сом: siluro
сома: somato
Сомали: Somalio
сомалиец: somaliano
сомалийский: somalia
соматический: somata
сомнамбула: somnambulo, lunatiko
сомнамбулизм: somnambulismo
сомневаться: dubi
сомневающийся: dubema
сомнение: dubo
сомнения: ekster, ombro
сомнительный: malcerta, dubinda
сон: sonĝo, dormo
сонант: sonanto
соната: sonato
сонет: soneto
сони: gliredoj
сонливость: -em-
сонливый: dormema, -em-
сонная: beladono, dormomalsano, karotido
сонная артерия: karotido
сонная болезнь: dormomalsano
сонная одурь: beladono
сонорный: sonanto
сонорный звук: sonanto
сон-трава: pulsatilo
соня: dormemulo
соня-полчок: gliro
соображение: konsiderado
сообразительность: inteligenteco
сообразительный: inteligenta
сообразный: konforma
сообразовывать: konformigi
сообщать: komuniki, anonci
сообщаться: trafiki, interkomunikiĝi, komunikiĝi
сообщаться между собой: komunikiĝi
сообщающиеся: komunikiĝi
сообщающиеся сосуды: komunikiĝi
сообщение: trafiko, anonco, komunikaĵo, informaĵo, komunikado, mesaĝo, konfidenco, krominformo, telefonaĵo, trafiko
сообщения: trafikilo
сообщество: socio, komunumo
Сообщество: komunumo
сообщить: informi, sciigi, konfidenci, konfidi, telefoni, komuniki
сообщить новость: komuniki
сообщить по секрету: konfidenci, konfidi
сообщить по телефону: telefoni
сообщник: komplico, kunkrimulo
сооружать: talusi
сооружать насыпь: talusi
соответственно: konforme, respektive
соответственный: homologa, respektiva, adekvata
соответствие: konformeco, respondeco, proporciigi
соответствии: laŭ
соответствовать: respondi
соответствует: respondi
соответствующий: respektiva, responda, konforma, adekvata, grada, norma
соответствующий норме: norma
соответствующий такой-то степени: grada
соотечественник: samlandano, sampatrujano, samcivitano
соотносительное: korelativo
соотносительное местоимение: korelativo
соотносительность: korelativeco
соотносительный: korelativa
соотношение: proporcio, rilatumo, prozodio
соотношение слогов в стихе: prozodio
соперник: rivalo, konkuranto
соперничать: konkurenci, rivali, konkuri
соперничество: konkurado, rivalado
сопеть: snufi
сопли: nazmuko, muko
сопло: duzo
сопоставить: alfronti
сопоставление: alfrontado
сопрано: soprano, sopranulino, voĉo
соприкасаться: oskuli, kontakti, tanĝi
соприкасаться с чем-л: tanĝi
соприкасающаяся: oskula
соприкасающаяся плоскость: oskula
соприкасающийся: oskula
сопровождать: akompani, kuniri, varti, eskorti
сопровождающие: sekvantaro
сопровождающий: akompananto
сопровождение: akompanado, vartado
сопровождении: akompanado
сопротивление: rezistado, opozicio, rezistanco, impedanco, reaktanco, rezisti, rezistado
сопротивление материалов: rezistado
сопротивления: rezistanto, rezistado
сопротивляться: rezisti, kontraŭstari, opozicii
сопрягать: konjugi
сопутствовать: kuniri
сор: balaaĵo
соразмерность: proporcio, proporcieco
соразмерять: proporciigi
соратник: kunbatalanto
сорбент: sorbilo
сорбирующий: sorba
сорбция: sorbado
сорванец: bubo
сорвать: deŝiri, senmaskigi, ŝkopi
сорвать банк: ŝkopi
сорвать маску: senmaskigi
сорго: sorgo
соревнование: konkurado
соревноваться: konkuri, rivali
сорит: sorito
сорняк: herbaĉo, sarkindaĵo, trudherbo
сорок: kvardek, povo
сорок лошадиных сил: povo
сорока: pigo
сороковой: kvardeka
сорокопут: buĉbirdo, lanio
сорочка: ĉemizo
сорт: vario, variaĵo, klaso, speco, limeto, elito
сорт сладкого лимона: limeto
сортировать: specigi, ordigi, ranĝi, klasigi
сортировка: disspecigo
сортировщик: specigisto
сосальце: suĉilo
сосание: suĉado
сосать: suĉi, suĉigi, suĉi
сосать грудь: suĉi
сосать молоко: suĉi
сосед: najbaro, kunvivanto
сосед по квартире: kunvivanto
соседка: najbarino
соседний: apuda, najbara
соседский: najbara
соседство: najbareco
соседству: najbare
сосиска: kolbaseto
соска: cicumo, suĉilo
соскользнуть: forgliti
сослагательное: konjunktivo I, subjunktivo, us-modo
сослагательное наклонение: konjunktivo I, subjunktivo
сослать: deporti II, ekzili
сословие: stato
сосна: pino, cembro, pinastro
сосновая: pinkonuso, konuso
сосновая шишка: pinkonuso, konuso
сосновые: pinacoj
сосновый: pina, pinaro
сосновый бор: pinaro
сосок: mampinto, cico
сосочек: karunklo, papilo
сосредоточенность: maldistreco
сосредоточенный: maldistra
сосредоточиваться: konverĝi
состав: konsisto, kunmetaĵo, kontingento, agentaro, etato, juĝantaro, leksiko, membraro, personaro, vagonaro
состав действующих лиц: personaro
состав суда: juĝantaro
составе: leksikologio
составитель: kompilinto, genealogo
составитель родословной: genealogo
составить: ekvaciigi, insidi, konspiri
составить заговор: konspiri, insidi
составить уравнение: ekvaciigi
составление: kunmetado
составлять: kompili, kunmeti, konsistigi, konstitui, indeksi, katastri, komploti
составлять заговор: komploti
составлять кадастр: katastri
составлять указатель: indeksi
составная: ingredienco, konsistaĵo
составная часть: konsistaĵo, ingredienco
составной: kompunda, kunmetita
составом: remonti, remonto
состарить: maljunigi
состариться: maljuniĝi
состояние: stato, agregi, animstato, ekzaltiĝi, gaseco, hipokondrio, mizero, narkoteco, narkozo, restarigo, sveneto, ŝoki, stato, statuso
состояние дел: stato
состоянии: agregaĵo, bonorda, pati II, ŝokiĝi, rudimenta, stato, toleri
состояний: procezo
состояния: sublimiĝi
состоятельность: bonhaveco
состоятельный: bonhava
состоять: konsisti
сострадание: kompato
сострадательный: almozdonema, kompatema
состязание: konkurso, vetkurado
состязание в беге: vetkurado
состязания: remkonkurso
состязания в гребле: remkonkurso
состязаться: rivali, konkursi, vetkuri
состязаться в беге: vetkuri
сосуд: vazo, vaskulo, angio, limfangio, vazo
сосудистая: angiaro, koroido, skleroto, vaskularo, vaza
сосудистая оболочка глаза: skleroto, koroido
сосудистая система: angiaro, vaskularo, vaza
сосудистый: angia, vaskula, vaza
сосудов: embolio, limfangiito
сосуды: komunikiĝi
сосулька: glacipendaĵo
сосут: suĉaĵo
сосуществование: kunekzistado
сосуществовать: kunekzisti
сосчитать: miskalkuli, rekalkuli, ĝis, mis-
сосчитать до десяти: ĝis
сотая: centono
сотая часть: centono
сотворить: ekzistigi
сотка: aro II
сотник: centestro, centuriestro
сотня: cento, centurio
сотовый: poŝtelefono
сотовый телефон: poŝtelefono
сотрудник: agento, kunaganto, kunlaboranto, kadrulo
сотрудничать: kunagi, kunlabori, kooperi
сотрудничество: kunagado, kunlaboro, kooperado
сотрясать: tremigi
сотрясение: komocio, cerboskuo, komocii, skuo
сотрясение мозга: cerboskuo, skuo
соты: ĉelaro
сотый: centa
соус: saŭco, sojsaŭco
соусник: saŭcujo
соусом: saŭcaĵo
соучастие: kompliceco
соучастник: komplico, kunkrimulo
софа: sofo
софизм: sofismo
софист: sofisto
софистика: sofistiko
софит: sofito
София: Sofio I
Софокл: Sofoklo
софора: soforo
софтвер: programaro
Софья: Sofio II, Sofia
сохнуть: sekiĝi
сохранение: konservado
сохранить: fideleco
сохранить верность: fideleco
сохранять: ŝpari, konservi
сохраняющий: konserva
соцветие: infloresko
социализм: socialismo, utopia
социалист: socialisto
социалистическая: socialisto
социалистическая партия: socialisto
социалистический: socialisma
социалистическое: socialisma
социалистическое государство: socialisma
социальный: sociala, institucio
социальный институт: institucio
социолог: sociologo
социологический: sociologia
социология: sociologio
социум: socio
сочетание: konekso, prepozitivo
сочетание имени с предлогом: prepozitivo
сочетать: kombini
сочетаться: kombiniĝi, geedziĝi
сочетаться браком: geedziĝi
Сочи: Soĉio
сочинение: komponaĵo, verko
сочинений: verkaro
сочинённое: propozicio
сочинённое предложение: propozicio
сочинительный: kunordigita
сочинить: verki
сочинять: komponi, versi
сочинять музыку: komponi
сочинять стихи: versi
сочленение: artiko, simfizo
сочленять: artiki
сочность: sukeco
сочный: sukplena, suka, sensuka, suka, sukplena
сочный плод: sukplena
сочный помидор: suka
сочувственный: kompata
сочувствие: kompato, kunsento
сочувствовать: kunsenti, kompati
сошник: ŝpato, plugilbeko, soko
союз: alianco, konjunkcio, ligo, unuiĝo, unio, alianciĝi
Союз: Sovetio, Sovetlando, Sovet-Unio
союз: subjunkcio, konjunkcio
Союз: soveta, unio
союз: unio
союзник: aliancano
союзный: unia
соя: sojo
спагетти: spagetoj
спад: depresio
спадать: subsidi
спазм: kramfo, spasmo, korspasmo, spasmo
спазма: spasmo
спазматический: spasma
спазматический кашель: spasma
спайка: adheraĵo
спальная: dormilo
спальная принадлежность: dormilo
спальный: dormoĉambra, dormosako, litvagono, sako, vagono
спальный вагон: litvagono, vagono
спальный мешок: dormosako, sako
спальня: dormoĉambro, dormejo
спаниель: spanielo
спардек: pontferdeko
спаржа: asparago
спаржевая: brokolio
спаржевая капуста: brokolio
спаривать: parigi, kopulaciigi
спариваться: pariĝi
Спарта: Sparto
Спартак: Spartako
спартанец: spartano
спартанский: sparta
спартина: spartio
спасание: savado
спасатель: savisto
спасательная: savboato
спасательная шлюпка: savboato
спасательные: savado
спасательные работы: savado
спасательный: sava, naĝozono, savbuo, savzono
спасательный жилет: naĝozono
спасательный круг: savbuo
спасательный пояс: savzono
спасать: savi
спасаться: savi sin, fuĝi
спасаться бегством: fuĝi
спасение: savo
спасибо: danko, telefonaĵo
спасибо за звонок: telefonaĵo
спаситель: savinto, -int-
спасительный: sava
спасти: savi
спасти от смерти: savi
спастись: savi sin, saviĝi, eskapi
спасший: -int-
спасшийся: eskapinto
спать: dormi, dormegi, vigili, iri, marmoto
спать глубоким сном: dormegi
спать как сурок: marmoto
спектакль: spektaklo
спектр: gamo, spektro
спектра: singuleto
спектральный: spektra
спектральный анализ: spektra
спектроскоп: spektroskopo
спектроскопия: spektroskopio
спекулировать: akapari, spekuli
спекулянт: akaparisto, spekulanto
спекулярия: spekulario
спекулятивный: spekulativa, spekula
спекулятивных: akapari
спекуляционный: spekula
спекуляция: spekulado, spekulaĵo, spekulacio
спеленать: vindi
спелеолог: speleologo
спелеология: speleologio
спелое: matura
спелое яблоко: matura
спелость: matureco
спелый: matura
спереди: antaŭe
сперма: spermo, ĉuro
сперматозоид: spermatozoo
спермацет: balenoblanko, spermaceto
спесивость: ambicio
спесивый: ambicia, orgojla
спесо: speso, spesdeko, spesmilo
спесь: orgojlo, ambicio, fieraĉo, fierego
специализировать: specialigi
специализироваться: specialiĝi
специалист: specialisto, eksperto, fakulo, blazonisto, citologo, genealogo, indianisto, interlingvisto, telemekanikisto, terminologo
специалист в генеалогии: genealogo
специалист в области интерлингвистики: interlingvisto
специалист по геральдике: blazonisto
специалист по индейским языкам и культуре: indianisto
специалист по телемеханике: telemekanikisto
специалист по терминологии: terminologo
специалист по цитологии: citologo
специальная: fakliteraturo
специальная литература: fakliteraturo
специально: speciale
специальное: faklernejo
специальное учебное заведение: faklernejo
специальность: profesio, fako, specialeco
специальный: ekstra, faka, speciala, faktermino
специальный термин: faktermino
спецификация: specifado
специфицировать: specifi
специфический: distinga, specifa, distingilo
специфический признак: distingilo
специфичный: specifa
специя: spico
спецовка: kitelo
спешить: deĉevaligi, hasti, rapidi
спешиться: deĉevaliĝi
спешка: hasto
спешно: haste
спешный: hasta, prokrastebla
СПИД: aidoso
СПИД синдром приобретённого имуннодефицита: aidoso
спидометр: rapidindikilo
спин: spino
спина: dorso
спинальный: spina
спинет: spineto
спинка: dorsapogilo, apogilo, dorso
спинного: mjelito, tabeto
спинной: dorsa, mjelo
спинной мозг: mjelo
Спиноза: Spinozo
спиной: dorse, dorsen, turni
спину: dorse, dorsen
спины: latisimo
спирали: giri, spiralero, spirali
спираль: spiralo
спиральная: helico, risorto
спиральная нарезка: helico
спиральная пружина: risorto
спирально: spirale
спиральный: helica, spirala
спирант: frikativo, spiranto
спирея: spireo
спирилла: spirilo
спирит: spiritisto
спиритизм: spiritismo
спиритуализм: spiritualismo
спиритуалист: spiritualisto
спирометр: spirometro
спирохета: spiroĥeto, spiroketo
спирт: alkoholo, brulalkoholo, metanolo, absoluta, amoniaka
спирт для горения: brulalkoholo
спирт-денатурат: denaturi
спиртной: alkoholaĵo
спиртной напиток: alkoholaĵo
спиртовой: alkohola
список: listo, etato, registro, enregistri, erartabelo, eratumo, matrikulo, nomaro, temaro, listo
список кандидатов: listo
список названий: nomaro
список найденных опечаток: eratumo
список опечаток: erartabelo
список тем: temaro
список членов организации: matrikulo
списочный: lista
спит: nun
спица: spoko, radradio, trikilo
спица колеса: radradio
спич: oratoraĵo
спичечная: butono
спичечная головка: butono
спичечный: alumeta, alumetujo
спичечный коробок: alumetujo
спичка: alumeto