стеарин: stearino
стеариновая: stearina
стеариновая свеча: stearina
стеариновый: stearina
стеатит: steatito
стебелёк: pediklo, tigeto
стебель: tigo, kulmo, trunketo, sarmento
стебельковый: pedikla
стегать: skurĝi
стегоцефалы: stegocefaloj
стежками: stebi
стежок: stebo, kudrero
стейк: steko
стек: stako
стекание: defluo
стекла: vitraĵo
стекло: vitro, glaco, kvarcovitro, laktovitro, lupeo, obsidiano, smalto, subvitrigi, ventŝirmilo, vitreca, vitri, tubo, vitro
стекловидный: vitreca
стеклодув: vitroblovisto
стеклянная: vazo
стеклянная банка: vazo
стеклянные: vitreca
стеклянные глаза: vitreca
стеклянный: vitra, ĵaro
стеклянный колокол: ĵaro
стекольный: vitra
стекольщик: vitristo
стела: steleo
стелить: sterni
стеллаж: rako, bretaro, librobretaro
стелька: alplando
стен: steno I
стена: muro, brikmuro, murego, remparo, danĝeri, vando
стена грозит упасть: danĝeri
стена между комнатами: vando
стенание: veo, lamentado
стенать: lamenti, vei
стенгазета: murgazeto
стенд: benko, stando
стенка: mureto, parieto, spaliero, vando, parieto
стенки: vando
стенной: mura, kalendaro
стенной календарь: kalendaro
стенные: murhorloĝo
стенные часы: murhorloĝo
стенограмма: stenografaĵo
стенографировать: stenografi, steni
стенографист: stenografisto
стенографистка: stenografistino, stenistino
стенографическая: stenotipo
стенографическая пишущая машинка: stenotipo
стенографический: stenografia
стенографической: stenotipio
стенография: stenografio, steno II
стенокардия: stenokardio
стенотип: stenotipo
стенотипистка: stenotipistino
стенотипия: stenotipio
стену: kontraŭ, trans
стены: krenelo, panelo, dento, tuj
Степан: Stefano
степени: altgrada, eksponento, grada, bazo, grado, indico, komparo, kuba, potenco, radiko
степени сравнения: grado, komparo
степень: rango, grado, potenco, doktoriĝi, ekstremaĵo, klingrado, komparativo, maksimumo, potencigi, superlativo, grado
степень наклона: klingrado
степень свободы: grado
степной: stepa
степь: stepo
стер: stero
стервятник: neofrono
стерео-: stereo-
стереография: stereografio
стереометрия: stereometrio
стереоскоп: stereoskopo
стереоскопический: stereoskopia
стереоскопия: stereoskopio
стереотип: stereotipo
стереотипа: stereotipa
стереотипия: stereotipio
стереотипный: stereotipa
стереотомия: stereotomio
стереофонический: stereofona
стереофония: stereofonio
стереть: forviŝi, defroti, elviŝi, deviŝi, forfroti
стереть напрочь: forfroti
стереться: forviŝiĝi
стеречь: gardi
стержень: fusto, pordohoko, trunko
стержень дверной петли: pordohoko
стержень колонны: trunko
стерилизовать: steriligi, sterilizi
стерильность: sterileco
стерильный: sterila
стерин: sterolo
стеркулиевые: sterkuliacoj
стеркулия: sterkulio
стерлингов: pundo, sterlinga
стерлядь: sterledo
стерня: stoplo, stoplejo
стероид: steroido
стероидный: steroida
стеснение: ĝenado, angoro, brustangoro, korpremo
стеснение в груди: angoro, brustangoro, korpremo
стеснительность: sinĝenemo
стеснительный: maloportuna, sinĝena, ĝena
стесняйтесь: ĝeni sin
стеснять: maloportuni, ĝeni
стесняться: ĝeni sin
стесняющее: ĝenaĵo
стесняющее обстоятельство: ĝenaĵo
стетоскоп: stetoskopo, aŭskultilo
стетоскопом: stetoskopi
Стефан: Stefano
стехиометрия: stekiometrio
стечь: deflui
стёганое: peplomo, stebi
стёганое одеяло: peplomo, stebi
стёкол: vitrado
стигмат: stigmato
стигматический: stigmata
стиле: rokmuzika, rokoka, -esk-
стилевой: stila
стилей: stilfolio
стилет: stileto
стилизация: stiligado
стилизовать: stiligi
стилист: stilisto
стилистика: stilistiko
стилистическая: stilfiguro
стилистическая фигура: stilfiguro
стилистический: stila
стилобат: stilobato
стиль: stilo, romaniko, simpla, specifa
стильб: stilbo
стиля: bonstila
стимул: stimulo
стимулировать: stimuli, dopi
стимулировать допингом: dopi
стимулирующий: stimula
стимулятор: stimulilo
стипендиат: stipendiato, stipendiulo
стипендию: stipendii
стипендия: stipendio
стиракс: stirako
стиральная: lavmaŝino
стиральная машина: lavmaŝino
стиральный: lavpulvoro, pulvoro
стиральный порошок: lavpulvoro, pulvoro
стирание: defrotado
стирательная: skrapgumo
стирательная резинка: skrapgumo
стирать: lavi
стирка: lavado
стирки: lavujo
стирол: stireno, stirolo
стироловый: stirena
стискивание: trismo
стискивать: stringi
стиснутый: malvasta
стих: verso, versiklo, aleksandro II, tetrametro, aliteracii, blanka, verso
стихарь: surpliso
стихах: verse
стихе: prozodio
стихи: versi
стихийно: spontanee
стихийное: spontanea
стихийное развитие: spontanea
стихийность: spontaneeco
стихийный: spontanea
стихия: elemento
стихов: fare de
стихосложение: versfarado
стихосложения: poetiko, versarto
стихотворение: poeziaĵo, versaĵo
стихотворец: versisto
стихотворная: versero
стихотворная стопа: versero
стихотворный: versa, metro
стихотворный размер: metro
стлать: fasĉini
стлать фашины: fasĉini
стлаться: sterniĝi, rampi
стлаться по земле: rampi
сто: cent, centfoje, centobla, hektogramo
сто граммов: hektogramo
сто раз: centfoje
стог: stako, fojnamaso
стог сена: fojnamaso
стоик: stoikulo, stoikisto
стоимость: kosto, valoro, abonprezo, aĉetvaloro, interŝanĝvaloro, plusvaloro, senrabata, senvaloriĝi, uzvaloro, imposto, kosto, nominala
стоимость абонемента: abonprezo
стоимость поездки: kosto
стоит: antaŭ, dankinda, inda, kandelo, kosti, super, valori
стоить: kosti, valori
стоицизм: stoikeco, stoikismo
стоицизма: stoikisto
стоический: stoika
стой: ts, halti
стойка: masto, piliero, butiktablo, verŝotablo, stativo
стойкий: persista
стойло: stalo
сток: elfluo, defluo, defluilo, drenilo, tubo
Стокгольм: Stokholmo
стократный: centobla
стокс: stoko II
стол: tablo, adresinformejo, altabliĝi, skribotablo, meti, -o II, primeti, tablo
стола: ĉe, de
столб: fosto, piliero, masto, kolono, limfosto, mejloŝtono, pilorio, rakio, telegraffosto, fosto, lanterna, versta, vertebra
столбец: kolumno
столбик: koloneto, stiluso
столбняк: katalepsio, tetanoso
столбнячный: tetanosa
столбу: pilorii
столетие: jarcento
столетний: centjara, jarcenta, centjarulo
столетний старик: centjarulo
столетник: aloo, agavo
столик: tableto, tualettablo
столица: ĉefurbo, metropolo
столкновение: kolizio, konflikto, kolizio
столкновение интересов: kolizio
столкнуть: kunpuŝi
столкнуться: kolizii, kunpuŝiĝi, karamboli
столовая: manĝejo, manĝoĉambro, refektorio, kantino, salo
столовая соль: salo
столовое: tolaĵo
столовое бельё: tolaĵo
столовый: manĝilaro, teleraro
столовый прибор: manĝilaro
столовый сервиз: teleraro
столом: ĉe, sub
столон: stolono
столп: kolono
столу: tamburi
столько: tiom
столько воды: tiom
столяр: meblisto
стоматит: stomatito
стоматолог: stomatologo
стоматологический: stomatologia
стоматология: stomatologio
стон: ĝemo
стонать: ĝemi
стоп: stop
стопа: piedo, staplo, piedo, bloko, versero
стопка: glaseto, staplo, stako
стопой: katalekta
стопор: kliko II, buteo II, ĉano, riglilo
стопоходящие: planduloj
сторож: gardisto
сторожевая: ĉenhundo, gardohundo
сторожевая собака: gardohundo
сторожевой: patrolŝipo
сторожевой корабль: patrolŝipo
сторожить: stari
сторон: ambaŭflanke
сторона: latero, flanko, partio, averso, bildflanko, dorsflanko, dorso, faco, fronto, kontraktanto, lofflanko, malfronto, reverso
стороне: bildflanke, kromlabori
сторонник: subtenanto, adepto, absolutisto, aneksisto, maldekstrulo, pacamiko, partizano
сторонник абсолютизма: absolutisto
сторонник аннексий: aneksisto
сторонник левых: maldekstrulo
сторонник мирной политики: pacamiko
сторонником: adeptiĝi
сторону: partianiĝi, cis, cisa, flanken, trans, transe
стороны: aliflanke, disflugi, dissalti, duaflanke, flanke de, miaflanke, viaflanke, flanke de, partio
стотинка: stotinko
стохастический: stokasta
сточная: defluilo
сточная канавка: defluilo
стоя: stare
стояк: fosto
стояния: starloko
стоянка: stacio, tendaro, starloko, haltejo, parkejo, stacio
стоянка такси: stacio
стоянку: parki
стоят: stari
стоять: stari, antaŭi, apudstari, bivaki, ĉirkaŭstari, genui, kampadi, obstini, posteni, persisti, rodo I, sojlo, stari
стоять биваком: bivaki
стоять вокруг: ĉirkaŭstari
стоять впереди: antaŭi
стоять лагерем: kampadi
стоять на коленях: genui
стоять на посту: posteni
стоять на рейде: rodo I
стоять на своём: obstini, persisti
стоять на страже: stari
стоять рядом: apudstari
стоять у порога: sojlo
стоячий: stara, rigilaro
стоячий такелаж: rigilaro
Страбон: Strabono
страдалец: martiro
страдание: suferado, suferigi
страдания: elporti
страдательное: participo
страдательное причастие: participo
страдательный: pasivo, voĉo
страдательный залог: pasivo, voĉo
страдать: suferi, anheli, febri, laksi, suferi
страдать лихорадкой: febri
страдать одышкой: anheli
страдать от головной боли: suferi
страдать поносом: laksi
страдающий: afta, neŭropato, vortblinda
страдающий дислексией: vortblinda
страдающий невропатией: neŭropato
страдающий ящуром: afta
страж: sentinelo
стража: gardantaro
страже: garde, stari
стражу: malliberigi
страз: straso
стран: okcidentano, proleto
страна: lando, eldorado
Страна: Eŭskio, Eŭskujo, Vaskio, Vaskujo
страна: vasta
Страна Басков: Eŭskio, Eŭskujo, Vaskio, Vaskujo
странгуляция: strangolado
страница: paĝo
страницу: turni
страницы: rando
страничка: hejmpaĝo
странник: vaganto, vagulo, migrulo
странно: strange
странность: manio, strangaĵo
странный: stranga, okazo
странный случай: okazo
странствование: migrado, vagado
странствовать: pilgrimi, vagi, vojaĝi, migri
странствующий: migranta, paladino, migranta
странствующий актёр: migranta
странствующий рыцарь: paladino
страну: enmigrado, beni
страны: transŝovi, disvolviĝi
стран-экспортёров: petrolo
Страсбург: Strasburgo
Страстная: Pasiono
Страстная неделя: Pasiono
страстно: pasie, amegi
страстно любить: amegi
страстный: arda, pasia
страстный коллекционер: pasia
страстоцвет: pasifloro
страсть: pasio, amoro, detruemo, pasiigi
страсть к разрушениям: detruemo
страстью: amori
стратег: stratego
стратегический: strategia
стратегия: strategio
стратиграфия: stratigrafio
стратификация: stratifikado
стратифицировать: stratifiki
стратосфера: stratosfero
стратосферный: stratosfera
страус: struto, nanduo
страусиный: struta
страусовая: struta
страусовая политика: struta
страусовый: struta
страусы: strutoformaj, strutedoj
страх: timo, fobio
страха: tima
страхование: asekuro
страховать: asekuri
страховая: premio
страховая премия: premio
страховка: asekuro
страховое: asekura
страховое общество: asekura
страховой: asekura, asekuristo, poliso
страховой агент: asekuristo
страховой полис: poliso
страшно: terure
страшный: terura, timinda
стрекоза: libelo
стрекозий: libela
стрекозиный: libela
стрекотать: ĉirpi
стрела: sago, kargomasto
Стрелец: Sagitario I, Sagisto, Pafisto
стрелка: trakforko, indikilo, komutilo, sageto, nadlo, transigilo, hormontrilo, minutmontrilo, montrilo, ogivo, relŝanĝilo, sekundomontrilo
стрелка свода: ogivo
стрелке: dekstruma, dekstrume
стрелки: devii
стрелковое: pafilo
стрелковое оружие: pafilo
стрелковый: pafa
стрелку: komuti
стреловидный: sagoforma
стрелой: sagi
стрелок: fusilisto, pafanto, pafisto, tiraljoro, pafarkisto, paflertulo, sagisto, sagpafisto
стрелок из лука: sagisto, pafarkisto, sagpafisto
стрелолист: sagitario II
стрелочка: sageto
стрелочник: relŝanĝisto, trakforkisto, ŝuntisto, komutisto
стрелочный: vektoro
стрелочный указатель: vektoro
стрельба: pafado, salva
стрельба залпом: salva
стрельбище: pafkampo, pafejo
стрельбовой: pafa
стрельбы: pafkampo
стрельчатый: ogiva, gablo, ogivo
стрельчатый свод: ogivo
стрельчатый фронтон: gablo
стрелять: pafi, lancini, fusili, salvopafi
стрелять залпом: salvopafi
стрелять из ружья: fusili
стреляющая: lancino
стреляющая боль: lancino
стремглав: sage
стремительный: impeta
стремиться: celi, aspiri, strebi
стремление: aspiro, strebado, elano, hegemonio
стремление к мировому господству: hegemonio
стремя: piedingo
стремянка: eskalo
стремящийся: iredenta
стремящийся к присоединению к основной национальной территории: iredenta
стрепет: tetrako
стрептококк: streptokoko
стрептомицин: streptomicino
стресс: streso, stresi
стрессовый: stresa
стригаль: tondisto
стригальщик: tondisto
стриж: cipselo, apuso
стрижка: tondado, ŝaftondado
стрижка овец: ŝaftondado
стрижки: hartondilo, tondmaŝino
стрингер: kilsono
стриптиз: striptizo
стриптизёрша: striptizistino
стрихнин: striknino, veneno
стрихнин – яд: veneno
стричь: barbiri, tondi, tajli
стробоскоп: stroboskopo
строгальный: rabotmaŝino
строгальный станок: rabotmaŝino
строгий: severa, rigora, strikta, rigora, strikta
строгий нейтралитет: strikta
строго: severe, rigore
строгое: severa, strikta
строгое правило: strikta
строгое предупреждение: severa
строгость: rigoreco, severeco, strikteco
строем: paradi
строение: strukturo
строитель: konstruisto
строительные: materialo
строительные материалы: materialo
строительный: konstrua
строительство: konstruado
строить: konstrui, masoni, spaliri, spekulativi, vicigi, kastelo, teksi
строить в ряд: vicigi
строить в шеренги: spaliri
строить воздушные замки: kastelo
строить из камня: masoni
строить козни: teksi
строить умозрительные заключения: spekulativi
строй: vico, ordo, kolumno, tonalo, reĝimo, burĝa, reĝimo, socia
стройка: konstruejo
стройность: svelteco
стройный: svelta, belfigura
строк: interlinie
строка: linio, ĉeno, alineo
строки: alinee
строковый: linia
стронцианит: stroncianito
стронций: stroncio
строп: stropo
стропило: ĉevrono, solivo
стропильная: ĉevronaro
стропильная ферма: ĉevronaro
стропильный: ĉevrona
строфа: strofo
строфант: strofanto
строфантин: strofantino
строфический: strofa
строчить: stebi
строчковые: helvelacoj
строчная: minusklo
строчная буква: minusklo
строчный: linia
строчок: helvelo
строю: disa
строя: kaputa
струбцина: vajceto
стругать: raboti
стружка: rabotaĵo, raspaĵo
струиться: flueti
струйка: flueto
струйное: ŝprucfluo
струйное течение: ŝprucfluo
структура: strukturo
структура предложения: strukturo
структурализм: strukturismo
структуралист: strukturisto
структурировать: strukturi
структурная: organigramo, struktura
структурная схема: organigramo
структурная формула: struktura
структурный: struktura
струна: kordo, katguto, kordo
струнный: korda, kordinstrumento, korda
струнный инструмент: kordinstrumento
струнный оркестр: korda
струп: eskaro
стручковый: cerciso, kapsiko, pimento
стручковый багряник: cerciso
стручковый красный: pimento
стручковый перец: kapsiko
стручок: guŝo, legumeno, silikvo, pizujo
стручок гороха: pizujo
струя: akvostrio, kastoreo, poststrio, strio
струя воды: strio
струя за кормой: poststrio
стряпня: kuirado
стряпчий: solicitoro
стряхнуть: deskui, forskui