под: sub, ĉemane, ebrieta, garantie, hipnoti, kaŭcie, malliberigi, pretekste ke, regi, sapei, saŭcaĵo, signaturo, sordine, suba, subtiri, subvitrigi, ŝaki, veli, velveturi, akompanado, aŭspicio, direkto, gardo, libera, mantelo, skribi, sub, sugesto, suno, tereno, tuj
под аккомпанемент: akompanado
под залог: garantie, kaŭcie
под названием: sub
под открытым небом: libera
под охраной: gardo
под покровительством: aŭspicio
под покровом ночи: mantelo
под предлогом: pretekste ke
под руками: ĉemane
под самым носом у тебя: tuj
под столом: sub
под сурдинку: sordine
под хмельком: ebrieta
под шкаф: sub
подавать: debiti, almozdoni, esperigi
подавать милостыню: almozdoni
подавать надежду: esperigi
подавить: sufoki
подавить гнев: sufoki
подавиться: misgluti
подавленность: premateco
подавленный: morna
подавлять: opresi
подагра: podagro
подагрик: podagrulo
подагрический: podagra
подарить: donaci
подарка: rifuzi
подарок: donacaĵo, memoraĵo, por, ricevi
подарок для отца: por
подарок на память: memoraĵo
подателя: per
податливый: cedema
подать: imposto, tributo, peticii, repliki, serviri, signi, doni
подать знак: signi
подать мяч: serviri
подать прошение: peticii
подать реплику: repliki
подать руку: doni
подача: serviro, debito
подачи: alarmilo
подачка: almozo
подающий: serviranto, esperdona, esperiga, promesoplena
подающий большие надежды: promesoplena
подающий надежду: esperdona, esperiga
подаяние: almozo
подбегать: alkuri
подбел: andromedo II
подберёзовик: malglata boleto
подбивать: vati
подбивать ватой: vati
подбитый: vatita
подбитый ватой: vatita
подбодрить: revigligi
подбодриться: revigliĝi
подбородок: promontoro, mentono
подбросить: suprenĵeti
подбрюшный: ĉevalzono
подбрюшный ремень: ĉevalzono
подвал: kelo, hipogeo, subteraĵo
подвальный: hipogea
подведомственный: subalterna
подвенечный: tualeto
подвенечный наряд: tualeto
подвергать: persekuti, pirolizi, testi
подвергать гонениям: persekuti
подвергать испытанию: testi
подвергать пиролизу: pirolizi
подвергнуть: diskutigi, endanĝerigi, linĉi, riski
подвергнуть обсуждению: diskutigi
подвергнуть опасности: endanĝerigi, riski
подвергнуть самосуду: linĉi
подвернуть: suprenfaldi, tordi
подвесить: pendigi
подвеска: suspensio, pendaĵo, pendigilo
подвесная: hamako, pendolito, telfero
подвесная дорога: telfero
подвесная койка: pendolito, hamako
подвесной: telferi
подвести: bilanci, sumigi
подвести баланс: bilanci
подвести итог: sumigi
подвёртывать: subfaldi
подвздошная: ileo, iliumo
подвздошная кишка: ileo
подвздошная кость: iliumo
подвздошный: iliaka
подвиг: heroaĵo, glorago, prodaĵo, -aĵ-
подвид: subspecio
подвижной: moviĝema
подвижность: facilmoveco
подвижный: facilmova, movlerta, moviĝema
подвиснуть: sveni
подводить: alkonduki, saldi
подводить итог: saldi
подводная: kareno, submarino, ŝipo
подводная лодка: submarino, ŝipo
подводная часть судна: kareno
подводник: submarinisto
подводный: subakva, rifo
подводный камень: rifo
подвой: bazotrunko
подвыпивший: ebrieta
подвязка: krurzono, ĝartero, ĵartelo, ŝtrumpetŝelko, ŝtrumpoligilo, ŝtrumprubando
подвязка для носков: ŝtrumpetŝelko
подвязка для чулок: ĵartelo
подгонка: adaptado
подгонять: erodi, retuŝi
подгорный: apudmonta
подготовительный: propedeŭtiko, prepara
подготовить: pretigi, antaŭprepari, elkovi, prepari
подготовить умы: prepari
подготовиться: prepariĝi
подготовка: antaŭpreparo, preparado, pretigado, por
подготовка к конгрессу: por
подготовки: senprepara
подготовленность: antaŭprepariteco
подданный: regnano, regato
подданство: ŝtataneco
поддаться: cedi
поддающийся: analizebla, difinebla, influebla, kulturebla, modifebla, nedeĉifrebla, nedivenebla, perfektigebla, refraktara
поддающийся влиянию: influebla
поддающийся культурной обработке: kulturebla
поддающийся модификациям: modifebla
поддающийся определению: difinebla
поддающийся разбору: analizebla
поддающийся совершенствованию: perfektigebla
подделка: falsaĵo, imitaĵo
подделывать: falsi
поддельный: falsa, straso
поддельный драгоценный камень: straso
поддержать: subteni, apogi
поддержать предложение: apogi
поддерживать: apogi, abutmenti, komunikiĝi
поддерживать связь: komunikiĝi
поддерживающая: suspensorio
поддерживающая повязка: suspensorio
поддержка: aŭspicio, subteno, apogo
поддержке: aŭspicio
поддиректория: subdosierujo
поддувало: cindrujo
поделом: merite
подержанными: brokanti, brokantisto
подешеветь: malkariĝi
подёнка: efemero
подёнки: efemeredoj, efemeroformaj
подённая: taglaboro, salajro
подённая зарплата: salajro
подённая работа: taglaboro
подёнщик: taglaboristo
подёнщина: taglaboro
поджаривание: rostado
поджаривать: rosti
поджарить: subrosti
поджарый: malgrasa
поджелудочная: pankreato
поджелудочная железа: pankreato
поджечь: incendii
поджигатель: bruliganto, incendiinto
поджог: brulatenco
подзаголовок: subtitolo
подзатыльник: nukbato
подземелье: hipogeo, subteraĵo
подземная: ublieto
подземная тюрьма: ublieto
подземное: Hadeso, subteraĵo
подземное помещение: subteraĵo
подземное царство мёртвых: Hadeso
подземный: subtera, hipogea, subteretaĝo, sisma, sub
подземный толчок: sisma
подземный этаж: subteretaĝo
подзорная: lorno
подзорная труба: lorno
по-дилетантски: diletanti
подиум: podio
подкаменщик: ĉoto
подкаменщики: ĉotedoj
подкапывать: subfosi
подкапываться: sapei
подкапываться под кого-л: sapei
подкаталог: subdosierujo
подкатить: alruli
подкатиться: alruliĝi, subruliĝi
подкачка: permuto
подкидыш: trovito
подкладка: subaĵo, subŝtofo
подкладывать: submeti
подкласс: subklaso
подкова: hufofero
подковать: ferumi, subforĝi, hufoferi
подкожный: subhaŭta, hipoderma, paniklo, sufuzo
подкожный жир: paniklo
подкожный кровоподтёк: sufuzo
подколенная: genukavo, poplito
подколенная впадина: poplito
подколенная ямка: genukavo
подколенный: subgenua
подкоп: subfoso, sapeo, sapei
подкопать: subfosi
подкоренное: radikato
подкоренное выражение: radikato
подкуп: subaĉeto
подкупать: korupti
подкупить: subaĉeti, sub
подлаживать: konformigi
подлаживаться: konformiĝi
подлежать: subkuŝi
подлежащее: subjekto
подлежащий: impostebla, preskripta
подлежащий закону о давности: preskripta
подлежащий налогообложению: impostebla
подлесник: saniklo
подлесок: kopso
подлететь: alflugi
подлец: fiulo, kanajlo, malnoblulo
подливка: saŭco, tomata
подлизываться: kaĵoli
подлинник: originalo
подлинности: aŭtentikigo
подлинность: vereco, originaleco, aŭtentikeco, aŭtentikigi
подлинный: vera, originala, aŭtentika
подлить: alverŝi, oleo I
подлить масла в огонь: oleo I
подличать: rampi
подло: malnoble
подлог: fraŭdo
подложить: submeti, subigi
подложка: substrato, subaĵo
подлокотник: apogbrako
подлость: fiaĵo, kanajlaĵo, malnobleco
подлый: kanajla, kovarda, malnobla
подмажешь: ŝmiri
подмаренник: galio
подмастерье: submajstro
подмена: substituo
подменить: substitui
подмесь: almiksaĵo
подметание: balaado
подметания: balamaŝino
подметать: balai
подмешать: almiksi
подмешивание: almiksado
подмётка: alplando, plandumo
подмигнуть: palpebrumi
подмножество: subaro
подмости: benko
подмостки: sceno, podio, estrado
подмышечный: aksela
подмышка: akselo, subbrako
подневольный: kontraŭvola
поднести: alporti
поднимание: levado
поднимать: altigi
подниматься: altiĝi, fermenti
подножие: montobazo, stilobato
подножие горы: montobazo
подножие колоннады: stilobato
подножка: ŝtupo
подножный: subpieda
поднос: pleto
подношение: omaĝo
поднял: levi I
поднятие: levado
поднятый: apika
поднять: levi I, hisi, alarmi, tuŝi, etendi, levi I, ŝildo
поднять кого-л: ŝildo
поднять парус: levi I
поднять паруса: etendi
поднять по тревоге: alarmi
поднять руку на: tuŝi
поднять якорь: levi I
подняться: leviĝi, ascendi, elmergiĝi, malmergiĝi, zomi
подняться из воды: elmergiĝi, malmergiĝi
подобает: deci
подобать: deci, konveni
подобающий: deca, konvena
подобающим: dece
подобающим образом: dece
подобие: konformeco, simileco
подобно: simile
подобные: simila
подобные треугольники: simila
подобный: konforma, simila
подобострастно: danci
подобострастный: servila
подобрать: kuspi
подобрать юбку: kuspi
подогнать: adapti, alpeli
пододвинуть: almovi
пододеяльник: kovrilsako, kovriltegilo
подожди: atendi
подожду: ĝis
подозревать: suspekti
подозрение: suspekto, suspekta, suspektinda
подозрительности: suspektema
подозрительность: suspektemo
подозрительный: suspekta, suspektinda, suspektema
подойти: alpaŝi, aliri, tio
подоконник: fenestrobreto, breto, sojlo
подонки: feĉo
подопечный: zorgato
подорожание: plikariĝo
подорожать: plikariĝi
подорожник: plantago
подорожниковые: plantagacoj
подосиновик: ruĝa boleto
подоснова: substrato
подоткнуть: suprenfaldi
подотряд: subordo
подошва: plandumo, plando, piedo
подошвенный: planda
подпадать: subfali
подпирать: apogi, abutmenti
подписавшийся: subskribinto
подписать: subskribi, promulgi, signaturi, abonigi
подписаться: aboni, subskripcii
подписка: abono
подписки: abonilo
подписная: abonpago, abonprezo
подписная цена: abonprezo
подписчик: abonanto
подписывать: subskribi
подписываться: aboni
подпись: subskribo, aŭtografo, signaturo, persona
подпись под документом: signaturo
подплыть: alnaĝi
подползти: alrampi, subrampi
подполковник: subkolonelo
подпорка: abutmento, apogilo, paliseto
подпоручик: subleŭtenanto
подпрограмма: subprogramo
подпруга: selrimeno, selzono
подпятник: piedlagro
подрабатывать: kromlabori
подрабатывать на стороне: kromlabori
подражание: imitado, sekvo, pastiĉo
подражания: imitinda
подражатель: imitanto
подражать: imiti
подразделение: klaso, trupunuo, formacio
подразумеваемый: implica, implicita
подразумевать: subkompreni, sub
подрезание: tajlado
подрезать: stuci, tajli, recepi, subtranĉi, tajli
подрезать дерево: tajli
подрезать снизу: subtranĉi
подрезка: recepado
подрёберный: subripa
подрисовывать: retuŝi
подробно: detale
подробности: teksi
подробность: detalaĵo
подробностями: harsplitado
подробный: detala
подростковом: adoleski
подростковый: puberta, adoleska, adolesko
подростковый возраст: adolesko
подросток: adoleskulo, adoleskanto
подрубать: orli
подрубить: subhaki
подруга: amikino
по-другому: alie, alimaniere
по-дружески: amike
подружиться: amikiĝi
подрумянить: brulbrunigi
подручный: morteristo
подручный каменщика: morteristo
подрыв: diskreditado
подрыв доверия: diskreditado
подрывать: sapei, petardi
подрывать шашкой: petardi
подрывная: petardo, sapeaktivado, sapeaktiveco
подрывная деятельность: sapeaktivado, sapeaktiveco
подрывная шашка: petardo
подрывную: sapei
подрядчик: entreprenisto
подсадить: alplanti
подсвекольник: amaranto
подсвечник: kandelingo, -ing-
подсесть: alsidiĝi
подсинивать: bluigi
подсказать: sugesti
подсказка: sugesto, helpilo
подсказывать: suflori
подсказывающий: sugesta
подсластить: sukeri, dolĉigi
подслушать: subaŭskulti, sub
подслушивать: subaŭskulti
подсматривать: subrigardi
подсмеиваться: subridi
подснежник: galanto
подсознание: subkonscio
подсознательный: subliminala, subkonscia
подсолнечник: helianto, sunfloro
подсолнух: helianto, sunfloro
подставить: submeti, alstarigi, substitui
подставка: soklo, stativo, postamento, hurdo, skabelo
подставка для ног: skabelo
подставное: pajlohomo
подставное лицо: pajlohomo
подстановка: substituo
подстанция: substacio
подстелить: substerni
подстерегать: gvati, insidi
подстилка: substernaĵo, pajlaĵo
подстраиваться: konformiĝi
подстрекатель: instiganto
подстрекательство: instigo, provoko, ekscito
подстрекать: provoki, eksciti, agiti, instigi, ribeligi, eksciti
подстрекать к восстанию: eksciti
подстригать: tondi, stuci, tajli
подстригать бороду: tajli
подстроечная: induktilo
подстроечная катушка: induktilo
подстроить: okazigi
подступ: alirejo
подсудимого: lasta, vorto
подсудимый: juĝato
подсудный: juĝebla
подсунуть: alŝovi, subŝovi
подсчёт: kalkulo, mensa
подсчёт в уме: mensa
подсчитать: ciferi, prikalkuli
подсчитывать: kalkuli, saldi
подсчитывать сальдо: saldi
подсыпать: alŝuti
подталкивать: puŝi
подтачивать: ronĝi
подтащить: altreni
подтаять: subdegeli
подтвердить: konfirmi, verigi, certigi, jesigi, konfirmi
подтвердить предположение: konfirmi
подтверждающие: legitimaĵoj
подтверждающие документы: legitimaĵoj
подтверждение: certigo, konfirmo
подтекст: kunsenco
подтолкнуть: antaŭenpuŝi
подтолкнуть вперёд: antaŭenpuŝi
подтягивание: tirado
подтяжки: ŝelko
подтянуть: altiri, subtiri
подтянуть под себя: subtiri
подурнеть: malbeliĝi
подушка: kuseno, aerkuseno, relingo, mola I
подфакельник: torĉingo
подхалим: telerlekisto
подход: aliro
подходить: konveni
подходящий: oportuna, konvena, boneta
подчеркнуть: substreki, emfazi
подчёркивание: akcentado
подчёркнутый: emfaza
подчинение: obeado
подчинённое: subjunkcia
подчинённое предложение: subjunkcia
подчинённый: subalterna, suba, subalternulo, subulo
подчинительный: subjunkcio, konjunkcio
подчинительный союз: subjunkcio, konjunkcio
подчинить: subordigi, subigi, submeti, obeigi, reguligi
подчинить единым правилам: reguligi
подчинить себе: obeigi
подчиниться: subiĝi
подчинять: submeti, ritmi
подчинять ритму: ritmi
подчиняться: subordiĝi, obei
подшивать: orli
подшивка: jarvolumo
подшипник: lagro, aksujo, abutmento, kuglolagro
подшипника: kusineto
подшить: subkudri
подшучивать: blagi
подъезд: perono, porĉo
подъехать: alveturi
подъём: patoso, ascensio, instepo, ellitiĝo
подъёма: veksignalo
подъёме: staŭli
подъёмная: herso, levoforto
подъёмная решётка: herso
подъёмная сила: levoforto
подъёмник: telfero
подъёмником: ĉarelo
подъёмное: levilo, takelo
подъёмное приспособление: levilo, takelo
подъёмный: argano, gruo, levponto
подъёмный кран: gruo, argano
подъёмный мост: levponto
подъязычная: hioido
подъязычная кость: hioido
подъязычный: sublanga, hipoglosa
подытожить: resumi
поедешь: ŝmiri
поединок: duelo
поезд: trajno, vagonaro, ekspreso, pasaĝertrajno, rapidtrajno, vartrajno, ŝanĝi
поезда: akcidento, vosto
поездка: vojaĝo, afervojaĝo, marveturo, turneo, tedi
поездка ему наскучила: tedi
поездка по морю: marveturo
поездки: kosto
поесть: manĝigi, -ont-, predikta
поёт: ankoraŭ ne
пожалование: investado
пожаловать: bonvenon, bonvenu
пожалуйста: bonvolu, peti
пожар: incendio, brulego, incendii
пожара: asekuri
пожарная: fajrobrigado
пожарная дружина: fajrobrigado
пожарная команда: fajrobrigado
пожарник: fajroestingisto, fajrobrigadano, fajrobrigadisto
пожарный: incendia, brulalarmilo, hidranto
пожарный кран: hidranto
пожарный сигнал: brulalarmilo
пожать: manpremi
пожать руку: manpremi
пожелание: bondeziro
пожелание благ: bondeziro
пожелания: bondeziro
пожелтеть: flaviĝi
пожертвование: kvestaĵo
пожертвований: kvesto
пожертвования: kvesti
пожертвовать: oferi
пожертвовать приятным ради полезного: oferi
поживаете: farti, kiel
поживать: farti
поживём: vivi
поживём – увидим: vivi
пожизненный: dumviva
пожилой: maljuna
пожинать: rikolti, laŭroj
пожинать лавры славы: laŭroj
пожирать: manĝegi, vori, devori
пожить: bonvivanto
пожнёшь: rikolti
поза: pozo
позаботиться: antaŭzorgi
позавчера: antaŭhieraŭ
позавчерашний: antaŭhieraŭa
позади: postiri, malantaŭ, post, poste, malantaŭ
позади дома: malantaŭ
позаимствовать: pruntepreni
позвать: venigi, voki
позвать к телефону: voki
позволение: permeso
позволенным: lici
позволено: Jovo
позволить: permesi
позвольте: diri
позвольте мне сказать: diri
позволять: arogi
позволяющий: esperebla
позволяющий надеяться: esperebla
позвонить: telefoni
позвонков: spondilito
позвонковый: vertebra
позвонок: vertebro, atlaso II, epistrofo
позвоночник: vertebraro, rakio, spino I
позвоночника: devio
позвоночные: vertebruloj
позвоночный: vertebra, spina, rakia, rakio, vertebra
позвоночный столб: rakio, vertebra
поздний: malfrua, tarda
поздно: malfrue
поздравительное: gratula
поздравительное письмо: gratula
поздравительный: gratula
поздравить: gratuli
поздравление: gratulo
поздравлять: gratuli
поздравлять с праздником Первого мая: gratuli
позеленеть: verdiĝi
позёр: pozemulo, afektulo
позёрство: pozemo
позже: poste
позировать: pozi
позитив: pozitivo
позитивизм: pozitivismo
позитивист: pozitivisto
позитивно: pozitive
позитивный: pozitiva
позитрон: pozitono
позиционная: pozicia
позиционная война: pozicia
позиционный: pozicia
позиция: pozicio, platformo, batalpozicio, pozicio
познай: ekkoni
познай самого себя: ekkoni
познакомить: prezenti, konatigi
познакомиться: konatiĝi, interkonatiĝi
познакомиться друг с другом: interkonatiĝi
познание: ekscio, ekkono
познания: epistemologio, gnoseologio
познать: ekkoni
позолота: orumo, -iz-
позолотой: ori, orizi
позор: hontego, malgloro, stigmato, malhonoro
позорить: malhonori
позорному: pilorii
позорный: honta, malhonora, malglora, hontiga, hontinda, pilorio
позорный столб: pilorio
позумент: pasamento, ĉenilo, galono
позументом: pasamenti
позументщик: pasamentisto
позыв: apetenco