медали: ekzergo, reverso
медалист: medalulo
медаль: medalo
медальон: medaliono
медалью: medali
медбрат: flegisto
медведи: ursedoj
медведица: ursino
Медведица: Granda Ursino, Malgranda Ursino
медведь: urso, pando, urso
медвежий: ursa
медвежонок: ursido
медвежье: aŭrikolo, aŭrikulo
медвежье ушко: aŭrikolo, aŭrikulo
медвежьи: ursedoj
медвежья: ursokavo, akanto, ursa
медвежья лапа: akanto
медвежья услуга: ursa
меди: kupra
медиана: mediano
медиатор: plektro
медик: medicinisto
медикамент: medikamento
медитация: meditado
медитировать: mediti
медиум: mediumo
медицина: medicino
медициной: profesii
медицинская: sukurado, operacio, praktiko
медицинская операция: operacio
медицинская практика: praktiko
медицинский: medicina
медицинских: doktoro
медицинской: sukurejo
медицинскую: sukuri
медицины: doktoro
медленно: malrapide, andante, adaĝe, large, malrapidi
медленном: poĉi
медленный: malrapida, lanta
медлительный: malrapidema
медлить: malrapidi
медная: verdigro
медная зелень: verdigro
медник: kupristo
медный: kupra, vitriolo
медный купорос: kupra, vitriolo
медовая: mielkuko
медовая коврижка: mielkuko
медовка: meliso
медовый: miela, mielkuko, miela
медовый месяц: miela
медовый пряник: mielkuko
медсестра: flegistino
медуза: meduzo, cianeo
медуница: pulmonario
медь: kupro
медью: brazi, kuprizi
медяница: angviso
меж: naĝi
межа: limo I
межбровье: glabelo
межгосударственный: interŝtata
междометие: interjekcio
между: inter, interalie, interlinie, intertempe, komunikiĝi, olimpiado, parenteze, amboso, inter, kapitalo, vando
между молотом и наковальней: amboso
между окном и дверью: inter
между прочим: interalie, parenteze
между строк: interlinie
между тем: intertempe
международная: internacia, tensio
международная напряжённость: tensio
международная солидарность трудящихся: internacia
международный: internacia, interlingvo
международный язык: interlingvo
Междуречье: Mezopotamio
междуцарствие: interregno
межевать: termezuri
межнациональный: internacia
межплодник: mezokarpo
межсетевое: interreto
межсетевое взаимодействие: interreto
межскобочный: parenteza
межстрочный: interlinia
межэлектродная: kapacitanco
межэлектродная ёмкость: kapacitanco
мезальянс: misedziĝo, mezalianco
мезодермис: mezodermo
мезозойская: mezozoiko
мезозойская эра: mezozoiko
мезолит: mezolitiko
мезон: mezono
Мейн: Majno
Мекку: haĝo
Меконг: Mekongo
Мексика: Meksiko II, Meksikio
мексиканец: meksikano, meksikiano
мексиканский: meksika, meksikia
мел: kreto I
Меланезия: Melanezio
меланизм: melanismo
меланин: melanino
меланхолик: melankoliulo
меланхолический: melankolia
меланхолический вальс: melankolia
меланхоличный: melankolia, elegia
меланхолия: melankolio, spleno
мели: grundi
мелинит: melinito
мелисса: meliso
мелкая: etburĝaro, etindustrio, etkomerco, telero
мелкая буржуазия: etburĝaro
мелкая промышленность: etindustrio
мелкая тарелка: telero
мелкая торговля: etkomerco
мелкие: butikaĵoj
мелкие товары: butikaĵoj
мелкий: subtila, malprofunda, eta, pita, butikisto, etburĝo, grajlo, hajleto, pluveto, subtila
мелкий буржуа: etburĝo
мелкий град: hajleto, grajlo
мелкий дождь: pluveto
мелкий песок: subtila
мелкий торговец: butikisto
мелкими: paŝeti
мелко: malprofunde
мелкобуржуазный: etburĝa
мелкое: malprofundaĵo
мелкое место: malprofundaĵo
мелколепестник: erigerono
меловой: kreta, kretaceo
меловой период: kretaceo
мелодично: melodie
мелодичность: melodieco
мелодичный: melodia
мелодию: tamburi
мелодия: melodio
мелодрама: melodramo
мелодраматический: melodrama
мелом: kreti
меломан: melomano, muzikamanto
меломания: melomaneco
мелочам: detalema
мелочи: detalaĵo
мелочность: vanteco
мелочный: vanta, bagatelema
мелочь: malgrandaĵo, detalaĵo, malgravaĵo, bagatelo
мель: malprofundaĵo
Мельбурн: Melburno
мелькнуть: fulmeti
мельник: muelisto
мельница: muelejo, muelilo, akvomuelilo, ventmuelilo, muelejo, muelilo
мельничное: muelrado
мельничное колесо: muelrado
Мельпомена: Melpomena
мембрана: membrano
меморандум: memorando
мемуары: memorlibro, rememoroj, memoraĵoj
мена: ŝanĝo
менделевий: mendelevio
Менделеев: Mendelevo
менделизм: mendelismo
Мендель: Mendelo
менеджер: manaĝero
менее: malpli, pli-malpli, malpli, pli
менее интересный: malpli
менестрель: menestrelo
мензурка: mezurglaso, dozilo
менингит: meningito
мениск: menisko
меновая: interŝanĝvaloro
меновая стоимость: interŝanĝvaloro
менопауза: menopaŭzo
менструальный: menstrua
менструация: menstruo
менструировать: menstrui
мент: sbiro
ментол: mentolo
ментоловый: mentola
ментор: mentoro
менуэт: menueto
меньше: malpli
меньший: malplia
меньшинства: malplimulto, minoritato
меньшинство: malplimulto, minoritato
меню: menuo, ŝprucmenuo
меня: min, antaŭ, deziro, dolori, frosti, havi, ĵeti sin, koncerni, lasi, naŭzi, praktiko, preter, sama, tiri, tuŝi, -u II, -us, ventrodoloro
меня от этого тошнит: naŭzi
меняется: varii
меняла: monŝanĝisto
менять: ŝanĝi, variigi, inversigi, permuti, haro
менять направление: inversigi
менять порядок: permuti
менять шерсть: haro
меняться: varii, ŝanĝiĝi
мера: mezuro, mezurilo, antaŭrimedo, paliativo, punrimedo
мергелем: marni
мергель: kalkargilo, marno
мере: almenaŭ, egalmezure, iom, minimume
меренга: meringelo
мерзавец: kanajlo, fiulo
мерзкий: abomena, aĉa, fia, fiago, turpa
мерзость: aĉaĵo, malbonaĵo, abomenindaĵo
меридиан: meridiano
мерило: kriterio
меринос: merino
мерить: mezuri
мерка: mezurilo
меркантилизм: merkantilismo
мерке: ĝustamezure
Меркурий: Merkuro
мерлан: merlango
мерланг: merlango
мерлуза: merluĉo
мерлушка: ŝafidpelto
мерный: egalmezura
мероприятие: aranĝaĵo, solenado
мероприятии: aliĝilo
мероприятия: profilakti
мертвенно-бледный: livida
мертвец: malvivulo, senvivulo, mortinto
мертвечина: kadavraĵo
мертвоед: silfo
мертвяк: malvivulo
мерцание: brilo, scintilado
мерцать: scintili, flagreti, brileti, trembrili, glimi, stelumi
меры: preventi, takto
месить: knedi
мескалин: meskalino
Месопотамия: Mezopotamio
месса: meso
мессия: mesio
места: elano, starti, de
месте: aliloke, kapriolo
местечко: burgo
мести: balai, soifi
местности: rezidanto
местность: lando, loko, kamparo, rasti, ruro II
местные: regiona
местные обычаи: regiona
местный: loka, indiĝena, landano, lokativo
местный житель: landano
местный падеж: lokativo
место: loko, spaco, punkto, alarmejo, alvenpunkto, arestejo, densejo, diboĉejo, ekzilejo, embuskejo, ermitejo, fumejo, haltejo, kampadejo, kloako, laborloko, lataĵo, latrino, loĝloko, lokuso, malliberejo, malprofundaĵo, oficejo, okazejo, ombrejo, pasejo, pernio, prahejmo, produktejo, profundaĵo, promenejo, rendevuejo, restadejo, ripozejo, sanktejo, sidloko, splisaĵo, starloko, libera, loko, suno
место для курения: fumejo
место для лагеря: kampadejo
место для отдыха: ripozejo
место для прогулок: promenejo
место для сброса нечистот: kloako
место для сидения: sidloko
место для стояния: starloko
место заключения: arestejo, malliberejo
место засады: embuskejo
место остановки: haltejo
место под солнцем: suno
место пребывания: restadejo
место прибытия: alvenpunkto
место проживания: loĝloko
место производства: produktejo
место происшествия: okazejo
место прохода: pasejo
место сбора по тревоге: alarmejo
место свидания: rendevuejo
место сгущения: densejo
место службы: oficejo
место сращения: splisaĵo
место ссылки: ekzilejo
место уединения: ermitejo
местожительство: rezidi
местоимение: pronomo, demonstrativo, korelativo, personalo, posesivo, refleksivo, rilativo, tabelvorto, persona
местоименное: pronoma
местоименное наречие: pronoma
местоименный: pronoma
местонахождение: sidejo, sidloko
местоположение: biri
месторождение: minkampo
месть: venĝo, venĝomurdo
месяц: monato, lunacio, miela
месяца: resti
месячная: monatpago
месячная плата: monatpago
месячные: monataĵoj
месячный: monata, bileto
месячный проездной: bileto
метаболизм: metabolo
металл: metalo, etendi
металлизировать: metaligi, metalizi
металлист: metalisto
металлическая: metalfadeno
металлическая нить: metalfadeno
металлические: fajlaĵo
металлические опилки: fajlaĵo
металлический: metala
металлография: metalografio, metalscienco
металлоид: metaloido
металлом: metaligi, metalizi
металлург: metalurgo
металлургический: metalurgia
металлургический завод: metalurgia
металлургия: metalurgio, ferindustrio
метальдегид: metaldehido
метамер: metamero
метамерия: metamereco
метамерный: metamera
метаморфизм: metamorfeco
метаморфный: metamorfa
метаморфоза: metamorfozo
метан: metano
метание: ĵetado
метанол: metanolo
метастабильный: metastabila
метатеза: metatezo
метатель: diskoĵetanto
метатель диска: diskoĵetanto
метательное: ĵetlanco
метательное копьё: ĵetlanco
метать: ĵeti, diskoĵeti, fraji
метать диск: diskoĵeti
метать икру: fraji
метаться: barakti, ĵetiĝadi
метафизик: metafizikisto
метафизика: metafiziko
метафизический: metafizika
метафора: metaforo
метафорические: komparo
метафорические сравнения Маяковского: komparo
метафорический: metafora
метацентр: metacentro
метаязык: metalingvo
метель: neĝventego, neĝblovado
метельщик: balaisto
метемпсихоз: metempsikozo
метеобюро: veteroficejo
метеор: falstelo, meteoro
метеоризм: meteorismo
метеорит: meteorŝtono, meteorito, aerolito
метеоролог: meteorologo
метеорологическое: veteroficejo
метеорологическое бюро: veteroficejo
метеорология: meteologio, meteorologio
метеосводка: veterinformo
метеостанция: observatorio, stacio
метёлка: paniklo, balaileto
метил: metilo
метилен: metileno
метиловый: gajakolo, metanolo
метиловый спирт: metanolo
метиловый эфир пирокатехина: gajakolo
метис: mestizo
метить: marki, celi
метка: marko I
меткий: trafa
метко: trafe
меткое: trafa
меткое слово: trafa
метку: brulstampi
метла: balailo
метнуть: ĵeti
метнуться: pafi sin
метод: metodo, dedukta, metodo
метод преподавания: metodo
методизм: metodismo
методика: metodiko
методист: metodisto
методический: metoda
методолог: metodologo
методология: metodologio
метонимический: metonimia
метонимия: metonimio
метр: metro, kuba
метрика: metriko
метрическая: sistemo
метрическая система: sistemo
метрический: metra
метро: metroo, metropoliteno, metrostacio
метров: alteco, je
метрология: metrologio
метроном: metronomo
метрополис: urbego
метрополитен: metropoliteno
метрополия: metropolo
метчик: ŝraŭbborilo
Мефодий: Metodio
мех: felo, pelto, skunko, ŝafidpelto, zibelaĵo
меха: zibelaĵo
механизация: meĥanizado, mekanizado
механизировать: meĥanizi, mekanizi
механизм: meĥanismo, mekanismo, idlilo
механик: maŝinisto, meĥanikisto, mekanikisto
механика: meĥaniko, mekaniko, kvantuma
механический: maŝina, aŭtomata, meĥanika, mekanika
механическое: pianolo, traŭmato
механическое пианино: pianolo
механическое повреждение: traŭmato
мехари: meharo
мехи: balgo, blovilo, balgoblovilo
Мехико: Meksiko I, Meksikurbo
меховая: felĉapo, kalpako
меховая шапка: felĉapo, kalpako
меховой: pelta
меховщик: peltisto
меценат: mecenato
меццо-сопрано: mezosoprano
меццотинто: mezotinto
меч: glavo, Damoklo
меча: glavingo, -ing-
мечевидный: ksifoida
мечевидный отросток: ksifoida
меченый: atomo
меченый атом: atomo
мечеть: moskeo
мечите: perlo
мечом: glavofrapo, traigi
меч-рыба: glavofiŝo, ksifio
мечта: revo
мечтание: revado
мечтатель: fantaziulo, revemulo
мечтательный: reva, revema
мечтать: revi, fantazii
мечту: karesi
мешалка: kirlilo
мешанина: salato
мешать: embarasi, ĝeni, malhelpi, malakceli
мешковина: sakaĵo
мешкообразный: sakforma
мешок: sako, dormosako, dorsosako, tornistro, ublieto, sako
мешочек: utriklo, saketo, foliklo
мешочкообразный: utrikla
мещанин: burĝo, filistro
мещанский: filistra, burĝa
мещанство: burĝeco, filistreco
мёд: mielo, medo I, tilia
мёрзнуть: frostiĝi
мёртвая: akerontio, sajmirio
мёртвая голова: sajmirio, akerontio
мёртвого: ĉu
мёртвого ли: ĉu
мёртвый: senviva, morta, malviva, mortinta, kalmo, morta
мёртвый язык: morta
мёртвых: Hadeso, resurekti
миазм: miasmo
миазмы: miasmo
миг: momento, turno
мигать: pulsi
Мигель: Miĥaelo, Mikaelo
миграция: migrado
мигрень: hemikranio, migreno
мигрировать: migri
мидиец: medo II
мидийский: meda
Мидия: Medujo, Medio I
мидия: mitulo
мидянин: medo II
миелит: mjelito
мизантроп: mizantropo, hommalamanto
мизантропия: mizantropeco
мизинец: etfingro
микадо: mikado
Микаэль: Miĥaelo
микоз: mikozo
микология: mikologio
микро-: mikro-
микроб: mikrobo
микробиолог: mikrobiologo
микробиология: mikrobiologio
микроволновый: mikroonda
микроклимат: klimatizi
микрокосм: mikrokosmo
микрометр: mikrometro, mikrono
микрометрический: mikrometra
микрон: mikrono
Микронезия: Mikronezio
микроорганизм: mikroorganismo
микроорганизмов: sterila
микроорганизмы: sterilizi
микроскоп: mikroskopo
микроскопический: mikroskopa
микроскопия: mikroskopio
микросхема: ico, integra
микрофильм: mikrofilmo, mikrofilmi
микрофильмировать: mikrofilmi
микрофон: mikrofono
миксер: kirlilo, miksaparato, miksilo
миксина: miksino
микстура: pocio, miksturo
миктерия: jabiruo
мила: sed
Милан: Milano
милитаризм: militismo, militarismo
милитарист: militaristo
милицейский: milica
милиционер: milicano, milicisto
милиция: milico
милли-: mili-
миллиампер: miliampero
миллиард: miliardo
миллиард 10: miliardo
миллиардер: miliardulo
миллиардный: miliarda
миллиграмм: miligramo
миллиметр: milimetro
миллион: miliono
миллион 10: miliono
миллионер: milionulo
миллионный: miliona
милосердие: korfavoro, karitato, mizerikordo
милосердный: almozdonema, korfavora
милостиво: favore
милостивый: favora, almozdonema, indulgema, korfavora, sinjoro, moŝto
милостивый государь: sinjoro, moŝto
милостыню: almozdoni
милостыня: almozo
милость: korfavoro, favoro
милочка: ĉarmulino
милый: ĉarma, kara
мильдью: melduo
миля: mejlo, marmejlo