у: ĉe, aha, a ha, karino, ligulo, pareo, tenaro, animo, ĉe, deziro, dio, Dio, dolori, frosti, havi, maro, ol, sama, servi, sino, sojlo, truo, tuj, ventrodoloro
у вас то же самое мнение: sama
у меня болит голова: dolori
у меня болит живот: ventrodoloro
у меня было желание прийти: deziro
у меня есть: havi
у меня замёрзли ноги: frosti
у моря: maro
у него душа ушла в пятки: animo
у него не такой характер: ol
у него нет: havi
у самой стены: tuj
у сапожника всегда дырявый башмак: truo
уа: ŭa
убавить: malpliigi
убаюкивание: lulado
убаюкивать: luli
убегать: fuĝi
убедила: praktiko
убедительно: pruve
убедительный: konvinka, pruva, persvada
убедить: konvinki, persvadi, konsentigi, certigi
убедиться: konvinkiĝi
убежать: forkuri
убеждать: admoni
убеждение: konvinko, persvado
убеждениям: laŭ
убеждённость: konvinkiĝo, konvinkiteco
убеждённый: konvinkita
убежище: rifuĝo, ŝirmejo, rifuĝejo, azilo, kaŝejo, doni
убийство: murdo, mortigo, hommortigo, amasmurdo, murdi
убийца: murdinto, mortiginto, murdisto, sikario
убирать: brajli II, ferli
убирать паруса: ferli
убить: murdi, kadavrigi, mortigi
ублюдок: bastardo
убогое: nesto
убогое жилище: nesto
убой: buĉado
убой скота: buĉado
убор: kapvesto
убористый: kompakta
уборная: necesejo, urinejo, pisejo, latrino, klozeto, tualetejo
убрать: forigi, malhisi, formeti, malbari
убрать преграду: malbari
убыток: malprofito, malprofite, malprofiti
убыточно: malprofite
убыточный: malprofita
уважаемый: ŝatata, estimata
уважать: estimi, respekti, ŝati
уважение: respekto, estimo, omaĝi, impona, imponi, pietato
уважением: altestime, respekte, estimo, rilati
уважения: ŝatinda, omaĝe, digna, estiminda, respektinda, digna
увалень: malgraciulo
уведомить: sciigi
уведомление: sciigo, avizo, depeŝo
уведомлять: avizi
уведомлять в письменном виде: avizi
увековечить: eternigi
увеличение: kreskado, pligrandigo, pligrandiĝo, plimultigo, plimultiĝo, hipertrofio
увеличивать: vastigi
увеличиваться: kreski, hipertrofii
увеличительная: aŭgmentativo
увеличительная форма: aŭgmentativo
увеличительное: lupeo, vitro
увеличительное стекло: lupeo, vitro
увеличительный: aŭgmentativa, zomo
увеличительный объектив: zomo
увеличить: pligrandigi, plimultigi, multigi, grandigi, pliigi, multobligi, oftigi
увеличить частоту: oftigi
увеличиться: pligrandiĝi, grandiĝi, multiĝi, plimultiĝi
уверен: certa
уверение: aserto, certigo
уверенность: certeco
уверенный: certa
увертюра: uverturo
уверять: kredigi, aserti
увести: forkonduki
увечить: kripligi, mutili
увечный: kripla
увечье: kriplaĵo
увещание: admono
увещевать: admoni
увидели: tero
увиденный: -it- I
увиденным: -it- I
увидеть: revidi, sopiri
увидеть ещё раз: revidi
увидим: vivi
увлекательный: pasiiga
увлекла: absorbi
увлечение: entuziasmo, absorbo, hobio, harsplitado
увлечением: entuziasme
увлечь: entuziasmigi, pasiigi, absorbi
увлечься: entuziasmiĝi, absorbiĝi
увод: forkonduko
уволенный: maldungito
уволить: maldungi, eksigi
уволить в отставку: eksigi
уволиться: eksiĝi
увольнение: maldungo, forpermeso
увула: uvulo
увулярный: uvula
увы: , ve
увядание: velkado
увядший: velka, velkinta
увяли: velki
увянуть: velki
угадать: diveni
Уганда: Ugando
угарный: haladza, oksido
угарный газ: oksido
угасание: estingiĝo
угла: diagonale
углевод: karbonhidrato
углеводистый: karbonhidrata
углеводный: karbonhidrata
углей: fajroprenilo
углекислый: kalia, karbona
углекислый газ: karbona
углекислый калий: kalia
углекоп: karboministo
угленосный: karbonio
угленосный пласт: karbonio
углерод: karbono
углерода: karbona, oksido
углеродный: karbona
угли: braĝo
углов: goniometro
угловое: devio
угловое отклонение: devio
угловой: angula
угломерный: teodolito
угломерный инструмент: teodolito
углубить: profundigi
углубиться: profundiĝi, enprofundiĝi, absorbiĝi, eniĝi
углубление: kavo, receso, anfrakto
углублённым: intajlo
углублять: dragi
углублять русло: dragi
угля: tavolo
угнетатель: subpremanto, premanto
угнетать: premi, subpremi, jugi, opresi
угнетение: subpremo
угнетённое: hipokondrio
угнетённое состояние духа: hipokondrio
угнетённость: premateco
угнетённый: premato
Уго: Hugo
уговаривать: admoni
уговорить: persvadi
уговоры: persvado, admono
угодник: amindumanto, amindumulo
угодно: iom ajn, ajna, ia ajn, iam ajn, ie ajn, iel ajn, ien ajn, io ajn, iu ajn, kia ajn, kiel ajn, kiu ajn, ajn
угодья: ĉasejo
угождать: flati
угол: angulo, diagonale, drivangulo, klingrado, orto, vidangulo, akra, akuta, angulo, grado, incido, obtuza, staŭli, streĉa, streĉita
угол в тридцать градусов: grado
угол дрейфа: drivangulo
угол зрения: vidangulo
угол наклона: klingrado
угол наклонения: klingrado
угол падения: incido
уголках: angulo
уголовное: juro
уголовное право: juro
уголовный: kriminala
уголовный кодекс: kriminala
уголок: anguleto, ripozangulo
уголок отдыха: ripozangulo
уголь: karbo, lignito, lignokarbo, minkarbo, terkarbo, ventopovo, bruna, karbo
угольная: karbominejo
угольная копь: karbominejo
угольная шахта: karbominejo
угольник: ortilo, angulilo
угольный: karba
угольщик: karbisto
угомониться: repaciĝi
угорь: akno, angilo, gimnoto, kongro, marangilo, sebuma
угостить: regali
угощать: regali
угощение: regalo
угреватый: aknohava
угреобразные: angiloformaj
угрёвые: murenedoj
угри: angiloformaj, angiledoj
угрожать: minaci
угрожающий: alarma, minaca
угроза: minaco
угрызение: konsciencriproĉo
угрызение совести: konsciencriproĉo
угрызения: rimorso
угрызения совести: rimorso
угрызениями: rimorsi
угрюмость: malafableco
угрюмый: morna, malafabla, sombra
удав: boao, konstriktoro
удавить: strangoli
удаление: elimino, ekscizo, ektomio
удалец: bravulo
удалённый: fora, periferia
удалённый от центра: periferia
удалить: ekscizi, elimini, forigi
удалиться: foriĝi
удалой: brava
удаль: braveco
удалять: malproksimigi
удаляться: malproksimiĝi
удар: apopleksio, frapo, bato, glavofrapo, nukbato, rebati, rebato, sabrobato, sortobato, sunfrapo, ŝoto, varmofrapo, doni, frapo
удар мечом: glavofrapo
удар по затылку: nukbato
удар саблей: sabrobato
удар судьбы: sortobato
ударение: akcento, akcenti, paroksitona
ударения: akcentado
ударить: gongi, ponardi, vangofrapi, kontraŭ
ударить в гонг: gongi
ударить кинжалом: ponardi
ударить об стену: kontraŭ
ударить по щеке: vangofrapi
удариться: albatiĝi
ударная: brigado
ударная бригада: brigado
ударник: sturmanto, sturmulo, drumisto
ударные: drumo
ударные инструменты: drumo
ударный: akcentita, frapinstrumento, perkutinstrumento
ударный инструмент: frapinstrumento, perkutinstrumento
ударом: batfaligi
удары: batado
удары в барабан: batado
ударять: frapi, bati
удача: ŝanco, feliĉo, sukceso, prospero, bonŝanco, ŝanco
удачно: trafe
удачный: prospera, sukcesa, trafa, sukcesplena, oportuna
удачный момент: oportuna
удачным: sukcesigi
удвоить: duobligi
удельная: apanaĝo
удельная земля: apanaĝo
удельный: specifa, poa, pezo, specifa
удельный вес: pezo, specifa
удержать: deteni
удержаться: deteni sin
удерживать: reteni
удесятерять: dekobligi
удивительна: vasteco
удивительный: stranga, mirinda
удивить: mirigi, surprizi
удивиться: miri
удивление: miro
удивлением: mire
удивлённо: mire
удивлённый: mira
удила: buŝbridaĵo, mordaĵo
удилище: stango
удлинение: plilongigo, plilongiĝo
удлинитель: ŝnuro
удлинить: plilongigi, longigi
удлиниться: plilongiĝi, longiĝi
удобная: oportuna, pozicio
удобная одежда: oportuna
удобная позиция: pozicio
удобно: oportune, situi
удобное: ĝis
удобность: oportuneco
удобный: oportuna
удобным: profiti, oportune
удобоваримый: digestebla
удобрение: sterko, sterkado, sterko
удобрить: kompoŝti
удобрить компостом: kompoŝti
удобрять: sterki, marni
удобрять мергелем: marni
удобство: oportunaĵo, oportuneco
удовлетворение: kontentigo, ricevi
удовлетворённость: kontenteco
удовлетворённый: kontenta, sata
удовлетворительно: mezbone
удовлетворительный: kontentiga
удовлетворить: kontentigi
удовлетвориться: kontentiĝi
удовлетворяющий: kontentiga
удовольствие: plezuro, agrablaĵo, antaŭgustumi, bonvivanto, plezurigi, plezuriĝi
удовольствием: plezure, volonte
удод: upupo
удорожание: plikariĝo
удостоверение: atesto, legitimado, legitimilo, certigilo, aŭtentikigo, konduklicenco
удостоверение водительских прав: konduklicenco
удостоверение подлинности: aŭtentikigo
удостоверить: verigi, certigi, aŭtentikigi
удостоверить подлинность: aŭtentikigi
удостоверять: atesti, legitimi
удостоил: degni
удостоить: degni
удочерить: adopti
удочка: fiŝkano
удочку: hokfiŝi
удручать: aflikti
удушать: asfiksii
удушающий: asfiksia, sufoka
удушающий газ: sufoka
удушение: strangolado
удушливость: sufokeco
удушливый: sufoka, asfiksia, haladza
удушье: sufoko, asfiksio, asfiksii
уединения: ermitejo
уединённый: ermita
уезжая: konfidi
уехать: forveturi, por
уехать на три недели: por
уж: kolubro
ужас: hororo, teruro, horori, teruri, teruriĝi
ужасать: teruri
ужасаться: horori
ужасающим: terurigi
ужасно: terure, sopiri
ужасное: terura
ужасное происшествие: terura
ужаснуться: teruriĝi
ужасный: terura
ужать: restrikti
уже: jam, pasi, tedi
уже прошло два года: pasi
ужеобразные: kolubredoj
ужи: kolubredoj
ужин: vespermanĝo, kolaziono
ужинать: vespermanĝi
ужовник: ofiogloso
узаконивать: agnoski
узаконить: validigi, leĝigi, legalizi
узбек: uzbeko
Узбекистан: Uzbekio, Uzbeklando, Uzbekujo, Uzbekistano
узбекский: uzbeka
узда: brido
уздечка: brido, brideto
уздечку: malbridi
узел: nodo, hartubero, knoto, nodo, ganglio, gangliono, limfonodo, nodi, Gordio, nodo
узел дорог: nodo
узелок: suturero
узкий: malvasta, mallarĝa, paroĥa, streta, defilejo
узкий проход: defilejo
узко: malvaste
узловатый: nodhava
узловой: noda
узлом: nodligi
узнавание: rekonado
узнать: ekkoni, rekoni, ekscii, sperti
узнать на собственном опыте: sperti
узник: malliberulo
узор: arabesko, ornamaĵo
узорная: ĉenilo
узорная тесьма: ĉenilo
узоры: damaskeni
узость: mallarĝeco, paroĥismo
узость взглядов: paroĥismo
узурпатор: uzurpinto
узурпация: uzurpado
узурпировать: uzurpi
уикэнд: semajnfino
Уильям: Vilhelmo