resaniĝi
resaniĝo
resendi
reskripto
resonanco: rezonanco
resonatoro: resonilo
resoni
resonilo: rezonatoro
resono
respeguli
respegulo
respekta
respekte
respekti
respektinda
respektiva
respektive
respekto
respektoplena
responda
responda letero: responda
respondas: respondi
respondeca: posteno
respondeca posteno: posteno
respondecas: respondeci
respondeci: responsi
respondeco
respondi
respondi leteron: respondi
respondis: kial, respondi
respondkupono
respondo: diplomata
respondu: per
respondu per la portanto: per
responduma
respondumi
respondumo
responsa: responduma, respondeca
responsas: responsi
responsi: respondumi, respondeci
responsigi
responso: respondumo, respondeco
responsulo
respublika
respublikano
respubliko: Centrafrika respubliko, Dominika respubliko, Sud-Afriko, Sud-Afrika respubliko, prokuroro
resta
restadejo
restadi
restado
restaĵo: restaĵoj, restmono
restaĵoj
restarigi
restarigo
restarti
restartigi
restarto
restas: parolo
restaŭrado
restaŭri
resti: kun, resti, rodo I
resti en rodo: rodo I
resti hejme: resti
resti kun la patro: kun
resti senŝanĝa: resti
restigi
restis: kvankam
restitui
restituo
restmono: apunto
resto
restoraciaĉo
restoraciestro
restoracio
restoracio-vagono
restos: resti
restrikta
restrikti
restrikto
resuma
resume
resumi
resumo
resurekti
resurekto
resusfaktoro
resuso
reta
retaĵo
reteni
retikulo: mansaketo
retino
retiri
retiri sin de io: retiri
retiri vorton: retiri
retiriĝi: retreti
retiriĝo: retreto
retkamerao
retkapti
retletero
retloko
reto
reto de intrigoj: reto
reton: teksi, tiri
retoraĵo
retorika
retorikaĵo
retoriko
retoro
retorto
retpilka
retpilkisto
retpilko
retpoŝto
retreti
retreto
retro-
retroaktiva
retroe
retrofleksa
retroiri: retro-
retropaŝi
retropaŝo
retrorigardi
retrospegulo
retrospektiva
retroveturi
retsako
retumi
returne: returnen
returnen
returni
returni fojnon: returni
returni robon: returni
returniĝi
retuŝi
retuŝisto
retuŝo
reunuigi
reunuigo
reunuiĝi
reunuiĝo: reunuigo, reunuiĝo
reŭmatisma
reŭmatismo
reŭmatismulo
reŭmatologio
reva
revado
revanĉo
revelacio
revema: reva, revema
revemulo
revena: bileto
revena bileto: bileto
reveni: re-, reveni
reveni hejmen: reveni
revenigi
reveno: post, tempo
revenos: pasi, tempo, tra
revenu: ja
revenu ja: ja
reverse
reversi
reverso: inverso, reverso
reverso de medalo: reverso
revi
revidi
revido: ĝis, revidi
revigligi
revigliĝi
revindi
revivigi
revivigo
reviviĝi
reviviĝo
revizi
revizii: revizi
reviziismo
reviziisto
revizio
revizoro: reviziisto
Revizoro: heroo
revo
revoj: ŝvebi
revolucia
revolucii
revoluciisto
revolucio
revoluciulo: revoluciisto, revoluciulo
revolvero
revolvertornilo
revon: karesi
revuanto
revui
revulo: revemulo
revuo: ilustri
revuoj: -j
rezedacoj
rezedo
rezerva: bremso, rezerva
rezerva armeo: rezerva
rezerva bremso: bremso
rezervado
rezervejo
rezervi
rezerviĝemo
rezervisto
rezervo
rezervujo
rezidanto
rezidejo
rezidento
rezidi
reziduo
rezignacia
rezignacie
rezignacii
rezignacii pri sia sorto: rezignacii
rezignacio
rezigni: rifuziĝi
rezigno
rezina
rezino
rezista: rezistado
rezista movado: rezistado
rezistado
rezistanco
rezistanto
rezisti
rezistilo
rezisto: rezistado
rezisto de materialoj: rezistado
rezolucii
rezolucio
rezoluta
rezolute
rezonado
rezonanco
rezonatoro
rezonema
rezoni
rezono
rezorcino
rezultanto
rezultato
rezulti
rezultigi
rezulto: rezultato, negativa, nula, rezulto
rezulto de diskuto: rezulto
rezultos: rezulti
riba
ribarbusto
ribeko
ribelanto: insurgento
ribeli
ribeligi
ribelo: insurekcio
ribelon: eksciti
ribelulo: ribelanto, ribelulo
ribo
ribonuklea
ribonuklea acido: ribonuklea
ribozo
ricelanto
riceli
ricevado
ricevanto
ricevatesto
ricevi: dezirataĵo, por, rekonado, ricevi
ricevi donacon: ricevi
ricevi ĝeneralan rekonon: rekonado
ricevi kontentigon: ricevi
ricevi kvin rublojn por la tago: por
ricevi malsanon: ricevi
ricevi nomon: ricevi
ricevi sian dezirataĵon: dezirataĵo
ricevilo: transistora
ricevo: ricevado
ricevstacio
ricina: oleo I
ricina oleo: oleo I
ricino
ricinoleo
riĉa: je, riĉa, rimo, ŝajnigi sin
riĉa je brutoj: je
riĉa rikolto: riĉa
riĉa rimo: rimo
riĉa tero: riĉa
riĉaĵo
riĉe
riĉeco: riĉo, riĉeco
riĉeco de lingvo: riĉo, riĉeco
riĉigi
riĉiĝi
riĉo
riĉulo
ridaĉi: -aĉ-
ridado: homera
ridas: kiu, tiu
ridegi
ridego
ridema
rideti
rideto: deteni sin, sarkasma
ridi
ridi de la tuta koro: ridi
ridi ĝis larmoj: ridi
ridiga: drola
ridigi
ridinda: drola
ridindigi
ridis: foje, foje
rido: eksplodi, laŭta, sardona
rifa
rifinsuletoj: ŝeroj
rifo
rifuĝejo
rifuĝejon: doni
rifuĝi
rifuĝi en eksterlandon: rifuĝi
rifuĝinto
rifuĝo
rifuzi
rifuzi donacon: rifuzi
rifuzi peton: rifuzi
rifuzi postenon: rifuzi
rifuziĝi
rifuzis: rifuzi
rifuzis akcepti la proponon: rifuzi
rifuzo: kategoria
Riga
rigado
rigardaĉi
rigardanto
rigardas: rigardi
rigardi: al, degni, rigardi, spegulo
rigardi al la strato: al
rigardi de supre malsupren: rigardi
rigardi en fenestron: rigardi
rigardi ion kiel tre gravan: rigardi
rigardi la pejzaĝon: rigardi
rigardi lin kiel amikon: rigardi
rigardi sin en spegulo: spegulo
rigardo
rigardojn: rigardo, turni
rigardon: rigardo, streĉi
rigardotruo
rigi
rigida
rigideco
rigidiĝi
rigidmiena
rigilaro
rigli
riglilo
Rigo
rigo: rigado
rigora
rigore
rigoreco
rigorismo
Riĝelo
rijeto
rikananto
rikani
rikano
rikanulo: rikananto, rikanulo
Rikardo
rikiŝo
rikoltado
rikoltaĵo
rikoltdifekto
rikolti: laŭroj, rikolti
rikolti fruktojn: rikolti
rikolti grenon: rikolti
rikolti laŭrojn de gloro: laŭroj
rikoltilo
rikoltisto
rikoltmaŝino
rikolto: rikoltado, abunda, riĉa, tempo
rikoltomanko
rikoltos: rikolti
rikordo
rikura
rikuro
rilakso
rilata: rilato
rilata datumbazo: rilato
rilatas: rilati
rilate
rilati
rilati al io serioze: rilati
rilati kun estimo al iu: rilati
rilatigi
rilativa: rilativo
rilativa adverbo: rilativo
rilativo
rilato: pozitiva
rilatojn: ŝiri
rilatumo: ratio, rejŝo, raporto
rimaĉisto
rimaĉo
rimaranĝo
rimarkebla
rimarki
rimarkigi
rimarkilo
rimarkinda
rimarko: subtila
rimbazo
rimedo: risurco, rimedo
rimedoj: produktado
rimedoj de produktado: produktado
rimedojn: rimedo
rimena
rimena transmisio: rimena
rimenaro: harniso
rimeno
rimeno de transmisio: rimeno
rimenŝuo
rimesi
rimeso
rimi
rimiĝi: interrimi
rimo: ina, rimo
rimoido
rimorko: kromĉaro
rimorsi
rimorso
rina
rinanto
ringa: fingro
ringa fingro: fingro
ringego
ringeto
ringforma
ringigi
ringiĝi
ringizi
ringkuko
ringo
ringofingro
ringokolombo
rinito
rinocero: unukornulo
Rio-de-Ĵanejro
ripa
ripara
riparebla
riparejo
ripari
riparo: profilaktika
ripeta
ripetadi
ripetado
ripetado estas plej bona lernado: ripetado
ripete
ripeti
ripetiĝi
ripetilo
ripeto
ripo
ripoza: tago
ripoza tago: tago
ripozangulo
ripozas: ripozi
ripozĉambro
ripozdomo
ripozejo
ripozi: laŭroj, ripozi
ripozi post laboro: ripozi
ripozi sur siaj laŭroj: laŭroj
ripozigi
ripozo: rajto
ripoztago
riproĉa
riproĉi: skoldi
riproĉo: milda
riproĉoj: riproĉo
riproĉoj de konscienco: riproĉo
riska
riska eksperimento: riska
riskas: riski
riskema
riski
riski sian vivon: riski
risko
rismo
risorta: matraco, risorta
risorta bremso: risorta
risorta klemo: risorta
risorta matraco: matraco, risorta
risorteca
risorteco
risorti
risorto
risorton: streĉi
risurco
rita
ritaro
ritma
ritme
ritmeco
ritmenbluso
ritmi
ritmo
rito
rivalado
rivali
rivalo
rivalto
rivelado
riveli
rivelilo: ikonogeno
rivelo: rivelado
rivera: turno
rivera turno: turno
riveraltiĝo
riverbordo
riverbrako
riverbranĉo
riverego
riverenci
riverenco
rivereto: rojo, frostiĝi
rivereto frostiĝis: frostiĝi
riverkomenco
riverkuŝejo
rivero
Rivero: Flava Rivero
rivero: sinuo, trans
rivero de larmoj: rivero
riveron: trans
riverujo: riverkuŝejo
rivolua
rivolua surfaco: rivolua
rivolui
rivoluo
riza
rizbrando: sakeo
rizejo: rizkampo, rizplantejo
rizero
rizkaĉo
rizkampo
rizo
rizomo
rizopodoj
rizoto
rizplantejo
ro: R, ro
robaio
Roberto
robinio
robo
robon: provi, returni, tajli
roboto
robro
Rodano
rodeo
rodi: rodi II
rodi II
rodio
rodo: rodo I
rodo I
rododendro
Rodrigo
rojalismo
rojalisto
rojo
roka: rokoplena, rubuso
roka rubuso: rubuso
rokaĵo
rokeca: roka, rokeca, rokoplena
rokenrolo
rokgrimpado: varapo
rokkolombo: livio
rokmuzika
rokmuzikisto
rokmuziko: roko II
roko: roko I, roko II, plaŭdi
roko I
roko II
rokoka
rokoko
rokoplena
rokpeco
rola
rolanto
roli
rolo
rolon: ludi
rolulo
roma
Romaj: romia
Romaj ciferoj: romia
romanco
romanco senvorta: romanco
romanĉa
romanĉa lingvo: romanĉa
romanĉo
romanida
Romanidaj: romanida
Romanidaj lingvoj: romanida
Romanidisto
romanika
romaniko
romanisto
romano: romano I, romano II, detektiva, romano II
romano I
romano II
romantika
romantikismo
romantikisto
romantiko
romantikulo: romantikisto, romantikulo
romba
rombo: lozanĝo
romboedra
romboedro
rombofiŝo
Romeo
romia
Romiaj: romia
Romiaj ciferoj: romia
romiano
Romio
Romo
rompado
rompaĵo: rompitaĵo
rompebla: fragila
rompi: leĝo, parolo, rompi
rompi amikecon: rompi
rompi edziĝon: rompi
rompi katenon: rompi
rompi la femuron: rompi
rompi la leĝon: leĝo
rompi leĝon: rompi
rompi parolon: parolo
rompi promeson: rompi
rompi traktojn: rompi
rompiĝi
rompilo
rompita: rompi
rompitaĵo
rompmalfermi
rompo
rompopeco
ronda: segilo
ronda segilo: segilo
ronda sumo: ronda
rondaj: krampo, ronda
rondaj krampoj: krampo
rondaj vangoj: ronda
rondaĵo
rondaŭo
rondbeka: tenajlo
rondbeka tenajlo: tenajlo
ronde
rondeco
rondelo
rondeta
rondetano
rondeto
rondigi
rondigo
rondiras: Tero
rondiri
rondo: intima, rondo
rondodanco
ronĝa
ronĝanta: ronĝa, ronĝanta
ronĝas: ronĝi
ronĝi: rodi II, ronĝi sin
ronĝi sin
ronĝuloj
ronkado
ronki
ronko
ronkulo
ronroni
rori
rorkvalo
rosa
rosero: rosguto
rosguto
rosi
rosino
rosinoj: sekvinberoj
rosmareno
rosmaro
roso
rosopunkto
rospunkto: rosopunkto
rostado
rostaĵo
rostbefo: rostbovaĵo
rostbovaĵo: rostbefo
rosti
rostiĝi
rostilo
Rostovo: Rostovo sur Dono
Rostovo sur Dono
rostreto
rostro
rostruloj
roststango
rosumi
rosumo
rota: rota II
rota II
rotacia
rotacia motoro: rotacia
rotacia presilo: rotacia
rotacias: rotacii
rotacii
rotacio
rotacio de kulturoj: rotacio
rotaismo
Roterdamo
rotestro
rotiferoj
roto
rotondo
rotoro
rovero
roza: alteo, koloro
roza alteo: alteo
rozacoj
rozario
rozejo
rozeolo
rozeto
roziĝi
rozkolora
rozo
rozoj: girlando
rozujo
ruado
ruana
Ruando
ruba: urno
ruba urno: urno
rubanda: rubando
rubanda nodo: rubando
rubandeto
rubando
rubejo
rubekolo: ruĝgorĝulo
rubena
rubeno
rubeolo
rubetro
rubiacoj
rubidio
Rubikono
rubio
rubla
rubla kurzo: rubla
rublo
rubloj: je, kontraŭ, por
rublojn: kosti, por
rubo
rubodukto
rubriko
rubujo
rubusa
rubusbero
rubuso
rudimenta
rudimento
Rudolfo
rudri
rudristo
rudro
rudrorado
rufa: flavruĝa, rufa I
rufa I
rufo: rufo II
rufo II
rugbeo
ruĝa: ruĝa boleto
Ruĝa: Ruĝa maro
ruĝa: beto
Ruĝa: kruco
ruĝa: ribo, ruĝa, signali
ruĝa beto: beto
ruĝa boleto
Ruĝa kruco: kruco
ruĝa lumo signalas halti: signali
Ruĝa maro
ruĝa ribo: ribo
ruĝa standardo: ruĝa
ruĝeco: ruĝo, ruĝeco
ruĝeta: -et-
ruĝgorĝulo
ruĝhaŭtulo
ruĝi
ruĝigi
ruĝigilo
ruĝiĝi
ruĝo
ruĝvanga
rui
ruiĝi
ruinigi
ruinigita: kaputa
ruiniĝi
ruiniĝo
ruino
ruĵo
ruk
rukti
rukto
rukuli: kolombumi
rukulo
rulado: rulado II
rulado II
rulaĵo: rulo, rulaĵo
rulbastono
rulcilindro
ruleto
ruli
ruli cigaredon: ruli
ruli pansaĵon: ruli
ruli ŝtonon: ruli
ruliĝado
ruliĝanta: stablo
ruliĝanta stablo: stablo
ruliĝi
rulilo
rulknedilo: rulpremilo
rulkurteno
rulo
rulpremilo
rulseĝo
rulŝtoneto
rulŝtono
rulŝuoj: radŝuoj
rultabulo
rultapiŝo
rultempa
rulumi
rulumo
ruma: babao
ruma babao: babao
rumana
Rumanio
rumano
Rumanujo: Rumanio, Rumanujo
rumbabao
rumbo
rumeksa
rumekso
rumo
rumoro
rumsteko
runa
rundo
rungo
runoj
rupio
rurikido
Ruriko
Ruro: Ruro I
ruro: ruro II
Ruro I
ruro II
rusa: el, kurso
ruse
rusia
Rusia: rusia, rusuja, ruslanda
Rusia Federacio: rusia, rusuja, ruslanda
rusiano
rusiĝi
Rusio: heroo, -i- III
rusismo
rusko
ruslanda: rusia, rusuja, ruslanda
Ruslando: Rusio, Rusujo, Ruslando
ruslingva
ruslingvano
ruso
rusolo
rusta
rustaĵo
rusti: rustiĝi
rustiĝi
rustika
rustiko
rustimuna
rustimuna ŝtalo: rustimuna
rusto: ronĝi
rusto ronĝas la feron: ronĝi
rusuja: rusia, rusuja
Rusujo: Rusio, Rusujo
rusulo: rusolo
ruŝo
rutacoj
rutenio
rutilo
rutina
rutineco
rutinismo: rutineco, rutinismo
rutino
rutinulo
ruto
ruujo
ruza: vulpo
ruza kiel vulpo: vulpo
ruzaĵo
ruze
ruzeco
ruzi
ruzo: demona
ruzulo