рейд: rodo I
рейде: rodo I
рейка: lato
Рейкьявик: Rejkjaviko
Рейн: Rejno
рейсмас: truskeno
рейсмус: truskeno
река: rivero, Flava Rivero, riverego
реквием: rekviemo
реквизировать: rekvizicii
реквизит: rekvizito
реквизитор: rekvizitoro
реквизиция: rekvizicio
реки: riverbordo, riverbrako, riverbranĉo, riverkomenco, riverkuŝejo, sinuo, turno
реклама: reklamo, pufreklamo
рекламацию: reklamacii
рекламация: reklamacio
рекламировать: reklami
рекламный: reklama, panelo, prospekto
рекламный проспект: prospekto
рекламный щит: panelo
рекогносцировка: rekognosko
рекой: trans
рекомендательный: rekomenda
рекомендация: konsilo, rekomendo
рекомендовать: konsili, rekomendi
рекомендуется: konsilinde
рекорд: rekordo, egaligi, rekordo
рекордсмен: rekordulo
рекременты: rekremento
рекрут: rekruto
ректификатор: rektifikilo
ректификационный: rektifikilo
ректификационный аппарат: rektifikilo
ректификация: rektifiko
ректифицировать: rektifiki, kohobi
ректор: rektoro
ректорат: rektorejo
ректорский: rektora
реку: trans
рекуператор: rekuperilo
рекуперировать: rekuperi
рекуррентный: rikura
рекурсивный: rekursia
рекурсия: rekursio
релаксация: rilakso
реле: relajso
релейный: relajsa
религиозная: toleremo
религиозная терпимость: toleremo
религиозное: kongregacio
религиозное братство: kongregacio
религиозность: religieco
религиозный: religia, religiano, religiulo
религиозный человек: religiano, religiulo
религия: religio
реликвия: relikvo
рельеф: reliefo
рельефно: reliefe
рельефный: reliefa, gofri
рельс: relo, tramo
рельс с пазом: tramo
рельсов: elreliĝi
рельсовая: relingo
рельсовая подушка: relingo
рельсовый: rela
релятивизм: relativismo
реляционная: rilato
реляционная база данных: rilato
Рембрандт: Rembranto
ремень: rimeno, brakrimeno, ĉevalzono, rimeno
ремень для опоры: brakrimeno
ремесле: sperta
ремесленник: metiisto
ремесленный: metia
ремесло: metio, teksado
ремённая: rimena
ремённая передача: rimena
ремённый: rimena
ремиссия: remito
ремнецветные: lorantacoj
ремонт: riparo, rebonigo, profilaktika
ремонтировать: ripari
ремонтная: riparejo
ремонтная мастерская: riparejo
ремонтный: ripara
Ренато: Renato
Рене: Renato
ренегат: renegato
ренессанс: Renesanco
рений: renio
ренклод: renklodo
реноме: renomo
рента: rento
рентабельность: rendimento
рентген: radioskopio
Рентген: Rentgeno
рентген: rentgeno
рентгеновские: Rentgeno
рентгеновские лучи: Rentgeno
рентгеновский: radiografaĵo, radiografi
рентгеновский снимок: radiografaĵo
рентгенолог: radiografisto
Реомюр: Reaŭmuro
Реомюра: Reaŭmuro
реорганизация: reorganizo
реорганизовать: reorganizi
реостат: reostato
реп: repo
репа: rapo
репарация: reparacio
репейник: agrimonio, lapo
репейничек: agrimonio
репейничек аптечный: agrimonio
репертуар: repertuaro
репетировать: provludi
репетитор: repetitoro
репетиция: provludo, provo, provspektaklo, ĝenerala
репитер: ripetilo
репка: rapeto
реплика: repliko
репликация: replikado
реплику: repliki
реплицировать: repliki
реполов: kanabeno
репортаж: raportaĵo, reporteraĵo, raporti
репортёр: reportero, raportisto
репрессалия: reprezalio
репрессии: persekutado
репрессировать: persekuti
репродукцию: repliki
репродукция: reproduktaĵo, repliko
репс: repso
рептилия: reptilio, rampulo
репутацию: renomiĝi
репутация: prestiĝo, renomo, reputacio
репчатый: cepo, rapunkolo, rapunkulo
репчатый колокольчик: rapunkolo, rapunkulo
репчатый лук: cepo
репяшок: agrimonio
репяшок обыкновенный: agrimonio
рескрипт: reskripto
ресница: okulharo
ресничка: cilio
респектабельный: bonaspekta, respektinda
республика: respubliko, Centrafrika respubliko, Dominika respubliko, Sud-Afriko, Sud-Afrika respubliko
республиканец: respublikano
республиканский: respublika
республики: prokuroro
рессора: risorto
рессорный: risorta
реставрация: restaŭrado
реставрировать: restaŭri
ресторан: restoracio
ресторана: restoraciestro
ресторатор: restoraciestro
ресурс: risurco
ресурсы: reciklaĵo
ретина: retino
ретироваться: retiriĝi
ретороманец: romanĉo
ретороманский: romanĉa
ретороманский язык: romanĉa
реторта: retorto, matraso
ретранслировать: plusendi, transsendi
ретранслятор: transsendilo, plusendilo
ретрансляционная: stacio
ретрансляционная станция: stacio
ретрансляционный: transsenda
ретроактивный: retroaktiva
ретроспективный: retrospektiva
ретрофлексный: retrofleksa
ретушёр: retuŝisto
ретушировать: retuŝi
ретушь: retuŝo
реферат: referaĵo, referato
референдум: referendumo
референт: referanto
реферировать: referi
рефлекс: reflekso, denaska, reflekso
рефлексировать: reflekti
рефлексия: reflekto
рефлектор: reflektilo, reflektoro
рефлекторный: refleksa
реформа: reformo
реформатор: reformanto
Реформация: reformacio
реформизм: reformismo
реформирование: reformado
реформировать: reformi
реформист: reformisto
рефрактор: refraktoro, refraktilo
рефракция: refrakto
рефрен: refreno, rekantaĵo
рецензент: recenzanto, recenzisto
рецензировать: recenzi
рецензия: recenzo
рецепт: recepto, recepti
рецептов: receptaro
рецептурная: kodekso
рецептурная книга: kodekso
рецессивный: recesiva
рецидив: recidivo
рецидивист: recidivulo
реципиент: recipiento
речевой: parola
речи: afazio, mutigi, parolarto, parolparto, parolturno, retorikaĵo, stilfiguro, organo
речитатив: recitativo
речка: rivereto, frostiĝi
речка замёрзла: frostiĝi
речная: fleso
речной: rivera, astako
речной рак: astako
речные: angiledoj, astakedoj
речные раки: astakedoj
речные угри: angiledoj
речь: parolo, vorto, diskurso, oratoraĵo, parolado, lingvaĵo, oracio, alparolo, filipiko, oratori, pledado, pledi, temi, buŝa, dialoga, inaŭgura, monologa, parolo, preni, temi
речь идёт о конгрессе: temi
речью: parolo
решаемый: solvebla
решать: solvi
решаться: aŭdaci, heziti
решающий: decida, decidiga, ĉefa, gravega, kruca, voĉo
решающий голос: voĉo
решена: -end-
решение: decido, solvo, antaŭdecido, decidi, ekzekucii, separi, solvebla, definitiva, fari, firma, grava, racia, respondi
решения: ekzekucio
решето: kribrilo
решётка: krado, latiso, kuirkrado, aerumilo, fajroŝirmilo, fendro, herso, krado, ventotruo
решётчатая: etmoido, hurdo
решётчатая кость: etmoido
решётчатая подставка: hurdo
решётчатый: krada
решимость: aŭdaco
решительно: decide, rezolute, senhezite
решительность: decidemo
решительный: senhezita, decida, decidiga, decidema, rezoluta
решить: decidi, solvi, antaŭdecidi, problemo, solvi
решить задачу: problemo, solvi
решиться: solviĝi, decidi, decidiĝi
рея: jardo I, velstango
реяние: ŝvebado
реять: ŝvebi
рёберный: ripa
рёв: muĝado
рёвом: superbrui
ржа: ronĝi
ржаветь: rustiĝi
ржавчина: rusto, smuto
ржавчинный: uredo
ржавчинный гриб: uredo
ржавый: rusta, rustaĵo
ржавый налёт: rustaĵo
ржание: heno
ржанка: ĥaradrio, karadrio, pluvio
ржанка золотистая: pluvio
ржанки: ĥaradriedoj
ржанковые: ĥaradriedoj
ржанкообразные: ĥaradrioformaj
ржаное: kampo
ржаное поле: kampo
ржаной: sekala, pano, sekala
ржаной хлеб: pano, sekala
ржать: heni, bleki, ĉevalbleki
ржи: elito
рибоза: ribozo
рибонуклеиновая: ribonuklea
рибонуклеиновая кислота: ribonuklea
Рига: Rigo
рига: garbejo
ригель: riglilo
Ригель: Riĝelo
ригидность: rigideco
ригоризм: rigorismo
ридикюль: retikulo, mansaketo
риет: rijeto
рижский: Riga
риза: kazublo, ornato
ризница: sakristio
ризничий: sakristiano
ризотто: rizoto
Рикардо: Rikardo
рикша: ĵinrikŝo, rikiŝo
Рим: Romo
римлянин: romano I, romiano
Римская: Romio
Римская империя: Romio
римские: romia
римские цифры: romia
римский: roma, papo
Римской: romiano
ринг: ringo
ринит: rinito
ринуться: pafi sin, ĵeti sin
Рио-де-Жанейро: Rio-de-Ĵanejro
рис: rizo
риса: rizero
риск: risko
риска: riskema, senriska
рискованный: riska
рискованный эксперимент: riska
рисковать: riski, hazardi, riski
рисковать своей жизнью: riski
рисковый: riskema
рискует: riski
рисовальщик: desegnisto
рисование: desegnado, pentrado
рисования: desegnarto
рисовать: desegni, pentri, krajoni, temperi
рисовать карандашом: krajoni
рисовать темперой: temperi
рисоваться: pozi, afekti
рисовая: rizbrando, rizejo, rizkaĉo, sakeo
рисовая водка: rizbrando, sakeo
рисовая каша: rizkaĉo
рисовая плантация: rizejo
рисовое: rizejo
рисовое поле: rizejo
рисовый: riza
рисунок: desegnaĵo, gofri
ритм: takto, ritmo, takto
ритм вальса: takto
ритмические: plastiko
ритмические и грациозные движения: plastiko
ритмический: ritma
ритмично: ritme
ритмичность: ritmeco
ритмичный: ritma, takta
ритму: ritmi
ритм-энд-блюз: ritmenbluso
ритор: retoro
риторика: retoriko, parolarto
риторическая: retorikaĵo, stilfiguro
риторическая фигура: retorikaĵo, stilfiguro
риторический: retorika, elokucio, parolfiguro
риторический оборот: elokucio
риторический приём: parolfiguro
ритуал: ritaro
ритуальный: rita
ритянуть: halsi
ритянуть галсом: halsi
риф: rifo, refo, refi
рифма: rimo, adasismo, rimaĉo, rimoido, sufiksrimo, ina, rimo
рифмовать: rimi
рифмоваться: rimiĝi, interrimi
рифмовка: rimaranĝo, adasismo
рифмовка одних только суффиксов: adasismo
рифмоплёт: rimaĉisto
рифовый: rifa
Рихард: Rikardo
Ричард: Rikardo
Ришар: Rikardo
ро: rota II
роббер: robro
Роберт: Roberto
Роберто: Roberto
робкий: malkuraĝa, timida
робко: malkuraĝe
робость: malkuraĝo, malkuraĝeco
робот: roboto
ров: kavo, fosaĵo, foskavo
ровесник: samaĝulo
ровно: glate, plate
ровный: ebena, glata, plata
ровня: egalulo
рог: korno, trumpo, ĉaskorno, korni, abundo, abundeco
рог изобилия: abundo, abundeco
рога: kokri, korno
рогатая: cerasto
рогатая гадюка: cerasto
рогатик: klavario
рогатка: katapulto, ĵetilo
рогатый: kornohava, kornoporta
рогач: lukano
рогачи: lukanedoj
роговая: korneo
роговая оболочка глаза: korneo
роговица: korneo
роговой: korna
рогожа: dreliko, basta
рогоз: tifao
роголистник: ceratofilo
рогоносец: kokrito
рогульник: trapo
род: genro, klano, gento, neŭtra
рода: faktotumo, rako
родах: akuŝigi
роде: unika
родео: rodeo
родий: rodio
родила: gravediĝi
родильница: akuŝantino
родильный: naska, akuŝejo
родильный дом: akuŝejo
родимое: nevuso
родимое пятно: nevuso
родимчик: eklampsio
родина: patrujo, patrio, hejmlando, -uj-
родине: servi, sopiri
родинка: nevuso
родину: glorigi, sango
родителей: ĉe
родители: gepatroj, ge-, konfidi
родители доверили ребёнка воспитательнице: konfidi
родительный: genitivo
родительный падеж: genitivo
родительский: gepatra, ge-
родительское: beno
родительское благословение: beno
родить: naski
родить сына: naski
родиться: naskiĝi
родная: propra
родная мать: propra
родник: fonto
родничок: fontanelo, eklampsio
родной: gepatra, propra, lingvo, patrina
родной язык: lingvo, patrina
родня: parencaro
родовой: genra
рододендрон: rododendro
родоначальник: gentopatro
родословная: genealogio
родословной: genealogo
родословный: genealogia
Родриго: Rodrigo
родственник: parenco, agnato
родственник по отцовской линии: agnato
родственница: parencino
родственный: parenca, afina
родство: parenceco
роды: akuŝado, nasko, aborto
рожа: erizipelo, vizaĝaĉo
рожать: akuŝi
рожать дочку: akuŝi
рождаемость: naskokvanto
рождение: naskiĝo
рождении: akto
рождения: naskiĝotago, blinda, tago
рождественский: Kristonaska, advento, kripo
рождественский вертеп: kripo
рождественский пост: advento
Рождество: Kristonasko
роженица: akuŝantino, naskantino
рожистый: erizipela
рожке: korni
рожковое: ceratonio, karobarbo
рожковое дерево: ceratonio, karobarbo
рожок: korno, buglo, karobo, hupo
рожь: sekalo
роз: girlando
роза: rozo, anastatiko, centifolio
роза центифольная: centifolio
розарий: rozejo
розга: vergo
розгами: vergi
розеола: rozeolo
розетка: kontaktilingo, finialo, bantrozo, konektilingo, rozeto, ŝtopilingo
розлив: disverŝo, enverŝo
розмарин: rosmareno
розницу: detale, podetale, pomalgrande
розничный: podetala
розовом: koloro
розовый: roza, rozkolora, rozujo
розовый куст: rozujo
розог: vergofasko
розоцветные: rozacoj
розочка: rozeto
роиться: esameni
рой: svarmo, abelsvarmo, abelaro, esameno, vesparo
рок: fato, fatalo, roko II, rokmuzika, ŝtonroko
рокировать: aroki
рокироваться: aroki
рокировка: aroko
рок-музыка: rokmuziko
рок-музыкант: rokmuzikisto
рок-н-ролл: rokenrolo
роковой: fatala
рококо: rokoko, rokoka
рокотать: murmuregi
ролевой: rola
роли: rolanto
ролик: pulio, rulilo, troleo
роликовые: rulŝuoj
роликовые коньки: rulŝuoj
роль: rolo, prezenti, roli, ludi, prezenti, rolo
роль без слов: rolo
ром: rumo
роман: romano II, detektiva, romano II
романист: romanisto, Romanidisto
романс: romanco
романс без слов: romanco
романские: romanida
романские языки: romanida
романский: latinida, romanika, romanida, romaniko, latinida
романский стиль: romaniko
романский язык: latinida
романтизм: romantikismo
романтик: romantikisto, romantikulo
романтика: romantiko
романтический: romantika
романтичный: romantika
ромашка: kamomilo, matrikario
ромб: rombo, lozanĝo
ромбический: lozanĝa, romba
ромбоэдр: romboedro
ромбоэдрический: romboedra
Ромео: Romeo
ромовая: rumbabao, babao
ромовая баба: rumbabao, babao
ромштекс: rumsteko
Рона: Rodano
рондель: rondelo
рондо: rondaŭo, rondelo
ропот: murmurado
роса: roso, melduo
росинка: rosero
росистый: rosa
росичка: digitario
роскошествовать: luksi
роскоши: luksaĵo, luksema
роскошно: lukse
роскошный: luksa
роскошь: lukso
рослый: altkreska
росный: benzoo, stirakbalzamo
росный ладан: benzoo, stirakbalzamo
росомаха: gulo
роспуск: malorganizado
России: heroo
Российская: rusia, rusuja, ruslanda
Российская Федерация: rusia, rusuja, ruslanda
российский: rusia, rusuja, ruslanda
Россия: Rusio, Rusujo, Ruslando, -i- III
россиянин: rusiano
россыпь: orejo
рост: staturo, kreskado, tutfigure, portreto
роста: altkreska
ростбиф: rostbefo
Ростов: Rostovo
Ростов-на-Дону: Rostovo sur Dono
ростовщик: lombardisto, uzuristo
ростовщически: uzure
ростовщический: uzura, uzuro
ростовщический процент: uzuro
ростовщичество: uzuro
ростовщичеством: uzuri
росток: ĝermo, burĝono
ростра: rostro
росчерк: parafo
росы: rosero, rosopunkto
росянка: drozero
рот: buŝo, buŝpleno, plena
рота: roto
ротатор: rotacia
ротацизм: rotaismo
ротационная: rotacia
ротационная машина: rotacia
ротационный: rotacia
ротация: kirlo, rotacio
ротация культур: rotacio
ротик: buŝeto
ротный: rota, rotestro
ротный командир: rotestro
ротовой: buŝa
ротозей: gapulo
ротозейничать: gapi
ротонда: rotondo
ротор: kirlo, rotoro
Роттердам: Roterdamo
роты: rotestro
роутер: enkursigilo
роутинг: enkursigo
роща: bosko, avelejo, betularo, betulejo, fagaro, fagejo, ulmejo
роялизм: rojalismo, monarĥismo, monarkismo
роялист: rojalisto, monarĥisto, monarkisto
рояль: fortepiano, piano
роящийся: svarma
р-раз: ruk
ртутный: hidrarga
ртуть: hidrargo, kalomelo
Руанда: Ruando
рубаи: robaio
рубанок: rabotilo
рубашка: ĉemizo, trudkitelo
рубеж: limo I
рубец: cikatro, orlo, stigmato, tripo, strio
рубец на коже: strio
рубидий: rubidio
Рубикон: Rubikono
рубильник: kontaktilo
рубин: rubeno
рубиновый: rubena
рубить: haki, ĉizi, sabri
рубить саблей: sabri
рубка: hakado, ferdekdomo, rufo II, stirejo
рублей: je, kontraŭ, kosti, por
рубленый: senserifa
рублёвый: rubla
рубль: rublo
рубля: rubla
рубрика: rubriko
рубчик: umbiliko, hilumo
ругань: blasfemo, blasfemaĵo
ругательский: blasfema
ругательство: sakraĵo
ругать: mallaŭdi
ругаться: sakri, blasfemi
руда: erco, minaĵo, antimonerco, fererco, kleveito, urania
рудиментарный: rudimenta, rudimento
рудиментарный орган: rudimento
рудная: ercvejno, mino
рудная жила: mino, ercvejno
рудник: minejo, sulfurminejo
рудный: erca
Рудольф: Rudolfo
ружейные: rako
ружейные козлы: rako
ружьё: fusilo, pafilo, magazenpafilo
ружья: fusili
руина: ruino
руины: ruinigi
рука: mano, brako
рука об руку: brako
рукав: maniko, branĉo, brako, riverbrako
рукав реки: riverbrako
рукава: kuspi
рукавица: pugnoganto
руками: ĉemane
руках: ĉemane, regi
руки: laborforto, manfingro, polekso, skribe, surbrakigi, tenaro, fali, mano, -ont-, paniki, turno
руководитель: kondukanto, administranto
руководить: administri, gvidi, estri, direkti
руководить группой исследователей: direkti
руководство: instrukcio, administrado, gvidilo, misgvidi, manlibro, gvidado, kompendio
руководствоваться: gvidi sin
руководящий: gvida
рукокрылые: vespertoj
руконожка: kiromio
рукопашную: korpalkorpe
рукопашный: manbatalo
рукопашный бой: manbatalo
рукописный: skriba, manuskripta
рукопись: manuskripto
рукоплескания: aplaŭdado
рукоплескать: aplaŭdi
рукопожатие: manpremo
рукоположение: ordinado, ordinacio
рукоположить: ordini
рукоятка: fusto, tenilo, brako, anso, kolbo
рукоять: brako
руку: manpremi, tuŝi, brako, doni, etendi, je, kapti, premi, preni, teni
рулада: rulado II
рулевая: stirejo
рулевая рубка: stirejo
рулевое: direktilrado, stirrado
рулевое колесо: stirrado, direktilrado
рулевой: stiristo, direktilisto, rudristo
рулет: rulado II
рулетка: ruleto, mezurrubando
рулон: volvaĵo, paperrulo
рулон бумаги: paperrulo
руль: gvidilo, stirilo, manrado, rudro, direktilo, direkterono, empenerono, rudro
руль высоты: empenerono, rudro
руль направления: direkterono, rudro
руля: rudri
румб: rumbo
румба: rumbo
румын: rumano
Румыния: Rumanio, Rumanujo
румынский: rumana
румяна: ŝminko, ruĝigilo
румянец: vangruĝo
румянить: ruĝigi, ŝminki
румянка: ekio
румяный: vangruĝa, ruĝvanga
рунический: runa
руны: runoj
рупия: rupio
рупор: laŭtparolilo, megafono, korneto
Рур: Ruro I
русалка: undino, niksino
русизм: rusismo
русло: fluejo, riverujo, dragi, riverkuŝejo
русло реки: riverkuŝejo
русский: ruso, rusa
русского: el
русской: kurso
русском: ruslingva
русскоязычный: ruslingva, ruslingvano
рустик: boso
рустика: rustiko, boso
рустический: rustika
рута: ruto
рутений: rutenio
рутил: rutilo
рутина: rutino
рутинёр: rutinulo
рутинёрство: rutineco, rutinismo
рутинный: rutina
рутовые: rutacoj
рухляк: marno, kalkargilo
рухнуть: falminaca
ручательство: kaŭcio, garantio
ручаться: garantii
ручей: rivereto, rojo
ручища: manego
ручка: tenilo, anso, brako, maneto, fusto, tigo, plumingo, globkrajono, kranko
ручная: mansaketo, mansegilo, puŝĉaro, mana
ручная пила: mansegilo
ручная работа: mana
ручная сумочка: mansaketo
ручная тележка: puŝĉaro
ручное: viŝilo
ручное полотенце: viŝilo
ручной: mana, manipulilo, manlaboro
ручной ключ: manipulilo
ручной труд: manlaboro
ручные: brakhorloĝo
ручные часы: brakhorloĝo
ручонка: maneto
рушник: viŝilo
рыба: fiŝo
Рыба: Flugfiŝo
рыба: flugfiŝo, muta, nek, viando
рыбак: fiŝkaptisto, fiŝisto
рыбалка: fiŝado
рыба-лоцман: pilotfiŝo
рыба-пила: pristo
рыбачить: fiŝi
рыбачья: pinaso
рыбачья шлюпка: pinaso
рыбий: fiŝoleo, iĥtiokolo
рыбий жир: fiŝoleo
рыбий клей: iĥtiokolo
рыбка: orfiŝo
рыбное: fiŝaĵo
рыбное блюдо: fiŝaĵo
рыбный: fiŝa
рыболов: fiŝisto, fiŝkaptisto
рыболовный: fiŝhoko, trolo I
рыболовный крючок: fiŝhoko
рыболовный трал: trolo I
рыбу: fiŝi, fiŝkapti, kapti
Рыбы: Fiŝoj
рыбы: akantopterigoj, alvusoj, teleosteoj
рывок: elano, spurto
рывок с места: elano
рыгать: rukti
рыгнуть: rukti
рыдание: plorado
рыдать: ploregi
рыжий: flavruĝa, rufa I
рык: graŭlo
рыло: rostro, muzelo
рыльце: stigmo
рынок: bazaro, merkato, bazaro, halo I
рыночная: bazarprezo
рыночная цена: bazarprezo
рыночный: merkata, bazarhalo
рыночный зал: bazarhalo
рысак: trotulo
рысканье: joro
рыскать: jori
рысца: trotado
рысцой: troti
рысь: linko, trotado
Рысь: Linko
рысью: troti, trotigi, troti
рыть: fosi, pioĉi
рытьё: fosado
рыхлый: malkompakta, malfirma, plugebla, loza
рыцарский: kavalira, romano II
рыцарский роман: romano II
рыцарство: kavalireco
рыцарь: kavaliro, prodo, paladino
рычаг: handspiko, stango, baskulo, levilo, levumilo, leviero, regstango
рычаг управления: leviero, regstango
рычание: graŭlo
рычать: graŭli, rori
рэг-тайм: ragtimo
Рэймонд: Rajmondo
рэп: repo
рюкзак: tornistro, dorsosako, sako
рюмка: glaseto, tigoglaso
рюмочная: drinkejo
Рюрик: Ruriko
рюрикович: rurikido
рюш: ruŝo
рябина: sorpo, sorpujo
рябиновый: sorpa
рябое: variolmarkita
рябое лицо: variolmarkita
рябой: variolmarkita
рябчик: bonazio, fritilario, tetrao
рябь: faldeto
рябь на воде: faldeto
ряд: vico, serio, alviciĝi, envicigi, enviciĝi, vice, vicigi, viciĝi, vico
ряда: ekscesa, elstara
рядовка: trikolomo
рядовой: soldato
рядом: apude, apud, apudesti, apudmeti, apudstari
рядом с: apud
ряды: densigi, homologa
ряса: froko, sutano
ряска: lemno