раб: sklavo
раболепный: servila
рабом: sklavi
работа: laboro, farado, ĉarpentaĵo, fuŝaĵo, hejmlaboro, kromlaboro, skulptaĵo, taglaboro, tornarto, absorbi, boli, -end-, facila, intermita, konscienca, mana
работа его совершенно увлекла: absorbi
работа кипит: boli
работает: direkto
работать: funkcii, labori, fuŝi, servuti, multe, super
работать на барщине: servuti
работать над проектом: super
работе: kolego
работник: laborulo, laboranto, faristo, aparatulo, aparatisto, cerbolaboristo, dungito, filmisto, funkciisto, funkciulo, salajrulo, scienculo, sciencisto, stabano, ĉesigi
работник аппарата: aparatulo, aparatisto
работник кино: filmisto
работник прекратил свою работу: ĉesigi
работник умственного труда: cerbolaboristo
работник штаба: stabano
работодатель: labordonanto
работой: en, turmenti
работорговец: negristo, sklavisto
работоспособность: funkciivo
работоспособный: laborkapabla
работу: ĉesigi, komenci
работы: galero, labordaŭro, prospektori, punlaboro, savado, ripozi
рабочая: laborĉambro, laborforto
рабочая комната: laborĉambro
рабочая сила: laborforto
рабочего: labordaŭro
рабочее: laborloko, labortempo
рабочее время: labortempo
рабочее место: laborloko
рабочие: laborforto
рабочие руки: laborforto
рабочий: laboristo, dokisto, kamplaboristo, kitelo, laborestro, laboristaro, laborplano, labortago, terlaboristo, klaso, tago
рабочий день: labortago, tago
рабочий класс: laboristaro, klaso
рабочий план: laborplano
рабочий халат: kitelo
рабочих: varbado
рабски: sklave
рабский: sklava
рабстве: sklavi
рабство: sklaveco
рабыня: sklavino
раввин: rabeno
равенство: egalaĵo, egaleco
равиоли: ravioloj
равнина: ebenaĵo, glataĵo, plataĵo
равно: egale
равнобедренный: izocela
равнобедренный треугольник: izocela
равновесие: ekvilibro, stabila
равновесии: ekvilibra, ekvilibri
равнодействующая: rezultanto
равноденствие: ekvinokso, tagnoktegaleco, ekvinokso
равнодушие: apatio, indiferenteco
равнодушно: indiferente
равнодушный: apatia, indiferenta, apatiulo
равнодушным: afekti
равнокрылые: homopteroj
равномерно: egalmezure
равномерный: egalmezura
равномощный: sampova
равноногие: izopodoj
равноправие: egalrajteco
равноправный: egalrajta
равносильный: ekvivalenta
равносторонний: egallatera
равноугольный: egalangula
равноценность: ekvivalenteco
равноценный: ekvivalenta, egalvalora, samvalora, ekvipolenta
равные: bisekci
равный: egala, kongrua
равный по модулю: kongrua
равным: egali
равняться: egali
рагу: raguo
рад: ĝoji
радар: radaro
раджа: raĝo
ради: pro, oferi, pro
ради Христа: pro
радиальный: radiusa
радиан: radiano
радиатор: radiatoro, radiilo, varmotubaro
радий: radiumo
радикал: radikalo II, radikilo, radikalulo
радикализм: radikalismo
радикальный: radikala I
радикулит: radiklito
радио: radio, brodkasti, radii, radiodisaŭdigi
радиоактивность: radioaktivado, radioaktiveco
радиоактивный: radioaktiva
радиоаппарат: radioaparato
радиовещание: radiodisaŭdigo, radiofonio
радиоволна: radiondo
радиоволны: propagiĝi
радиоволны распространяются: propagiĝi
радиограмма: radiogramo
радиолампы: valvingo
радиолог: radiologo
радиология: radiologio
радиолокатор: radaro, radiolokigilo, radilokalizilo
радиолокационный: radara
радиолокация: radiolokigo
радиолюбитель: radioamatoro
радиолюбительский: radioamatora
радиолярия: radiolario
радиопередатчик: radiosendilo
радио-передача: dissendo
радиопередача: disaŭdigo
радиоприёмник: radioricevilo
радиосвязь: radiokomunikado, radiofonio
радиосигнал: radiosignalo
радиостанция: radiostacio, ricevstacio
радиотелеграф: radiotelegrafo
радиотелеграфист: radiotelegrafisto
радиотелеграфия: radiotelegrafio
радиотелескоп: radioteleskopo
радиотелефон: radiofono
радиотерапевт: radioterapiisto
радиотерапевтический: radioterapia
радиотерапия: radioterapio
радиотехник: radioteknikisto
радиотехника: radiotekniko
радиотехнический: radioteknika
радиофон: radiofono
радиофония: radiofonio
радировать: radii
радист: radiisto
радиус: radiuso, flugradiuso
радиус полёта: flugradiuso
радовать: ĝojigi
радоваться: ĝoji
радон: radono
радости: ĝojkrio
радостный: ĝoja
радостными: aklami
радость: ĝojo, montri, veneni
радуга: ĉielarko
радуги: irizi
радужная: iriso
радужная оболочка глаза: iriso
радужной: irisito
радужный: iriza
радушие: koreco, afableco
радушно: kore, bonvenigi
радушно встретить: bonvenigi
радушный: afabla
раз: fojo
раз-: dis-
раз: alifoje, ankoraŭfoje, centfoje, centobla, ĉiufoje, foje, ĝustamezure, ĝuste, iafoje, kelkafoje, kiomfoje, lastfoje, milobla, multfoje, ofte, plurfoje, refoje, revidi, sesobla, tuj, ankoraŭ, ĉi, fojo
разбавитель: diluilo
разбавить: adulteri
разбавление: diluo
разбавленный: diluita
разбавлять: dilui
разбежались: ĉiuj
разбежаться: diskuri
разбирательство: asizo
разбирать: analizi, klasigi
разбирать по классам: klasigi
разбитого: vrako
разбитый: disbatita
разбить: disbati, disrompi, rompi, frakasi, rompi, tendaro
разбить вдребезги: frakasi
разбить лагерь: tendaro
разбить оковы: rompi
разбиться: disrompiĝi
разбогатеть: pliriĉiĝi
разбоем: kaperi, pirati
разбой: banditaĵo, piratado
разбойник: bandito, latrono, rabisto, pirato
разбойничий: rabatako
разболтать: disbabili
разболтаться: sendiscipliniĝi
разбор: analizo
разборка: dismuntado, malmuntado
разбору: analizebla
разборчивый: legebla, elektema
разбрасывание: disĵetado
разбросанность: disĵetiteco
разбросать: disĵeti
разбрызгать: disŝpruci
разбрызгивать: ŝprucigi
разбухнуть: pufiĝi
развал: ruiniĝo
развалина: ruino
развалить: ruinigi
развалиться: ruiniĝi, disfali, sidaĉi
разве: ĉu, ne, tuŝi
разве нет: ne
разве это меня касается: tuŝi
разведение: bredado
разведённый: diluita
разведка: skoltado, rekognosko
разведку: prospektori, rekognoski, skolti
разведчик: skolto
разведывательный: skolta
развезло: rompi
развезти: disveturigi
развернуть: disvolvi
развестись: eksedziĝi, divorci
разветвиться: disforkiĝi, duiĝi
разветвление: forko, disduiĝo, disforkiĝo
разветвлённый: forka
разветвляться: disbranĉiĝi
развешивать: dispendigi
развеять: disblovi
развёрнутое: parafrazo
развёрнутое изложение: parafrazo
развёрнутый: streĉa, streĉita
развёрнутый угол: streĉa, streĉita
развёртка: alezilo, rastrumo
развёртка изображения: rastrumo
развёртывание: malvolvado
развёртывать: deploji, malvolvi, malfaldi, deploji
развёртывать в боевой порядок: deploji
развёртываться: disvolviĝi
развивать: disvolvi, progresigi
развиваться: progresi, evolui, disvolviĝi
развивающиеся: disvolviĝi
развивающиеся страны: disvolviĝi
развивающийся: evoluanta, aerobia, neaerobia
развивающийся при наличии кислорода: aerobia
развивающийся при отсутствии кислорода: neaerobia
развилка: forko, disforkiĝo, relforko
развитие: evoluado, disvolviĝo, spontanea
развитие искусственного языка: disvolviĝo
развитии: aborti
развитию: evoluema
развлекательный: amuza, distra, malserioza
развлекать: amuzi, distri
развлекаться: amuziĝi, distriĝi
развлечение: distro, amuzo
развод: divorco, repudio, eksedziĝo, repudii
разводить: bredi
разводной: ŝraŭbŝlosilo
разводной ключ: ŝraŭbŝlosilo
разворовать: disŝteli
разврат: perverso, malĉasto
развратить: demoralizi, perversigi
развратник: malĉastulo
развратничать: malĉasti
развратный: malĉasta, perversa, diboĉa
развращать: malĉastigi
развращённость: perverseco
развращённый: perversa
развязать: malligi
развязка: elnodiĝo
развязность: senĝeneco
развязный: senĝena
разгадать: diveni
разгадке: nedivenebla
разглагольствование: palavro
разглагольствовать: palavri
разгладить: platigi, glatigi
разгладиться: glatiĝi
разглаживать: malfaldi
разгласить: diskonigi
разглашение: diskonigo
разговаривать: interparoli
разговеться: malfasti
разговор: interparolo, parolado
разговорах: trababili
разговорник: frazaro
разговорчивый: parolema
разгораживание: disfakigo
разгородить: disfakigi
разгосударствление: deŝtatigo
разграбить: forrabi
разграничение: demarkacio
разгрести: disŝoveli, disrasti
разгром: frakaso, malvenko
разгромить: frakasi, ruinigi
разгрузить: malŝarĝi
разгрузка: malŝarĝo
разгрызть: dismordi
разгульное: orgio
разгульное пиршество: orgio
разгульность: malsobreco
разгульный: malsobra, orgia
раздавать: disdoni, porciigi, prodigi
раздавать порции: porciigi
раздавить: dispremi
раздарить: disdonaci
раздать: disdoni
раздача: disdonado
раздвоение: disduiĝo
раздвоенный: bifida
раздвоиться: disduiĝi, disforkiĝi, duiĝi
раздевалка: vestejo
раздевать: malvesti, senvestigi
раздеваться: senvestigi sin, senvestiĝi
раздел: divido, subdisko, rubriko
разделение: separado, tempopartigo
разделение времени: tempopartigo
разделитель: disigilo
разделительный: separa
разделить: disigi, interdividi, dispartigi, duigi, duonigi, partigi
разделить на две части: duigi
разделить на части: partigi, dispartigi
разделить пополам: duonigi
разделиться: disiĝi
разделочная: tranĉtabulo
разделочная доска: tranĉtabulo
раздельное: separado
раздельное жительство супругов: separado
раздельном: separi
раздельнополая: bilharzio
раздельнополая двуустка: bilharzio
раздельнополый: diklina
раздельный: disa, separata
разделять: dividi, separi, Balkanigi
разделять и властвовать: Balkanigi
раздетый: senvesta
раздеть: malvesti, senvestigi
раздеться: senvestigi sin, senvestiĝi
раздор: malkonkordo, malpaco
раздражать: koleretigi, agaci, ĉagreni, inciti, kolerigi
раздражающий: agacanta, ekscita
раздражение: agaco
раздражённый: galhumora
раздражительный: ĥolerika, kolerika, incitebla, kolerema
раздробить: frakasi, diserigi, dispecigi
раздробить на куски: dispecigi
раздробление: diserigado
раздроблённый: diserigita
раздувать: bloveksciti
раздуть: pufigi, disblovi
разевать: faŭki
разевать пасть: faŭki
разжалование: degrado
разжаловать: degradi
разжёвывать: maĉi I
разжижать: dilui
разжижаться: diluiĝi
разжижение: diluo
разжижитель: diluilo
разительный: konsterna
разлагать: malkomponi, putrigi, elektrolizi
разлагаться: putri
разлад: malakordo, malkonkordo
разлететься: dissalti, disflugi
разлететься в разные стороны: disflugi
разлив: disverŝo
разливание: disverŝado
разливательная: kulerego
разливательная ложка: kulerego
разливать: disverŝi, verŝi
разлиновать: strii, strekumi
различать: distingi, diferencigi
различаться: distingiĝi, diferenci
различающийся: varia
различие: distingo, diferenco, malsameco, malegaleco, malsimileco
различно: diverse
различной: diversforma
различной формы: diversforma
различные: akcepti
различный: diversa
разложение: putrado, demoraliziĝo, malkompono
разложить: demoralizi, dismeti
разлом: faŭlto
разломать: disrompi
разлопатить: disŝoveli
размазать: disŝmiri
разматывание: malvolvado
разматывать: malvolvi
разматываться: disvolviĝi
размах: enverguro, spano
размах крыльев: enverguro
размах крыльев самолёта: spano
размахивание: balancado, svingado
размахивать: balanci, svingi
размачивать: maceri
размельчать: pisti, grajnigi
размельчать в зёрна: grajnigi
размельчение: diserigado, pistado
размельчённый: diserigita
размельчить: diserigi, disgrajnigi
размельчить на зёрна: disgrajnigi
размен: monŝanĝo
размен денег: monŝanĝo
разменять: ŝanĝi
разменять деньги: ŝanĝi
размер: amplekso, dimensio, formato, mezuro, grando, movimento, takto, metro
размеренно: takte
размеренный: ritma, takta
размеренный пульс: takta
размерность: dimensinombro, dimensio
разместить: dismeti, loki, disloki
разметочный: cirkelo
разметочный циркуль: cirkelo
размечать: formati, buadi
размечать фарватер буями: buadi
размешивать: kirli
размешиваться: kirliĝi
размещать: kantonmenti, dispozicii
размещение: situo, dispozicio, aranĝo, dismetado, aranĝaĵo
разминать: pulpigi
размножать: kliŝi, stiki
размножать копии: kliŝi
размножать черенками: stiki
размножаться: reproduktiĝi, generi, proliferi
размножаться делением: proliferi
размножаться почкованием: proliferi
размножающийся: agamia I
размножающийся самооплодотворением: agamia I
размножение: reproduktiĝo, sporiĝo, stikado
размножение посредством спор: sporiĝo
размножение черенками: stikado
размножиться: multiĝi
размозжить: frakasi
размотать: disvolvi
размочить: malsekigi
размывать: erodi, erozii, ravini
размывать почву: ravini
размыкание: malkonekto
размыкатель: interuptoro
размышление: meditado
размышлять: mediti, reflekti
размягчить: moligi
размягчиться: moliĝi
размякнуть: moliĝi
разниться: diferenci, varii
разница: diferenco
разновидность: vario, variaĵo, speco
разногласие: malakordo, malkonkordo, malkonsento
разное: diversaĵo
разнообразие: diverseco
разнообразно: diversmaniere
разнообразный: diversa, diversmaniera, diversforma, ĉiuspeca
разнополый: diklina
разнородность: heterogeneco
разнородный: heterogena, diversspeca
разносить: disporti
разносторонний: skalena
разносторонность: universaleco
разность: diferenco, fazdiferenco
разность фаз: fazdiferenco
разносчик: kolportisto
разноцветный: bunta, diverskolora
разнуздать: malbridi, senbridigi
разные: disflugi, dissalti
разный: malegala, diversa, diferenca
разными: diversmaniere
разными способами: diversmaniere
разоблачение: senmaskigo
разоблачить: senmaskigi, malkaŝi
разобрать: malmunti, malkonstrui, dismunti, malbari
разобрать на части: dismunti
разобрать ограду: malbari
разобщённость: diseco
разобщённый: disa
разобщить: disigi
разогнать: dispeli
разодрать: disŝiri
разойтись: disiĝi, disfadeniĝi, disiri, malkonsenti, dis-
разойтись во мнениях: malkonsenti
разомкнуть: malkonekti
разорвалась: krevi
разорвать: ŝiri, disŝiri
разорваться: krevi, ŝiriĝi
разорить: ruinigi
разоружение: senarmigo, malarmado, senarmigo
разоружить: malarmi, senarmigi
разочарование: disreviĝo, seniluziiĝo, elreviĝo, senreviĝo
разочаровать: disrevigi, seniluziigi, senrevigi, elrevigi
разочароваться: disreviĝi, seniluziiĝi, elreviĝi, senreviĝi
разрабатывать: konstrukcii
разработать: ellabori
разравнивать: ebenigi
разразился: eksplodi
разразиться: eksplodi
разрастание: adenoido, neoplasmo
разрастание глоточной миндалины: adenoido
разрастание ткани: neoplasmo
разрастись: diskreski
разредить: maldensigi
разрез: sekco
разрезать: distranĉi
разрезная: ĵigo
разрезная картинка: ĵigo
разрезной: tranĉvaro
разрезной товар: tranĉvaro
разрекламировать: tamtami
разрешаться: lici, akuŝi
разрешаться от бремени: akuŝi
разрешающая: distingivo
разрешающая способность: distingivo
разрешение: licenco, permeso, permesilo, forpermeso, licenci
разрешение уйти: forpermeso
разрешите: permesi
разрешите сказать: permesi
разрешить: permesi, forpermesi
разрешить уйти: forpermesi
разрешиться: solviĝi
разровнять: platigi
разрозненность: diseco
разрубить: dishaki
разрушать: erodi
разрушение: detruo
разрушениям: detruemo
разрушитель: detruanto
разрушительного: bombo
разрушительный: detrua
разрушить: detrui, malkonstrui, ruinigi, plagi
разрушиться: ruiniĝi, detruiĝi
разрыв: krevo, malkonekto, pacrompo
разрыв мирных отношений: pacrompo
разрыв соединения: malkonekto
разрывная: dumdumo
разрывная пуля: dumdumo
разрывной: dumduma
разрыхление: skarifikado
разрыхлять: malkompaktigi, skarifiki
разрыхлять почву: skarifiki
разряд: klaso, branĉo, egreto, sparko, vortospeco, efluvo, signumo
разряд слов: vortospeco
разрядить: malŝargi
разрядка: malŝargo, maldensigo, malstreĉiĝo
разрядку: maldensige
разрядник: sparkilo, ekscitilo, malŝargilo
разузнать: sciiĝi
разум: racio, intelekto, propraĵo
разум есть свойство человека: propraĵo
разума: voĉo
разумеет: sata
разумеется: kompreneble
разумеющийся: memevidenta, memkomperenebla
разумно: racie
разумное: racia
разумное решение: racia
разумность: racieco
разумный: racia
разуть: senbotigi
разучиться: mallerni
разъедает: mordi
разъедать: mordi, korodi, ronĝi, kaŭstikizi
разъедающий: koroda, mordanta, mordema
разъединение: disiĝo
разъединённость: diseco
разъединённый: disa
разъединить: malkonekti, disigi
разъединиться: disiĝi
разъезд: disveturejo
разъезжать: veturi
разъехаться: disveturi
разъём: konektilo, kontaktilo, junto, kartingo
разъярённый: furioza
разъярить: furiozigi
разъяснение: ekspliko
разъяснительный: eksplika
разъяснить: malimpliki
разъясниться: klariĝi
разъяснять: ekspliki
разыгрывать: lotumi, loterii
разыгрывать в лотерею: loterii