обрабатывать: trakti, prilabori, kulturi, fajli, pioĉi
обрабатывать киркой: pioĉi
обрабатывать напильником: fajli
обработанный: rustika
обработать: prilabori
обработка: kultivado, traktado, prilaborado, fajlado, tekstotraktado
обработка напильником: fajlado
обработка текстов: tekstotraktado
обработке: kulturebla
обработчик: traktilo
образ: bildo, figuro, maniero, tipo, agmaniero, diboĉi, loksidi, nomadi, pensmaniero, vivmaniero, loksidanta
образ действий: agmaniero
образ жизни: vivmaniero
образ мышления: pensmaniero
образа: bohemiano
образец: modelo, ŝablono, provekzemplero, specimeno, nesuperita
образное: tropepiteto
образное определение: tropepiteto
образный: bilda, figura, metafora
образов: formorekono
образование: fondo, klerigado, altlernejo
образованность: klereco, instruiteco
образованный: klera, dokta, instruitulo, klerulo
образованный человек: klerulo, instruitulo
образовать: derivi, generi, emulsii, substantivigi, verbigi
образовать глагол: verbigi
образовать имя существительное: substantivigi
образовать эмульсию: emulsii
образовывать: ondi, ondadi, volbi
образовывать волны: ondi, ondadi
образовывать свод: volbi
образом: ĉefe, dece, kiamaniere, mirakle, neniel, precipe, private, tiamaniere
образуемый: apika
образуемый кончиком языка: apika
образует: punkto
образумить: prudentigi
образумиться: prudentiĝi
образцовый: modela, citinda, imitinda
образцу: modeligi, laŭ
образчик: provekzemplero, specimeno
обрамление: kadro
обрамлять: kadri
обратимый: konvertebla
обратить: konverti, turni, atentigi, gasigi, polvigi, preteratenti, rimarkigi, ruinigi, doni, konverti, turni
обратить в в прах: polvigi
обратить в газ: gasigi
обратить в пыль: turni
обратить в руины: ruinigi
обратить в христианство: konverti
обратить внимание: doni
обратить на путь истины: konverti
обратить чьё-то внимание на что-л: rimarkigi
обратиться: turni sin, alparoli, aldiri, parolo
обратиться с речью: parolo
обратная: reverso, proporcio, reverso
обратная пропорция: proporcio
обратная сторона: reverso
обратная сторона медали: reverso
обратно: returnen, reen, resendi, returni, returniĝi, bileto, retiri
обратное: inverso, retroaktiva
обратном: inversii, kuspi
обратный: dorsflanka, inversa, inversio, bileto
обратный билет: bileto
обратный порядок слов: inversio
обращать: inversigi, atenti, kristanigi, malatenti, monigi, zorgi, turni
обращать в деньги: monigi
обращать в христианство: kristanigi
обращать взгляд: turni
обращать внимание: zorgi
обращать своё: atenti
обращаться: apelacii, trakti, rivolui, cidiri, domaĝi, molesti, taŭzi
обращаться на: cidiri
обращение: alvoko, cirkulado, traktado, konverto, apelacio, alparolo, emisii, molestado
обращении: cirkuli
обращённый: retrospektiva
обращённый к прошлому: retrospektiva
обращённым: rigardi
обрез: tranĉparto
обрезание: cirkumcido, cirkumcidi
обрезать: ĉirkaŭtranĉi
обременять: ŝarĝi
обречь: kondamni
обрисоваться: konturiĝi
обросший: harkovrita
обросший волосами: harkovrita
обрубить: ĉirkaŭhaki
обрубок: ŝtipo, stumpo, bloko
обрусеть: rusiĝi
обруч: barelbendo, freto, ringego, barelringego
обручальное: ringo
обручальное кольцо: ringo
обручами: freti
обручение: gefianĉiĝo, fianĉiĝo
обручи: freti
обручиться: gefianĉiĝi, fianĉiĝi
обрыв: krutaĵo
обрывистый: abrupta
обрывок: ŝiraĵo, ŝirpeco, peco
обрывок бумаги: peco
обрызгать: aspergi
обряд: rito
обсадить: ĉirkaŭplanti
обсахаренный: pralini
обсерватория: observatorio
обсервация: birado
обсидиан: obsidiano
обскурант: obskuranto
обскурантизм: obskurantismo
обследовать: esplori
обслуживание: flegado, servado
обслуживать: flegi, priservi
обслужить: priservi
обставить: ĉirkaŭmeti
обстановка: medio, cirkonstancaro, atmosfero, klimato
обстановка взаимного доверия: atmosfero
обстановку: situacio
обстоит: stati
обстоятельств: cirkonstancaro
обстоятельства: mildigi
обстоятельственный: cirkonstanca, adjekta
обстоятельство: cirkonstanco, adjekto, adverbialo, eventualaĵo, ĝenaĵo, cirkonstanca
обстоять: stati
обстрел: bombardado, enfilado
обстрел продольным огнём: enfilado
обстреливать: bombardi, enfili
обстреливать продольным огнём: enfili
обстругать: ĉirkaŭĉizi
обструкцию: obstrukci
обструкция: obstrukco
обступить: ĉirkaŭpaŝi
обсуждать: diskuti, debati I, agiti
обсуждение: diskutado, diskutigi
обсуждению: diskutigi
обсчитаться: miskalkuli
обсыпать: ĉirkaŭŝuti
обтачивание: tornado
обтекать: ĉirkaŭflui
обтёсывать: tajli
обточить: ĉirkaŭĉizi
обтюратор: obturilo, obturatoro
обтюрация: obturado
обтюрировать: obturi
обтягивать: tegi
обтягивающая: striktaĵo
обтягивающая одежда: striktaĵo
обтягивающий: strikta
обтянуть: stringi
обувать: vesti
обуви: ŝuciristo, ŝmiraĵo
обувь: piedvesto, ciri, ortopedia
обугливать: karbumi
обугливаться: karbumiĝi
обуза: ŝarĝo
обуздать: bridi
обуздывать: moderigi
обуржуазиться: burĝiĝi
обусловить: kondiĉi, premisi
обуть: vesti
обуться: vesti
обучать: instrui, lernigi
обучение: instruado, slojdo
обучения: kurso, lernofako, fini
обученный: instruita
обучиться: instruiĝi
обхватить: ĉirkaŭpreni, ĉirkaŭbraki
обход: ĉirkaŭvojo, kontroliro, rundo
обход постов: rundo
обходительность: takto, galanteco
обходительный: galanta
обходить: patroli
обходить дозором: patroli
обходиться: trakti
обходчик: relgardisto
обхождение: traktado, galantaĵo
обшивать: galoni
обшивать галуном: galoni
обшивка: ŝelo, ŝelolamenoj, panelo
обшивка стены: panelo
обширная: vasta
обширная страна: vasta
обширно: vaste
обширность: vasteco
обширность его знаний удивительна: vasteco
обширный: larĝa, ampleksa, vasta
обшитое: lataĵo
обшитое планками место: lataĵo
обшить: ĉirkaŭkudri, lati, pasamenti
обшить планками: lati
обшить позументом: pasamenti
общаться: komunikiĝi, interkomunikiĝi
общего: komunuza
общего пользования: komunuza
общедоступность: populareco
общедоступный: populara
общее: lokuso, ĝenerala, kunveno, oblo, rimarko
общее замечание: rimarko
общее место: lokuso
общее собрание: ĝenerala, kunveno
общеизвестный: komune
общей: resume
общем: entute
общепринято: vulgare
общепринятость: vulgareco
общепринятый: vulgara, komunuza
общества: prahistorio, societano, elito, membro
обществе: akompanado
общественная: problemo, propraĵo
общественная собственность: propraĵo
общественность: publiko
общественные: scienco
общественные науки: scienco
общественный: sociala, publika, socia, tavolo
общественный слой: tavolo
общественный строй: socia
общество: asocio, kompanio, socio, mondo, kolegaro, societo, konsumismo, akcia, asekura, komunisma, societo
общество потребления: konsumismo
обществоведение: sociologio
общий: ĉies, ĝenerala, komuna
община: komunumo
общине: cenobito
общины: komunumano
общительный: societema
общих: maldetala, maldetale, skize
объединение: kunaĵo, unuiĝo, societo, kartelo
объединить: integri, kunfandi, unuigi, konfederacii, trustigi
объединить в конфедерацию: konfederacii
объединить в трест: trustigi
объединиться: unuiĝi, koalicii
объединиться в коалицию: koalicii
объединять: federi
объединять в федерацию: federi
объединяться: asociiĝi
объект: objekto
объектив: objektivo, zomo
объективно: objektive
объективность: objektiveco
объективный: objektiva I
объектно-ориентированный: objektema
объектный: objekta
объесться: supermanĝi, supersatiĝi
объехать: ĉirkaŭveturi
объём: volumeno, amplekso, volumeno
объём материала: volumeno
объёма: samvolumena
объёмная: solido
объёмная фигура: solido
объёмный: ampleksa
объявить: deklari, adjudiki, antaŭanonci, militproklami, proskribi, validigi, bankroto, deklari
объявить вне закона: proskribi
объявить войну: militproklami, deklari
объявить действительным: validigi
объявить заранее: antaŭanonci
объявить конкурс: adjudiki
объявить несостоятельность: bankroto
объявить съезд закрытым: deklari
объявить тендер: adjudiki
объявление: afiŝo, afiŝi, proklamo, anonco, deklaro, militproklamo, proskribo
объявление вне закона: proskribo
объявление войны: militproklamo
объявлений: afiŝejo, anonctabulo, aviztabulo, tabulo
объявлять: anonci
объяснение: klarigo, ekspliko
объяснительный: eksplika
объяснить: klarigi, komprenigi, por, situacio
объяснить обстановку: situacio
объяснять: ekspliki
объясняться: interkompreniĝi
объятия: brakumoj, brakumi
обыватель: burĝo, filistro
обывательский: filistra
обывательщина: filistreco
обыкновение: kutimi
обыкновению: kutime
обыкновенная: egopodio, opulo
обыкновенно: vulgare
обыкновенность: ordinareco
обыкновенный: ordinara, agrimonio, kaluno, ordinarulo, rokkolombo, tetro
обыкновенный человек: ordinarulo
обычаи: regiona
обычай: moro, tradicio, adopti
обычно: ordinare, kutime, pleje
обычное: ordinaraĵo
обычное дело: ordinaraĵo
обычность: ordinareco
обычный: ĉiama, kutima, ordinara, rutina
Обь: Objo
обязан: devi
обязанностей: kvita
обязанность: devo
обязанным: devi
обязательно: nepre
обязательный: nepra, deviga
обязательным: neprigi
обязательств: repudii, repudio
обязательство: obligacio, sindevigo, devigi sin, ŝuldatesto
обязать: devigi, obligacii
обязаться: devigi sin
обязываться: promesi
овал: ovalo
овальность: ovaleco
овальный: ovala
овации: aklamoj
овацию: aklami, ovacii
овация: ovacio
овдоветь: vidviĝi, vidviniĝi
Овен: Ŝafo
Овернь: Aŭvernjo
овец: ŝaftondado
овечий: ŝafa
овечье: ŝafaro
овечье стадо: ŝafaro
овечья: ŝaflano, ŝafofelo, lano
овечья шерсть: ŝaflano, lano
овечья шкура: ŝafofelo
овёс: aveno
Овидий: Ovidio
овладеть: preni
овладеть городом: preni
овод: ojstro
оводы: ojstredoj
овощ: legomo
овощами: legomisto
овощная: legomejo
овощная лавка: legomejo
овощной: legoma
овраг: ravino
овсяная: poriĝo
овсяная каша: poriĝo
овсяница: festuko
овсянка: emberizo, hortulano
овсянка садовая: hortulano
овсяные: avenflokoj
овсяные хлопья: avenflokoj
овсяный: avena
овуляция: ovolfalo
овца: ŝafo, ŝafino, karakulo
овцебык: ovio
овцы: tufo
овчарка: ŝafhundo
овчарня: ŝafejo
овчина: ŝafofelo
Огайо: Ohio
огарок: stumpo
огарок свечи: stumpo
оглавление: tabelo
огласить: publikigi
оглашение: publikigo
оглобля: timono
оглохнуть: surdiĝi
оглушающий: surdiga
оглушительный: surdiga
оглушить: surdigi
оглядеть: ĉirkaŭrigardi
оглянуться: retrorigardi
огне: poĉi
огнемёт: flamĵetilo
Огненная: Fuegio
Огненная Земля: Fuegio
огненно-красный: brulruĝa, fajroruĝa
огненный: fajra
огнеопасный: pirofora
огнестойкий: brulimuna
огнестрельное: pulvopafilo, armilo
огнестрельное оружие: pulvopafilo, armilo
огнетушитель: fajroestingilo, estingilo
огнеупорный: brulimuna, refraktara, fajrorezista
огнеупорным: brulimunigi
огнём: brulstampi, enfilado, enfili
огня: pafĉesigo, ĉe
ого: oho
оговориться: misdiri, misparoli
оговорка: misprononco, klaŭzo, misdiro
огонёк: fajreto
огонь: fajro, amaspafado, barpafado, vaglumo, hela, oleo I
огоньком: entuziasme
огораживать: hurdi
огораживать плетнём: hurdi
огород: legomejo, legomĝardeno, ĝardeno
огородить: ĉirkaŭbari
огородник: legomisto
огорчать: ĉagreni, aflikti
огорчение: malplezuro, aflikto, ĉagreno
огорчённым: bedaŭri
огорчить: aflikti
огорчиться: afliktiĝi, ĉagreniĝi
ограбить: rabi, forrabi
ограда: baraĵo, barilo
оградить: ĉirkaŭbari
ограду: malbari
ограждение: barado
ограничение: restrikto, redukto, armado
ограничение вооружений: armado
ограниченность: malvasteco, limigiteco, paroĥismo
ограниченность интересов: paroĥismo
ограниченный: paroĥa, restrikta, malvasta
ограниченным: filistro
ограничиваться: limiĝi
ограничительное: klaŭzo
ограничительное условие: klaŭzo
ограничительный: limiga
ограничить: redukti, restrikti, limigi, ĉirkaŭskribi
ограничиться: limigi sin, reduktiĝi
огромное: multego
огромное количество: multego
огромный: ega, grandega, enorma, nemezurebla, -eg-
огрубеть: bestiĝi
огрубить: bestigi
огрызок: stumpo
огурец: kukumo, ekbalio, kukumo, pekli
Огюст: Aŭgusto II
Огюстен: Aŭgusteno
ода: odo
одалиска: odalisko
одарённость: talento
одарённый: talenta
одарила: beni
одарить: beni
одевать: vesti
одежда: vesto, vestaĵo, konfekcio, striktaĵo, uniformo, lana, oportuna, talio I
одежда в талию: talio I
одежду: vesto
одежды: senvesta, vestaĵo, vestoŝranko
одеколон: odekolono, akvo, kolonja
Одер: Odero, Odro
Одере: Frankfurto
одержать: triumfi, venki
одержать верх: venki, triumfi
одержимость: obsedo
одержимый: demonhavanto
Одесса: Odeso
одессит: odesano
одесский: Odesa
одетый: kirasa
одетый в панцирь: kirasa
одеть: vesti
одеться: vesti sin, vestiĝi
одеяло: litkovrilo, kovrilo, peplomo, plumono, stebi
одёжке: akcepti
один: unu, neniu, plurfoje, bela I, fojo, neniu, nur, ŝablono, trovi sin, turno, unu
один за другим: unu
один из мальчиков: unu
один плюс один: unu
одинаково: egale
одинакового: samsigna, samvolumena
одинакового знака: samsigna
одинакового объёма: samvolumena
одинаковой: egalmezure, samarea
одинаковой площади: samarea
одинаковоцветный: izokromata
одинаковый: egala
одинаковым: egali, egalpeza
один-единственный: solsola, unu
одиннадцатый: dekunua
одиннадцать: dek, unu
одинокий: sola I
одиноко: sole
одиночество: soleco
одиночка: solulo, -op-
одиночку: sole
одиночная: singuleto
одиночная линия спектра: singuleto
одиночный: unuobla
Одиссей: Odiseo
Одиссея: Odiseado
одна: dekono, dudekono, kvinono, milono, sesono
одна двадцатая: dudekono
одна десятая: dekono
одна пятая: kvinono
одна пятая часть: kvinono
одна тысячная: milono
одна шестая часть: sesono
однажды: foje, tago, unu
однако: sed, tamen
однако я не буду приводить их: tamen
одним: turno, vorto
одним движением руки: turno
одним словом: vorto
одних: adasismo
одно: gurdi, surda
одновалентность: unuvalenteco
одновалентный: unuvalenta
одновременно: samtempe, simultane
одновременность: sinkroneco, samtempeco, simultaneco
одновременный: samtempa, sinkrona, simultana, sammomenta
одного: samaĝa, sensi, leporo, unu
одного возраста: samaĝa
одногодок: samaĝulo
одногорбый: dromedaro
одногорбый верблюд: dromedaro
однодневный: unutaga
однодольный: unukotiledona
однодомный: androgina, monoika
однозвучный: monotona
однозначный: malambigua, unusenca
одной: samebena, samrekta, sekvenco, tombo
одноклассник: samklasano
одноклассница: samklasanino
одноклеточные: protozooj
одноклеточные организмы: protozooj
одноколейный: unutraka
одноколка: kabrioleto
однократный: unuobla
однокурсник: samkursano
однокурсница: samkursanino
однолопастное: pagajo
однолопастное весло: pagajo
одном: unudirekta
одномачтовый: balancelo
одномачтовый корабль: balancelo
одноместный: unuloka
одному: unuope
однонаправленный: unudirekta
однообразие: monotoneco
однообразный: egala, monotona
однополюсный: unupolusa
однопроходные: monotremoj, kloakuloj
однородная: sufiksrimo
однородная рифма: sufiksrimo
однородность: homogeneco
однородный: homogena
односельчанин: samvilaĝano
одностороннее: unudirekta
одностороннее движение: unudirekta
односторонний: hemiplegio
односторонний паралич: hemiplegio
одноцветный: monokromata, unukolora
одночлен: monomo