефир: zefiro
зёрна: disgrajnigi, grajnigi, pisti
зёрнышко: grajno, grajneto, rizero
зёрнышко риса: rizero
зигзаг: zigzago
зигзагами: zigzage
зигзаги: zigzagi
зигзагообразно: zigzage
зигзагообразный: zigzaga
зима: vintro, severa
Зимбабве: Zimbabvo
зимний: vintra
зимовать: vintri
зимовище: vintrejo
зимовка: vintrejo, vintrado
зимовщик: vintranto, vintrinto, vintronto
зимовье: vintrejo
зимой: vintre, sekvi
зимородок: alciono, alcedo, kukaburo
зияние: hiato
зиять: oscedi, faŭki, kavi
зияющий: oscedi
зияющий кратер вулкана: oscedi
злак: gramino, grenplanto
злаки: graminacoj, poacoj, cerealoj
злаков: ligulo
злаковые: graminacoj
злаковые растения: graminacoj
златка: bupresto
златка жук: bupresto
златотканый: orbrokita
златоуст: belparolulo
злачное: diboĉejo
злачное место: diboĉejo
злая: tapsio
злая трава: tapsio
злить: kolerigi
злиться: koleri
зло: malbono, radiko
злоба: kolero, malico, surda
злобный: malica
злободневный: aktuala
зловещий: sinistra, malbonsigna, makabra
зловоние: malbonodoro, fetoro, stinko
зловонный: fetora, stinka, malbonodora, haladza
злодей: latrono, maliculo
злодеяние: krimo
злой: malica, malbonkora, galhumora, ifrito, malicaĵo
злой дух: ifrito
злой поступок: malicaĵo
злокачественная: maligna
злокачественная язва: maligna
злокачественность: maligneco
злокачественный: maligna
злонамеренный: fiintenca, malbonintenca
злопамятность: rankoro
злопамятный: rankora
злорадный: maliceĝoja
злости: boli
злостное: bankroto
злостное банкротство: bankroto
злость: malico, kolero
злотый: zloto
злоумышленник: fiintenculo
злоупотребление: fiuzo, malbonuzo, trouzado, malversacio
злоупотребление по службе: malversacio
злоупотреблять: malbonuzi, misuzi, trouzi
змеевик: serpenteno, bistorto
змееголовник: drakocefalo
Змееносец: Serpentisto
змееяд: cirkaeto
змеиный: serpenta, bistorto, cirkaeto, veneno
змеиный орёл: cirkaeto
змеиный яд: veneno
змеистый: serpenta, sinua
змеиться: serpenti, serpentumi, sinui
змей: serpento, drako, flugdrako, kajto, paperdrako, psilo
змейка: serpentario
змея: serpento
Змея: Serpento
змея: krotalo, najo, sonserpento
знает: , kies, neniu
знает кот: kies
знаете: ja
знак: signo, asignato, demandosigno, honoraĵo, konsente, krisigno, omaĝe, ordeno, referencilo, rimarkilo, signi, signumo, supersigno, demanda, doni, eksklamacia, signo
знак отметки: rimarkilo
знак почтения: honoraĵo
знак ссылки: referencilo
знак числа: signumo
знака: samsigna
знаки: interpunkcio
знаки препинания: interpunkcio
знаков: notacio, signaro
знаковая: signumo
знаковая функция: signumo
знаковый: signumo
знаковый разряд: signumo
знаком: signi
знакоместо: signejo
знакомств: interkonatiĝi
знакомый: konato
знакомым: koni
знал: scii
знаменатель: denominatoro
знаменательный: signifa
знамение: antaŭsigno
знаменитость: eminentulo, famulo
знаменитый: eminenta, fama, fame
знаменосец: standardisto
знамя: standardo, ruĝa
знание: konado, scipovo, scio
знаний: sciobazo, vasteco
знатное: persono
знатное лицо: persono
знаток: majstro, eksperto, spertulo, specialisto
знать: scii, koni, scipovi, scivoli, posedi
знать язык: posedi
значащие: signifika
значащие цифры: signifika
значащий: signifa, signifika
значение: senco, signifo, valoro, valori, ajgeno, etimo, gravi, valorigi, valorizi, atribui, kuranta, senco
значение слова: senco
значении: tropo
значения: fluktuado
значило: signifi
значимая: semantemo
значимая часть слова: semantemo
значительность: graveco
значительный: grava, konsiderinda
значить: signifi
значок: insigno, piktogramo
знаю: ĉu
зоб: strumo, kropo
зобатый: marabuo
зобатый аист: marabuo
зобная: timuso
зобная железа: timuso
зов: voko
зодиак: zodiako
зодиакальный: zodiaka
зола: cindro
золовка: bofratino
золота: oraĵo, orbriko, briko, sano
золотарник: solidago
золотарь: kloakisto
золотая: orejo, orfiŝo, ormino
золотая жила: ormino
золотая россыпь: orejo
золотая рыбка: orfiŝo
золотистая: pluvio
золотистый: orkolora, ora
золотить: ori, orizi
золото: oro, origi, ĉio, pura, transmutacii
золотое: aŭkubo
золотое дерево: aŭkubo
золотой: ora, krizomelo, laburno, orbulo, orskarabo
золотой дождь: laburno
золотой жук: krizomelo, orskarabo
золотой самородок: orbulo
золотом: broki, -iz-
золотоносный: orhava
золотуха: skrofolo
золотые: monto, promesi
золотым: origi
Золушка: Cindrulino
золь: solo II
зольник: cindrujo
зомби: zombio
зона: zono, areo, polusa, zono
зональный: zona
зонд: buĝio, sondilo, tubi, katetero
зондаж: sondado
зондирование: sondado
зондировать: sondi
Зондские: Sundaj insuloj
Зондские острова: Sundaj insuloj
зонт: ombrelo
зонтик: ombrelo, umbelo, pluvombrelo, sunombrelo
зонтик от дождя: pluvombrelo
зонтик от солнца: sunombrelo
зонтичные: apiacoj
зонтичных: umbelacoj
зоолог: zoologo
зоологический: zoologia
зоологический сад: zoologia
зоология: zoologio
зоопарк: zoo
зооспора: zoosporo
зоотехник: zooteknikisto
зоотехника: zootekniko
зоофит: zoofito
зоркий: akrevida, vidakra
Зороастр: Zoroastro
зороастризм: zoroastrismo
зорька: liknido
зостер: zostro
зостера: zostero
Зоя: Zoa
зрачковый: pupila
зрачок: pupilo
зрелище: spektaĵo, majesta, prezenti, sublima I
зрелости: abituriento
зрелость: matureco, adolteco
зрелый: matura
зрелый возраст: matura
зрение: vidado, emetropio
зрения: starmaniero, vidakreco, vidangulo, vidpunkte de, vidpunkto, akreco
зрителем: spekti
зрители: publiko
зритель: rigardanto, spektanto
зрительный: vida, oftalma
зря: vane
зрячий: vidpova
зуав: zuavo
зуб: dento, molaro, mueldento, saĝodento, dento
зуб мудрости: saĝodento
зуба: dentostumpo, radiko
зубами: dentobreĉa, grincigi, klaki
зубец: dento, krenelo
зубец стены: krenelo
зубило: skulptilo, ĉizilo, modlilo
зубная: adamantino, dentino, dentobroso, dentodoloro, dentopasto
зубная боль: dentodoloro
зубная кость: dentino
зубная паста: dentopasto
зубная щётка: dentobroso
зубная эмаль: adamantino
зубной: denta, ĉemento, dentalo, dentisto, dentopulvoro, protezo, pulvoro, tubo
зубной врач: dentisto
зубной порошок: dentopulvoro, pulvoro
зубной протез: protezo
зубной согласный: dentalo
зубной цемент: ĉemento
зубов: dentiĝado
зубок: bulbero, ajlero
зубок чеснока: ajlero
зубоскал: rikananto, rikanulo
зубоскалить: rikani
зубоскальство: rikano
зубочистка: dentopikilo
зубр: bizono, uro, bizono
зубцы: dentigi, dento
зубцы стены: dento
зубчатая: dentaĵo
зубчатая передача: dentaĵo
зубчатка: dentaĵo
зубчатое: dentorado, rado
зубчатое колесо: dentorado, rado
зубчатый: denta, dentita
зубчик: bulbero
зубчики: randdentoj
зубы: dentaro, dento, donacaĵo, protezo
зубья: dentaro, dento
зубья шестерни: dento
зуд: juko
зудеть: juki
зуёк: ĥaradrio, karadrio
зулус: zuluo
зулусский: zulua
зуммер: zumilo
зыбь: ondoŝvelo, hulo
зюйд: sudo
зябкий: frostema
зяблик: fringo
зять: bofilo, bofrato, bo-