ком: bulo
кома: komato
команда: teamo, operacio, taĉmento, komando, fajrobrigado
команде: samteamano
командир: komandanto, batalionestro, brigadestro, grupestro, plotonestro, regimentestro, rotestro, skadrestro, ŝipestro
командир батальона: batalionestro
командир бригады: brigadestro
командир взвода: plotonestro
командир корабля: ŝipestro
командир отделения: grupestro
командир полка: regimentestro
командир роты: rotestro
командир эскадрона: skadrestro
командировка: afervojaĝo
командный: teama, komandantejo, posteno
командный пост: posteno
командный пункт: komandantejo
командование: komandantaro
командованием: sub
командовать: komandi
командор: komandoro
команды: taĉmentestro
комар: kulo
комары: kuledoj
коматозный: komata
комбайн: kombajno
комбайнер: kombajnisto
комбат: batalionestro
комбинат: kombinumo
комбинаторика: kombinatoriko
комбинация: kombineo, subrobo, kombinado, kombinacio, kombinaĵo, kodono
комбинезон: kombineo, supertuto
комбинирование: kombinado
комбинировать: kombini
комбинироваться: kombiniĝi
комедиант: komedianto
комедийный: komedia
комедия: komedio
комендант: komandanto
комендатура: komandantejo
комета: kometo
Коми: Komiio, Komiujo
коми: komio
комизм: komikeco
комик: komikulo
комикс: bildstrio, komikso
комиссар: komisaro
комиссариат: komisarejo
комиссионер: makleristo, komisiisto
комиссионный: brokantejo, kurtaĝo
комиссионный магазин: brokantejo
комиссионный процент: kurtaĝo
комиссия: komisiono
комитет: komitato, plenumkomitato, ekzekutiva, komitato, plenuma
комитета: komitatano, komitatestro
комитетский: komitata
комитетчик: komitatano
комический: komika, gago
комический эпизод: gago
комичный: komika
комкать: ĉifi, taŭzi
комма: komao
коммандитное: komandito
коммандитное товарищество: komandito
коммелина: komelino
комментарий: komento, komentaro, komentario, skolio
комментарий к древним авторам: skolio
комментатор: skoliisto, skoliulo, komentisto
комментировать: komenti, glosi, komentarii
коммерсант: komercisto, negocisto
коммерцией: komerci
коммерция: komerco
коммерческий: negoca, komerca
коммерческое: negoco
коммерческое дело: negoco
коммивояжёр: komizo
коммодор: komodoro
коммуна: komunumo, kibuco
Коммуна: komunumo
коммунар: komunumano
коммунизм: komunismo, -ism-
коммуникационный: komunika
коммуникация: komunikado
коммунист: komunisto, -ist-
коммунистическая: komunista, partio
коммунистическая партия: komunista, partio
коммунистический: komunisma, komunista
Коммунистический: internacio
Коммунистический Интернационал: internacio
коммунистическое: komunisma
коммунистическое общество: komunisma
коммунистов: komunista
коммутативная: abela II
коммутативная группа: abela II
коммутативный: komuta
коммутатор: komutilo, telefonkomutejo, telefonkomutilo
коммутировать: komuti
коммюнике: bulteno, komunikaĵo
комната: ĉambro, klasĉambro, laborĉambro, legoĉambro, ripozĉambro, tualetejo, hela, vasta
комната для чтения: legoĉambro
комната отдыха: ripozĉambro
комнатами: vando
комнате: jonizi, unu
комнатное: ĉambroplanto
комнатное растение: ĉambroplanto
комнатный: abutilo
комнату: aranĝi, mendi
комод: komodo
комок: grumelo, bulo, ĉifaĵo
Коморские: Komoroj
Коморские острова: Komoroj
компакт-диск: codoromo, laserdisko, lumdisko
компактность: kompakteco
компактный: kompakta
компанейский: societema
компания: societo, kompanio
компаньон: asociito, kompaniano, kompaniulo
компас: kompaso
Компас: Kompaso
компас: montri
компас указывает на север: montri
компаса: ekarto
компасной: devii
компаунд: kompundo
компендий: kompendio
компендиум: kompendio
компенсатор: kompensilo
компенсация: kompensaĵo
компенсировать: kompensi
компетентность: kompetenteco
компетентный: kompetenta, kompetentulo
компетентный человек: kompetentulo
компилировать: kompili
компилятор: kompililo, kompilinto
компиляция: kompilo, kompilaĵo
компланарный: samebena
комплекс: komplekso, sindromo
комплекс симптомов: sindromo
комплексность: komplekseco
комплексный: kompleksa
комплект: garnituro, sortimento, kompleto, ensemblo, ilgarnituro, jarkolekto
комплект инструментов: ilgarnituro
комплектный: kompleta, senmanka
комплектовать: kompletigi
комплекция: kompleksio
комплимент: komplimento, komplimenti
композитор: komponisto
композиция: komponaĵo
компонент: komponanto
компонента: komponanto
компоновать: komponi, bindi
компоновка: kompono, aranĝo
компоновщик: bindilo
компост: kompoŝto
компостер: kompostilo, truilo
компостная: sterkejo
компостный: kompoŝta
компостом: kompoŝti
компот: kompoto
компресс: kompreso, plastro, fomentaĵo, plastri, kompreso
компрессор: kompresoro
компромат: kompromitaĵo
компрометировать: kompromiti
компрометирующий: kompromita
компромисс: kompromiso, kompromisi
компьютер: komputilo, komputero, komputoro, tekkomputilo
компьютере: printi
компьютеризировать: komputilizi
компьютерная: reto
компьютерная сеть: reto
компьютерный: komputila
комсомол: komsomolo
комсомолец: komsomolano
кому-л: fortuni, sekvo, bano, danci, fali, konfidi, kontraŭ, rilati, venĝi
комфорт: komforto
комфортабельный: komforta
комфортно: komforte
комфортный: komforta
комфортом: komforte
конвейер: ĉenstablo, stablo
конвектировать: konvekti
конвекционный: konvekta
конвекция: konvekto
конвент: konvento
конвенционный: konvencia
конвенция: konvencio
конвергентный: konverĝa
конвергенция: konverĝo
конверсия: konverto
конверт: koverto
конвертировать: konverti
конвертируемый: konvertebla
конвертор: konvertilo, konvertoro
конвоир: konvojanto
конвоировать: konvoji, eskorti
конвой: eskorto, konvojo
конвульсивный: spasma, konvulsia
конвульсировать: konvulsii
конвульсия: konvulsio
конгестия: sangalfluo
конгломерат: konglomeraĵo, konglomerato
Конго: Kongolo, Kongo
конголезский: kongola
конгрегация: kongregacio
конгресс: kongreso, packongreso, universala
конгресса: kongresano, malfermo
конгрессе: temi
конгрессмен: kongresano
конгрессовый: kongresa
конгрессу: kongresa, por
конгруэнтность: kongrueco
конгруэнтный: kongrua
конденсат: kondensaĵo
конденсатор: kondensatoro, kondensilo
конденсация: kondensado
конденсировать: kondensi
конденсироваться: kondensiĝi
кондитер: sukeraĵisto
кондитерская: kukejo, konfitejo
кондиционер: klimatizilo
кондиционирование: klimatizo
кондиционирование воздуха: klimatizo
кондиционировать: klimatizi
кондиционировать воздух: klimatizi
кондом: kondomo
кондор: kondoro
кондотьер: kondotiero
кондуит: kondutlibro
кондуктор: kondukisto
конец: fino, ekstremaĵo, pinto, finiĝi, meti
конец света: finiĝi
конечная: finstacio
конечная станция: finstacio
конечно: certe
конечности: ekstremaĵo, membro
конечность: membro, ekstremaĵo
конечный: fina, finia
конёк: pinaklo, pipio, ĉevaleto, antuso, sketilo, glitilo, firsto, hipokampo
конёк крыши: firsto
конём: ĉevaliro
конина: ĉevalviando, ĉevalaĵo
конический: konusa
коническое: koniko
коническое сечение: koniko
конклав: konklavo
конкорданс: konkordanco
конкорданция: konkordanco
конкордат: konkordato
конкретизировать: konkretigi
конкретный: konkreta
конкурент: konkuranto, konkurencanto
конкуренция: konkurenco
конкурировать: konkurenci, konkuri
конкурс: konkurso, adjudiko, adjudiki
конкурса: konkursanto, inter
конкурсе: konkursi
конкурсный: konkursa
Коннектикут: Konetikuto
коннектор: konektilo, kontaktilo
конница: kavalerio
коннотация: kunsenco
конопатить: kalfatri, stupi
конопатчик: kalfatristo
конопачение: kalfatrado
коноплёвые: kanabacoj
конопля: kanabo
коноплянка: kanabeno
конопляное: kanaba
конопляное масло: kanaba
конопляный: kanaba
конрактный: kontrakta
консервативный: konservativa
консерватизм: konservativismo
консерватор: konservativulo
консерватория: konservatorio
консервация: konservado
консервирование: konservado
консервировать: konservi
консервный: ladmalfermilo
консервный нож: ladmalfermilo
консервы: ladmanĝaĵo, konservaĵo
консигнация: konsignacio
консилиум: konsiliĝo
консистенция: konsistenco
консистория: konsistorio
конский: harvosto, hipokaŝtano
конский каштан: hipokaŝtano
конский хвост: harvosto
конским: remonti, remonto
конскокаштановые: hipokaŝtanacoj
конскрипция: konskripcio
консоль: kantilevro, konzolo
консольный: kantilevra, konzolo
консольный терминал: konzolo
консоме: konsomeo, buljono
консонантизм: konsonantaro
консорциум: konsorcio
конспектировать: epitomigi
конспиратор: konspiranto
конспирация: konspiro
конспирировать: konspiri
константа: konstanto
константан: konstantano
Константин: Konstanteno
констатация: konstato
констатировать: konstati
конститутивный: konstitua
конституционный: konstitucia
конституция: konstitucio
конструировать: konstrukcii
конструктор: projektisto
конструкция: konstrukciaĵo
консул: konsulo
консульский: konsula
консульство: konsulejo
консультант: konsilisto
консультативный: konsulta
консультационный: konsulta
консультацию: konsultanto, konsulti
консультация: konsultado, konsultejo, advokatejo, konsultejo
консультироваться: konsulti
консультирующийся: konsultanto
контакт: kontakto, kontaktigi, sensora
контактировать: kontakti
контактная: frotilo
контактная щётка: frotilo
контактный: kontakta, troleo
контактный ролик: troleo
контактор: kontaktoro
контейнер: kontenero
контекст: kunteksto
контингент: kontingento
континент: kontinento
континентальный: kontinenta, klimato
континентальный климат: klimato
континуум: kontinuaĵo
контора: oficejo, kontoro, administrejo, advokatejo, impostejo, notariejo, poŝtoficejo
конторский: kontora, kontoristo
конторский служащий: kontoristo
конторщик: kontoristo
контрабанда: kontrabando
контрабандист: kontrabandisto
контрабандный: kontrabanda, kontrabandaĵo
контрабандный товар: kontrabandaĵo
контрабас: basviolono, kontrabaso
контраданс: kontradanco
контр-адмирал: subadmiralo, komodoro, kontradmiralo
контракт: kontrakto, ĉarto, kontrakti
контракт на аренду: ĉarto
контрактура: kontrakturo
контральто: kontralto
контрамарка: kontramarko
контрапункт: kontrapunkto
контраст: kontrasto, akra
контрастировать: kontrasti
контрастный: kontrasta
контратака: kontraŭatako
контратаковать: kontraŭataki
контрибуция: kontribucio
контрнаступление: kontraŭofensivo
контролем: regi
контролёр: kontrolisto, biletisto
контролировать: kontroli, regi
контролировать ситуацию: regi
контроллер: kontrolilo
контроль: kontrolo
контрольные: cifero
контрольные цифры: cifero
контрольный: kontrolilo
контрольный аппарат: kontrolilo
контрреволюционер: kontraŭrevoluciulo
контрреволюционный: kontraŭrevolucia
контрреволюция: kontraŭrevolucio
контузить: kontuzi
контузия: kontuzo
контур: cirkvito, konturo, galbo, konturi, periferio, cirkvito
контур фигуры: periferio
контурный: kontura
конура: hundujo, nesto
конус: konuso, konustrunko
конфедеративный: konfederacia
конфедерацию: konfederacii
конфедерация: konfederacio
конфекцион: konfekcio
конферансье: anoncistino
конференц-зал: aŭlo
конференция: konferenco, packonferenco
конфессия: konfesio
конфета: bombono
конфетами: frandi
конфетти: konfetoj
конфигурация: konfiguraĵo
конфигурировать: konfiguri
конфиденциально: konfidence
конфиденциальное: konfidenco
конфиденциальное сообщение: konfidenco
конфиденциальный: konfidenca
конфирмация: konfirmacio
конфирмовать: konfirmacii
конфискация: konfisko
конфисковать: konfiski
конфитюр: konfitaĵo
конфликт: kolizio, konflikto, kolizii, konflikti
конфликтовать: konflikti
конфорка: kuirplato
конформизм: konformismo
конфуз: konfuzo
конфуцианец: konfuceano
конфуцианский: konfucea
Конфуций: Konfuceo
конхоида: konkoido
конца: foruzi
конце: finfine
концентрат: pemikano
концентрационный: koncentrejo
концентрационный лагерь: koncentrejo
концентрация: koncentrado
концентрированный: koncentrita
концентрировать: koncentrigi, kuncentrigi
концентрироваться: koncentriĝi
концентрический: koncentra, samcentra
концептуальный: doktrina
концепция: koncepto
концерн: konzerno
концерт: koncerto, konĉerto, koncerti, recitalo, doni
концертант: koncertanto
концертный: koncerta, koncertejo, halo I
концертный зал: koncertejo, halo I
концертом: koncerti
концессию: koncesii
концессия: koncesio
концов: finfine, splisado
кончаться: finiĝi
кончик: pinto, langopinto
кончик языка: langopinto
кончиком: apika
кончина: morto, forpaso
кончить: fini
конъюнктива: konjunktivo II
конъюнктивит: konjunktivito
конъюнктивы: konjunktivito
конъюнктура: konjunkturo
конь: ĉevalo, batalĉevalo, ŝakpeco, troja
коньках: glitkuri, sketado, sketi
коньки: rulŝuoj
конькобежец: sketanto, sketisto, glitkuranto
конькобежный: sketado
конькобежный спорт: sketado
коньяк: konjako
коню: donacaĵo
конюх: ĉevalisto
конюшня: ĉevalejo, stalo, ĉevalstalo
кооператив: kooperativo
кооператива: kooperativano
кооперативизм: kooperativismo
кооперативный: koopera, kooperativa
кооператор: kooperativano
кооперация: kooperado
кооперироваться: kooperi
кооптация: kooptado
кооптированный: kooptito
кооптировать: koopti
координат: koordinataro, origino
координата: koordinato
координаты: Kartezia
координировать: kunordigi