посадить: planti, sidigi, ĉeni, envagonigi, makuli, malliberigi, palisumi
посадить в вагон: envagonigi
посадить в тюрьму: malliberigi
посадить на кол: palisumi
посадить на цепь: ĉeni
посадить пятно: makuli
посадка: enŝipiĝo, plantado, envagoniĝo
посадка в вагон: envagoniĝo
по-своему: maniero
посвятить: dediĉi, adeptigi, inici, ordini
посвятить в духовный сан: ordini
посвящать: adeptigi, konsekri, pastrigi
посвящать богу: konsekri
посвящать в сан: konsekri
посвящать в сан священника: pastrigi
посвящена: temi
посвящение: inicado, dediĉo, ordinado
посвящение в духовный сан: ordinado
посвящённый: inicito
посвящённым: temi
посеешь: rikolti
Посейдон: Pozidono
поселиться: ekloĝi
поселять: loĝigi
посереть: griziĝi
посетитель: vizitanto
посетить: viziti
посещать: vizitadi, frekventi
посещать школу: frekventi
посещение: vizito
посиделки: kunsido
посинелый: livida
посконник: eŭpatorio
посланец: sendito
послание: epistolo, mesaĝo
посланник: ambasadoro, sendito
посланный: sendito
послать: sendi, afiŝi, taĉmenti, sendi
послать в телеконференцию: afiŝi
послать за кем-л: sendi
послать на задание: taĉmenti
послать письмо: sendi
после: depost, post, de post, postiri, postpozicia, siesti, post, renversiĝi, ripozi
после нас хоть потоп: renversiĝi
после своего возвращения: post
после того: post
послед: placento
последнее: lastatempe, lasta, vorto
последнее слово подсудимого: lasta, vorto
последние: freŝa, sendi
последние новости: freŝa
последний: lasta, lastfoje, fojo
последним: kiu, lasta, tiu
последняя: kodicilo
последняя воля: kodicilo
последователь: partizano, posteulo, sekvanto, adepto, subtenanto, disĉiplo, ekspresionismano, karteziano, platonano
последователь Декарта: karteziano
последователь философии Платона: platonano
последователь экспрессионизма: ekspresionismano
последовательно: konsekvence, sinsekve
последовательное: konekto
последовательное соединение: konekto
последовательность: sinsekvo, serio, gradacio, konsekvenco, sekvenco
последовательный: sinsekva, seria, vica, konsekvenca
последствие: konsekvenco, sekvo, sekvaĵo
последует: -ont-
последующее: posto
последующий: posta, sekvonta
послезавтра: postmorgaŭ
послезавтрашний: postmorgaŭa
послелог: postpozicio
послеобеденный: siesto
послеобеденный отдых: siesto
послесловие: postparolo
пословиц: proverbaro
пословица: proverbo
пословицу: proverba
пословицы: proverba
послушание: obeado
послушник: novico
послушный: obeema, regebla
послушный в управлении: regebla
посмертный: postmorta
пособие: subvencio, lernilo, manlibro
посол: ambasadoro, legato I, nuncio
посольский: ambasada
посольство: ambasado, ambasadorejo
по-соседски: najbarece
посох: bastono
поспешно: haste
поспешный: hasta
поспорить: veti, je
поспорить на десять рублей: je
посреди: meze de
посредник: makleristo, peranto
посредничать: peri, makleri
посредничество: maklerado, perado
посредственно: mezbone
посредственный: mezkvalita
посредством: pere de, per, sporiĝo
поссорить: malamikigi
поссориться: malamikiĝi
пост: posteno, fasto, posteno, advento, karesmo, posteno
поста: rifuzi
поставить: surscenigi, starigi, apudmeti, antaŭdati, envicigi, klisteri, limigi, marki, matigi, perpleksigi, pilorii, restarigi, sigeli, stampi, vasaligi, karto, kompreso, kondiĉo, tendo
поставить в ленную зависимость: vasaligi
поставить в ряд: envicigi
поставить в тупик: perpleksigi
поставить к позорному столбу: pilorii
поставить клеймо: marki
поставить клизму: klisteri
поставить компресс: kompreso
поставить мат: matigi
поставить палатку: tendo
поставить печать: sigeli, stampi
поставить предел: limigi
поставить условие: kondiĉo
поставить что-л: karto
поставка: livero
поставлять: liveri
поставщик: liveranto
постамент: soklo, piedestalo, postamento
постановка: surscenigo, akcentado, fingrado, teatraĵo
постановка пальцев: fingrado
постановка ударения: akcentado
постановление: rezolucio, edikto
постановщик: surscenigisto
постели: ellitiĝi
постелить: sterni, tablokovrilo, tablotuko
постелить ковёр на пол: sterni
постелить скатерть: sterni, tablokovrilo, tablotuko
постель: lito, aranĝi
постельное: tolaĵo
постельное бельё: tolaĵo
постельные: litaĵaro, litaĵoj
постельные принадлежности: litaĵaro, litaĵoj
постенница: parietario
постепенно: poiomete, iom
постепенность: gradacio
постепенный: iom-post(-)ioma
постигать: koncepti
поститься: fasti
постный: malgrasa, fasta, magra
постов: kontroliro, rundo
постой-ка: ts
посторониться: deflankiĝi
посторонний: fremda, eksterulo
посторонний человек: eksterulo
постоянно: ade, konstante, kontinue, asidua, rezidanto
постоянно присутствующий: asidua
постоянно проживающий в данной местности: rezidanto
постоянное: asiduo, rezidi, nurlegebla
постоянное запоминающее устройство: nurlegebla
постоянное присутствие: asiduo
постоянные: asiduo
постоянные заботы: asiduo
постоянный: konstanta, neŝangema, ĉiama, kontinua, permanenta, rubriko, kontinua, kurento
постоянный раздел: rubriko
постоянный ток: kontinua, kurento
постоянство: konstanteco
постпозитивный: postpozicia
пострадать: averii
постричься: monaĥiĝi
постричься в монахи: monaĥiĝi
построение: apelo
построить: rekonstrui
построить заново: rekonstrui
постройка: konstruaĵo, barako, palafito
постскриптум: postskribo
посту: posteni
постулат: postulato
поступательный: antaŭeniranta
поступать: agi, procedi, agi
поступать справедливо: agi
поступка: prikalkuli
поступок: ago, amikaĵo, barbaraĵo, bestiaĵo, bravaĵo, brutaĵo, fiago, fiaĵo, frenezaĵo, ĝentilaĵo, heroaĵo, infanaĵo, kruelaĵo, malhonestaĵo, malicaĵo, malnoblaĵo, naivaĵo, obscenaĵo, saĝaĵo, senprudentaĵo, vandalaĵo, digna
постучал: kvazaŭ
постфикс: postfikso
постыдный: honta, skandala, hontiga, hontinda
посуда: manĝilaro, vazaro
посуды: telerbretaro
посылать: delegi
посылать делегатом: delegi
посылка: antaŭtezo, sendado, sendaĵo
посыпать: ŝutkovri, gruzi, sabli, sabloŝuti, sukeri
посыпать гравием: gruzi
посыпать песком: sabli, sabloŝuti
посыпать сахаром: sukeri
посюсторонний: cisa
посягательство: atenco
посягать: atenci
посягнувший: atencinto
посягнуть: tuŝi
пот: ŝvito, abunda
потайная: poterno
потайная дверь: poterno
потайной: poterno
потайной ход: poterno
поташ: potaso, kalia
потемнеть: malheliĝi
потенциал: potencialo
потенциальная: potenciala
потенциальная энергия: potenciala
потенциальный: potenciala, virtuala
потенциометр: potenciometro
потерна: poterno
потерпеть: averii, fiaski, kraŝi, malsukcesi, malvenki, panei, ruiniĝi
потерпеть аварию: panei
потерпеть крах: kraŝi, ruiniĝi
потерпеть крушение: kraŝi, averii
потерпеть неудачу: malsukcesi
потерпеть поражение: malvenki
потерпеть фиаско: fiaski
потеря: perdo, afazio, afonio, sinkopo, sveno, tempoperdo
потеря времени: tempoperdo
потеря голоса: afonio
потеря речи: afazio
потеря сознания: sveno, sinkopo
потерял: sveni
потерянном: bedaŭri
потерянных: domaĝi
потерять: perdi, malstreĉiĝi, rigidiĝi, sendiscipliniĝi, senhariĝi, senkonsciiĝi, senspiriĝi, senvaloriĝi, sveni, ekvilibro, konscio, pacienco, racio, senco
потерять волосы: senhariĝi
потерять гибкость: rigidiĝi
потерять дисциплинированность: sendiscipliniĝi
потерять дыхание: senspiriĝi
потерять напряжённость: malstreĉiĝi
потерять равновесие: ekvilibro
потерять рассудок: racio
потерять смысл: senco
потерять сознание: sveni, senkonsciiĝi, konscio
потерять стоимость: senvaloriĝi
потерять терпение: pacienco
потеть: ŝviti, transpiri
потный: ŝvita
потогонное: ŝvitigilo
потогонное средство: ŝvitigilo
потогонный: ŝvitiga
поток: flukso, rivero, torento, lafofluo, lafotorento, flukso, rivero
поток лавы: lafofluo, lafotorento
поток слёз: rivero
потоках: sori
потоком: torenta, turbuli
потолок: plafono
потолочный: plafona
потолстеть: plidikiĝi
потом: poste, rezervi
потомок: ido, posteulo, prafilo
потомство: idaro, posteularo, generi
потому: tial, ĉar, pro
потому что: ĉar
потоп: diluvo, superakvego, renversiĝi
потрава: rikoltdifekto
потребитель: konsumanto
потребительская: uzvaloro
потребительская стоимость: uzvaloro
потребительский: konsuma, varo
потребительский товар: varo
потребление: konsumado
потребления: konsumismo
потреблять: konsumi
потребности: laŭbezone
потребность: bezoni
потрескивать: kraketi
потроха: tripo
потрясение: ŝoko, kataklismo, afekcio
потрясённый: afekciita
потрясти: afekcii
потускнеть: malheliĝi, malsereniĝi
потусторонний: transa
потухнуть: estingiĝi
потушить: estingi
потчевать: regali
потянуть: tiri
потянуть канат колокола: tiri
по-умному: saĝe
поучать: kateĥizi, katekizi
поучение: homilio, instruo, edifo
поучительный: edifa, instrua, instruoplena, didaktika
по-французски: flua
похабно: obscene
похабный: obscena
похвала: laŭdo
похвалы: avara, glorigi
похвальный: aprobinda, laŭdinda, -ind-
похваляться: glori sin
похитить: ŝteli, rabi
похищение: ŝtelo
поход: militiro, ekspedicio, marŝado, krucmilito, kampanjo
походка: irmaniero
походная: ĉaro
походная кухня: ĉaro
похож: simili
похождение: aventuro
похожий: simila, sozio, vitreca
похожий на стекло: vitreca
похожим: simili
похоронить: entombigi, enterigi
похоронная: ĉaro, procesio
похоронная колесница: ĉaro
похоронная процессия: procesio
похоронный: enteriga, mortsonorado
похоронный звон: mortsonorado
похороны: entombigo, enterigo, sepulto
похотливость: lasciveco
похотливый: lasciva
похоть: lasciveco
похрустывать: kraketi
поцеловать: kisi
поцелуи: interkisado, interkisoj
поцелуй: kiso, ŝmaco, kiso
почасовой: hora
початок: spadiko
почва: grundo, tero, firma, grundo, riĉa
почвенный: grunda
почву: dreni, kalki, ravini, skarifiki
почек: nefrito II
почему: kial, pro kio, ial ajn, kial
почему бы то ни было: ial ajn
почему вы не ответили мне: kial
почему-нибудь: ial
почему-то: ial
по-черепашьи: testude
почерк: skribmaniero
почернеть: nigriĝi
почесаться: grati sin
почесть: omaĝo
почесуха: prurigo
почечная: pielo
почечная лоханка: pielo
почечный: rena, renŝtoneto, kalkuluso
почечный камень: renŝtoneto, kalkuluso
почечных: pielito
почёт: honoro
почётный: honora
почин: iniciato, iniciati
починить: ripari
починка: riparo, rebonigo
починять: rebonigi
почитание: ikonadoro
почитание икон: ikonadoro
почитать: honori, respekti
почить: laŭroj
почить на лаврах: laŭroj
почка: burĝono, reno, blasto, bulbilo, sproso, vaga
почке: vernacio
почкование: burĝonado
почкованием: proliferi
почковаться: burĝoni
почта: poŝto, retpoŝto
почтальон: leterportisto, poŝtisto
почтение: omaĝo, respekto, omaĝi
почтением: respekte
почтения: honoraĵo, omaĝe
почтенная: matrono
почтенная женщина: matrono
почтенный: respektinda, honora, estiminda
почти: preskaŭ
почти что: preskaŭ
почтительное: omaĝo
почтительное подношение: omaĝo
почтительность: pietato
почтительный: respekta, honora, respektoplena
почтмейстер: poŝtestro
почтовая: poŝtkarto, poŝtmarko, poŝtoficejo, letera, papero
почтовая бумага: letera, papero
почтовая карточка: poŝtkarto
почтовая контора: poŝtoficejo
почтовая марка: poŝtmarko
почтовое: poŝtoficejo
почтовое отделение: poŝtoficejo
почтовой: respondkupono
почтовые: poŝtaĵoj
почтовые отправления: poŝtaĵoj
почтовый: poŝta, leterkesto, leterkolombo, poŝtisto, poŝtkesto, poŝtkodo, poŝtmandato, kesto, mandato
Почтовый: unio
почтовый голубь: leterkolombo
почтовый индекс: poŝtkodo
почтовый перевод: poŝtmandato, mandato
почтовый служащий: poŝtisto
Почтовый союз: unio
почтовый ящик: leterkesto, poŝtkesto, kesto
почтовыми: afranki
почту: enpoŝtigi
почты: poŝtestro
пошив: kudrado
пошивать: tajlori
пошлина: imposto, dogano, limimposto
пошлый: vulgara, triviala
пошутить: degni
пощада: indulgo
пощёчина: survango, vangofrapo
пощёчину: vangofrapi
поэзия: poezio
поэма: poemo
поэт: poeto
поэта: unu
поэтесса: poetino
поэтика: poetiko
поэтическая: licenco
поэтическая вольность: licenco
поэтический: poeta, poezia
поэтическое: poemo, poeziaĵo
поэтическое произведение: poeziaĵo, poemo
поэтичность: poezieco
поэтому: tial
поэтому я пришёл к тебе: tial
появившийся: freŝdata
появиться: aperi, eliĝi
появление: apero, erupcio
появление сыпи: erupcio
появляться: fantomi, erupcii
пояс: zono, daŭbo, horzono, naĝozono, remparzono, savzono, terzono, tropika, zono
пояс оборонительных укреплений: remparzono
поясковые: zonovermoj
поясковые кольчецы: zonovermoj
поясница: lumbo
пояснице: lumbalgio
поясничный: lumba
поясной: zona
пояснять: glosi
прабабка: praavino
прабулгарин: prabulgaro, tjurkobulgaro
прав: abandoni, konduklicenco
права: konduklicenco, pretendi, stirpermesilo, civitano, difekti, licenco, permesilo, politika, rajto
правда: vero, veraĵo, pura
правде: verdire
правдивость: verdiremo
правдивый: verdirema, verema
правдоподобие: versimileco
правдоподобно: versimile
правдоподобный: versimila, verŝajna
правду: -us
праведник: virtulo
правил: faŭlo, regularo
правила: faŭli, escepto
правилам: bonorde, reguligi
правило: kanono I, regulo, precepto, strikta, suferi, toleri
правило не терпит исключений: suferi
правильная: vera
правильная информация: vera
правильно: prave, ĝuste, regule
правильность: ĝusteco, praveco, reguleco, korekteco
правильный: prava, ĝusta, korekta, regula
правильным: pravi
правитель: reganto, registo, suvereno
правительства: aŭspicio
правительство: registaro
править: gvidi, regi
правление: estraro, regado, administrantaro, administracio
правления: estrarano
правнук: pranepo, pra-
правнучка: pranepino
право: juro, rajto, atingorajto, balotrajta, balotrajto, darfi, ekzistorajto, eldonrajto, elektorajto, fruktuzo, heredrajto, kopirajto, majorato, prerogativo, propreco, proprieto, rajti, servitudo, servuto, strikrajto, uzukapi, vetorajto, voĉdonrajto, civila, ekskluziva, juro, rajto
право вето: vetorajto
право воспроизведения: kopirajto
право голоса: voĉdonrajto, rajto
право доступа: atingorajto
право издания: eldonrajto
право на забастовку: strikrajto
право на наследство: heredrajto
право на отдых: rajto
право на существование: ekzistorajto
право на труд: rajto
право первородства: majorato
право пользования: fruktuzo
право собственности: propreco
право частной собственности: proprieto
правоверный: ortodoksa
правовой: jura
правое: justa
правое дело: justa
правом: municipo, plenrajte, prave, rajtigi, plena, rajto
правонарушение: delikto
правонарушитель: deliktulo
правописание: ortografio
православие: ortodoksismo
православное: konfesio
православное вероисповедание: konfesio
православный: ortodoksa, ortodoksulo
православный верующий: ortodoksulo
правосудие: justico
правота: praveco
правоту: pravigi
праву: rajte
правую: je
правы: prava
правый: dekstra, prava, dekstrulo, tribordo, ataki
правый борт: tribordo
правым: pravi
правящая: reganta
правящая партия: reganta
правящий: reganta
Прага: Prago
прагматизм: pragmatismo
прагматик: pragmatisto
прагматика: pragmatiko
прагматический: pragmata
прадед: praavo, pra-
пражский: Praga
празднество: solenado
праздник: festo, majfesto
праздник Первого мая: majfesto
праздника: antaŭ
праздником: antaŭ, gratuli
празднику: bondeziro
праздничный: festa, tualeto
праздничный наряд: tualeto
праздновать: soleni, festi
празеодим: prazeodimo
прайс-лист: prezlisto, prezaro
пракрит: prakrito
Пракситель: Praksitelo
практик: empiriisto, empiriulo, praktikulo, praktikisto
практика: praktiko, staĝo, praktiko
практика меня убедила: praktiko
практикант: staĝanto
практике: praktiki, al
практиковать: praktiki
практицизм: praktikemo
практически: praktike
практический: praktika
практично: praktike
практичность: praktikeco
практичный: praktika, praktikema
пралине: pralino
праотец: prapatro
прапорщик: standardisto, suboficiro
прародина: prahejmo
прах: polvo, cindro, cindrigi, dissalti, polvigi
прачечная: lavejo
прачка: lavistino
праща: ĵetilo, ŝtonĵetilo
праязык: pralingvo