свёкла: beto
свёкор: bopatro, bo-
свёрток: rulo, rulaĵo, volvaĵo
свёртываемость: krazo
свёртывание: koagulado, volvado
свёртывать: koaguli, rulumi
свивать: plekti
свиваться: tordiĝi
свидание: rendevuo, intervidiĝo
свидания: rendevuejo, ĝis, revidi
свидетель: atestanto
свидетельское: depozicio
свидетельское показание: depozicio
свидетельство: akto, atesto, baptatesto, akto, permesilo
свидетельство о крещении: baptatesto
свидетельство о рождении: akto
свидетельствование: atesto
свидетельствовать: atesti
свинарка: porkistino
свинарник: porkejo, stalo
свинец: plumbo, transmutacii
свинина: porkaĵo
свинка: mumpso, parotidito, kobajo
свиное: lardo
свиное сало: lardo
свиной: porka, ŝinko
свинорой: cinodonto
свинорой пальчатый: cinodonto
свинский: porka
свинство: porkaĵo
свинца: litargiro, minio
свинцовые: ceruzo
свинцовые белила: ceruzo
свинцовый: plumba, galeno, litargiro
свинцовый блеск: galeno
свинцовый глет: litargiro
свинчатка: plumbago
свиньи: porkedoj
свинья: porko, foceno, marporko
свиньями: perlo
свинья-самка: porkino
свирель: ŝalmo, blovtubeto, fifro
свирепствовать: sovaĝi
свирепый: feroca, sovaĝa
свиристель: bombicelo, bombicilo
свисать: malsuprenpendi
свист: fajfo, siblado
свист ветра: siblado
свистеть: fajfi, sibli
свисток: fajfilo
свистулька: fajfilo
свита: sekvantaro
свитер: svetero
свиток: rulo, rulaĵo, voluto
свищ: fistulo
свиязь: fajfanaso
свобода: libero, libereco, agado
свободно: libere
свободное: libertempo, dum, libera
свободное время: libertempo
свободный: libera, libertago, vaka, vakanta, disponebla, loza, kvita, liberulo, pura, libera
свободный народ: libera
свободный от обязанностей: kvita
свободный от примесей: pura
свободный человек: liberulo
свободным: vaki
свободомыслящий: liberpensulo
свободу: libero, libereco, perei
свободы: malliberigi, grado
свод: fornikso, volbo, arkaĵo, firmamento, kodo, leĝaro, ogivo, volbi, fornikso
свод законов: kodo, leĝaro
свода: impoŝto, ogivo
сводить: minimumi
сводить к минимуму: minimumi
сводка: bulteno, veterinformo
сводка погоды: veterinformo
сводная: duonfratino, sinoptika
сводная сестра: duonfratino
сводная таблица: sinoptika
сводный: sinoptika, duonfrato, vicfrato
сводный брат: duonfrato, vicfrato
сводня: parigistino
сводчатый: volba
своеволие: arbitro
своевольно: arbitre
своевольный: arbitra
своевременный: ĝustatempa
своего: majstro, spertulo, diferenca, ĝis, post, prikalkuli, simili, zenito
своего поступка: prikalkuli
своей: ĉiuj, disde, laŭ, prezenti, rezignacii, riski, sino, sorto
своей дорогой: laŭ
своеобразие: originaleco, bizareco
своеобразный: bizara, originala
своё: pruvi alibion, atenti, bonvivanto, sedi, ĉiu, konfidi, ŝanĝi, trudi
своё горе: konfidi
своём: obstini, unika, persisti, rakonti, sperta
свои: defetismo, refortiĝi, retiri
своим: superbrui, laŭ, rajto, traigi, vivi
своим убеждениям: laŭ
своими: parafrazi, perifrazi
своих: prikalkuli, sekvi
свой: propra, sia, hejmo, kalejdoskopi, paradi, ŝovi
свой дом: hejmo
свойственник: boparenco
свойственный: propra, imanenta
свойство: atributo, propraĵo, propreco, eco, karaktera, propraĵo
свойство характера: karaktera
сволочь: kanajlaro
своппинг: permuto
свора: hundaro
сворачивание: volvado
сворачиваться: volviĝi
своровать: ŝteli
свою: sensoifiĝi, ĉesigi, glorigi, montri, propra, treni
свояк: bofrato
свояченица: bofratino
свыкнуться: alkutimiĝi
связать: ligi, bindi, ŝnuri, ligi
связать верёвкой: ŝnuri
связать обещанием: ligi
связать пакет: ligi
связаться: ligiĝi
связи: komunikilo, konekse, lineo, oficiro
связист: komunikisto
связка: ligaĵo, fasko, ligamento, ŝlosilaro
связка ключей: ŝlosilaro
связки: voĉkordoj, kordo
связной: liga
связность: kohereco
связный: kohera
связным: koheri
связок: kordito
связочный: kopula
связующее: ligilo
связующее средство: ligilo
связующий: liga
связывать: kunligi, asocii
связь: asocio, rilato, ligo, kunligo, ligilo, komunikiĝi, rilatigi, telekomunikado
святки: Julo II
свято: sankte
святого: Valenteno
святое: abrotano, sanktejo
святое дерево: abrotano
святое место: sanktejo
святой: sankta, sanktulo
Святой: spirito
Святой Дух: spirito
святость: sankteco
святотатственный: sakrilegia, malpia
святотатство: sakrilegio, malpieco
святотатствовать: sakrilegii
святоша: bigoto
святыня: sanktaĵo
святых: sanktuligi
священник: popo I, sacerdoto, pastro, preposto
священника: pastrigi
священнический: pastra
священное: skribaĵo
священное писание: skribaĵo
священный: sankta, sakramenta
сгиб: faldo
сгибание: fleksado
сгибать: fleksi, arkigi, kuspi
сгибать в обратном направлении: kuspi
сглаз: envulto
сглазить: envulti
сгнить: forputri
сговор: koluzio
сгорания: eksplodmotoro, motoro
сгорать: bruli, fuzi
сгорать без взрыва: fuzi
сгорела: kandelo
сгореть: forbruli
сгребать: ŝoveli, rasti
сгребать граблями: rasti
сгрести: derasti
сгрести граблями: derasti
сгруппировать: grupigi
сгруппироваться: grupiĝi
сгубить: pereigi
сгустить: densigi
сгусток: grumelo, koagulaĵo
сгущать: kondensi
сгущаться: kondensiĝi, densiĝi
сгущения: densejo
сгущённое: kondensi, lakto
сгущённое молоко: kondensi, lakto
сдабривать: spici
сдавать: farmigi, luigi, pakaĵo
сдавать в аренду: luigi, farmigi
сдавать в багаж: pakaĵo
сдавать внаём: luigi
сдавать напрокат: luigi
сдать: deponi, enpoŝtigi, koncesii
сдать в концессию: koncesii
сдать на почту: enpoŝtigi
сдать на хранение: deponi
сдаться: kapitulaci
сдача: restmono, restaĵo, apunto
сдающий: ekzamenato, luiganto
сдающий внаём: luiganto
сдающий напрокат: luiganto
сдающий экзамен: ekzamenato
сдающийся: luebla
сдающийся внаём: luebla
сдвиг: delokigo, ŝovo, faŭlto, deŝovo
сдвигать: ŝovi
сдвинуть: delokigi, deŝovi, demovi
сдвинуться: delokiĝi
сделал: mem, tuj
сделана: -end-
сделанное: lertaĵo
сделанный: anticipa, formala, novebakita, uniforma, fare de
сделанный заранее: anticipa
сделанный по форме: formala, uniforma
сделано: dirite
сделать: fari, celi, elfari, heredigi
сделать аборт: abortigi
сделать беременной: gravedigi
сделать вид: ŝajnigi
сделать возможным: ebligi
сделать вывод: dedukti, konkludi
сделать годным: taŭgigi
сделать для себя удобным: oportune
сделать душистым: aromigi
сделать жертвой: viktimigi
сделать заметку: noti
сделать зарубку: noĉi
сделать знак: doni
сделать известным: glorigi
сделать интересным: interesigi
сделать инъекцию: injekti
сделать кислым: acidigi
сделать красным: ruĝigi
сделать крюк: ĉirkaŭvojo
сделать на векселе передаточную надпись: ĝiri
сделать набросок: skizi, krokizi
сделать надрез: incizi
сделать наспех: fuŝi
сделать немым: mutigi
сделать непременным: neprigi
сделать очевидным: evidentigi
сделать ошибку в счёте: miskalkuli
сделать перевязку: pansi
сделать петлю: lopi
сделать пируэт: pirueti
сделать плодородным: fekundigi
сделать прививку: inokuli
сделать пригодным: taŭgigi
сделать продажным: prostitui
сделать реверанс: riverenci
сделать революцию: revolucii
сделать регулярным: reguligi
сделать рентгеновский снимок: radiografi
сделать репродукцию: repliki
сделать себе: abortigi sin
сделать скидку: rabati
сделать слепок: muldi
сделать твёрдым: solidigi
сделать ужасающим: terurigi
сделать успешным: sukcesigi
сделать финт: finti
сделаться: fariĝi, iĝi
сделаю: volonte
сделка: negoco, transakcio
сдержанно: diskrete
сдержанность: modereco, rezerviĝemo, diskreteco
сдержанный: modera, diskreta
сдержать: plenumi
сдержать слово: plenumi
сдерживать: moderigi
сдирать: senfeligi
сдирать шкуру: senfeligi
сдохнуть: kadavriĝi
сеанс: seanco
себе: abortigi sin, arogi, celi, imagi, implici, inkluzivi, koncepti, per si mem, noumeno, obeigi, sperti, trabati sin, kalkulo, rigardo, si, sino
себя: bonfarti, devigi sin, ekstravaganci, farti, furioziĝi, inkludi, inkluzivi, kolerigi, konduti, subtiri, tualeti, zumado, zumi, danci, ekkoni, fidi, flati, oportune, regi, senti, si, turmenti
сев: semado
Севастополь: Sebastopolo
север: nordo, norden, kurso, montri
севера: denorde
севере: norde
Северная: Ameriko, Dakoto, Dvino, Osetio, Osetujo
Северная Америка: Ameriko
Северная Дакота: Dakoto
Северная Двина: Dvino
Северная Осетия: Osetio, Osetujo
Северное: Norda maro
Северное море: Norda maro
северный: norda, boreala, bizo, boaco, rangifero
Северный: arktika, cirklo, poluso
северный ветер: bizo
Северный Ледовитый океан: arktika
северный олень: boaco, rangifero
Северный полюс: poluso
Северный Полярный круг: cirklo
северо-восток: nordoriento
северо-восточный: nordorienta
северо-запад: nordokcidento
северо-западный: nordokcidenta
северу: norde
северянин: nordano
Севилья: Sevilo
севооборот: kultivado
севрюга: sevrugo
сегмент: segmento
сегментация: segmentiĝo
сегодня: hodiaŭ, degeli, fortuni, venti
сегодня мне не везёт: fortuni
сегодня сильно дует: venti
сегодня тает: degeli
сегодняшнего: de
сегодняшнее: hodiaŭa
сегодняшнее происшествие: hodiaŭa
сегодняшний: hodiaŭa, hodiaŭo
сегодняшний день: hodiaŭo
сегрегация: segregacio
седалищная: iskio
седалищная кость: iskio
седалищного: iskiatiko
седалищный: iskia, iskiatiko
седалищный нерв: iskiatiko
седативное: sedativo
седативное средство: sedativo
седативный: sedativa
седеть: griziĝi
седиль: cedilo
седина: grizaĵo
седлать: seli
седло: selo, enseliĝi, selo
седловидный: selforma
седобородый: blankbarba, grizbarba
седовласый: grizhara
седой: griza, grizharulo
седые: griza
седые волосы: griza
седьмой: sepa
сезам: sezamo
сезамовые: pedaliacoj
Сезар: Cezaro
сезон: sezono, bansezono
сезонный: sezona
сейм: sejmo
сейнер: sejnŝipo
сейсмический: sisma
сейсмограф: sismografo
сейсмолог: sismologo
сейсмология: sismologio
сейф: gardoŝranko, ŝtalŝranko
сейчас: nun, tuj, nun, tuj
сейчас же: tuj
сейчас он спит: nun
Сейшельские: Sejŝeloj
Сейшельские острова: Sejŝeloj
секанс: sekanto
секатор: hipo I
секвенция: sekvenco
секвестр: sekvestro, sekvestri
секвестровать: sekvestri
секвойя: sekojo, sekvojo
секира: francisko I
секрет: sekreto
секретариат: sekretariato, sekretariaro, sekretariejo
секретарский: sekretaria
секретарь: sekretario, protokolisto, korespondisto, ĝenerala, sekretario
секретарь по корреспонденции: korespondisto
секретничать: sekreti
секретно: sekrete
секретность: sekreteco
секретный: kripta I, sekreta
секрету: konfidence, konfidenci, konfidi, sekrete
секреты: maldiskreta
секреции: endokrina
секрецировать: sekrecii
секреция: sekrecio
сексолог: seksologo
сексология: seksologio
сексом: seksumi
сексопатолог: seksopatologo
сексопатологический: seksopatologia
сексопатология: seksopatologio
секста: seksto
секстант: sekstanto
секстет: seksteto, sesteto
сексуальность: sekseco
сексуальный: seksa
секта: sekto
сектант: sektano
сектантский: sekta
сектантство: sekteco, sektismo
сектор: sektoro, sekcio, sektoro
секуляризировать: sekularigi
секулярный: sekulara
секунда: duto, sekundo
секундант: sekundanto
секундная: sekundomontrilo
секундная стрелка: sekundomontrilo
секундный: sekunda
секущая: sekcanto
секция: sekcio
селагинелла: selaginelo
селезень: anaso, viranaso, anasviro
селезёнка: lieno
селективный: selektiva
селекционер: selektisto
селекционировать: selekti
селекционный: selekta
селекция: selektado
селен: seleno
селенат: selenato
селенид: selenido
селенит: selenito
селеновый: selena, selenĉelo
селеновый элемент: selenĉelo
селёдка: haringo, klupeo, kipero, haringo
селитра: salpetro, nitrato
село: vilaĝo
сельдевая: lamno
сельдевая акула: lamno
сельдевые: klupeedoj
сельдеобразные: klupeoformaj
сельдерей: apio, celerio
сельдерейные: apiacoj
сельдь: klupeo
сельская: kamparo, ruro II
сельская местность: kamparo, ruro II
сельский: rustika, vilaĝa, vilaĝestro
сельский староста: vilaĝestro
сельское: agrikulturo, agrokulturo, terkulturo
сельское хозяйство: agrokulturo, terkulturo, agrikulturo
сельскохозяйственная: ekspozicio
сельскохозяйственная выставка: ekspozicio
сельскохозяйственный: agrara, kamplaboristo, terlaboristo, agronomia
сельскохозяйственный институт: agronomia
сельскохозяйственный рабочий: terlaboristo, kamplaboristo