питанг: pitango
питание: nutraĵo, nutrado
питательная: medio
питательная среда: medio
питательный: nutra, fidro
питательный провод: fidro
питательных: karenco
питать: nutri, abomeni, ami, malfidi, malkonfidi, nutri
питать недоверие: malfidi, malkonfidi
питать отвращение: abomeni
питать привязанность: ami
питать энергией: nutri
питейное: drinkejo
питейное заведение: drinkejo
питекантроп: pitekantropo
Питер: Petro II
питомник: arbidejo
питон: pitono
пить: trinki, drinki, soifi, , el, suĉi
пить из горлышка: suĉi
пить из стакана: el
питьевая: hidrosodo, trinkakvo, akvo, trinkebla
питьевая вода: trinkakvo, akvo, trinkebla
питьевой: trinkebla
питьё: trinkado, pocio
Пифагор: Pitagoro
пифагорейство: pitagorismo
пифийский: pitia
пифия: pitio
пихание: ŝovado
пихать: ŝovi
пихта: abio
пицца: pico
пиццерия: picejo
пиччикато: pinĉado, pinĉi
пиши: tia
пишущая: daktilografo, skribmaŝino, stenotipo, tajpilo
пишущая машинка: tajpilo, skribmaŝino, daktilografo
пишущей: inkrubando, stenotipio, rubando
пища: nutraĵo, -aĵ-, sana
пищаль: arkebuzo
пищеварение: digestado
пищеварению: digestigilo
пищеварительный: digesta, aparato, digesta
пищеварительный аппарат: aparato, digesta
пищевая: hidrosodo
пищевод: ezofago
пищевой: nutra
пищи: kuirado
пищуха: certio
пиявка: hirudo
плавание: navigado, naĝado, navigacio, ŝipo
плаванию: martaŭga, navigebla
плавания: naĝobaseno
плавательный: naĝejo, naĝozono
плавательный бассейн: naĝejo
плавательный пояс: naĝozono
плавать: naĝi, povi, scii
плавающий: flosanta
плавиковоя: fluorido
плавиковоя кислота: fluorido
плавиковый: fluorspato
плавиковый шпат: fluorspato
плавильная: fandofornego
плавильная печь: fandofornego
плавильщик: fandisto
плавить: fandi, degeligi
плавиться: degeli, fandiĝi
плавка: fandado
плавки: bankalsoneto
плавкий: fandebla
плавления: fandopunkto
плавник: naĝilo
плавно: andante
плавный: likvido
плавный согласный: likvido
плаву: flosi
плавунчик: falaropo
плавучая: mino
плавучая мина: mino
плавучий: flosanta
плавучий док: flosanta
плагиат: plagiato, plagiati
плагиатор: plagiatisto
плагиаторство: plagiatismo
плагин: kromaĵo
плазма: plasmo
плазматический: plasma
плазменный: plasma
плазмодиум: plasmodio
плакала: foje, foje
плакальщица: funebristino
плакат: afiŝo, afiŝi, plakato
плакать: plori, plorĝemi
плакать навзрыд: plorĝemi
плакировать: plaki
плакировка: plakado
плаксивый: plorema
плакун: litrumo
плакун-трава: salikario
плакучая: saliko
плакучая ива: saliko
пламенем: ardi
пламенеть: flagri, flami
пламенеющий: flama
пламенное: sento
пламенное чувство: sento
пламенный: flama
пламя: flamo
план: plano, mapo, fono, laborplano, kvinjara, plano
планета: planedo, asteroido, rotacii
планета вращается: rotacii
планетарий: planetario
планетарный: planeda
планетный: planeda
планетолог: planedologo
планеты: pozicio, vojo
планёр: glisilo
планиметрический: planimetria
планиметрия: planimetrio
планирование: urboplanado
планировать: glisi, plani
планка: tabulo, lato
планками: lataĵo, lati
планктон: planktono
плановое: planismo
плановое ведение экономики: planismo
плановость: planeco
плановый: plana
планом: zomi, plano
плантация: plantejo, kafplantejo, rizejo, tabakejo
пласт: tavolo, etaĝo, sternaĵo, stratumo, mino, kuŝujo, karbonio, tavolo
пласт снега: tavolo
пластами: plaki, stratifiki, stratuma, stratumiĝi
пластик: plasto
пластика: plastiko
пластиковый: plasta
пластилин: modlopasto
пластина: lameno, slabo, plato
пластинка: plateto, tabuleto
пластинками: plaki
пластинчатоусые: skarabedoj
пластинчатый: lamena, agariko, lamenfungo
пластинчатый гриб: agariko, lamenfungo
пластический: plastika
пластично: plastike
пластичность: plastikeco
пластичный: modlebla, plastika
пластмасса: plasto, pasto
пластмассовый: plasta
пластырь: plastro, sparadrapo
плата: karto, pago, plato, abonpago, krompago, laborpago, luprezo, monatpago, sonkarto, kontrakto, salajro
плата за наём: luprezo
плата за прокат: luprezo
плата за труд: laborpago
платан: platano
платежей: moratorio
платежом: pagoŝarĝe, remburse
плательщик: paganto
платёж: pagoŝarĝo, remburso
платёжеспособность: pagokapablo, solventeco, pagipovo
платёжеспособный: pagokapabla, pagipova, solventa
платёжное: ĝirilo
платёжное поручение: ĝirilo
платина: plateno
платиновый: platena
платить: pagi, tributi
платить дань: tributi
платком: per
платный: paga, pagata, denuncisto, ĝigolo
платный доносчик: denuncisto
платный танцор в дансинге: ĝigolo
плато: altebenaĵo, plataĵo
платок: tuko, koltuko, naztuko, poŝtuko
Платон: Platono
Платона: platonano
платонизм: platonismo
платоник: platonano
платонический: platona, platonisma
платочек: tuketo
платформа: platformo, kajo
платье: robo, balrobo, mendi, provi, returni, robo, tajli
платяной: vestoŝranko
платяной шкаф: vestoŝranko
плаун: likopodio
плауновые: likopodiacoj
плаунок: selaginelo
плаха: eŝafodo, ŝtipo
плац: placo, esplanado
плацебо: placebo
плацента: placento
плач: plorado, veo
плача: larme
плачевный: veinda
плачет: ĝi
плашка: ŝraŭbigilo
плащ: mantelo, surtuto, makintoŝo, kapoto
плащ с капюшоном: kapoto
плащеносный: hamadriado
плащеносный павиан: hamadriado
плебей: plebano
плебейский: pleba, plebana
плебисцит: plebiscito
плебс: plebo
плева: membrano, himeno
плевательница: kraĉujo, sputujo
плевать: kraĉi
плевел: lolo
плевок: kraĉo
плевра: pleŭro
плевральный: pleŭra
плеврит: pleŭrito
плевры: pneŭmotorako
плед: plejdo
плезиозавр: plesiosaŭro
плейстоцен: plejstoceno, plistoceno
плейстоцена: diluvio
плектогине: aspidistro
плектр: plektro
племени: tribestro
племенной: triba, bonrasa
племя: tribo, gento, loksidanta
племянник: nevo I
племянница: nevino
пленник: kaptito
пленять: ĉarmi
плеоназм: pleonasmo
плеонастический: pleonasma
плесень: ŝimo
плесенью: mucida, ŝimi
плеск: plaŭdo
плескать: plaŭdigi
плескаться: plaŭdi
плесневеть: ŝimi
плеснуть: plaŭdigi
плести: teksi, plekti, ŝpini, teksi
плести интригу: teksi
плести сеть: teksi
плетение: plektado
плетень: hurdo, plektobarilo
плетёная: plektaĵo
плетёная тесьма: plektaĵo
плетёнка: hurdo, plektaĵo, mato II
плетнём: hurdi
плеть: skurĝo
плетью: skurĝi
плечевая: humero
плечевая кость: humero
плечевой: ŝultra
плечи: dekolti
плечики: vestarko
плечо: ŝultro, brako
плешь: kalvo, kalvaĵo, senharaĵo
плещется: plaŭdi
Плеяда: Plejado
плёнка: filmo, ŝeleto, membrano, sonbendo
плётка: skurĝo
Плиний: Plinio
плинтус: plinto
плиоцен: plioceno
плиссе: plisaĵo
плиссированный: faldoriĉa
плиссировать: plisi
плиссировка: plisado
плита: plato, slabo, fornelo, gasfornelo, kuirforno, tomboŝtono, fornelo
плитка: plakaĵo, plateto, forneto, pargetero, briketo, tabulo
плитка шоколада: briketo, tabulo
плов: pilafo
пловец: naĝanto, naĝisto
плод: frukto, aborti, arbuto, drupo, feto, jakvo, jamboso, papajo, sukplena
плод гвоздичного дерева: jamboso
плод земляничного дерева: arbuto
плод папайи: papajo
плод хлебного дерева: jakvo
плода: fruktokarno
плодиться: generi, multiĝi
плодный: feta
плодов: dehiskado
плодовая: drozofilo
плодовая мушка: drozofilo
плодовитый: fekunda
плодоводство: fruktokulturo
плодовый: frukta, ĝardeno
плодовый сад: ĝardeno
плодолистик: karpelo, fruktofolio
плодоножка: pedunklo
плодоносить: frukti
плодоносящий: fruktodona
плодородие: fekundeco
плодородная: grundo, riĉa
плодородная почва: grundo, riĉa
плодородный: fekunda, fruktoriĉa
плодородным: fekundigi
плодотворный: fruktodona
плоды: frukti
пломба: plombo
пломбировать: plombi
плоский: ebena, plata, fasciolo
плоский глист: fasciolo
плоско: plate
плоскогорье: altebenaĵo
плоскогубцы: tenajlo, pinĉilo, tenajlo
плоскодонка: doriso
плоскости: samebena
плоскость: ebeno, oskula
плот: floso
плотва: leŭcisko, ploto
плотина: akvobaraĵo, digo
плотиной: digigi
плотник: ĉarpentisto
плотницкая: ĉarpentaĵo
плотницкая работа: ĉarpentaĵo
плотничать: ĉarpenti
плотно: dense, adheri, hermetika, strikta
плотно закрытый: hermetika
плотно прилегать: adheri
плотно прилегающий: strikta
плотность: denseco, konsistenco
плотный: kompakta, densa
плотоядный: karnomanĝa, karnovora
плотский: karna
плоттер-репитер: teleaŭtografo
плоть: karno, prepucio
плохая: vetero
плохая погода: vetero
плохо: malbone, fuŝi
плохо работать: fuŝi
плохое: fuŝprononco, antaŭsento
плохое предчувствие: antaŭsento
плохое произношение: fuŝprononco
плохой: malbona, mava, malbonega, enveni, mal-
плошай: sed
плошка: bovlo
площади: samarea
площадка: placeto, hokeejo
площадочка: areolo
площадь: areo, placo, areo
площадь треугольника: areo
плуг: plugilo
плут: fripono
плутовать: friponi
плутовской: fripona
плутовство: friponaĵo
плутократ: plutokrato
плутократия: plutokratio
Плутон: Plutono
плутоний: plutonio
плывёт: naĝi
плыть: naĝi, ŝipiri, navigi, drivi, marveturi, ŝipi, naĝi
плыть к берегу: naĝi
плыть на корабле: ŝipi
плыть по морю: marveturi
плыть по течению: drivi
плюмаж: plumaĵo
плюмбаго: plumbago
плюрализм: plurismo
плюс: plus, pluso, plus, unu
плюска: kupulo
плюсквамперфект: pluskvamperfekto
плюсконосные: kupuliferoj
плюсна: metatarso
плюсовой: plusa
плюш: pluŝo, felpo
плюшевый: pluŝa
плющ: hedero
пляж: plaĝo, strando
пляжный: plaĝa
пляска: ĥoreo
пневматика: pneŭmatiko
пневматический: pneŭmatika, pneŭmata
пневмококк: pneŭmokoko
пневмония: pneŭmonio, pulminflamo
пневмоторакс: pneŭmotorako
Пномпень: Pnompeno
по: laŭ, po
по аналогии: analogie
по большей части: pleje
по ветру: drivi
по воде: padeli
по возможности: laŭeble
по всем правилам: bonorde
по всякой причине: ĉial
по вторникам: marde
по два в ряд: vico
по два яблока: po
по десяти километров в час: po
по диагонали: diagonale
по доверенности: prokure
по другой причине: alikaŭze
по желанию: laŭdezire
по заслугам: merite
по имени: nome
по капле: gute
по касательной: tanĝe
по крайней мере: minimume, almenaŭ
по кругу: ronde
по льготной цене: rabate
по мерке: ĝustamezure
по моему мнению: opinio
по моим сведениям: scio
по направлению к: direkte al
по наследству: herede
по образцу: laŭ
по обыкновению: kutime
по одёжке встречают: akcepti
по одному: unuope
по отношению: rilate
по отношению к: koncerne
по очереди: vice, viciĝi
по памяти: memore
по порядку: orde
по правде говоря: verdire
по правде сказать: verdire
по праву: rajte
по предписанию: ordono
по приказу: laŭ
по причине: kaŭze de
по происхождению: origine
по прошествии года: pasado
по своей дороге: laŭ
по секрету: sekrete, konfidence
по случаю: okaze, okaze de
по собственному мнению: laŭ
по соседству: najbare
по спирали: giri
по средам: merkredo
по субботам: sabate
по сути дела: esence
по существу: esence
по счастью: feliĉe
по телеграфу: telegrafe
по телефону: telefone, -e II
по традиции: tradicie
по ту сторону: transe, trans
по умолчанию: defaŭlte
по уму провожают: akcepti
по часовой стрелке: dekstruma, dekstrume
по частям: popece
по часу в день: po
по эту сторону: cis
по-английски: paroli
по-арабски: kuskuso
побег: markoto, ŝoso, forkuro, fuĝo, sarmento, eskapo, draĵo, stolono
побеги: ŝosi
победа: venko
победитель: venkinto
победить: venki, triumfi
победный: venka
победой: venke
победоносно: venke
победоносный: venka
победу: triumfi
побеждённый: venkito
побеждённым: malvenki
побелеть: blankiĝi
побелённый: kreta
побережный: apudborda
побери: diablo
побивать: ŝtonumi
побивать камнями: ŝtonumi
побить: superatuti, rekordo
побить козырем: superatuti
побить рекорд: rekordo
побледнеть: paliĝi, -iĝ-
поблёклый: velka, velkinta
поблёкнуть: velki
поблёкший: velka, velkinta
поблёскивать: brileti
поборник: probatalanto, ĉampiono, porbatalanto
побочный: flanka, akcesora, bastardo, kromefiko, kromprodukto
побочный продукт: kromprodukto
побочный сын: bastardo
побочный эффект: kromefiko
побрататься: fratiĝi
побудительное: imperativo
побудительное наклонение: imperativo
побудительный: imperativa
побудить: impulsi
побудка: veksignalo
побуждать: stimuli, instigi, ribeligi
побуждать к восстанию: ribeligi
побуждение: stimulo, instigo, ekscito
повадки: moroj
повалить: faligi
повальный: epidemia
повар: kuiristo
поваренная: natria, salo
поваренная соль: natria
поварёшка: kuirkulero, supĉerpilo
поведение: konduto, sinteno, miskonduto, malglorigi, takta
поведения: bonkonduta
поведенческий: konduta
повелительное: imperativo, u-modo
повелительное наклонение: imperativo, u-modo
повелительный: imperativa, ordona
повергать: ĵeti
поверенный: solicitoro
повернуть: turni, inversii, taki
повернуть на другой галс: taki
повернуть назад: inversii
повернуться: returniĝi, turni sin, turni
повернуться спиной: turni
поверхностное: surfactensio
поверхностное натяжение: surfactensio
поверхностный: surfaca, supraĵa, epidermo
поверхностный слой кожи: epidermo
поверхность: faco, surfaco, supraĵo, glataĵo, incidi, parieto, planeo, rivolua
поверхность вращения: rivolua
повесить: pendigi, pendumi
повеситься: pendumi sin
повествование: rakonto
повестка: tagordo
повестка заседания: tagordo
повесть: novelo
повзрослеть: adoltiĝi
повидаться: revidi
повидаться ещё раз: revidi
повилика: kuskuto
повинность: konskripcio
повиноваться: obei, malobei
повиновение: obeado
повиснуть: pendiĝi
повлечь: sekvigi
повлечь за собой: sekvigi
повлиять: efiki
повод: motivo, preteksto, kondukŝnuro, bridrimeno, kondukilo, plendmotivo
повод к жалобе: plendmotivo
поводья: senbridigi
повозка: vehiklo, ĉaro, veturilo, benkoĉaro
повозка со скамейками: benkoĉaro
повойничек: elateno, elatino
поволжский: Volgia
Поволжье: Volgio, -i- III
поворачивать: returni
поворачивать обратно: returni
поворачиваться: turniĝi, pivoti
поворот: ĝiro, turno, volteo, ĝirejo, peripetio
поворот дороги: ĝirejo
поворотный: pivota, turna
повредить: difekti, lezi, damaĝi
повредиться: difektiĝi
повреждение: lezo, difekto, traŭmato
повседневные: detalaĵo
повседневные мелочи: detalaĵo
повсеместный: ĉiea
повстанец: ribelanto, ribelulo, insurgento
повсюду: angulo
по-всякому: ĉiel
повтор: ripeto, anaforo
повторение: ripetado
повторенье: ripetado
повторенье – мать ученья: ripetado
повторить: ripeti, egaligi
повторить рекорд: egaligi
повториться: ripetiĝi
повторно: ripete
повторное: remaĉado
повторное пережёвывание: remaĉado
повторный: ripeta, denova
повторять: ripetadi
повторяться: ripetiĝi
повысить: plialtigi, levi I
повысить голос: levi I
повышать: altigi, promocii
повышать в звании: promocii
повышаться: altiĝi
повышение: levado, plialtigo, kurzaltiĝo, promocio
повышение в звании: promocio
повышение курса: kurzaltiĝo
повышения: staĝo
повышенная: hiperestezio
повышенная чувствительность кожи: hiperestezio
повышенное: hipertensio
повышенное давление: hipertensio
повязка: bandaĝo, pansaĵo, brakbendo, gipsobandaĝo, pareo, suspensorio, zontuko
повязку: pansi, stringi
поганка: grebo, podicepso, podicipo
погасить: estingi, blovestingi
погаснуть: estingiĝi
погашать: amortizi
погашать долг: amortizi
погашение: amortizo
погашение долга: amortizo
погибнуть: perei, ruiniĝi, perei
погибнуть за свободу: perei
погибший: falinto
поглотитель: sorbilo
поглотить: absorbi, formanĝi
поглотиться: sorbiĝi
поглощать: sorbi, absorbi, sorbi, konsumi
поглощающий: endoterma
поглощающий теплоту: endoterma
поглощение: sorbado
поговорка: proverbo
поговорки: proverba
поговорку: proverba, proverbiĝi
поговорок: proverbaro
погода: vetero, diabla, humida, promesi, se, varii, vetero
погода меняется: varii
погода проясняется: vetero
погодный: vetera
погоды: veterinformo
погодя: baldaŭ
погон: epoleto, ŝultrosigno
погонишься: leporo
погоня: persekutado
погонять: peli, vigligi
пограничник: limgardisto
пограничный: apudlima, limfosto, limurbo
пограничный город: limurbo
пограничный столб: limfosto
погреб: kelo, municiejo, pulvejo, vinejo
погребальная: urno
погребальная урна: urno
погребальный: enteriga, mortsonorado
погребальный звон: mortsonorado
погребать: sepulti
погребение: enterigo, sepulto, entombigo
погремок: rinanto
погрешность: erareto, malprecizeco, malkorektaĵo, ekarto
погром: pogromo, masakro
погружать: sinkigi
погружаться: sinki
погружение: sinko, sinkado, subakviĝo
погружение в воду: subakviĝo
погрузить: profundigi, mergi, subakvigi
погрузить в воду: subakvigi
погрузиться: interniĝi, mergiĝi, absorbiĝi, eniĝi, profundiĝi, enprofundiĝi, enŝipiĝi, subakviĝi
погрузиться в воду: subakviĝi
погрузиться на корабль: enŝipiĝi
погрузчик: ĉarelo
погрязнуть: malvirtiĝi
погрязнуть в пороке: malvirtiĝi
погубить: pereigi, mortigi