воз: ĉaro
возбудимый: ekscitebla
возбудитель: ekscitilo
возбудить: vigligi, apetito
возбудить аппетит: apetito
возбудиться: ekscitiĝi, vigliĝi
возбуждать: agiti, eksciti
возбуждать аппетит: eksciti
возбуждающее: instigilo, stimulilo
возбуждающее средство: stimulilo, instigilo
возбуждающий: ekscita, apetitveka, ekscitmaŝino
возбуждающий аппетит: apetitveka
возбуждающий генератор: ekscitmaŝino
возбуждение: agitiĝo, ekscito, efervesko, afekcio, nervekscito, agitiĝo
возбуждённый: afekciita
возвести: kubigi, kvadratigi, potencigi, trono
возвести в квадрат: kvadratigi
возвести в куб: kubigi
возвести в степень: potencigi
возвести на престол: trono
возвестить: proklami
возврат: redono
возвратись: ja
возвратись же: ja
возвратить: redoni, re-
возвратная: refleksiva
возвратная форма глагола: refleksiva
возвратное: refleksivo
возвратное местоимение: refleksivo
возвратный: refleksiva, rikura, refleksivo, verbo
возвратный глагол: verbo
возвратный залог: refleksivo
возвращать: returni
возвращение: reveno
возвращения: post
возвысить: sublimigi
возвышенная: sublima I
возвышенная любовь: sublima I
возвышенная цель: sublima I
возвышенное: sublimo
возвышенность: altaĵo, monteto
возвышенный: alta, sublima I
возглас: eksklamacio, ekkrio
возгласы: aklamoj
возгонка: sublimado
возгонки: sublimaĵo
возгонять: sublimi II
возгордиться: fieriĝi
воздать: redoni
воздействие: reago, efiko
воздействовать: reagi, efiki
возделываемое: agro
возделываемое поле: agro
возделываемые: agraro
возделываемые поля: agraro
возделывание: kultivado, vitkulturo
возделывание винограда: vitkulturo
возделывать: kultivi, kulturi
воздержание: abstinemo, abstinado, sindeteno
воздержанность: abstinemo, sobreco
воздержанный: sobra, abstina, abstinema, abstinulo
воздержаться: deteni sin, retiri
воздержаться от чего-л: retiri
воздерживаться: abstini
воздерживаться от кофе: abstini
воздух: aero, klimatizi, vakuigi, jonizi, peza
воздух имеет вес: peza
воздуха: aermanko, bobelo, klimatizo, pneŭmotorako, silfo
воздухе: eksterdoma, aero, ĉielo, libera
воздуховод: aerkondukilo
воздухоплавание: aeronaŭtiko
воздухоплаватель: aeronaŭto
воздушная: aeralarmo, aerbazo, aerkavo, aermalsano, pufmaizo
воздушная база: aerbazo
воздушная болезнь: aermalsano
воздушная кукуруза: pufmaizo
воздушная тревога: aeralarmo
воздушная яма: aerkavo
воздушное: aeratako, balonbarilo
воздушное аэростатное заграждение: balonbarilo
воздушное нападение: aeratako
воздушные: aera, kastelo
воздушные замки: aera
воздушный: aera, aeratako, aerofloto, aerostato, aerpumpilo, baloneto, balono, drako, kajto, balono, kiso
воздушный змей: drako, kajto
воздушный налёт: aeratako
воздушный насос: aerpumpilo
воздушный поцелуй: kiso
воздушный флот: aerofloto
воздушный шар: balono, aerostato
воздушный шарик: baloneto
воззвание: apelacio, alvoko
воззрение: vidpunkto
возлагать: investi
возле: apud, apuda, troti
возложить: responsigi
возложить ответственность: responsigi
возлюбленная: amatino
возлюбленный: amato
возместить: kompensi, restitui
возмещение: kompensaĵo, restituo, kompense, reparacio
возмещение ущерба: reparacio
возможно: eble, espereble
возможное: eventualaĵo
возможное обстоятельство: eventualaĵo
возможностей: plafono, spektro
возможности: laŭeble
возможность: ŝanco, povo, eventualeco, opcio, povi
возможность выбора: opcio
возможный: ebla, esperebla, atendebla, eventuala, eventualaĵo
возможный случай: eventualaĵo
возможным: ebligi
возмужание: viriĝo
возмужать: viriĝi
возмутил: skandali
возмутительный: skandala, indigniga
возмутить: skandali
возмутиться: skandaliĝi
возмущать: indignigi
возмущаться: indigni
возмущение: indigno, provoki
возмущённый: indignanta
вознаградить: rekompenci
вознаграждение: rekompenco, honorario
вознесение: ĉieliro
возникать: fariĝi
возникновение: origino, apero
возникнуть: aperi, estiĝi, kreiĝi, deveni
возница: ĉaristo
возничий: ĉaristo, koĉero
Возничий: Koĉero, Ĉaristo
возражать: kontesti, oponi, kontraŭparoli, obĵeti
возражение: kontesto, opono, kontraŭdiro, kontraŭparolo
возразить: repliki, sedi, kontraŭdiri
возраст: aĝo, adolesko, aĝa, aĝi, aĝlimo, puberto, spitaĝo, matura
возраста: mezaĝa, samaĝa
возрасте: adoleski, aĝi, aĝo
возродиться: renaskiĝi
возрождение: renaskiĝo
Возрождения: Renesanco
возьмёте: kiu
возьми: tiom
возьми столько зерна: tiom
воин: soldato, militisto, batalisto
воинская: depoto, konskripcio
воинская повинность: konskripcio
воинский: armea
воинственность: batalemo
воинственный: batalema, militema, atakema
воинствующий: militanta
воистину: vere
воитель: batalisto
воительница: batalistino
вой: hurlado, ululo
войлок: felto, felti
войлочный: felta
война: milito, gerilo, mondmilito, bakteria, eksplodi, imperialisma, intercivitana, milito, pozicia
войну: militproklami, deklari
войны: militproklamo
войска: trupoj, eskaloni, kantonmenti, elito, trupoj
войско: armeo, militistaro
войсковое: formacio
войсковое соединение: formacio
войти: enveni, enpaŝi, alviciĝi, ekstaziĝi, federiĝi, proverbiĝi, spiralplonĝi, validiĝi, enveni
войти в вагон: enveni
войти в поговорку: proverbiĝi
войти в ряд: alviciĝi
войти в силу: validiĝi
войти в федерацию: federiĝi
войти в штопор: spiralplonĝi
войти в экстаз: ekstaziĝi
вокализм: vokalaro
вокальный: voĉa
вокзал: stacidomo
вокруг: ĉirkaŭ, aksumi, ĉirkaŭstari, ĉirkaŭverŝi, Tero
волан: falbalo, volano
волапюк: Volapuko
волапюкист: volapukisto
Волга: Volgo
Волги: baseno
Волгоград: Volgogrado
волдырь: veziketo, blazo, flikteno
волевое: volitivo
волевое наклонение: volitivo
волевой: vola
волейбол: volejbalo, retpilko
волейболист: retpilkisto, volejbalisto
волейбольный: retpilka, volejbala
волей-неволей: nevole, vole
волжский: Volga
воли: kontraŭvole, bona, bonvolo
волк: lupo
Волк: Lupo
волк: skilio, griza
волкодав: luphundo
волн: flosigi
волна: ondo, sonondo, ondo
волна энтузиазма: ondo
волнами: ondiĝi
волнах: surfi
волнение: emocio, efervesko, hulo, ondoŝvelo
волнение на море: hulo, ondoŝvelo
волнистый: krispa, onda, ondolinia
волновать: eksciti, emocii, maltrankviligi, agiti
волноваться: emociiĝi, ondi, ondadi, ondiĝi, maltrankviliĝi
волновод: ondokondukilo
волновой: onda
волнолом: rompilo
волнообразно: onde
волнообразный: onda, ondoforma, muara
волнорез: ondorompilo
волнующий: ekscita, tuŝanta
волнующийся: onda
волны: ondi, ondadi, surfo, kurta, ondo
волны моря: ondo
волован: volovano
воловик: bugloso, ankuzo
володушка: bupleŭro
волокита: flirtulo, amindumanto, amindumulo
волокна: disfibrigi, fibriĝi
волокнистый: fibra
волокно: fibro
волонтёр: volontulo
Волопас: Bovisto
волос: haro, hardika, harpinglo, harreto, hartondilo, hartufo
волосами: harkovrita
волосатый: harkovrita
волоснец: elimo
волосок: hareto
волосы: hararo
Волосы: Berenica Hararo
волосы: bukligi, senhariĝi, griza, kuspi
Волосы Вероники: Berenica Hararo
волосяной: hara
волочить: treni
волочиться: treniĝi, treni sin
волхв: mago
волчанка: lupuso
волчеягодник: dafno
волчеягодник лавролистный: dafno
волчий: lupa
волчица: lupino
волчком: turbi
волчник: dafno
волчок: turbo
волчонок: lupido
волчье: mezereo
волчье лыко: mezereo
волчья: dafno
волчья ягода: dafno
волшебная: vergo
волшебная палочка: vergo
волшебник: sorĉisto, magiisto
волшебница: sorĉistino
волшебный: magia, sorĉa
волшебство: sorĉado, magio
волынка: sakŝalmo, kornemuzo, sakfajfilo
вольно: libere
вольном: libera
вольность: licenco
вольный: libera, interpreto
вольный перевод: interpreto
вольт: volteo, volto
Вольта: Voltao, Volto, Voltalando
Вольтер: Voltero
вольтметр: voltmetro
вольфрам: volframo, tungsteno
волю: flosigi
волюта: voluto
воля: volo, kodicilo
воляпюк: Volapuko
вомбат: vombato
вон: for, jen, ekscesa, elstara, for
вон отсюда: for
вонзить: enpiki
вонь: fetoro, stinko, odoraĉo
вонючий: fetora, malbonodora
вонючка: mefito, anagiro
вонять: malbonodori, stinki, fetori, odoraĉi
воображаемый: imaga
воображать: fantazii, imagi
воображение: fantazio, imago
воображения: imagpovo
вообразимый: imagebla
вообразить: bildigi
вообще: ĝenerale, entute
воодушевить: inspiri, entuziasmigi
воодушевиться: entuziasmiĝi
воодушевление: vervo, entuziasmo, patoso
воодушевлением: entuziasme, verve
воодушевлённо: verve
воодушевлённый: entuziasma, inspirita, verva
вооружаться: armiĝi
вооружение: armado, rigado
вооружений: armkonkuro, vetarmado, armado
вооружённый: armita
вооружить: armi
вооружиться: pacienco
вооружиться терпением: pacienco
воочию: antaŭokule
во-первых: unue
вопить: kriegi
воплотить: enkorpigi, korpigi
воплотиться: enkorpiĝi, korpiĝi
воплощать: personigi
воплощение: enkorpigo, enkorpiĝo
вопль: ĝemkrio
вопреки: malgraŭ, spiti, spite, kontraŭvole, spite, ke, malgraŭ, spite
вопреки ему: spite
вопреки желанию: kontraŭvole
вопреки моему желанию: malgraŭ
вопреки тому: spite, ke, malgraŭ
вопрос: demando, konfidpostulo, serioza, sugesta, ŝovi
вопрос о доверии: konfidpostulo
вопросам: pasi
вопросительный: demanda, demandosigno, demanda, signo
вопросительный знак: demandosigno, demanda, signo
вопросник: demandaro
вор: ŝtelisto, poŝŝtelisto
ворваться: penetri
воркование: rukulo
ворковать: kolombumi, kveri, rukuli
воробей: pasero
воробьиные: paseroformaj
воробьиный: pasera
вороватый: ŝtelema
воровать: ŝteli
воровка: ŝtelistino
воровски: ŝtele
воровство: ŝtelo
ворон: korvo, korako
Ворон: Korvo
ворона: korniko, pirokorako
воронец: akteo
вороний: parizeto
вороний глаз четырёхлистный: parizeto
вороника: empetro
воронка: funelo, infundiblo, obuskavo, grenadfunelo, truo
воронка от снаряда: grenadfunelo, truo
воронку: funeli
вороновые: korvedoj
вороной: nigra
воронье: topo
воронье гнездо: topo
воронья: koronopo
воронья лапка: koronopo
ворот: golfosto, vinĉo, vindaso
ворота: golejo, pordego
воротник: kolumo, ameli
ворошить: fojni, returni, skui, turni
ворошить сено: fojni, returni, skui, turni
ворс: vilfaco
ворсильщик: kardisto
ворсистый: vila
ворсянка: dipsako
ворсянковые: dipsakacoj
ворчание: grumblado
ворчать: grumbli
ворчливый: grumblema
ворчун: grumblulo
восемнадцатый: dekoka
восемнадцать: ok
восемь: ok, akurate
восемьдесят: okdek
восемьсот: okcent
воск: vakso, ozokerito, vakso
восклицание: eksklamacio, ekkrio
восклицательный: eksklamacia, krisigno, eksklamacia, signo
восклицательный знак: krisigno, eksklamacia, signo
восклицать: klami
восковница: miriko
восковой: vaksa
воском: vaksado, vaksi
воскресение: reviviĝo, resurekto
воскресенье: dimanĉo, ĉiudimanĉe, palmodimanĉo
воскресить: revivigi
воскреснуть: reviviĝi, resurekti
воскресный: dimanĉa
воскрешение: revivigo
воспаление: inflamo, brulumo, adenito, artrito, blefarito, brustinflamo, bubono, cekumito, celulito, dermatito, flebito, ganglionito, glandito, irisito, kataro, kolecistito, kondrito, konjunktivito, kordito, laringito, limfangiito, mjelito, nefrito II, neŭrito, oftalmito, ostito, perikardiito, periostito, peritoneito, pielito, pneŭmonio, prostatito, pulminflamo, salpingito, spondilito, tonsilito, uretrito, uterito, akuta, pneŭmonio
воспаление брюшины: peritoneito
воспаление век: blefarito
воспаление вены: flebito
воспаление глаза: oftalmito
воспаление голосовых связок: kordito
воспаление гортани: laringito
воспаление желёз: glandito
воспаление жёлчного пузыря: kolecistito
воспаление клетчатки: celulito
воспаление кожи: dermatito
воспаление конъюнктивы: konjunktivito
воспаление костной ткани: ostito
воспаление лёгких: pneŭmonio, pulminflamo, brustinflamo
воспаление лимфатических желёз: adenito
воспаление лимфатических сосудов: limfangiito
воспаление лимфатической железы: ganglionito
воспаление лимфоузла: bubono
воспаление матки: uterito
воспаление миндалин: tonsilito
воспаление мочеиспускательного канала: uretrito
воспаление надкостницы: periostito
воспаление нерва: neŭrito
воспаление околосердечной сумки: perikardiito
воспаление позвонков: spondilito
воспаление почек: nefrito II
воспаление почечных лоханок: pielito
воспаление предстательной железы: prostatito
воспаление радужной оболочки глаза: irisito
воспаление слепой кишки: cekumito
воспаление слизистой оболочки: kataro
воспаление спинного мозга: mjelito
воспаление суставов: artrito
воспаление фаллопиевых труб: salpingito
воспаление хряща: kondrito
воспалённый: inflama
воспалённым: inflami
воспалительный: inflama
воспаляться: inflami
воспевать: kanti, prikanti
воспеть: prikanti
воспитание: guvernado, edukado
воспитанник: edukato
воспитанность: edukiteco
воспитанный: edukita
воспитатель: edukisto
воспитательница: vartistino
воспитательнице: konfidi
воспитательный: eduka
воспитывать: eduki, guverni, eduki
воспитывать детей: eduki
воспламенить: flamigi, bruligi
воспламениться: flamiĝi
воспламеняемый: pirofora
воспламеняться: fuzi
воспламеняющийся: brulema, flamema
восполнять: kompletigi
воспользоваться: profiti, ŝanco, utiligi
воспользоваться случаем: ŝanco, utiligi
воспользоваться удобным случаем: profiti
воспоминание: rememoro
воспоминания: memoraĵoj, memorlibro, rememoroj, delekti
воспрещается: malpermesita
восприимчивый: impresiĝema
воспринимаемый: perceptebla, sensebla
воспринимаемый с помощью чувств: sensebla
воспринимать: percepti, apercepti, sensi
воспринимать с помощью одного из чувств: sensi
воспринял: preni
воспринять: adopti, preni, adopti
воспринять чьё-л: adopti
восприятие: apercepto, percepto, sensaco
восприятию: perceptebla
воспроизведение: reproduktado, regenero, aŭtografio
воспроизведения: kopirajto
воспроизвести: reprodukti, regeneri, redoni, aŭtografii
воспроизводить: reprezenti
воспроизводство: reproduktado
воспрянуть: vigliĝi
восседать: troni
воссоединение: reunuigo, reunuiĝo
воссоединить: reunuigi
воссоединиться: reunuiĝi
воссоздать: rekrei
восстанавливать: restaŭri
восстание: ribelo, insurekcio
восстанию: ribeligi, eksciti
восстановить: restarigi, rekonstrui, redukti, restitui, refortiĝi
восстановить свои силы: refortiĝi
восстановление: restituo, redukto, restaŭrado, restarigo, rekonstruo
восстать: ribeli, resurekti
восстать из мёртвых: resurekti
восток: oriento, eosto
Восток: Oriento, Ekstremoriento
восток: orienten
Восток: Azio, Oriento
востока: deoriente
Востока: orientano
востоке: oriente
востоковед: orientalisto
востоковедение: orientalismo
востоку: oriente
восторг: ekstazo, admiro, ravi
восторгаться: admiri
восторженный: ekstaza
восторжествовать: triumfi
восточный: orienta
Восточный: Sajano
Восточный Саян: Sajano
востребования: poŝtrestante
восхваление: apologio, panegiro, glorado
восхвалять: panegiri, laŭdegi, ditirambi, apologii
восхитительно: rave
восхитительный: rava, admirinda, agrablega, delica
восхитить: ravi
восхищает: ravi
восхищаться: admiri
восхищение: ravo, admiro, raviĝo, raviteco, eksciti
восхищения: tributo
восхищённость: raviĝo, raviteco
восход: sunleviĝo
восход солнца: sunleviĝo
восходе: sveni
восходить: supreniri
восходящих: sori
восхождение: klimakso, ascensio, varapo
восхождение на высокие горы: varapo
восьмёрка: oko
восьмидесятый: okdeka
восьмисотый: okcenta
восьмой: oka