урчание: borborigmo
урчание в животе: borborigmo
урчать: ronroni
урядник: urjadniko
ус: stolono, sarmento, balenaĵo, balenosto, barto
усадить: sidigi
усатая: panuro
усач: barbofiŝo
усваивать: sorbi
усвоить: adopti, naturalizi, proprigi, preni
усвоить скверную привычку: preni
усвоиться: asimiliĝi
усекать: apostrofi
усекать слово: apostrofi
усердие: fervoro, diligenteco
усердно: pene, fervore, diligente
усердный: arda, diligenta, fervora, fervorulo
усердный труженик: fervorulo
усердствовать: fervori
усечение: apokopo
усечённое: trunko
усечённое тело: trunko
усечённый: konustrunko
усечённый конус: konustrunko
усечь: stumpigi
усидчивость: asidueco
усидчивый: asidua
усик: anteno, ĉiro
усиление: amplifo, akcentado, plifortigo, plifortiĝo, intensigo
усиление преследований: intensigo
усиления: fadkompensilo, gradigi
усиленный: intensa
усиливать: amplifi, intensigi
усиливаться: intensiĝi
усилие: penado, streĉo, vana
усилием: pene
усилий: valori
усилитель: amplifilo, transduktoro
усилить: plifortigi, fortigi
усилиться: plifortiĝi, pligrandiĝi, fortiĝi
усилия: peni
усилиям: zorge de
ускользнуть: forgliti
ускорение: akcelado, plirapidigo, plirapidiĝo, katalizo
ускорение химической реакции: katalizo
ускоренными: takto
ускоренными темпами: takto
ускоритель: akcelilo
ускорить: rapidigi, akceli, plirapidigi, forci, akceli
ускорить бег: akceli
ускорить вызревание: forci
ускориться: plirapidiĝi
ускорять: akceli
услада: dolĉaĵo
услаждать: delekti
услать: forsendi
условие: kondiĉo, klaŭzo, kondiĉo
условии: kondiĉe, ke, sub
условия: vivkondiĉoj, peza
условия жизни: vivkondiĉoj
условиях: forci
условное: kondicionalo, us-modo
условное наклонение: kondicionalo
условное сослагательное: us-modo
условный: kondiĉa, reflekso
условный рефлекс: reflekso
условных: notacio
усложнить: malsimpligi
усложняет: kompliki
усложнять: kompliki
услуга: komplezo, ursa
услугам: dispono
услуги: fakturo
услугу: komplezi
услужливый: asidua, helpema, servema, komplezema, kompleza
услужливый дурак опаснее врага: kompleza
усмехаться: subridi
усмехнуться: subridi, sub
усмешка: subrido
усмотрение: bontrovo
уснуть: endormiĝi, ekdormi
усовершенствовать: bonigi
успеваемость: rendimento
успеть: sukcesi, malsukcesi
успех: sukceso, prospero, furoro, prosperi, sukcesi, relativa
успехи: burĝoni
успехом: furori, debuti
успеху: kontribui
успешный: sukcesplena, prospera, sukcesa
успешным: sukcesigi
успокоительный: sedativa, kvietiga
успокоить: trankviligi, kvietigi
успокоиться: trankviliĝi, kvietiĝi
усреднить: mezumi
уста: buŝo
устав: statuto, regularo
уставиться: rigardaĉi
уставной: statuta
усталость: laceco, tedo
усталый: laca
усталым: senti
устанавливать: determini, establi, skafaldi, spaliri
устанавливать леса: skafaldi
устанавливать шпалеры: spaliri
установить: difini, starigi, instali, demarkacii, munti, dekreti, kontaktigi, kvarantenigi, rilatigi, tarifi
установить декретом: dekreti
установить карантин: kvarantenigi
установить контакт: kontaktigi
установить связь: rilatigi
установить тариф: tarifi
установка: instalaĵo, muntado, direktivo, defaŭlto, perforilo
установка по умолчанию: defaŭlto
установки: instalilo
установление: establado
устарелый: malaktuala
устареть: elmodiĝi
устать: laciĝi
устная: buŝa
устная речь: buŝa
устно: buŝe
устный: buŝa, vorta, parola, interpreto, bulteno, mensa
устный журнал: bulteno
устный перевод: interpreto
устный счёт: mensa
устой: piliero
устойчиво: firme
устойчивое: stabila
устойчивое равновесие: stabila
устойчивость: stabileco
устойчивый: stabila
устраивать: establi
устранение: elimino, sencimigo
устранение ошибок: sencimigo
устранить: forflankigi, elimini, forigi
устраниться: forflankiĝi
устремиться: impeti
устремление: impeto
устремлённо: impete
устрица: ostro
устрицы: ostredoj
устричные: ostredoj
устроить: aranĝi, okazigi, instali, aklami, bivaki, embuskigi, incendii, koncerti, obstrukci, ovacii, skandali, sceno
устроить засаду: embuskigi
устроить концерт: koncerti
устроить обструкцию: obstrukci
устроить овацию: aklami, ovacii
устроить пожар: incendii
устроить привал: bivaki
устроить скандал: skandali
устроить сцену: sceno
устроиться: aranĝi sin
устройство: strukturo, aranĝaĵo, aranĝo, instalaĵo, adaptilo, aerumilo, alarmilo, aritmetikilo, eligilo, enigilo, fotokopiilo, legilo, storo, nurlegebla
устройство ввода: enigilo
устройство вывода: eligilo
устройство подачи тревоги: alarmilo
устройство чтения: legilo
уступать: koncedi
уступить: cedi, koncesii
уступка: cedo, koncesio
уступку: rabati
уступчивость: malsevereco
уступчивый: cedema, malsevera
устье: enfluejo, buŝo, estuaro
устьевый: buŝa
устьице: stomo
усы: lipharoj
усыновить: filigi, adopti
усыновление: filigo
усыпить: endormigi, dormigi
усыплять: narkoti
усыплять наркозом: narkoti
усыпляющий: dormiga
ута: utao
утаить: kaŝi
утварь: kuirilaro
утвердительно: jese, konsente, jesi
утвердительный: jesa, aserta
утвердить: promulgi, konfirmi, firmigi
утвердить во мнении: firmigi
утверждать: aserti
утверждение: aserto, konfirmo
утечка: likado, forfluo
утечь: forflui
утешать: konsoli
утешаться: konsoliĝi
утешение: konsolo
утешительный: konsola
утёнок: anasido
утёс: roko I, ŝtonego, klifo, kruta
утёсник: uliko
утилизация: utiligo
утилизировать: recikli, utiligi
утилитаризм: utilismo
утилитарист: utilisto
утилитарный: utilcela
утиные: anasedoj
утихла: subsidi
утихомирить: repacigi
утка: urinujo, anaso, anasino, strepero, tadorno
утка серая: strepero
утки: anasedoj
уткнуть: enŝovi, enpiki
утконос: ornitorinko
уток: vefto, glitbobeno, vefti
утоление: estingo
утолить: kvietigi, estingi, malsoifigi, malsoifiĝi, sensoifigi, sensoifiĝi
утолить жажду: malsoifigi, malsoifiĝi
утолить свою: sensoifiĝi
утолить чью-л: sensoifigi
утолщение: dikaĵo, karunklo
утомительный: laciga, peniga
утомить: lacigi
утомиться: laciĝi
утомлённый: laca
утонуть: droni
утончённое: subtila
утончённое чувство: subtila
утончённость: fajneco, subtili, rafineco, subtilaĵo, subtileco
утончённый: subtila, fajna, rafineca, subtilgusta, subtilsenta, subtila
утончённый вкус: subtila
утончённым: rafini
утопизм: utopiismo
утопист: utopiisto
утопить: dronigi
утопиться: dronigi
утопический: utopia
утопический социализм: utopia
утопия: utopio
утопленник: droninto
утопленный: dronigi
утопленный в крови: dronigi
уточнение: ĝustigo
уточнить: ĝustigi, precizigi, demarkacii
уточнить границы: demarkacii
уточнять: specifi
утра: de, ekde, vespero
утратить: perdi
утратить доверие: perdi
утренний: matena
утренняя: aŭbado, aŭroro, matenruĝo, gimnastiko
утренняя заря: aŭroro, matenruĝo
утренняя зарядка: gimnastiko
утренняя серенада: aŭbado
Утрехт: Utreĥto
утрировать: trivialigi, absurdigi
утрит: uterito
утро: mateno, ĉiumatene, mateno
утроба: sino, ventro, utero
утробный: feto
утробный плод: feto
утром: matene, frumatene
утюг: gladilo
утяжелять: pezigi
уф: fu, uf
ух: ruk
уха: fiŝsupo, aŭriklo
ухабистый: malebena
ухажёр: amindumanto, amindumulo, flirtulo
ухаживать: varti, amindumi, zorgi, flegi, prizorgi
ухаживать за больным: prizorgi
ухаживать за садом: prizorgi
ухать: ululi
ухват: prenilo
ухищрение: artifiko
ухищряться: artifiki
ухмылка: rikano
ухмыляться: -aĉ-
ухо: orelo, petro I, surda
уховёртка: forfikulo
уховёртки: dermapteroj
уход: foriro, flegado, striglado
уход за лошадью: striglado
уходи: -u II
уходить: tempo
ухудшать: malbonigi
ухудшаться: aĉiĝi, malboniĝi
уцелевший: eskapinto
участвовать: partopreni, bankedi, komploti, kongresi, konkursi, manifesti
участвовать в банкете: bankedi
участвовать в демонстрации: manifesti
участвовать в заговоре: komploti
участвовать в конкурсе: konkursi
участвовать в съезде: kongresi
участие: partopreno, aliĝilo, partopreni, torei
участить: oftigi
участиться: oftiĝi
участию: partoprenigi
участки: parceli
участковый: distrikta
участник: partoprenanto, asociito, kongresano, konkursanto, rezistanto, seminariano
участник конгресса: kongresano
участник конкурса: konkursanto
участник семинара: seminariano
участник сопротивления: rezistanto
участников: inter
участок: areo, sektoro, distrikto, plantejo, agro, balotejo, parcelo, policejo, tereno, terpeco, tereno
участок земли: tereno, terpeco
участь: sorto
учащийся: studanto, lernanto
учебник: lernolibro
учебного: abituriento
учебное: altlernejo, faklernejo, instruejo, lernilo, supera, ŝipo
учебное заведение: instruejo, altlernejo
учебное пособие: lernilo
учебное судно: ŝipo
учебный: lerna, instrua
учение: doktrino, instruo
ученик: lernanto, disĉiplo
учения: manovroj
ученья: ripetado
учесть: konsideri, statistiki
учесть в статистике: statistiki
учёба: lernado, studado, studo
учёбе: lernema
учёность: klereco, instruiteco
учёные: glorigi
учёный: dokta, scienculo, sciencisto, -ul-
учёный-атомник: atomisto
учёным: dokte
учёт: diskonto
учёт векселя: diskonto
учётчик: kalkulisto
училище: lernejo
учитель: instruisto, -ist-
учительница: instruistino
учитывание: konsiderado
учитывать: diskonti
учитывать вексель: diskonti
учить: instrui
учиться: lerni
учредить: fondi
учреждать: konstitui, establi
учреждение: institucio, establado
учреждения: kadro
учтивость: ĝentileco
учтивый: ĝentila
ушан: plekoto
ушастая: otuso
ушастая сова: otuso
ушастый: otario
ушастый тюлень: otario
ушат: tino
уши: akrigi
ушиб: kontuzo
ушибить: kontuzi
ушко: okuleto, hokingo, aŭriklo, aŭrikolo, aŭrikulo, halioto, kudriltruo, tra, traigi
ушко иглы: kudriltruo
ушла: animo
ушная: aŭriklo, cerumeno, orelvakso, konko
ушная раковина: aŭriklo, konko
ушная сера: orelvakso, cerumeno
ушной: ota, orela, helikso
ушу: uŝuo
ущелье: interkrutejo, montfendo, kanjono, gorĝo
ущерб: averio, breĉo, malprofito, damaĝo, breĉetigi, damaĝi
ущерба: reparacio
Уэльс: Kimrio, Kimrujo
уют: komforto
уютно: komforte
уютный: komforta, gemuta
уязвимый: atakebla