сисаль: sisalo
система: sistemo, angiaro, datumbazmanipulilo, ekvaciaro, kanaletaro, koordinataro, nervaro, nervosistemo, notacio, operaciumo, organaro, puliaro, radikaro, signaro, simbolaro, simpato, Sunsistemo, ŝanĝkultivado, terciaro, triaso, vaskularo, vejnaro, mastruma, Ptolemeo, sistemo, vaza
система блоков: puliaro
система знаков: signaro
система каналов: kanaletaro
система координат: koordinataro
система корней: radikaro
система органов: organaro
система символьных обозначений: simbolaro
система управления базой данных: datumbazmanipulilo
система уравнений: ekvaciaro
система условных знаков: notacio
систематизация: sistemigado
систематизировать: sistemigi
систематика: sistematiko
систематический: sistema
систематический каталог: sistema
систематичность: sistemeco
системность: sistemeco
системный: sistema
системы: neŭropatio
систола: sistolo
систолический: sistola
ситец: katuno, indieno
ситник: junko
ситниковые: junkacoj
сито: kribrilo, blutilo
ситуации: respondi
ситуационный: situacia
ситуацию: regi
ситуация: situacio, serioza
ситцевый: katuna
сифилис: sifiliso
сифилитик: sifilisulo
сифилитический: sifilisa
сифон: sifono
сих: nun
сицилиец: Siciliano
сицилийский: Sicilia
Сицилия: Sicilio
сию: momento
сию минуту: momento
сияние: brilo, aŭreolo, sunbrilo
сиятельство: moŝto
сиять: radii, brilegi, brili
скабиоза: skabiozo
скажите: nomo
скажите мне ваше имя: nomo
сказал: ja, ke, -us
сказание: legendo, sagao
сказанное: diro
сказано: dirite
сказано – сделано: dirite
сказать: diri, aldiri, komplimenti, verdire, diri, kio, permesi
сказать в дополнение: aldiri
сказать комплимент: komplimenti
сказитель: rapsodo, skaldo
сказка: fabelo
сказки: fabeli
сказочная: eldorado
сказочная страна: eldorado
сказочник: fabelisto
сказочное: feo
сказочное существо: feo
сказочный: fabela
сказуемого: atributo, predikativo
сказуемое: predikato
скакалка: saltoŝnuro
скаканье: saltado
скакать: salti, galopi
скакать галопом: galopi
скакнуть: salti, kaprioli
скаковая: kurĉevalo
скаковая лошадь: kurĉevalo
скакун: cicindelo
скала: roko I
скалистый: roka, rokeca, rokoplena, plaŭdi
скалка: rulknedilo, rulbastono, rulpremilo
скалолаз: grimpanto, grimpisto
скалолазание: varapo
скалы: rokaĵo, rokpeco
скальд: skaldo
скальная: rokaĵo
скальная порода: rokaĵo
скальный: roka, rokeca
скальп: skalpo
скальпель: skalpelo, sekcilo
скальпировать: skalpi
скаляр: skalaro
скамеечка: skabelo, seĝeto, benketo
скамейка: benko
скамейками: benkoĉaro
скамья: benko
скандал: skandalo, skandali
скандалист: skandalulo
скандальный: skandala
скандий: skandio
скандикс: skandiko
скандинав: skandinavo
Скандинавия: Skandinavio, Skandinavujo
скандинавский: skandinava
скандирование: skando
скандировать: skandi, klami
сканер: skanilo
сканировать: skani
скапливаться: amasiĝi
скарабей: skarabo
скарификатор: skarifikilo
скарификация: skarifikado
скарифицировать: skarifiki
скарлатина: skarlatino
скат: eskarpo, deklivo, rajo, torpedo
скатать: ruli
скатать бинт: ruli
скатерть: tablokovrilo, tablotuko, sterni, tablokovrilo, tablotuko
скатол: skatolo II
скаты: rajedoj
скаут: skolto, rovero
скаутизм: skoltismo
скаутский: skolta, rovero
скаутский вожатый: rovero
скаутское: skoltismo
скаутское движение: skoltismo
скафандр: skafandro
скачать: elŝuti
скачок: salto, fulguracio, kapriolo
скачок на месте: kapriolo
скашивать: beveli
скашивать край: beveli
скважина: interstico, fonto, bortruo, naftoputo, ŝlosilingo, ŝlosiltruo, truo
сквасить: acidigi
сквер: skvaro
скверно: malbone
сквернословить: sakri
скверную: preni
скверный: malbona, aĉa, mava
сквозной: traa
сквозняк: trablovo
сквозь: tra, traigi
сквозь игольное ушко: tra
скворец: sturno
скворечник: sturnejo
скворцовые: sturnedoj
скворцы: sturnedoj
скейтборд: rultabulo
скелет: skeleto, ostaro
скелетный: skeleta
скепсис: skeptikeco
скептик: skeptikulo
скептицизм: skeptikismo
скептический: skeptika
скептичность: skeptikeco
скептичный: skeptika
скерда: krepido
скерцо: skerco
скетч: skeĉo
скидка: rabato
скидки: senrabata
скидкой: rabate
скидку: rabati
скиния: tabernaklo
скипетр: sceptro
скипидар: terebintoleo
скирда: garbaro, pajlamaso
скирда соломы: pajlamaso
скисание: fermentado
скиснуть: acidiĝi, kazeiĝi
скит: ermitejo
скиталец: trampo
скитаться: trampi
скиф: scito, skito
скифский: scita
склад: provizejo, tenejo, deponejo, armilejo, arsenalo, depoto, meblotenejo, municiejo, varejo
склад боеприпасов: municiejo
склад оружия: armilejo
складам: literumi
складе: stokado, stoki
складка: sulko, faldo, falto
складки: krispigi
складной: faldebla
складом: varejestro
складчато-крылые: vespedoj
складчато-крылые осы: vespedoj
складывание: kunmetado
складывать: kunmeti, mozaiki
складывать в мозаику: mozaiki
склеивание: aglutino, gluado
склеивать: aglutini
склеить: kunglui
склеп: hipogeo, kripto II
склера: skleroto, sklero
склероз: sklerozo
склерозный: skleroza
склеротик: sklerulo
склеротический: sklera II, skleroza
склока: malpaco
склон: deklivo, flanko
склонение: deklinacio, deklino, inklinacio, dekliniĝo
склонить: inklinigi
склониться: klini sin, kliniĝi
склонность: inklino, korinklino, emo
склонный: ema, inklina, evoluema, kritikema, luksema, ordema, suspektema
склонный к подозрительности: suspektema
склонный к порядку: ordema
склонный к развитию: evoluema
склонный к роскоши: luksema
склонный критиковать: kritikema
склонным: emi, inklini
склонять: deklinacii
склонять слово по падежам: deklinacii
склочный: kverelema
склянка: fiolo, flakono
скоба: krampo, vinkto, graplo, ŝeklo
скобами: krampi
скобка: krampo, parentezo, vinkulo, krampo
скобках: interkrampe, parenteze
скобки: interkrampigi, krampi, krampo
скобление: skrapado
скоблить: skrapi
скобочный: parenteza
сковать: ĉeni, glaciigi
сковать льдом: glaciigi
сковорода: pato I, rostilo, fritilo
сковороде: pati I
сковородка: pato I, rostilo, fritilo
сковывать: kateni
скол: klivo
сколиоз: skoliozo
сколопендра: skolopendro
сколь: iom ajn
скольжение: joro
скользить: gliti, baŭmi
скользить на хвост: baŭmi
скользкий: glita
сколько: kiom, kiome, iom ajn, kiom ajn, kiomfoje, aĝi, kiomope, tiom, -u II
сколько бы ни: kiom ajn
сколько бы ни было: kiom ajn
сколько бы то ни было: iom ajn
сколько вам лет: aĝi
сколько нас: kiomope
сколько он должен заплатить: -u II
сколько раз: kiomfoje
сколько сможешь унести: tiom
скоморох: histriono
скоморошеский: histriona
скомпоновывать: kunordigi
скомпрометированность: kompromitiĝo
сконцентрированный: koncentrita
сконцентрироваться: koncentriĝi
скончаться: forpasi
скопа: fiŝagleto, pandiono
скопец: kastrito
скопить: aglomeri
скопить в кучу: aglomeri
скопление: amaso, aglomeraĵo, aglomerato, amasiĝo, pneŭmotorako, stelamaso
скопление воздуха в полости плевры: pneŭmotorako
скопление народа: amasiĝo
скоплять: konglomeri
скопляться: konglomeriĝi
скорбный: funebra
скорбь: funebro
скорбящий: dolorplena
скорее: probable, baldaŭ, des, kiel, plej
скорее всего: probable
скорлупа: ŝelo, ovoŝelo, ŝelo
скормить: manĝigi
скорняк: peltisto, felisto
скоро: baldaŭ, pluvi
скоро пойдёт дождь: pluvi
скороварка: premkuirilo, premmarmito, prempoto
скорой: ambulanco, baldaŭa
скоромное: grasaĵo
скоропортящийся: putrema
скоропостижность: subiteco
скоропостижный: subita
скороспелый: frumatura
скорости: akcelado, rapidindikilo, rapidŝanĝilo
скорострельный: rapidpafa
скорость: rapidumo, rapideco, staŭli
скорпена: skorpeno
скорпеновые: skorpenedoj
скорпены: skorpenedoj
скорпион: skorpio
Скорпион: Skorpio
скорпион: ranatro
скорцонера: skorzonero
скорый: rapida, ekspresa, baldaŭa, ekspreso, rapidtrajno
скорый поезд: ekspreso, rapidtrajno
скот: bruto, brutaro
скота: bestejo, brutejo, buĉado, epizootio, kralo
скотина: bestio, bruto, brutaro
скотный: bruta, bestejo
скотный двор: bestejo
скотобойня: buĉejo
скотовод: brutobredisto, bestobredisto
скотом: je
скотский: bestia, brutala, bruta, brutaĵo
скотский поступок: brutaĵo
скотство: bruteco
скотч: sparadrapo, glubendo
скошенный: bevelo
скошенный край: bevelo
скрабл: skrablo
скребница: ceterako, striglilo
скребок: skrapilo, gratilo
скрежет: grincado
скрежетать: grinci, knaki, grincigi
скрежетать зубами: grincigi
скрепить: krampi, sigeli
скрепить печатью: sigeli
скрепить скобами: krampi
скрепка: vinkto, paperklipo
скрепление: sigelado
скрепление печатью: sigelado
скреплять: kejli, freti
скреплять обручами: freti
скрести: grati, skrapi
скрестить: krucigi
скреститься: kruciĝi
скрещивание: krucado
скривить: tordi
скрип: knarado, grincado
скрипач: violonisto
скрипеть: grinci, knari, knaki
скрипичная: kordo
скрипичная струна: kordo
скрипичный: violona
скрипка: violono, ribeko
скрипке: violoni
скрипки: violonujo
скромно: modeste
скромность: modesteco
скромный: malluksa, modesta, diskreta, lepto
скромный вклад: lepto
скрофулёз: skrofolo
скруглить: rondigi
скрупулёзность: skrupulo
скрупулёзный: skrupula
скрутка: splisaĵo, splisado
скрутка концов: splisado
скрученник: spiranto
скручивание: tordo, plektado
скручивать: tordi
скручиваться: tordiĝi
скрываться: rifuĝi
скрываться за границей: rifuĝi
скрытая: rifo, energio, latenta
скрытая опасность: rifo
скрытая теплота: latenta
скрытая энергия: energio
скрытно: kaŝite, insida
скрытно замышляющий: insida
скрытный: kaŝema, malsincera, sekretema
скрытый: latenta, kaŝa, virtuala, esotera, kunsenco
скрытый смысл: kunsenco
скрыть: kaŝi
скрыться: kaŝiĝi, kaŝi sin
скряга: avarulo
скудный: malabunda, magra
скудость: malabundeco
скука: enuo, tedo
скуки: oscedi, rimedo
скуку: enuigi, teda
скула: vangosto
скулёж: jelpo
скулить: jelpi, plorboji
скуловая: zigomo
скуловая кость: zigomo
скуловой: zigoma
скулы: protruda
скульптор: skulptisto, modlisto
скульптура: plastiko, skulptaĵo, skulpturo, skulptarto
скульптурный: statua, statueca
скумбриевые: skombredoj
скумбрия: skombro
скунс: skunko, mefito
скунсовый: skunko
скунсовый мех: skunko
скупать: akapari, riceli
скупать весь товар в спекулятивных целях: akapari
скупать краденое: riceli
скупец: avarulo
скупиться: avari
скупка: akaparo
скупой: avara
скупой на похвалы: avara
скупость: avareco
скупщик: akaparisto, ricelanto
скупщик краденого: ricelanto
скучать: enui
скучно: enue
скучный: enua
слабительное: laksigilo, laksigi
слабо: malforte
слабость: malforteco, astenio
слабоумие: demenco, idioteco
слабоумный: idiota
слабый: debila, malforta, eta, malfirma, astenia, febla, milda, subtila
слабый ветер: milda
слабый пар: subtila
слава: gloro, famo
славист: slavisto
славить: glori
славить героя: glori
славка: silvio
славка-завирушка: kuruko
славковые: silviedoj
славный: ĉarma, boneta, beleta, glora, bonulo, bona
славный малый: bonulo
славный ребёнок: bona
славой: bonfama
славословие: doksologio
Славы: gloro
славы: laŭroj
славянин: slavo
славянский: slava
слагаемое: adiciato
сладенький: dolĉeta
сладкий: dolĉa, skorzonero
сладкий корень: skorzonero
сладковатый: dolĉeta
сладкого: limeto
сладко-горький: dolĉamaro
сладостные: delekti
сладостные воспоминания: delekti
сладостный: dolĉa
сладострастие: volupto
сладострастник: voluptulo
сладострастно: volupte
сладострастность: volupteco, lasciveco
сладострастный: volupta, lasciva
сладость: sukeraĵo, dolĉaĵo, dolĉeco
слайд: lumbildo
слалом: slalomo
сланец: ardezo, skisto
сланцевый: skista
сласть: dolĉaĵo
слать: sendi
слащавый: mielaĉa
слева: maldekstre, live, dekstruma
слегка: tuŝeti
слегка касаться: tuŝeti
след: spuro, postsigno, brulcikatro
след от ожога: brulcikatro
следить: observi, spuri
следование: sekvado, sekvo
следование кому-л: sekvo
следования: alvenpunkto
следователь: enketisto
следовательно: do, konsekvence, sekve
следовать: rezulti, sekvi, postiri, observi, sekvi, ekzemplo, sekvi
следовать моде: sekvi
следовать примеру: ekzemplo
следовать советам: sekvi
следствие: enketado, sekvo, konsekvenco, korolario
следу: spuri
следует: daŭrigota, -ot-, sekvi
следующем: en
следующий: sekva, sekvanta, -ont-
слежавшийся: firno
слежавшийся снег: firno
слежка: kaŝobservado
слеза: larmo
слезах: larme
слезоточивый: larmiga, gaso
слезоточивый газ: gaso
сленг: slango
слепая: cekumo
слепая кишка: cekumo
слепень: tabano
слепец: blindulo
слепни: tabanedoj
слепо: blinde
слепой: blinda, blindulo, cekumito, blinda
слепой от рождения: blinda
слепой полёт: blinda
слепок: muldaĵo, muldi
слепота: blindeco, amaŭrozo, blindumo
слепых: brajlo I
слепяще: blindige
слепящий: blindiganta
слесарь: seruristo
слететь: deflugi