dieco
diedra
dielektra: dielektrika
dielektrika
dielektriko
dielektro: dielektriko
dierezo
dieso
dieta
dietistiko
dietisto
dieto
dietulo
difektebla
difekteblaj: difektebla
difekti
difekti rajtojn: difekti
difektiĝi
difekto
diferenca
diferencado
diferenci
diferenci de iu: diferenci
diferenci per io: diferenci
diferenciala: ekvacio, kalkulo
diferenciala ekvacio: ekvacio
diferenciala kalkulo: diferenciala, kalkulo
diferenciali: diferencii
diferencialo
diferenciga
diferencigi
diferencii
diferenco
difina: artikolo
difina artikolo: artikolo
difinebla
difini
difinita
difino: ekzakta, preciza
difrakti
difraktiĝi
difrakto
difterio: difterito
difterito
diftongo
difuzi
difuziĝi
difuzita: difuzi
difuzita lumo: difuzi
difuzo
digamo
digesta: aparato, digesta
digesta aparato: aparato, digesta
digestado
digestebla
digesti
digestigilo
digesto: digestado
digi: digigi
digigi
digitalo
digitario
digna
digna pozicio: digna
digno
digo
digramo
digresio
diĝesto
diĝita: cifereca
diĥotomio
diigi
diigo
diino
diismo: deismo
dika: fingro
dika fingro: fingro
dikaĵo
dike
dike muelita: dike
dikeco
dikfingro: polekso
dikhaŭta
dikiĝi
dikkorpa
dikkorpeco
diklina
diklipa
diko: dikeco
dikotomio: diĥotomio
diktado
diktafono
diktaĵo
diktamno
diktato: diktaĵo, diktato
diktatoro
diktaturo: proletaro
diktaturo de proletaro: proletaro
dikti
dikto: skribi
dikulo
dikventra
dilatebla
dilatebleco
dilati
dilatiĝi
dilato
dilemo
diletanta
diletanti: dileti
diletanto
dileti
diligenta
diligente
diligenteco
diliĝenco
dilo
diluaĵo
dilui
diluiĝi
diluilo
diluita
diluo
diluvio
diluvo: superakvego
dimanĉa
dimanĉo
dimensinombro
dimensio
diminui
diminutiva
diminutiva sufikso: diminutiva
diminutivo
dimorfa
dimorfismo
dinamika
dinamiko
dinamismo
dinamiti
dinamito
dinamo
dinamometra: bremso
dinamometra bremso: bremso
dinamometro
dinaro
dinastia
dinastio
dingo
dino
dinosaŭro
dinoterio
Dio: dio, Dio
dio
Dio: Eternulo
dio: dio, Dio
Dio: je
dioceza
diocezo
dioda
diodo
Diogeno
dioika
dioksido: karbona
Dion: sed
Dion fidu: sed
dioneo
Dionizio: Denizo
dioptriko
dioptrio
dioramo
diorito
dioskoreo
Dipatrino
diplodoko
diplomata: diplomatia, diplomata
diplomata kuriero: diplomata
diplomata respondo: diplomata
diplomataro
diplomate
diplomateco: diplomatieco
diplomatia: imuneco
diplomatia imuneco: imuneco
diplomatieco
diplomatio
diplomato
diplomi
diplomita
diplomo: abituriento
dipodo: ĝerboso
dipsakacoj
dipsako
dipsomanio
dipteroj
diptiko
diras: diri, oni, ties
direkcio
direktanta
direkte: direkte al
direkte al
direktebla: balono
direktebla balono: balono
direkterono
direkti
direkti aŭtomobilon: direkti
direkti la grupon da esploristoj: direkti
direktilisto
direktilo
direktilrado
direktivo
direkto
direktora
direktorio
direktoro: kapabla
direktrico
diri: kio, permesi
dirigento
diris: ja, ke
dirita
dirite
dirko
dirmaniero
diro
Diroj: diro
diron: skribaĵo
diron oni neas: skribaĵo
diru: ankoraŭ, nomo
diru al mi vian nomon: nomo
dirus: -us
dis-
disa
disa datumbazo: disa
disartikigado
disartikigi
disartikigo: disartikigado
disaŭdigi
disaŭdigo
disbabili
disbati
disbatita
disblovi
disbranĉiĝi
disbutonumi
disciplina
disciplinema
disciplini: disciplinigi
disciplinigi
disciplino
disĉiplo
disde
disdegni
disdonaci
disdonado
disdoni
disdono: disdonado
disduiĝi
disduiĝo
dise: malkune
diseco
diselo
disenterio
diseriga
diserigado
diserigi
diserigita
diserigo: diserigado
disertacii
disertacio
disertado
disertaĵo: disertacio
disertanto
diserti: disertacii
diservanto
diservo
disfadeniĝi
disfakigi
disfakigo
disfalado
disfaldi
disfaldiĝi
disfali
disfalo: disfalado
disfamigi
disfandi
disfibrigi
disflori
disfloro
disflugi
disflui
disforkiĝi
disforkiĝo
disfroti
disgrajnigi
dishaki
disharmonia
disharmonio
disidento
disigi
disigilo
disiĝi
disiĝo
disipi
disiri: dis-
disĵetado
disĵeti
disĵetiteco
diskanto
diskaparato: drajvo, diskingo
diskavaĵo
diskestro
disketo
diskingo: drajvo, diskturnilo
disko: gramofona
diskoĵetanto
diskoĵeti
diskombi
diskonigi
diskonigo
diskonti
diskonto
diskoo
diskoteko
diskrecia
diskreditado
diskrediti
diskreski
diskreta
diskrete
diskreteco
diskriminacio
diskriminado: diskriminacio
diskriminanto
diskrimini
diskturnilo: drajvo
diskuri
diskurso
diskutado
diskutebla
diskuti
diskutigi
diskutinda: diskutebla, diskutinda
diskuto: diskutado, meti, rezulto
dislarĝigi
dislarĝiĝi
disloki
dismembrigado
dismembrigi
dismembrigo: dismembrigado
dismetado
dismeti
dismeto: dismetado
dismo
dismordi
dismuntado
dismunti
dismunto: dismuntado
disociado
disocii
disocio: disociado
disonanci
disonanco
dispartigi
dispecigi
dispeli
dispendigi
dispensario
dispepsio
dispersi
disperso
dispisti
displekti
dispneo
dispolvigi
disponebla
disponi
disponigi
dispono
disporti
dispozicii
dispozicio
dispremi
disproporcia
disproporcio
disprozio
dispuŝi
disputebla
disputemulo
disputi: vortobatali
disputinda: disputebla, disputinda
disputo
disrampi
disrasti
disrevigi
disreviĝi: elreviĝi
disreviĝo: elreviĝo
disrompi
disrompiĝi
disrompita: kaputa
dissalti
dissegi
dissemi
dissemiĝi
dissemita
dissemitaj: dissemita
dissendi: brodkasti
dissendilo
dissendo
disspecigi
disspecigo
dissplitigi
dissplitiĝi
dissplitiĝo
disŝiri
disŝmiri
disŝoveli
disŝovi
disŝprucado
disŝpruci
disŝprucilo
disŝpruco: disŝprucado
disŝtelado
disŝteli
disŝtelo: disŝtelado
disŝuti
dista
distanca
distanci
distanco: spaco
distaŭzi
distavoliĝi
distavoliĝo
distiĥo
distiko: distiĥo, distiko
distilado
distilaĵo
distili
distililo
distinga
distingi
distingiĝi
distingilo
distingivo
distingo
distiri
distomo: fasciolo
distordi
distordo
distra
distranĉi
distri
distribua: krano
distribua krano: krano
distribui
distribuilo
distribuo
distriĝema
distriĝi
distrikta
distrikto
distro
distrumpeti
disvastigado
disvastiganto
disvastigi
disvastigo: disvastigado, disvastigo
disvastiĝi
disvendado
disvendi
disvendo: disvendado
disverŝado
disverŝi
disverŝo
disveturejo
disveturi
disveturigi
disvolvi
disvolviĝantaj: disvolviĝi
disvolviĝi
disvolviĝo
disvolviĝo de artefarita lingvo: disvolviĝo
ditiramba
ditirambi
ditirambo
diurna
diurno: plentago
divano
divenema
diveni
divenprove
diverĝenco
diverĝi: malkonverĝi
diverĝo: diverĝenco
diversa
diversajn: akcepti
diversaĵo
diverse
diverseco
diversforma
diversianto
diversii
diversiinto: diversianto, diversiinto
diversio
diverskolora: bunta
diversmaniera
diversmaniere
diversspeca
dividanto
dividato
dividebla
dividebleco
divideblo: dividebleco
dividendo
dividi
dividiĝi
divido
dividoto: dividato, dividoto
dividstreko
divizia
divizio
divizoro
divorci
divorco: eksedziĝo
dizajni
dizajnisto
dizajno: dezajno
dizela: trakcio
dizela trakcio: trakcio
dizelo: diselo
dizerti
dizertinto
dizerto
Dnepra
Dnepro
Dnestra
Dnestro
do: D, do, do, se, do, do, se, do
do kion vi deziras: do
do mi aĉetos: se, do
docento
dogana
dogandeklaro
doganejo: limimpostejo
doganisto
doganlibera
dogano: limimposto
doganpago
dogma
dogmatismo
dogmeco: dogmismo, dogmeco
dogmismo: dogmatismo
dogmisto
dogmo
dogmulo: dogmisto, dogmulo
dogo
doĝedzino
doĝo
dokisto
doko: flosanta
doksologio
dokta
dokte
doktoriĝi
doktoro: montri
doktoro de biologiaj sciencoj: doktoro
doktrina
doktrinema
doktrinismo
doktrinisto
doktrino
doktrinulo: doktrinisto, doktrinulo
dokumenta
dokumentario
dokumentaro
dokumenti
dokumento: grava
dolara: dolaro
dolara kurzo: dolaro
dolaro
dolarojn: konverti
dolĉa: dolĉa ĉerizo, akvo, dolĉa, melankolio
dolĉa akvo: akvo, dolĉa
dolĉa ĉerizo
dolĉa melankolio: melankolio
dolĉacida
dolĉaĵo
dolĉamaro
dolĉanima
dolĉeco
dolĉeta
dolĉigi
dole
doliĥocefalo
dolikocefalo: doliĥocefalo, dolikocefalo
dolio
dolmano
dolmeno
dolo
dolomita
dolomito
dolora: puntilio
dolora punkto: puntilio
doloras: dolori
dolori
doloriga: dolora, doloriga
dolorigi
doloro: akra, grimaco, krii, mensa
doloron: senti
dolorplena
doma
domaĉo
domadministranto
domaĝas: domaĝi
domaĝe
domaĝi
domaĝo
domajno
domano
dome
domego: -eg-
domeno
domenpeco
dometo
domicilo
dominanto
domini
Dominika: Dominika respubliko
Dominika respubliko
dominikano: dominikano I, dominikano II
dominikano I
dominikano II
Dominiko: Dominiko I, Dominiko II
Dominiko I
Dominiko II
dominio
domkolombo
dommastrino: domomastrino
dommastro: domomastro
domo: antaŭ, frontono, hanti, kontraŭ, malantaŭ, numero
domomastrino
domomastro
domon: asekuri, ĉarpenti
domoposedanto
domposedanto: domoposedanto
Dona
donacaĵo
donaci
donacita: donacaĵo
donaco: donacaĵo, por
donaco por la patro: por
donacon: ricevi, rifuzi
donado
donaĵo: dono, donitaĵo
Donaldo
doni: al, doni, kalkulo, leciono, sango, tasko, vertiĝo
doni al si kalkulon: kalkulo
doni apetiton: doni
doni atenton: doni
doni helpon: doni
doni koncerton: doni
doni konsenton: doni
doni la baton: doni
doni la manon: doni
doni lecionon: leciono
doni nomon: doni
doni pomon al infano: al
doni rifuĝejon: doni
doni sian sangon por la patrujo: sango
doni signon: doni
doni taskon por hejma laboro: tasko
doni vertiĝon: vertiĝo
doni vojon: doni
donitaĵo: dono, donitaĵo
donitaĵoj
Donĵuano
donĵuano
Donkiĥoto
donkiĥoto
dono
Dono: Dono II, Rostovo sur Dono
Dono II
dopado
dopi
dopokontrolo
doria: dorika
dorido
dorika
doriso
dorloti
dorlotito
dorma: sako, vagono
dorma sako: sako
dorma vagono: vagono
dormado
dormas: nun
dormegi
dormejo
dormema: -em-
dormemo: -em-
dormemulo
dormeti: -et-
dormi: marmoto
dormi marmote: marmoto
dormiga
dormigi
dormigilo
dormilo
dormo
dormoĉambra
dormoĉambro
dormomalsano
dormosako
dormulo: dormemulo
dorna
dornarbetaĵo
dorno: ripozi
dorno ripozas sur solida fundamento: ripozi
dornobarilo
dornofiŝo: gasterosteo
dorsa: flanko, sako
dorsa flanko: flanko
dorsa sako: sako
dorsapogilo
dorse
dorsen: dorse, dorsen
dorsflanka
dorsflanke
dorsflanko
dorsiri
dorso
dorson: turni
dorsosako
dorsovento
dosiero
dosierujo
dote
doti
doto
dozado
dozi
dozilo
dozo
drabo
draceno
dragi
dragilo
dragmaŝino
dragomano
dragono
dragŝipo
draĝeo
draĥmo
drajvo
draĵo
drakmo: draĥmo
drako
Drako
drakocefalo
drakona
drakŝipo
drakunkolo
drama
dramaturgio
dramaturgo
drameco
dramigi
dramigo
dramisto: dramaturgo
dramo: kvazaŭ
dramo prezentas kvazaŭ spegulon de la naturo: kvazaŭ
dramon: prezenti
drapa
drapfabriko
drapirado
drapiraĵo
drapiri
drapiro: drapirado
drapo
drapopeco
drasta
drasta esprimo: drasta
drasta sceno: drasta
draŝado
draŝejo
draŝi
draŝilo
draŝmaŝino
dratigebla: duktila
drato: metalfadeno
dratreto
drednaŭto
dreliko
drena: tubo
drena tubo: tubo
drenado
dreni
drenilo
drentubo
dresado
Dresdena
Dresdeno
dresi
dresisto
drezino
driado
dribli
drilego
drilo
drinkaĉi: drinkadi, drinkaĉi
drinkadi
drinkado
drinkaĵo
drinkejo
drinkemulo
drinki
drinkigi
drinkulo: drinkemulo
drivado
drivangulo
drivi
drogejo
drogherboj
drogisto
drogo
drola
dromajo
dromedaro
droni
dronigi
dronigita: dronigi
dronigita en sango: dronigi
droninto
droso
droŝko
drozero
drozofilo
druido
drumisto
drumo
drupo
druzo
du: dek, du, leporo, nul, -on-, pasi, pezi, plus, po, punkto, veni, vico
du kvinonoj: -on-
du plus tri estas kvin: plus
dua: potenco, precize
duaflanke
duala
dualismo
dualo
duaro
duba: dubinda
dubelo
dubema
dubesenca: vorto
dubesenca vorto: vorto
dubi
dubinda
dubli
Dublino
dublono
dubo: ekster, ombro
ducent
ducenta
dudek: aĝi, aĝo, nul
dudeka
dudekono
dudekuma
due: -e II
dueco
duedra: diedra
duelanto
duelbirdo
dueldefii
dueli
duelinviti
duelinvito
duelo: defii
dueto
dugongo
duhufuloj
duigi
duiĝi
duiliardo: -iliard-
duiliono: -ilion-
duka
dukato
dukejo
dukino
duklapa: pordo
duklapa pordo: pordo
duko
dukotiledona
duktila
dukto: kondukilo
dum: forĝi, merkredo
dum li parolis: dum
dum libera tempo: dum
dum merkredoj: merkredo
dumduma
dumdumo
dume: intertempe
dumetalismo: bimetalismo
dumpingo
dumtage
dumviva
dunaskito
dunganto
dungi
dungito
dungo
dungosoldato
Dunkirko
duno
duo
duobla: -obl-, pneŭmonio
duobla pneŭmonio: pneŭmonio
duoble
duobligi
duodenito
duodeno
duona
duoncirklo
duondio
duondormi
duone
duonfilino
duonfilo
duonfratino
duonfrato
duonganto
duonigi
duoninsulo: Apenina, duoninsulo, Balkana duoninsulo, Ĉukĉa duoninsulo, Hindoĉina duoninsulo, Kola duoninsulo, Arabio, Arabujo, Pirenea
duonjaro: semestro, jarduono
duonkonduka
duonkondukanto
duonkondukeco
duono: -on-
duonpatrino
duonpatro
duonsate
duonsfero
duonŝtrumpo
duonvoĉe
duopa: -op-
duope: -op-
duopo: -op-
dupleksa
duplikato: repliko
dupo: naivulo
dupunkto
dura
durada: ciklo
durada ciklo: ciklo
duramatro
durativo
durdisko
dusako: bisako
Duŝanbeo
duŝejo
duŝi: duŝi sin
duŝi sin
duŝilo
duŝo
duto
duulo
duuma: binara
duumvireco
duumviro
duzo
Dvino
dzeta