Компілятори

Компілятори – це будь-які зовнішні програми, які можуть викликатися UniRed'ом і чиї повідомлення про помилки він може обробляти, виводячи їх в спеціальному вікні.

Для кожного типу файлів є свій набір компіляторів. Для виклику компілятора потрібно вибрати потрібний зі списку, що з'являтиметься у меню.

Компілятори задаються у файлах *.ini в підкаталозі Compile. Ім'я ini-файлу відповідає типу файлу, для якого задається набір компіляторів, наприклад, pascal.ini або html.ini. Кожен компілятор задається розділом ini-файлу: назва пишеться у квадратних дужках, потім йде опис компілятора.

Параметри опису компілятора:

cmd
Команда для виклику компілятора. Може містити змінні %file% (повне ім'я редагованого файлу), %path% (шлях редагованого файлу), %name% (тільки ім'я редагованого файлу, без шляху і розширення), %ext% (розширення редагованого файлу), %selected% (відмічений текст), %word% (поточне слово). Якщо команда порожня, UniRed намагається викликати сам редагований файл (наприклад, файл html просто покажеться у броузері).
show
Якщо рівне 1, то повідомлення про помилки показуються у спеціальному вікні. Це допустимо, тільки якщо компілятор – консольна програма.
home
Каталог, який робиться поточним при виклику компілятора.
pattern
Регулярний вираз, що описує формат повідомлення про помилку. Одна з груп, відмічених дужками, повинна відповідати імені файлу, що містить помилку, інша – номеру рядка в цьому файлі.
filepos
Номер групи в параметрі pattern, відповідної імені файлу з помилкою.
linepos
Номер групи в параметрі pattern, відповідної номеру рядка з помилкою.