сплав: alojo, kunfandaĵo
сплава: titri
сплавить: kunfandi
сплавиться: kunfandiĝi
сплавлять: aloji, flosigi
сплавлять по течению: flosigi
сплеснивать: splisi
сплести: kunplekti
сплетение: plekto, retaĵo, kunplektaĵo, plekso
сплетни: komelino
сплетник: klaĉulo
сплетница: klaĉulino
сплетничать: ĉikani, klaĉi
сплетня: klaĉo
сплин: spleno
сплошной: kontinua, plena
сплошь: kontinue
сплющить: platigi
сплющиться: platiĝi
споить: drinkigi
спокойно: kviete, trankvile, teni
спокойный: trankvila, kvieta, senemocia
спокойствие: trankvilo, trankvileco, kvieto, kvieteco, paco
спондей: spondeo
спондилит: spondilito
спонсировать: mecenati, sponsori
спонсор: mecenato, sponsoro
спонтанно: spontanee
спонтанность: spontaneeco
спонтанный: spontanea
спор: disputo, interdisputi, sporiĝo, vete
спора: sporo
спорадически: sporade
спорадический: sporada
спорадичность: sporadeco
спорангий: sporangio, sporujo
споридий: sporidio
спорить: disputi, interdisputi, vortobatali
спорный: diskutebla, diskutinda, disputebla, disputinda, negebla, neginda
споровики: sporozooj
спорт: sporto, faŭli, skiado, sketado
спортзал: sportejo
спортивная: ludo, sporta
спортивная игра: ludo, sporta
спортивное: societo
спортивное общество: societo
спортивный: sporta
спортивный костюм: sporta
спортом: skii, sporto
спортплощадка: sportejo
спортсмен: sportisto
спортсменка: sportistino
споруляция: sporiĝo
спорщик: disputemulo
спорынья: ergoto
способ: metodo, maniero, dirmaniero, esprimmaniero, procedo, uzmaniero, avizo, fidinda, maniero
способ выражения: dirmaniero, esprimmaniero
способ действия: procedo, maniero
способ употребления: uzmaniero, avizo
способами: diversmaniere
способен: kapabla
способности: kapabli
способность: potenco, fakulto, kapableco, aĉetpovo, dilatebleco, distingivo, intelekto, kapacito, traigivo, rendimento
способность мыслить: intelekto
способность расширяться: dilatebleco
способный: kapabla, evoluema, kapabla
способный директор: kapabla
способный к развитию: evoluema
способным: kapabli
способом: aglutini, brajlo I, maŝine, tiamaniere, uzini, en
способствовать: akceli, kontribui, progresigi, kontribui
способствовать успеху: kontribui
способствующее: digestigilo
способствующее пищеварению: digestigilo
споспешествовать: kontribui
споткнуться: stumbli, faleti
справа: dekstre
справедливо: agi
справедливость: justeco
справедливый: justa
справиться: informiĝi
справка: atesto, vakcinatesto
справка о прививке: vakcinatesto
справки: enketi
справочная: indekso
справочная таблица: indekso
справочник: manlibro
справочное: informejo, manlibro
справочное бюро: informejo
справочное пособие: manlibro
справочный: referencaro
справочный аппарат книги: referencaro
спрашиваемый: -at- I
спринт: sprinto
спринтер: sprintisto
спринтерский: sprinta
спринцевание: enŝprucigo
спринцевать: enŝprucigi
спрос: postulado, oferto, postulado
спрос и предложение: postulado
спросить: demandi
спрут: polpo, oktopodo
спрыгнул: tero
спрэй: sprajo
спрягать: konjugacii, konjugi
спряжение: konjugacio
спрятать: kaŝi
спрятаться: kaŝiĝi, kaŝi sin
спурт: spurto
спуск: sinko, sinkado, mallevigo, malhiso, demontiĝo
спуск с горы: demontiĝo
спускать: impozi, elĉenigi
спускать с цепи: elĉenigi
спускаться: descendi
спустить: malhisi, deĉenigi, lanĉi
спустить корабль на воду: lanĉi
спустить с цепи: deĉenigi
спуститься: demontiĝi, malsupreniĝi
спуститься вниз: malsupreniĝi
спуститься с горы: demontiĝi
спутник: satelito, kuniranto, vojkamarado, vojkolego, sputniko
спутниковый: satelita
спячка: dormado
сравнение: komparo
сравнение не доказательство: komparo
сравнении: kompare
сравнения: grado, komparo
сравнимый: komparebla
сравнительная: komparativo
сравнительная степень: komparativo
сравнительный: kompara, sinoptika
сравнить: kompari, kun
сравнить с чем-л: kun
сражаться: batali, interbatali
сражающийся: militanta
сражение: batalo, gajni
сразу: tuj
сразу за дверью – шкаф: tuj
срам: honto
сращение: simfizo
сращения: splisaĵo
сращивание: splisado
сращивать: splisi
среда: rondo, ĉirkaŭo, medio, sfero, merkredo, medio
средам: merkredo
среде: aklimatizi, aklimatiziĝi
среди: inter, meze de, meznokte, inter
среди ночи: meznokte
Средиземное: Mediteraneo
Средиземное море: Mediteraneo
средиземноморский: mediteranea, pelamido
средиземноморский тунец: pelamido
срединный: intera
среднеарифметический: averaĝa
среднеарифметическое: mezumo
средневековый: mezepoka, burgo
средневековый город: burgo
средневековье: mezepoko
среднегеометрическое: mezumo
среднего: abituriento, mezaĝa, mezkvalita
среднего возраста: mezaĝa
среднего качества: mezkvalita
среднее: mezonombro, mezumo, altlernejo, averaĝo
среднее арифметическое: averaĝo
средний: neŭtra, intera, averaĝa, meza, medialo, mezfingro, fingro, neŭtra
Средний: Oriento
Средний Восток: Oriento
средний залог: medialo
средний палец: mezfingro, fingro
средний род: neŭtra
средняя: bazlernejo, limbo, mezanto, mezlernejo
Средняя: Azio
Средняя Азия: Azio
средняя линия: mezanto
средняя часть листа: limbo
средняя школа: mezlernejo
средостение: mediastino
средоточие: sensorio
средоточие ощущений: sensorio
средств: ilgarnituro
средства: amaskomunikiloj, asigni, financo, monrimedoj, vivrimedoj, produktado, rimedo
средства к существованию: vivrimedoj
средства массовой информации: amaskomunikiloj
средства производства: produktado
средство: rimedo, digestigilo, ilo, risurco, anestezilo, antisepsaĵo, desinfektilo, detergento, emetiko, esprimilo, hemostazilo, hipotensiigilo, instigilo, kolirio, komunikilo, kordialo, kosmetikaĵo, ligilo, linimento, narkotaĵo, patentaĵo, preventilo, sanigilo, sedativo, stimulilo, ŝvitigilo, toniko, trafikilo, vehiklo, vomigilo, rimedo
средство выражения: esprimilo
средство для понижения давления: hipotensiigilo
средство передвижения: vehiklo
средство связи: komunikilo
средство сообщения: trafikilo
среду: merkrede
среды: emerĝi, polucio, poluo
срезать: fortranĉi
сродство: afineco
срок: limtempo, tempolimo, akurata, datfalo, ĝustatempe, preskripto, provotempo
срок давности: preskripto
срока: anticipa
срочная: ekspresa, telegramo
срочная телеграмма: ekspresa, telegramo
срочное: depeŝo, urĝa
срочное письмо: urĝa
срочное уведомление: depeŝo
срочность: urĝeco
срочный: urĝa, ekspresa, prompta, prokrastebla
срочным: urĝi
сруб: trabaĵo
срубить: dehaki, ĉarpenti
срубить дом: ĉarpenti
срубленных: abatiso
срывание: ŝirado
срывать: pluki, ŝirkolekti
срыгивание: regurgito
срыгивать: regurgiti
ссадина: ekskoriaciaĵo
ссадину: ekskoriacii
ссора: kverelo, malpaco, malamikiĝo
ссорить: malpacigi
ссориться: malpaci, kvereli
ссылаться: misciti
ссылка: ekzilo, referenco, deporto, relegacio, miscitaĵo
ссылки: ekzilejo, referencilo
ссылку: referenci
ссылочная: referencilo
ссылочная помета: referencilo
ссылочный: referencaro
ссылочный материал: referencaro
ссыльный: ekzilito
ссыпать: ŝuti
стабилизатор: alerono, empeno, stabiligilo, konstantigilo
стабилизация: stabiligo
стабилизировать: stabiligi
стабильность: stabileco
стабильный: stabila
ставень: ŝutro, fenestrokovrilo, persieno
ставить: avizi, barieri, celi, diagnozi, mastizi, parki, punkti, punktadi, vicigi, prezenti, punkto
ставить барьер: barieri
ставить в известность: avizi
ставить диагноз: diagnozi
ставить на стоянку: parki
ставить по очереди: vicigi
ставить пьесу: prezenti
ставить рангоут: mastizi
ставить себе целью: celi
ставить точки: punkti, punktadi
ставить точки над и: punkto
ставка: konfrontado
ставку: konfronti
ставня: fenestrokovrilo
ставящийся: postpozicia
ставящийся после слова: postpozicia
стагнационный: stagna, stagnanta
стагнация: stagnado
стадион: stadiono
стадия: fazo, stadio, etapo
стадный: grega
стадный инстинкт: grega
стадо: grego, paŝtataro, brutaro, herdo, bestaro, ŝafaro
стадо животных: bestaro
стажёр: staĝanto
стажироваться: staĝi
стажировка: staĝo
стакан: glaso, da, glaso
стакан воды: da
стакан сока: glaso
стакана: el
стакане: frakaso
стаккато: stakato, stakate
стаксель: stajvelo
сталагмит: stalagmito
сталактит: stalaktito
сталевар: fandisto
сталелитейный: ŝtalfabriko
сталелитейный завод: ŝtalfabriko
стали: damaskeni
Сталин: Stalino
Сталинград: Stalingrado
сталинизм: stalinismo
сталь: ŝtalo, ŝtaligi, rustimuna
стальник: onono
стальной: ŝtala
Стамбул: Istanbulo
стан: staturo, laminatilo
стандарт: normo
стандартизация: normigo
стандартизировать: normigi
стандартная: rismo
стандартная пачка бумаги: rismo
стандартный: norma
станина: stablo, framo
станиоль: staniolo
Станислав: Stanislavo
станка: glitpeco
становиться: iĝi, beliĝi, pranci, viciĝi
становиться в ряд: viciĝi
становиться красивым: beliĝi
становиться на дыбы: pranci
станок: stablo, revolvertornilo, alezilo, frezmaŝino, presilo, presmaŝino, rabotmaŝino, razaparato, teksmaŝino, tornilo
станс: stanco
станции: staciestro
станционный: stacia
станция: stacio, benzinejo, finstacio, metrostacio, pumpejo, sendostacio, telefoncentralo, telefonstacio, stacio
станция метро: metrostacio
стапелия: stapelio
старание: penado
старательно: diligente, pene
старательность: diligenteco
старательный: diligenta, penema
стараться: peni
старая: knabino
старая дева: knabino
старик: maljunulo, oldulo, centjarulo, kadukulo
старина: antikveco
старинный: antikva
старнпост: steveno
старомодный: eksmoda
старообрядец: malnovritano
старославянский: Slavono
старославянский язык: Slavono
староста: starosto, vilaĝestro
старость: maljuneco
старофранцузский: ĝesto, ĝestokantoj
старофранцузский эпос: ĝesto, ĝestokantoj
старт: starto, lanĉo, lanĉi
стартер: startigilo
стартовать: starti
старуха: maljunulino, oldulino
старческий: senila, senileco, demenco
старческий маразм: senileco, demenco
старше: aĝa
старший: ĉefa, pliaĝa, ĉefserĝento, laborestro, rovero, klaso
старший класс: klaso
старший рабочий: laborestro
старший сержант: ĉefserĝento
старший скаут: rovero
старшина: sindiko
старый: grandaĝa, malnova, maljuna, olda
старьё: malnovaĵo
старьёвщик: brokantisto
статей: artikolaro
статер: statero
статика: statiko
статист: mutrolulo, statisto, figuranto
статистик: statistikisto
статистика: statistiko, stokastiko
статистике: statistiki
статистическая: specimeno
статистический: statistika
статический: statika
статическое: statika
статическое электричество: statika
статный: belfigura, bonstatura
статор: statoro
статский: konsiliano
статский советник: konsiliano
статус: statuso, stato
статусный: stata
статут: statuto
статуэтка: skulptaĵo, statueto
статуя: statuo, el
статуя из мрамора: el
стать: iĝi, fariĝi, adeptiĝi, ankri, esperantistiĝi, proverbiĝi, soldatiĝi, solidiĝi, validiĝi, vaniĝi, meti
стать действительным: validiĝi
стать на колени: meti
стать на якорь: ankri
стать притчей во языцех: proverbiĝi
стать солдатом: soldatiĝi
стать солидным: solidiĝi
стать сторонником: adeptiĝi
стать тщетным: vaniĝi
стать эсперантистом: esperantistiĝi
статью: juĝi, redakti
статья: publicaĵo, artikolo, notico, ĉefartikolo, kritika
стафилококк: stafilokoko
стая: bestaro
ствол: fusto, trunko, tubo, kanontubo
створаживание: koagulado
створаживать: koaguli
створаживающее: koagulanto, koagulilo
створаживающее вещество: koagulanto, koagulilo
створка: valvo, glumo, klapo, pordoklapo, valvo
створка двери: pordoklapo
створка раковины: valvo
створожиться: kazeiĝi, koaguliĝi
створчатый: valva