ema
emajli
emajlo
emanacio
emanado
emancipado
emancipi
emani
emano: emanado
Emanuelo
embarasa
embarasi
embaraso: el
embargi
embargo
emberizo
emblemo
embolio
embrazuro
embria
embriigi
embriiĝi
embrio
embriologio
embriologo
embrokacio
embuskejo
embuski
embuskigi
embusko
emerĝi
emerita
emerito
emerituro
emetiko
emetropa: eŭmetropa
emetropio
emfaza
emfazi
emfazo
emfizema
emfizemo
emi
emigri
Emilo
eminenco
eminenta: persono
eminenta persono: persono
eminentulo
emiro
emisii
emisio
emo
emocia
emocii
emociiĝi
emocio
emociplena
empenerono
empeno
empetro
empiemo
empireo
empireŭmo
empiria
empiriismo: empirismo
empiriisto
empirio
empirismo
empiriulo: empiriisto, empiriulo
empiro
emulsii
emulsiilo
emulsino
emulsio
emuo: dromajo
en: kupleto, nome de, en la nomo de, absurdo, absurdaĵo, aero, aĝo, akompanado, akordo, akto, angulo, animo, bezoni, blanko, blankaĵo, brako, cerbo, certa, ĉies, daŭro, deklamado, deploji, disa, dispono, dissemita, dronigi, ekzameno, en, enveni, fali, frakaso, fronto, frosti, fundo, grado, ideo, iri, jonizi, ĵetiĝi, kalkulo, kastelo, koloro, konsisti, konverti, libera, malfavoro, malprosperi, mano, mendi, menso, munti, -n II, oleo I, ordo, paco, persisti, potenco, pozicio, presado, propra, renkonti, rifuĝi, rigardi, rodo I, rondo, rudimenta, sana, sekreto, senco, servi, sino, skalo, solvi, spegulo, sperta, stato, ŝovi, ŝvebi, takto, teksi, teni, tereno, tombo, transmutacii, trempi, turni, unu, vico
en akompano de iu: akompanado
en alia maniero: en
en arbaro: en
en arbaron: en
en certaj okazoj: certa
en ĉies ĉeesto: ĉies
en ĉiuj anguloj de la mondo: angulo
en disa ordo: disa
en ekonomia tereno: tereno
en figura senco: senco
en hejma rondo: rondo
en kanto: kupleto
en la aĝo de dudek jaroj: aĝo
en la ĉambro de unu poeto: unu
en la daŭro de tuta horo: daŭro
en la fronto de: fronto
en la fundo de sia koro: fundo
en la nomo de: nome de, en la nomo de
en la sino de la familio: sino
en la sino de la patrino: sino
en la urbo: en
en la venonta jaro: en
en libera aero: aero, libera
en mian kapon venis ideo: ideo
en nova palto: en
en okazo de bezono: bezoni
en plej alta grado: grado
en printempo: en
en rekta senco: senco
en rudimenta stato: rudimenta
en sana korpo sana spirito: sana
en stato likva: stato
en tria akto: akto
en via dispono: dispono
ena
enado
enamiĝi
enanto
enartikigi
enbusiĝi
encefalito
encefalo
enciklopedia
enciklopedio
-end-
enda: subkuŝi
endanĝerigi
endemio
endivio
endogamia
endogamio
endogena
endokarpo
endokrina
endokrinaj: endokrina
endokrinaj glandoj: endokrina
endormigi
endormiĝi
endoskopo
endoterma
ene
Eneado
eneligo
enen
Eneo
energetika
energetikisto
energetiko
energia
energie
energiigi
energiismo
energio: nuklea, nutri, potenciala, velki
enfali: deklamado
enfali en deklamadon: deklamado
enfilado
enfili
enfilo: enfilado
enfluejo
enflui
enfoldigi
enfosi
engaĝi
engipsigi
engraŭlo
enhaveco
enhavi
enhavo: tabelo
enigado
enigi
enigilo
enigma
enigme
enigmo
enigmo de la naturo: enigmo
enigmon: solvi
enigo: enigado
eniĝi
enkadre: enkadre de
enkadre de
enkanonigi: kanonizi, sanktuligi
enketado
enketi
enketisto
enketo: enketado
enklasigi
enklavo
enklitiko
enkonduki
enkonduko: preamblo
enkonstruita
enkorpigi
enkorpigo
enkorpiĝi
enkorpiĝo
enkursigilo
enkursigo
enloĝigi
enloĝigo
enloĝiĝi
enmanigi
enmeti
enmigrado
enmigranto
enmigri
enmigrinto: enmigranto, enmigrinto
enmiksiĝi
enmiksiĝo
ennodiĝo
eno
enorma
enoteracoj
enotero
enpaki
enpakita: loza
enpaŝi
enpeli
enpensiĝi
enpiki
enplantiĝi
enplekti
enporti
enpoŝigi
enpoŝtigi
enpremi
enpremilo: vajco
enprofundiĝi
enpuŝi
enradikigi
enradikigita
enradikiĝi
enrampi
enregistri
enretigi
enretiĝi
enrigardi
enruli
enruliĝi
ensalti
enseliĝi
ensemblo
ensili
ensiligado
ensiligita
enskribi
enskribita
enskribo
ensorbigi
ensorbiĝi
ensorbo
ensorĉi
enspaci
enspaciĝi
enspeza
enspezi
enspezo: spezo
enspiri
enspiro
ensuĉi
enŝipiĝi
enŝipiĝo
enŝlosi
enŝovi
enŝoviĝi
enŝprucigi
enŝprucigo
enŝraŭbi
enŝteliĝi
enŝtopi
enŝuti
enŝuto
entablemento
enteleĥio
entelekio: enteleĥio, entelekio
enteni
enteno
Entento
enteriga
enterigi
enterigo
enterito
entiri
entjera
entjeriko: -ik-
entjero
ento
entombigi
entombigo
entomologio
entomologo
entreo
entreprenema
entrepreni
entreprenisto
entrepreno: animo
entropio
entrudi
entrudiĝi
entrudulo
entute
entuziasma
entuziasme
entuziasmigi
entuziasmiĝi
entuziasmo: ondo
entuziasmulo
enua
enue
enui
enuigi
enujigi
enukleado
enuklei
enukleo: enukleado
enuo: oscedi
enurezo
envagonigi
envagoniĝi
envagoniĝo
enveni
enveni en la vagonon: enveni
enveni en malbonan vojon: enveni
enverguro
enverŝi: oleo I
enverŝi oleon en la fajron: oleo I
enverŝo
enveturejo
enveturi
enveturo
envia: enviema
envicigi
enviciĝi
enviema
envii
enviinda
envio
envolvi
envulti
envulto
enzimo
eocena
eoceno
eolita
eolito
eosto
eozino
epakto
eparĥia
eparĥio: episkopujo
eparkio: eparĥio, eparkio
epentezo
eperlano: osmero
epicentro
epicikloido
epidemia
epidemio
epidemiologio
epidermo
epidiaskopo
Epifanio
epifizo
epigastro
epigloto
epigona
epigono
epigrafio
epigrafo
epigrama
epigramo: salo
epika
epikarpo
epikura
epikurano
epikurismo
Epikuro
epilepsia
epilepsio
epilepsiulo
epilobio
epilogo
epiornito
epiploo: omento
episkopejo
episkopo
episkopujo
epistakso
epistemologio: gnoseologio
epistola
epistolo
epistrofo
epitafo
epitalamo
epitelia
epitelio
epiteto
epitomigi
epitomo: diĝesto
epizoda
epizodo
epizootia: epizootia afto
epizootia afto
epizootio
epokfaranta
epoko: kvaternara
epoleto: ŝultrosigno
epopea: epika
epopeo
eposa: epika
eposo
epsila
epsilon: epsila
epsilono: epsilon, epsilono
-er-
erantido
erao
erara
erareco
erareto
erari
erarigi
erarinta: erari, filo
erarinta filo: erari, filo
eraris: tuj
eraro
eraroj: plena
eraron: fari
erarpaŝi
erarpaŝo
erartabelo: eratumo
erarvagi
Eratoa
Eratosteno
eratumo: erartabelo
erbio
erca
erco: urania
ercvejno
erebo
erekti
erekto
Erevano
ergo
ergografo
ergonomia
ergonomiko: ergonomio, ergonomiko
ergonomio
ergotino
ergoto
Eridano
erigerono
erikacoj
eriko: eriko I
Eriko: Eriko II
eriko I
Eriko II
erinacedoj
erinaco
eringio
erioforo
eritemo
Eritreo
eritrocito: hematio
erizimo
erizipela
erizipelo
ermeno
ermita
ermitejo
ermitludo
ermito: dezertulo
Ernesto
ero: erao, ero, membro
erodi
erodio
erotika
erotikismo: erotismo
erotiko
erotismo
erotomanio
erozia
erozii
erozio
erpado
erpi
erpilo
erudicia
erudicio
erudiciulo: erudito
erudito
erupcii: erupti
erupcio
erupcio de vulkano: erupcio
erupti
esameni
esameno
escepta
escepte: escepte de
escepte de
escepti
escepto
escepto el regulo: escepto
esceptojn: suferi, toleri
esceptokaze
esenca
esence
esenco
eseo
Esĥilo
-esk-
eskadro
eskadrono
eskalado
eskalatoro
eskali
eskalo
eskaloni
eskalono
eskalopo
eskapi
eskapinto
eskapo
eskaro
eskarpo
eskimo
eskorti
eskorto
eskudo
eskviro
esotera: ezotera
espanjoleto
esparto
Esperanta
esperanta
esperantaj: krom
esperantaj vortoj: krom
esperantaĵo
esperantigi
Esperantio: Esperantujo, Esperantio
esperantistiĝi
esperantistino
esperantisto: denaska
Esperanto
esperantologiisto
esperantologio
esperantologo: esperantologiisto
Esperantujo
esperdona
esperebla
espereble
esperi
esperiga
esperigi
esperis: transmutacii
espero: vana
esperon: naski
esplanado
esplora
esplorado
esploranto
esploras: donacaĵo
esplori
esploristo: esploranto, esploristo
esploristoj: direkti
esploro: esplorado, kuracista
esplorvojaĝo
esprima
esprimi
esprimilo
esprimmaniero
esprimo: Bulea, drasta, nombra
esprimplena
establado
establi
establo: establado
estado
estaĵo: racia
estanta
estanteco
estas: tio estas, aĝa, alligi, ataki, bezone, certa, ĉio, de, derivaĵo, diferenca, digna, forĝi, horo, inter, Jovo, kapabla, kiel, kien, kioma, kiomope, komparo, kompleza, konsilinde, krom, per si mem, nur, peza, plus, portreto, prava, propraĵo, racia, rakonto, ripetado, rompi, sano, sed, senriska, super, ŝatokupo, tamen, tempo, tio, truo, tufo, tuj, vasteco, veneno
estas bezone: bezone
estas derivaĵo de la vorto: derivaĵo
estas konsilinde: konsilinde
estas multaj ekzemploj: tamen
estero
estetika
estetikisto
estetiko
estetikulo
esti: subkuŝi, akordo, fronto, kontraŭ, oni, povi, presado, soldo
esti en akordo: akordo
esti en presado: presado
esti enda: subkuŝi
esti je ies soldo: soldo
esti maljusta kontraŭ iu: kontraŭ
esti sur la fronto: fronto
estiel
estigi
estiĝi
estimata
estimi
estiminda
estimo: rilati
estingi
estingiĝi
estingiĝo
estingilo
estingo
estinta
estinteco
estis: krom, lasta, tiam
estkiel: estiel
esto: estado
estona
Estonio
estono
estonta
estonteco: futuro
Estonujo: Estonio, Estonujo
estos: se
-estr-
estrada
estrado
estrarano
estraro
estreco
estri
estro: ĉefo
estu: bonvenon, bonvenu, bona, tiel
estu bona: bona
estu bonvena: bonvenon, bonvenu
estuaro
estus: bele, bone, dezirinde, kvazaŭ, se
estus bele al vi: bele
estus bone: bone
estus dezirinde: dezirinde
eŝafodo
-et-
eta: pita, eta II
eta II
etaĝero
etaĝigi
etaĝo
etalona
etalono
etano
etapo
etata
etato: kadro
etburĝa
etburĝaro
etburĝo
etendado
etendebla
etendi
etendi la flugilojn: etendi
etendi la manon: etendi
etendi metalon: etendi
etendi velojn: etendi
etendiĝi
etendo: etendado
etera
eterna
eterna paco: eterna
eterne
eterneco
eternigi
Eternulo
etero
etfingro
etika
etikedo
etiketa
etiketo
etiko
etileno
etilo
etimo
etimologia: kajero
etimologio
etimologo
etindustrio
etiologio
etiologo
etiopa
Etiopio
etiopo: abiseno
Etiopujo: Etiopio, Etiopujo
etkomerco
etmoido
etna: etnika
etnika
etno: etno I
Etno: Etno II
etno I
Etno II
etnografia
etnografiisto
etnografio
etnografo: etnografiisto
etnologiisto
etnologio
etnologo: etnologiisto
etoso: atmosfero
etosumi
etosumo
etruska
etrusko
etudo
etulino
etulo
etuzo
eŭdiometro
eŭfemisma
eŭfemismo
eŭfonia
eŭfonio
eŭforbiacoj
eŭforbio: katapucio
eŭforio
Eŭfrato
Eŭgena
eŭgeniko
Eŭgeno
eŭkalipto
eŭkaristio
Eŭklida: Eŭklido
Eŭklida spaco: Eŭklido
Eŭklido
Eŭlero
eŭmetropa
eŭnuko
eŭpatorio
Eŭrazio
eŭro
eŭropa: bizono, cembro
Eŭropa: komunumo, unio
eŭropa bizono: bizono
Eŭropa Komunumo: komunumo
Eŭropa Unio: unio
eŭropano
eŭropio
Eŭropo
eŭska
Eŭskio: Vaskio, Vaskujo
eŭsko: vasko
Eŭskujo: Eŭskio, Eŭskujo, Vaskio, Vaskujo
Eŭterpa
evakuado
evakui
evakuito
evakuo: evakuado
Evangelia
Evangelio
evento: hodiaŭa
eventuala
eventualaĵo
eventuale
eventualeco
Everesto
evidenta
evidente
evidenteco
evidentigi
evidentiĝis: evidentiĝis ke
evidentiĝis ke
evikcii
evikcio
evitado
evitema
eviti
evitigi
evitinda
evito: evitado
evolua
evoluado
evoluanta
evolucio
evoluema
evolui
evoluismo
evoluisto
evoluo: evoluado, evolucio, spontanea
evolvento
evonimo
ezofago
ezokedoj
ezoko
ezokoformaj
ezotera