Пошук і заміна

Діалогові вікна пошуку і заміни містять наступні пункти:

Зразок
Стрічка для пошуку.
Замінити на (тільки у вікні заміни)
Стрічка, на яку буде замінено знайдений зразок.
Врахувати регістр
Враховувати регістр букв при пошуку (якщо цей пункт відключений, рядкові і прописні букви вважаються однаковими).
Ціле слово
Шукати тільки ті входження зразка, які є цілим словом, але не частину слова (наприклад, якщо зразок — "і", то буде знайдений тільки сполучник "і", а не всі входження букви "і").
Регулярні вирази
Використовувати для пошуку регулярні вирази.

Регулярні вирази

У регулярних виразах, окрім звичайних символів, можна використовувати наступні метасимволи:

^
Початок стрічки.
$
Кінець стрічки.
.
Будь-який символ.
\
Сприймати наступний символ буквально.
*
Нуль або більше разів.
+
Один або більше разів.
{n}
Точно n раз.
{n,}
Не менше n раз.
{n,m}
Від n до m разів.
[ ]
Будь-який з набору символів (діапазон задається символом -); наприклад [aeiou0-9] співпадає з будь-яким символом з  а, e, i, о, u,  та цифрами від 0 до 9; інші оператори і спеціальні символи усередині квадратних дужок не працюють.
[^ ]
Жоден з набору символів наприклад [aeiou0-9] — це жоден з набору а, e, i, о, u,  та не цифра від 0 до 9.
\w
Будь-який алфавітно-цифровий символ (включаючи "_").
\W
Будь-який не алфавітно-цифровий символ.
\d
Цифра.
\B
Не цифра.
\s
Пробільний символ (пропуск або табуляція).
\S
Не пробільний символ.
\t
Символ табуляції.
\n
Роздільник рядків (для багаторядкових зразків).
|
Попередній або наступний зразок наприклад fee|fie|foe означає "fee" або "fie" або "foe".
( )
Дужки виділяють підвираз, який потім може бути використаний для заміни.

Метасимволи для заміни регулярних виразів

$0 або $&
Весь знайдений регулярний вираз цілком.
$n (n>0)
Підвираз, виділений дужками, номер n (нумерація зліва направо, починаючи з одиниці). Якщо відразу після $n потрібно помістити цифру, беріть n у фігурні дужки: ${12}4.