<<< Индексы
Анатомия
abdomeno
adamantino
adeno
alveolo
angio
antaŭbrako
anuso
apendico
apika
areolo
arterio
artiko
astragalo
atlaso
atrio
aŭriklo
bicepso
blastodermo
braĥicefalo
bronko
brustokesto, brustokorbo
burso
cekumo
cerebelo
cerebro
cerviko
cico
cisto
ĉemento
deltoido
dendrito
dentino
dentokarno
dermo
diafragmo
dukto
duodeno
duramatro
ekstrem(aĵ)o
encefalo
epidermo
epifizo
epigastro
epigloto
epiploo
epistrofo
etmoido
ezofago
facio
faringo
fascio
faŭko
femuro
fibulo
foliklo
fontanelo
fornikso
foveo
fruntosto
funiklo
galveziko
ganglio
gangliono
genukavo
genuo
gingivo
giro
glabelo
glando
glano
gloto
gluteo
halukso
helikso
hepato
himeno
hioido
hipodermo
hipofizo
hipoglosa
hipotalamo
histo
humero
ĥolecisto
ĥordo
ileo
iliaka
iliumo
incizivo
infundiblo
ingveno
interstico
iriso
iskiatiko
iskio
jejuno
jugulara
kalkaneo
kalozo
kaluso
kanalo
kapilaro
kapsulo
kardjo
karino
karotido
karpeo
kartilago
karunklo
klaviklo
klitoro
kojlo
kokcigo
koksosto
kolecisto
koledoko
kondilo
konjunktivo
korneo
koroido
koronaria
kortekso
kortiko
korventriklo
korvestiblo
kranio
krispo
kristalino
kruro
ksifoida
kutiklo
kvadricepso
lango
laringo
latisimo
lieno
ligamento
limfangio
lobo
makzelo
maleo
maleolo
mamo
mandiblo
manradiko
masetero
mastoido
meato
mediastino
medolo
membrano
membro
meningo
menisko
metakarp(e)o
metatarso
mezentero
mezodermo
miringo
mjelo
molaro
mukozo
muskolo
neŭrono
oftalma
oftalmo
okcipitalo
okcipito
okulfundo
okulglobo
okulkavo
okullenso
omento
orbito
oreltamburo
ota
ovario
ovodukto
ovolfalo
ovujo
palato
paniklo
pankreato
papilo
parenkimo
parietalo
parieto
parotido
patelo
pelvo
peniso
perikard(i)o
perineo
periosto
peritoneo
petro
piamatro
pielo
piloro
pineala
pituitario
placento
plando
plekso
pleŭro
pneŭmona
pojno
polekso
polmo
pomo
poplito
prepucio
prognata
promontoro
prostato
protruda
pubio
pubo
pubosto
pulmo
pulpo
pupilo
radiklo
radiuso
rafeo
rakio
receso
rektumo
reno
retino
rina
ripo
rudimento
sakro
salpingo
sfinktero
simfizo
simpato
sinapso
sinovio
sinuso
skapolo
sklero
skleroto
skroto
spina
spino
splankna
sternumo
stomako
strio
supinatoro
suro
ŝlosilosto
talamo
talo
tarso
tegumento
tempio
temporalo
tenaro
tendeno
tensoro
testiko
tibio
timpano
timuso
tiroido
tonsilo
torako
torso
trago
trakeo
tricepso
tubo
ulno
umbiliko
ungo
uretero
uretro
urintubo
utero
utriklo
uvulo
vagino
valvo
vaskulo
vaza
vejno
velo
ventriklo
vertebro
verto
vestiblo
veziko
viscero
voĉkordoj
volbo
vulvo
zigomo

Reta Vortaro