п: glitpeco, registro, moralinstruo
па: dancpaŝo, paŝo
пава: pavo
павана: pavano
Павел: Paŭlo
павиан: paviano, cinocefalo, hamadriado
павильон: pavilono
Павла: Paŭla
павлин: pavo
павлиний: pava
павлинье: plumo
павлинье перо: plumo
паводок: torento, riveraltiĝo
павший: falinto
пагода: pagodo
падает: fali
падаль: kadavraĵo
падать: fali, neĝi, incidi
падать на поверхность: incidi
падающая: falstelo
падающая звезда: falstelo
падающий: -ant-
падая: -ant-
падеж: kazo, ablativo, akuzativo, dativo, genitivo, instrumentalo, lokativo, nominativo, partitivo, posesivo, prepozitivo, vokativo
падежам: deklinacii
Па-де-Кале: Kaleza markolo
падение: incido, falo, kurzofalo, prezfalo
падение курса: kurzofalo
падение цен: prezfalo
падения: incido
падёж: epizootio
падёж скота: epizootio
падуб: akvifolio, ilekso
падубовые: akvifoliacoj
падчерица: duonfilino
падший: falinto
паёк: porcio
паж: paĝio
пажитник: fenugreko
пажитник сенной: fenugreko
паз: kanelo, mortezo, ŝovsulko, foldo, glitfoldo, enfoldigi, mortezi
пазиграфия: pazigrafio
пазл: puzlo
пазовать: foldi
пазом: tramo
пазуха: sinuso, sino, ĉebrusto
пазухой: dio, Dio
пазуху: sino
пай: parto, kvoto
пайка: lutado
пакет: pakaĵo, pako, paketo, baĉo, staplo, valorpakaĵo, ligi
пакетбот: kurierŝipo
Пакистан: Pakistano
пакистанец: pakistanano
пакистанский: pakistana
паклей: stupumi
пакля: stupo, ŝtopaĵo
паковать: paki
паковый: bankizo
паковый лёд: bankizo
пакт: pakto
паладин: paladino
паланкин: palankeno
палата: ĉambro, lordo
палата депутатов: ĉambro
палата лордов: lordo
палатализация: palataligo
палатальный: palatalo
палатальный звук: palatalo
палатка: tendo, pavilono
палатке: tendumi, ĉiuj
палатку: tendo
палаточный: tenda
палач: ekzekutisto, torturisto
палеограф: paleografo
палеографический: paleografia
палеография: paleografio
палеозой: paleozoiko
палеозойская: paleozoiko
палеозойская эра: paleozoiko
палеолит: paleolitiko
палеолитическая: paleolitiko
палеолитическая эпоха: paleolitiko
палеонтолог: paleontologo
палеонтологический: paleontologia
палеонтология: paleontologio
палеоцен: paleoceno
палеоценовая: paleoceno
палеоценовая эпоха: paleoceno
Палестина: Palestino
палестинец: palestinano
палестинский: palestina
палестра: palestro
палец: fingro, kamo II, dikfingro, halukso, manfingro, mezfingro, montrofingro, piedfingro, polekso, ringofingro, fingro
палец ноги: piedfingro
палец руки: manfingro
палимпсест: palimpsesto
палиндром: palindromo
палисад: palisaro
палисандр: palisandro
палисандровое: palisandro
палисандровое дерево: palisandro
палитра: paletro
палица: klabo
палка: bastono, apogbastono, skibastono
палка для опоры: apogbastono
палкой: bastonado, bastoni
палку: preni, teni
палладий: paladio
паллиатив: paliativo
паллиативный: paliativa
паломник: pilgrimanto, pilgrimulo, selaĉo
паломничать: pilgrimi
паломничество: pilgrimado, haĝo
паломничество в Мекку: haĝo
палочка: bastoneto, stafetbastono, taktobastono, tamburbastoneto, tamburilo, vergo
палуба: ferdeko, orlopo
палубой: kastelo
пальма: palmo, areko, bukso, daktilpalmo, kokosarbo, kokosujo, saguarbo, sagupalmo
пальма кавказская: bukso
пальмовая: palmobranĉo
пальмовая ветвь: palmobranĉo
пальмовое: palmoleo
пальмовое масло: palmoleo
пальмовый: palma
пальпация: palpado, tuŝado
пальпировать: palpi
пальто: palto, en, surmeti
пальца: tenaro
пальцами: fingrumi, tamburi
пальцах: kalkuli
пальцев: duonganto, fingrado, spuro
пальцы: frostiĝi
пальчатый: cinodonto
пальчик: fingreto
Памир: Pamiro
пампа: pampo
пампасы: pampo
пампельмус: pampelmuso
памфлет: pamfleto
памфлетист: pamfletisto
памяти: memore, memorteni
памятник: monumento, tomboŝtono, masiva
памятный: memorinda, memorfesto
памятный вечер: memorfesto
память: memoro, storo, memoraĵo, memore, memorfiksiĝi, fenomena, memoro
пан: felpo
Пан: Pajno
Пана: pajnoŝalmo, sirinkso
Панама: Panamo I, Panamurbo, Panamo II, Panamio
панамский: Panama
Панамский: Panama, Panamo I, Panamurbo
Панамский канал: Panamo I, Panamurbo
Панамский перешеек: Panama
панариций: panaricio
панацея: panaceo
панголин: maniso
панда: pando
пандус: ramplo
панегирик: panegiro, panegiri
панегирист: panegiranto
панегирический: panegira
панель: panelo, stirpanelo, taskostrio
панель задач: taskostrio
панель управления: panelo, stirpanelo
паника: paniko
паникёр: alarmisto, alarmulo
паниковать: paniki
панику: ekpaniki, paniki, panikigi
панировать: panerumi
панихида: rekviemo
панический: panika
панк: punko
панкраций: pankraco
панкрациум: pankracio
панкреатит: pankreatito
панно: panelo
паноптикум: panoptiko
панорама: panoramo
панорамный: panorama
пансион: pensiono, pensionato
панславизм: panslavismo
панславист: panslavisto
панславистский: panslavisma
панталоны: kalsono
пантеизм: panteismo
пантеист: panteisto
пантеон: panteono, diaro
пантера: leopardo, pantero
пантограф: pantografo
пантомима: pantomimo
пантомиму: mimi
панцирь: kiraso, karapaco, kirasa, kirasi, testuda
папа: paĉjo, papo, -ĉj-
папа римский: papo
папаверин: papaverino
папайи: papajo
папайя: papajarbo, kariko
папаха: felĉapo
папильотки: frizpaperoj
папироса: cigaredo
папиросу: ruli
папирус: papiruso
папирусный: papirusa
папка: dosierujo, teko, aktujo, paperujo
папка для бумаг: paperujo
папоротник: filiko
папочка: paĉjo
паприка: papriko
папский: papa, legato I, nuncio
папский посол: legato I, nuncio
Папуа-Новая: Papuo-Nov-Gvineo, Papulando
Папуа-Новая Гвинея: Papuo-Nov-Gvineo, Papulando
папуас: papuo
папуасский: papua
папье-маше: papermaĉaĵo
пар: vaporo, ŝanĝkultivado, vapori, subtila
пара: paro, duo, duopo, bito I, geamantoj, -op-, paro, potenco
пара кнехтов: bito I
пара перчаток: paro
парабола: parabolo
параболический: parabola
Парагвай: Paragvajo
парагвайский: Paragvaja, mateo I
парагвайский чай: mateo I
парагога: paragogo
параграф: paragrafo
парад: revuo, parado, prezenti
парад представлял собой грандиозное зрелище: prezenti
парадигма: paradigmo
парадный: parada, porĉo, parada
парадный мундир: parada
парадный подъезд: porĉo
парадокс: paradokso
парадоксальный: paradoksa
паразит: parazito
паразитарный: parazita
паразитизм: parazitismo
паразитировать: paraziti
паразитический: parazita
паразитолог: parazitologo
паразитология: parazitologio
паразитом: paraziti
парализовать: paralizi
паралитик: paralizulo
паралич: paralizo, hemiplegio, parezo
параллакс: paralakso
параллелепипед: paralelepipedo
параллелизм: paralelismo
параллелограмм: paralelogramo
параллель: paralelo
параллельно: paralele
параллельное: konekto
параллельное соединение: konekto
параллельность: paraleleco
параллельный: paralela, translacio
параллельный перенос: translacio
паралогизм: paralogismo
парамагнетизм: paramagnetismo
парамагнитный: paramagneta
Парамарибо: Paramaribo
параметр: parametro
паранойя: paranojo
парапет: parapeto, brustomuro, balustrado
параплан: paraglisilo
парапсихология: metapsikio, parapsikologio
парасимпатический: parasimpata
паратаксис: paratakso
паратиф: paratifo
парафин: parafino
парафином: parafini
парафировать: parafi
парафраза: parafrazo
парафразировать: parafrazi
парафрастический: parafraza
парашют: paraŝuto, falŝirmilo
парашютист: paraŝutisto
парашютный: paraŝuta
парашютом: paraŝuti, paraŝutigi
парвеню: parvenuo
парез: parezo
парение: ŝvebado
паренхима: parenkimo
паренхиматозный: parenkima
парень: knabo, brava
парео: pareo
парео набедренная повязка у полинезийцев: pareo
пари: veto, vete, veti
Париж: Parizo
парижанин: parizano
Парижская: komunumo
Парижская Коммуна: komunumo
парижский: pariza
парик: peruko
парикмахер: frizisto, razisto, perukisto, kombisto
парикмахерская: perukejo, frizejo
парилка: vaporbanejo
парить: ŝvebi, sori
парить в восходящих потоках: sori
париться: vaporbani
пария: pario, elĵetulo, elĵetito
парк: parko, remizo
паркет: pargeto
паркетная: pargetero
паркетная плитка: pargetero
паркетный: pargeta
паркетом: pargeti
паркетчик: pargetisto
парковать: parki
парковый: parka
парламент: parlamento
парламента: parlamentano, parlamentejo
парламентаризм: parlamentismo
парламентарный: parlamentisma
парламентёр: parlamentario
парламентский: parlamenta, interpelacio
парламентский запрос: interpelacio
парная: vaporbanejo
парная баня: vaporbanejo
парник: varmobedo, forcejo
парниковый: varmobeda
парной: vapora
парнокопытные: parhufuloj, duhufuloj
парнолистниковые: zigofilacoj
парный: para, duopa, -op-
паровая: vapormaŝino, vaporturbino, turbino
паровая машина: vapormaŝino
паровая турбина: vaporturbino, turbino
паровое: vaporhejtado
паровое отопление: vaporhejtado
паровоз: lokomotivo
паровой: vapora, vaporkaldrono
паровой котёл: vaporkaldrono
пародийный: parodia
пародировать: parodii, travestii
пародический: parodia
пародия: parodio, travestio, pastiĉo
пароксизм: paroksismo
пароль: pasvorto, signalvorto, ŝiboleto
паром: pramo, brogvundo, pramŝipo, vaporumi
пароме: prami
паромщик: pramisto
пароним: paronimo
парономазия: paronomazio
парообразование: vaporigo
пароход: vaporŝipo, pasaĝera
парсек: parseko
партеногенез: partenogenezo
партер: partero
партиец: partiano
партизан: partizano, gerilano
партизанская: gerilo
партизанская война: gerilo
партизанский: partizana
партии: eksterpartia, partiano, partiestro
партийное: buroo
партийное бюро: buroo
партийность: partianeco
партийный: partia
партийный билет: partia
партикуляризм: partikularismo
партикулярный: partikulara
партитив: partitivo
партитивный: partitiva
партитура: partituro
партию: partianiĝi
партия: partio, laborpartio, solo, komunista, partio, politika, reganta, socialisto
партия в бильярд: partio
партия коммунистов: komunista
партнёр: partnero, kundancanto, kunludanto
партнёрский: partnera
партнёрша: kundancantino, partnerino
парус: velo, postvelo, skunvelo, topvelo, levi I, velo
паруса: velaro, brasi, enverguro, ferli, etendi, ŝveligi
парусами: veli, velveturi
парусина: veltolo
парусник: velŝipo
парусное: rigado, velŝipo
парусное вооружение: rigado
парусное судно: velŝipo
парусность: velaro
парусный: vela
парусом: veli
парцелла: parcelo
парцеллировать: parceli
парча: brokaĵo
парша: favo
паршивой: tufo
паршивый: fava
пасека: abelejo
пасечник: abelbredisto, abelisto
Паскаль: Paskalo
пасквиле: paskvili
пасквиль: paskvilo
пасквилянт: paskvilanto
паслён: solano, dolĉamaro
паслён сладко-горький: dolĉamaro
паслёновые: solanacoj
пасмурная: promesi, vetero
пасмурная погода: vetero
пасмурная погода предвещает дождь: promesi
пасмурный: malhela, nuba, malserena, nuboplena, sombra
паспорт: pasporto
паспортное: pasportejo
паспортное бюро: pasportejo
паспортный: pasporta
пассажир: pasaĝero, transita
пассажирский: pasaĝera, pasaĝertrajno, pasaĝera, vagono
пассажирский вагон: vagono
пассажирский пароход: pasaĝera
пассажирский поезд: pasaĝertrajno
пассат: alizeo, pasato
пассатижи: tenajlo
пассеизм: paseismo
пассив: pasivo
пассивно: pasive
пассивность: mallaboremo, pasiveco
пассивный: pasiva, mallaborema, pasivulo
пассивный человек: pasivulo
пассифлора: pasifloro
паста: pasto, dentopasto
пастбище: paŝtejo, gresejo, gregejo, alpo
паства: paŝtataro
пастель: paŝtelo
пастельный: paŝtela
Пастер: Pasteŭro
пастеризация: pasteŭrizo
пастеризованный: pasteŭrizita
пастеризовать: pasteŭrizi
пастернак: pastinako
пастеровский: pasteŭra
пасти: paŝti
пастилка: pastelo
пастись: paŝtiĝi
пастор: pastoro
пастораль: eklogo, pastoralo, bukoliko
пасторальный: bukolika
пастух: paŝtisto
пастушковые: raledoj
пастушок: ralo
пастушья: ŝalmo, kapselo
пастушья сумка: kapselo
пасты: tubo
пастырь: paŝtisto
пасть: kadavriĝi, buŝaĉo, faŭko, buŝo, buŝego, faŭki
Пасха: Pasko
пасхальный: paska
пасынок: duonfilo
пасьянс: ermitludo, paciencludo
пат: pato II
пата: pati II
патент: patento, patentigi
патентованное: patentaĵo
патентованное средство: patentaĵo
патентованный: patentita
патентовать: patentigi
патентом: patenti
патетический: patosa
патина: patino
патиссон: melopepo
патогенез: patogenezo
патогенный: patogena
патока: melaso
патолог: patologo
патологический: patologia, fobio
патологический страх: fobio
патология: patologio
патриарх: patriarĥo, patriarko
патриархальный: patriarĥa
патриархат: patriarĥeco
патриаршество: patriarĥeco
патриарший: patriarĥa
Патрик: Patriko
Патрикий: Patriko
патриот: patrioto
патриотизм: patriotismo
патриотический: patriota
патрицианский: patricia
патриций: patricio
патрон: kartoĉo, patrono, ĉuko, lampingo, vajco, valvingo, kartoĉo
патрон для радиолампы: valvingo
патрон электролампы: lampingo
патронажный: patrona
патронат: patronado
патронная: ŝargilo
патронная обойма: ŝargilo
патронник: ŝargujo
патронный: kartoĉkesto
патронный ящик: kartoĉkesto
патронташ: kartoĉujo
патрубок: adaptilo, suĉilo
патрулировать: patroli
патруль: patrolo
патрульный: patrola, patrolano
пауза: silento, paŭzo
паузу: paŭzi
паук: araneo, argironeto, tegenario
пауки: araneuloj
пауки-кругопряды: araneedoj
паук-серебрянка: argironeto
Паула: Paŭla
Паулина: Paŭlino
Пауль: Paŭlo
пауперизм: paŭperismo
паутина: ŝpinaĵo, filandro, araneaĵo
Паутина: teksaĵo
пафос: patoso, bombasto
пах: ingveno
пахарь: plugisto
пахать: plugi
пахнуть: odori, malbonodori
пахнущий: odora, odoranta, malbonodora, mucida
пахнущий плесенью: mucida
паховый: ingvena
пахота: plugado
пахотный: plugebla
пахта: selakto
пахтанье: buterlakto
пахтать: buterigi
пахучий: odora, odoranta
пациент: paciento
пацифизм: pacifismo
пацифист: pacifisto
пацифистский: pacifisma
пачка: staplo, paketo, baletjupo, rismo
пачкать: koti
пачули: paĉulo
паша: paŝao
пашня: plugokampo, plugejo
паштет: pasteĉo
паэлья: paeljo
паюсная: kaviaro
паюсная икра: kaviaro
паяльная: lutlampo, ŝalmo
паяльная лампа: lutlampo
паяльная трубка: ŝalmo
паяльник: lutilo
паяние: lutado
паять: luti, brazi
паять медью: brazi
паяц: pajaco
пеан: peano
певец: kantisto
певица: kantistino
певчая: kantbirdo
певчая птица: kantbirdo
певчий: ĥorano, kantoro, kalandro
певчий жаворонок: kalandro
пеганка: tadorno
Пегас: Pegazo
пегий: ruana, pigkolora, bunta
педагог: pedagogo
педагогика: pedagogio
педагогический: pedagogia
педагогичный: pedagogia
педали: pedali
педалиевые: pedaliacoj
педалировать: pedali
педаль: pedalo, pedali
педальный: pedala
педант: pedanto
педантизм: pedanteco
педантичность: pedanteco
педантичный: pedanta
педель: pedelo
педераст: pederasto
педерастия: pederastio
педиатр: pediatro
педиатрический: pediatria
педиатрия: pediatrio
педикюр: pedikuro, piedflego
пейзаж: pejzaĝo, rigardi
пейзажист: pejzaĝisto
пекари: pekario
пекарня: bakejo
пекарь: bakisto
Пекин: Pekino
пектин: pektino
пеламида: sardo, pelamido
пеларгония: pelargonio
пеленать: vindi
пелерина: pelerino
пелёнка: vindaĵo
пеликан: pelikano
пеликаны: pelikanedoj
пеллагра: pelagro
пельмени: ravioloj, pelmenoj
пемза: pumiko
пеммикан: pemikano
пена: ŝaŭmo, marŝaŭmo, sapŝaŭmo, ŝaŭmo
пенал: plumujo
пенаты: penatoj
пенёк: stumpo
пение: kantado, ĉanto, -ad-
пение псалмов: ĉanto
пенис: peniso
пенистый: ŝaŭma
пениться: ŝaŭmi
пеницилл: penicilio
пенициллин: penicilino
пенициллиум: penicilio
пенка: ŝaŭmo, ŝeleto
пенка варенья: ŝaŭmo
пенни: penco
пенопласт: ŝaŭmplasto
пеночка: filoskopo
пеночка-весничка: fitiso
пеночка-теньковка: ĉifĉafo
пенс: penco
пенсии: emerita
пенсионер: emerito, pensiulo
пенсионный: emerita
пенсию: pensii, pensiuliĝi
пенсия: pensio, emerituro
пенсне: nazumo
Пентагон: Pentagono
пентаграмма: pentagramo
пентаметр: pentametro
пентан: pentano
пентатлон: pentatlono
пентод: pentodo
пены: batŝaŭmigi, ŝaŭmo
пень: stumpo, surda
пенька: kanabo
пеньковый: kanaba
пеньковый трос: kanaba
пеня: punmono
пенящийся: eferveska
пепел: cindro, cindrigi
пепельник: cinerario
пепельница: cindrujo
пепсин: pepsino
пептид: peptido
пептон: peptono