при: ĉe
при-: al
при: aerobia, akuŝigi, eventuale, helpe de, knali, kondiĉe, ke, neaerobia, okaze, per, pere de, aŭspicio, boli, ĉe, ĉies, sub, sveni
при всех: ĉies
при его приходе: ĉe
при закате солнца: ĉe
при закрытых окнах: ĉe
при поддержке правительства: aŭspicio
при помощи: helpe de, pere de, per
при случае: okaze, eventuale
при условии: kondiĉe, ke
при этом условии: sub
прибавить: aldoni, aligi
прибавление: aldono
прибавочная: plusvaloro
прибавочная стоимость: plusvaloro
прибалт: balto
прибалтийский: balta
прибегать: alkuri
прибить: albati, najli, alnajli
прибить гвоздями: alnajli
приближать: aproksimi
приблизительная: rimo
приблизительная рифма: rimo
приблизительно: pli-malpli, proksimume
приблизительный: proksimuma, preskaŭa
приблизить: alproksimigi, proksimigi
приблизиться: proksimiĝi, alproksimiĝi, alpaŝi
прибой: surfo
прибор: instrumento, ilo, avertilo, buklilo, goniometro, hejtilo, manĝilaro, mezurilo, razaparato, registrilo, sigelilo, skribilaro, ŝmirilo, ungilaro, instrumento
прибор для завивки: buklilo
прибор для измерения углов: goniometro
прибор для клеймления: sigelilo
прибор для маникюра: ungilaro
прибрать: aranĝi
прибрать комнату: aranĝi
прибрежный: apudborda
прибывший: bonvena
прибыль: profiti, profito
прибыльность: rendimento
прибыльный: profita, profitodona
прибытие: alveno, veno
прибытия: alvenpunkto
прибыть: alveni, veni
привал: bivako, bivaki
приварить: alluti
приведение: aranĝo, argumentado, reordigo, restarigo
приведение в порядок: reordigo, aranĝo
приведение в прежнее состояние: restarigo
приведение доводов: argumentado
приведённый: bonorda, ĵurinto
приведённый в порядок: bonorda
приведённый к присяге: ĵurinto
привезти: alporti
приверженец: partizano, adepto, teokrato
приверженец теократии: teokrato
приверженцем: adeptiĝi
привес: superpezo
привести: venigi, agregi, akordigi, aranĝi, ekzempli, erarigi, impliki, irigi, ĵurigi, konfuzegi, konfuzi, konsterni, malesperigi, ordigi, perpleksigi, ravi, rekonsciigi, reordigi, rezultigi, senordigi, ŝoki, taŭzi, tualeti
привести в агрегатное состояние: agregi
привести в беспорядок: taŭzi, impliki, senordigi
привести в восторг: ravi
привести в движение: irigi
привести в замешательство: konsterni, konfuzi
привести в недоумение: perpleksigi
привести в отчаяние: malesperigi
привести в полный беспорядок: konfuzegi
привести в порядок: reordigi, aranĝi, ordigi
привести в чувство: rekonsciigi
привести в шоковое состояние: ŝoki
привести к ошибке: erarigi
привести к присяге: ĵurigi
привести к согласию: akordigi
привести к чему-л: rezultigi
привести пример: ekzempli
привести себя в порядок: tualeti
привет: saluto, saluton, novjara
приветливость: afableco
приветливый: afabla
приветственные: aklamoj
приветственные возгласы: aklamoj
приветственный: saluta
приветствие: saluto
приветствовать: saluti, aplaŭdi, aklami
прививальный: greftilo
прививальный нож: greftilo
прививать: grefti, vakcini, inokuli
прививать яблоню: inokuli
прививка: grefto, inokulo, vakcinado, inokulo
прививка от оспы: inokulo
прививке: vakcinatesto
прививки: ŝoso
прививку: inokuli, vakcini
прививок: greftaĵo
прививочный: vakcina
привидение: vizio, fantomo, fantomi
привидениями: hanti
привилегии: privilegii
привилегия: privilegio
привинтить: ŝraŭbi, alŝraŭbi
привинчивание: ŝraŭbado
привинчивать: ŝraŭbi
привить: inokuli, kutimigi
привить привычку: kutimigi
привиться: enplantiĝi
привкус: saporo, empireŭmo
привкус жжёной пробки: empireŭmo
привлекательность: agrableco, ĉarmo, amindeco
привлекательный: ĉarma, alloga, plaĉa
привлекать: varbi, altiri, turni
привлекать внимание: turni
привлекли: vastaĵo
привлечь: allogi, engaĝi, altiri, partoprenigi, rigardo
привлечь к себе внимание: rigardo
привлечь к участию: partoprenigi
привод: motoro, trakcio, pedalo
приводить: konduki, alkonduki, argumenti, degenerigi, ekzekucii, malordigi, movi, proporciigi, tremigi, tamen
приводить в беспорядок: malordigi
приводить в движение: movi
приводить в исполнение судебное решение: ekzekucii
приводить в соответствие: proporciigi
приводить в трепет: tremigi
приводить доводы: argumenti
приводить к вырождению: degenerigi
приводной: rimeno
приводной ремень: rimeno
приводящий: malesperiga
приводящий в отчаяние: malesperiga
привой: greftaĵo
приволочь: altreni
привратник: pordisto, kortisto, piloro
привыкнуть: alkutimiĝi, kutimiĝi
привычек: sekvi
привычка: kutimo
привычкой: kalkuli
привычку: kutimi, kutimigi, preni
привычный: rutina, hektika, kutima
привязан: alligi
привязанность: amo, amemo, korinklino, ami, ligiĝi
привязать: ligi, alligi, ligi
привязать собаку: ligi
привязаться: ligiĝi, alligiĝi
пригвоздить: najli, alnajli
пригласил: sed
пригласительный: invita, voka, invitkarto
пригласительный билет: invitkarto
пригласить: inviti, venigi
приглашать: voki
приглашение: invito, akcepti
приглашения: aliĝilo
приглашённый: invitito
приглушённо: sordine
пригнать: alpeli
приговор: kondamno, juĝado, verdikto, absolvo, malkondamno, verdikti
приговорённый: kondamnito
приговорить: kondamni
пригодность: taŭgo, taŭgeco, uzebleco
пригодный: utila, taŭga, uzebla, aplikebla, loĝebla, martaŭga
пригодный для жилья: loĝebla
пригодный к плаванию в море: martaŭga
пригодным: taŭgi, taŭgigi
пригород: apudurbo, antaŭurbo, suburbo
пригородный: apudurba
пригорок: holmo
пригоршня: plenmano
приготовительный: prepara
приготовить: prepari, pretigi
приготовиться: prepariĝi
приготовление: preparado, pretigado, kuirado
приготовление пищи: kuirado
приготовления: tujpreta
приготовленное: preparaĵo
приготовленный: freŝa
приграничный: apudlima
пригубить: allipigi
придавать: atribui, gustigi, valorigi
придавать вкус: gustigi
придавать значение: valorigi
придавить: alpremi
приданое: doto, dote, doti
придаток: apendico
придаточное: kompletivo, subpropozicio, propozicio
придаточное предложение: subpropozicio, propozicio
придать: aldoni, imunigi, misformi, vigligi, al, atribui
придать большое значение: atribui
придать иммунитет: imunigi
придать неверную форму: misformi
придать оживление: vigligi
придача: aldono
придвинуть: alŝovi, almovi
придвинуться: alŝoviĝi
придворный: kortega, kortegano
приделать: alfari
придерживать: alteni
придерживаться: sekvi
придерживаться дороги: sekvi
придерживаться своих привычек: sekvi
придём: se
придёт: -ont-, -os, tuj, -u II
придёшь: ke
придира: ĉikanemulo
придираться: ĉikani
придирка: ĉikano
придирчивый: ĉikanema
придорожный: apudvoja
придти: alveni, sukcedi
придти на смену: sukcedi
приду: atendi
придуманный: pseŭda
придумать: elpensi
придумывать: fasoni
придумывать фасон: fasoni
придуриваться: stultumi
придурковатый: fola
придыхание: aspiro, aspiri
придыхательный: aspirato
придыхательный звук: aspirato
приезд: veno, alveno
приемлемый: akceptebla
приехать: veni, alveturi, alveni, -n II, per
приехать в Москву: -n II
приехать на автомобиле: per
приём: maniero, akcepto, ricevado, artifiko, anigo, aŭdienco, faŭlo, parolfiguro, truko, varma
приёмная: akceptejo, ricevstacio
приёмная радиостанция: ricevstacio
приёмник: recipiento, ricevilo, transistora
приёмный: adoptita, suĉilo
приёмный шланг: suĉilo
прижала: sino
прижать: alpremi
прижаться: alpremiĝi, kunpremiĝi
прижаться друг к другу: kunpremiĝi
прижигание: kaŭterizo
прижигатель: kaŭtero
прижигать: kaŭterizi
прижимание: alpremo
прижиться: enplantiĝi
приз: premio
призвание: alvokiĝo
призванным: soldatiĝi
призвать: rekrutigi
призвать в армию: rekrutigi
приземление: alteriĝo
приземлиться: alteriĝi
призёр: premiito
призма: prismo
призматический: prisma, binoklo
призматический бинокль: binoklo
признавать: agnoski, malkonfesi, oficialigi
признавать официальным: oficialigi
признак: indico, signo, antaŭsigno, simptomo, indiko, distingilo
признание: konfeso, agnosko, rekonado
признательности: omaĝe
признательность: dankemo, omaĝi
признательный: danka, dankema
признать: konfesi, rekoni, agnoski, absolvi
признать невиновным: absolvi
признаться: konfesi
призрак: vizio, fantomo
призрачный: fantoma, iluzia, vizia
призыв: alvoko, voko, slogano, rekrutigo
призыв в армию: rekrutigo
призывать: alvoki, voki, pentigi
призывать к раскаянию: pentigi
призывник: rekruto, konskripto
призывный: voka
прииск: orejo
прийти: veni, akordiĝi, antaŭveni, dekadenci, ekzaltiĝi, furioziĝi, rekonsciiĝi, teruriĝi, tumulti, ĉu, deziro, el
прийти в бешенство: furioziĝi
прийти в смятение: tumulti
прийти в сознание: rekonsciiĝi
прийти в состояние экзальтации: ekzaltiĝi
прийти в ужас: teruriĝi
прийти в упадок: dekadenci
прийти из города: el
прийти к согласию: akordiĝi
прийти раньше: antaŭveni
приказ: ordono
приказание: komando, ordono
приказать: ordoni
приказной: ordona
приказом: laŭ
приказу: laŭ
приказчик: komizo
приказывать: komandi
прикарманить: enpoŝigi
прикатить: alruli
прикатиться: alruliĝi
прикидываться: simuli
прикинуться: ŝajnigi sin
приклад: kolbo, pafilkapo, furnituro
прикладная: aplika
прикладная программа: aplika
прикладное: ornamarto
прикладное искусство: ornamarto
прикладной: aplika
прикладные: aplika, scienco
прикладные науки: aplika, scienco
приклеить: alglui
приклеиться: algluiĝi, gluiĝi
приключение: aventuro
приключений: aventurema, aventuristo, aventurulo
приключениями: aventura
приключенческий: aventura
приковать: alforĝi
приколотить: albati, alnajli
приколоть: alpingli
прикосновение: tuŝo
прикоснуться: tuŝi
прикроить: altranĉi
прилавок: butiktablo
прилагательное: adjektivo, -a II
прилагать: peni
прилагать усилия: peni
приладить: akomodi, adapti, alĝustigi
приладиться: adaptiĝi
прилегать: limi, adheri
прилегающий: strikta
прилежание: diligenteco
прилежно: diligente
прилежный: diligenta, lernema
прилежный в учёбе: lernema
прилететь: alflugi
прилив: fluso, alfluo, kongesto, sangalfluo, tajdo
прилив и отлив: tajdo
прилив крови: kongesto, sangalfluo
приливать: alflui, fluktui
приливать и отливать: fluktui
прилипать: adheri
прилистник: stipulo
приличествовать: deci, konveni
приличие: deco
прилично: dece
приличный: bontona, deca, impona
приложение: apliko, aldono, aplikaĵo, apozicio, apendico
приложить: almeti, suĉigi
приложить к груди: suĉigi
примадонна: primadono
приманивание: logado
приманка: logaĵo, logilo
примас: primaso
примат: primato
применение: apliko
применимый: aplikebla
применить: apliki
применять: praktiki, al
применять на практике: praktiki
применять теорию на практике: al
пример: ekzemplo, ekzempli, infekta
примерить: almezuri, provi
примерить платье: provi
примерка: provo, almezurado
примерно: pli-malpli
примерный: modela
примеров: tamen
примеру: ekzemplo
примесей: pura, rafini
примесь: almiksaĵo, kunmiksaĵo
примета: antaŭsigno, simptomo, personaĵoj
примечание: noto, rimarko
примечательный: rimarkinda
примешать: almiksi
примешивание: almiksado
примёрзнуть: alfrostiĝi
примирение: konciliacio, paciĝo, repacigo, repaciĝo
примиритель: paciganto
примирительный: paciga
примирить: repacigi
примириться: repaciĝi
примирять: pacigi
примиряющий: paciga
примите: bondeziro
примите мои лучшие пожелания к празднику Нового года: bondeziro
примитивная: adasismo
примитивная рифма: adasismo
примитивный: primitiva
примкнуть: aldoniĝi, aliĝi
приморская: pinastro
приморская сосна: pinastro
приморский: apudmara
примочка: embrokacio
примула: primolo
примус: primuso
примыкать: adheri
принадлежать: aparteni
принадлежащие: -ed-
принадлежащие к семейству оленей: -ed-
принадлежащий: aliula, asocia, ĉies, ties
принадлежащий ассоциации: asocia
принадлежащий другому: aliula
принадлежащий каждому: ĉies
принадлежности: furnituro, litaĵaro, litaĵoj, skribilaro, uzaĵo
принадлежность: apartenaĵo, dormilo, tualetaĵo
принадлежность туалета: tualetaĵo
принести: alporti, oferi, al
принести в жертву: oferi
принижать: minimumi
принимать: akcepti, ricevi, akuŝigi, gastigi, ignori, partopreni, rezolucii, sunbaniĝi, torei, afekti, akcepti, kontanta
принимать важный вид: afekti
принимать гостей: gastigi
принимать различные формы: akcepti
принимать ребёнка: akuŝigi
принимать резолюцию: rezolucii
принимать солнечные ванны: sunbaniĝi
принимать участие: partopreni
принимать участие в корриде: torei
принимать что-л: kontanta
принимающий: gastiganto
принимающий гостей: gastiganto
приноравливать: konformigi
приноравливаться: konformiĝi
приноровить: alĝustigi
приноровиться: alĝustiĝi
приносить: frukti, utili
приносить плоды: frukti
приносить пользу: utili
принтер: printilo, presilo
принудительные: punlaboro
принудительные работы: punlaboro
принудительный: deviga, kontraŭvola
принуждать: perforti
принуждать силой: perforti
принуждение: devigo
принц: princo
принцесса: princino
принцип: principo
принципе: principe
принципиально: principe
принципиальный: principa
принято: deci
принятый: konvencia
принять: alpreni, decidi, duŝi sin, konsideri, partianiĝi, pavi, preventi, akcepti, aprobi, fari, kalkulo, medikamento, rifuzi
принять в расчёт: kalkulo
принять во внимание: konsideri
принять душ: duŝi sin
принять лекарство: medikamento
принять напыщенный вид: pavi
принять приглашение: akcepti
принять проект: aprobi
принять профилактические: preventi
принять решение: decidi, fari
принять чью-л: partianiĝi
приободрить: vigligi
приободриться: vigliĝi
приобрести: akiri, uzukapi
приобрести право собственности по давности владения: uzukapi
приобретатель: akiranto
приобретение: akirado, akiraĵo
приобретённого: aidoso
приобщение: inicado
приобщить: inici
приор: prioro
приоритет: prioritato
приоритетный: prioritata
приостановить: abortigi, suspendi
припадок: paroksismo, ikto, atako
припай: bankizo
припарка: fomentado, kataplasmo
припарки: fomenti
припасы: viktualio
припаять: alluti
припев: refreno, rekantaĵo
припёк: superpezo
приписать: alskribi
приписка: postskribo
приписывать: atribui, arogi
приплата: alpago, krompago
приплатить: alpagi
приплыть: alnaĝi
приподнять: leveti
припой: alluto, lutaĵo
приползти: alrampi
приправа: almanĝaĵo, spico, kondimento
приправлять: pimenti, spici
приправлять перцем: pimenti
приправлять пряностями: spici
приработок: kromsalajro
прирасти: alkreski
приращение: aŭgmento
приращения: krementopaŝo
прирезать: altranĉi
природа: naturo, beni
природа одарила эту страну целебными источниками: beni
природный: natura
природоведение: natursciencoj
природы: naturdevena, belo I, belaĵo, enigmo, leĝo, naturo, sekreto, sino
прирождённый: denaska
приручать: eduki
присваивание: valorizo
присваивать: defraŭdi, arogi
присваивать себе: arogi
присвоение: valorizo, alproprigo
присвоить: alproprigi, proprigi, valorizi
присвоить значение: valorizi
присесть: alsidiĝi
прислонить: apogi, alstarigi
прислониться: apogi sin
прислуга: servantino, servistino
прислушаться: streĉi
прислушиваться: fiksaŭskulti
присматриваться: fiksrigardi
присмотр: gardo
присоединение: anekso
присоединению: iredenta
присоединить: aneksi, aligi
присоединиться: aliĝi, aldoniĝi
присосаться: alsuĉiĝi
присоска: suĉilo, kupo
приспосабливать: konformigi
приспособить: akomodi, adapti, taŭgigi
приспособиться: adaptiĝi, alklimatiĝi
приспособиться к климату: alklimatiĝi
приспособление: akomodiĝo, adaptado, dozilo, frotilo, levilo, rako, takelo
приспособление для дозировки: dozilo
приспособление для натирания: frotilo
приставала: kibico
приставать: adheri
приставить: almeti, alstarigi
приставка: prefikso, almetaĵo
приставная: eskalo
приставная лестница: eskalo
приставочный: prefiksa
пристально: fikse
пристальный: fiksa
пристанище: rifuĝejo
пристань: stacio, varfo, kajo, ĝetkajo, ĝeto
пристать: aliĝi, albordiĝi
пристать к берегу: albordiĝi
пристойный: deca
пристрастие: ami
пристрастность: partieco
пристрастный: partia, partieca
пристроить: alkonstrui
пристройка: alkonstruaĵo
приступ: sturmo, atako, paroksismo, atako, sturmi, atako, paroksismo
приступ астмы: paroksismo
приступ гнева: atako, paroksismo
приступ лихорадки: atako
приступить: alpaŝi
приступом: sturmi
пристяжку: aljungi
присудить: aljuĝi, atribui
присудить первую премию: atribui
присуждать: atribui
присутствие: ĉeesto, alesto, asiduo, spiritĉeesto
присутствие духа: spiritĉeesto
присутствии: ĉies
присутствовал: se
присутствовать: ĉeesti, alesti
присутствующий: ĉeestanto, asidua
присутствующих: ekskluzive, skandali
присущее: naciaĵo
присущий: specifa, propra, imanenta
присчитать: alkalkuli
присяга: ĵuro
присягать: ĵuri
присяге: ĵurigi, ĵurinto
присягнувший: ĵurinto
присяжные: ĵurio
присяжный: ĵuriano
присяжный заседатель: ĵuriano
присяжных: ĵurio
притаиться: embuski
притащить: altreni
притвора: afektulo
притвориться: ŝajnigi, ŝajnigi sin, afekti
притвориться равнодушным: afekti
притворная: prudeco
притворная добродетель: prudeco
притворно: pruda
притворно добродетельный: pruda
притворный: afekta, ŝajniga
притворство: afektado
притворщик: afektulo
притворщица: afektulino
притворяется: ŝajnigi sin
притворяться: simuli, afekti
притеснение: subpremo, molestado, opreso
притеснитель: subpremanto
притеснять: subpremi, opresi, molesti, jugi
притирать: erodi
приток: alfluanto, riverbranĉo
приток реки: riverbranĉo
притолока: lintelo
притча: fablo, parabolo, apologo
притчей: proverbiĝi
притягивание: tirado
притягивать: altiri
притяжательное: posesivo
притяжательное местоимение: posesivo
притяжательный: posesivo
притяжательный падеж: posesivo
притяжение: altiro
притяжения: altirforto
притязание: pretendo
притязательный: pretendema
притянуть: altiri
приумножение: plimultigo, plimultiĝo
приумножить: plimultigi
приумножиться: plimultiĝi
приучать: aklimatizi
приучать к новой среде: aklimatizi
приучить: kutimigi
приход: paroĥo, enspezo, alveno, veno
прихода: paroĥestro
приходе: ĉe
приходит: akurate
приходить: aĉiĝi, malprogresi
приходить в негодность: aĉiĝi
приходить в упадок: malprogresi
приходная: kolektujo
приходная касса: kolektujo
приходный: enspeza
приходовать: enspezi
приходский: paroĥa, preposto
приходский священник: preposto
прихожанин: paroĥano
прихожая: vestiblo, antaŭĉambro
прихоть: fantazio
прихрамывать: lameti
прицветник: brakteo
прицветников: involukro
прицел: celilaro
прицеливания: celpunkto
прицельная: cellinio
прицельная линия: cellinio
прицеп: remorko, kromĉaro
прицепить: alkroĉi, kroĉi
прицепиться: alkroĉiĝi
прицепник: kaŭkalido
причал: kajo, varfo
причалить: albordiĝi
причастие: komunio, participo, eŭkaristio, participo, preterita, prezenca
причастие настоящего времени: prezenca
причастие прошедшего времени: preterita
причастность: kompliceco
причастный: komplica
причащать: komunii
причащаться: komuniiĝi
причесать: kombi
причесаться: kombi sin
причетник: akolito
причёска: hararanĝo
причёску: frizi
причёсывание: kombado
причина: kaŭzo, kialo
причине: alikaŭze, ĉial, kaŭze de
причинить: dolorigi, suferigi
причинить боль: dolorigi
причинить страдание: suferigi
причинность: kaŭzeco
причинный: kaŭza
причинять: kaŭzi, maloportuni
причинять неудобства: maloportuni
причислить: alkalkuli, sanktuligi
причислить к лику святых: sanktuligi
причитание: veo, lamentado
причитать: vei, lamenti
причуда: manio, ekstravaganco
причудливость: bizareco
причудливый: ekstravaganca, groteska, originala, bizara
пришёл: antaŭ, ĵus, ke, kiu, kvankam, neniu, por, sed, tial
пришить: alkudri
пришла: tempas, ideo
пришла пора: tempas
пришли: bezone, en, se
пришло: cerbo, veni
пришло два письма: veni
пришпилить: alpingli
пришпоривать: piki
пришпоривать лошадь: piki
пришпорить: sproni
прищепка: tukpinĉilo, pinĉilo
прищипывать: pinĉi
приют: hospico, rifuĝejo, azilo, almozulejo, orfejo
приют для нищих: almozulejo
приязнь: plaĉo, ŝato
приятель: amiko, kompano, kunulo
приятно: plezure
приятного: apetito
приятного аппетита: apetito
приятное: agrablaĵo, amuzo
приятное времяпрепровождение: amuzo
приятной: tepida
приятной температуры: tepida
приятность: agrableco
приятный: agrabla, plezura, plaĉa, dolĉa, agrablega
приятным: oferi