гирлянда: festono, girlando
гирлянда из роз: girlando
гирляндами: festoni, girlandi
гироскоп: giroskopo
гиря: pezilo
гистамин: histamino
гистология: histologio
гитара: gitaro, ukulelo
гитаре: gitari
гитарист: gitaristo
гитарный: gitara
Гитлер: Hitlero
гитлеризм: hitlerismo
гитлеровец: hitlerano
гитлеровский: hitlera
гитов: brajlilo
гитовы: brajli II
гиф: hifo
гифа: hifo
гичка: gigo, jolo
глабелла: glabelo
глава: ĉefo, ĉapitro, ĉefministro, familiestro, partiestro, regnestro, ŝtatestro
глава государства: ŝtatestro, regnestro
глава кабинета министров: ĉefministro
глава партии: partiestro
глава семьи: familiestro
главарь: bandestro
главарь банды: bandestro
главе: fronto
главенство: estreco
главенствовать: superregi, estri, ĉefi
главное: ĉefrolulo, protagonisto
главное действующее лицо: ĉefrolulo, protagonisto
главнокомандующий: ĉefkomandanto
главный: ĉefa, kardinala, precipa, ĉefinĝeniero, ĉefredaktoro, ĉefrolulo, frontispico, porĉo, protagonisto
главный вход: porĉo
главный герой: ĉefrolulo, protagonisto
главный инженер: ĉefinĝeniero
главный редактор: ĉefredaktoro
главный фасад: frontispico
главным: ĉefe, precipe
главным образом: precipe, ĉefe
глагол: verbo, verbigi, helpa, transitiva, verbo
глагола: durativo, faktitivo, finitivo, infinitivo, modalo, moduso, refleksiva, tempo
глагол-связка: kopulo
глагольный: verba
гладиатор: gladiatoro
гладильная: gladotabulo
гладильная доска: gladotabulo
гладиолус: gladiolo
гладить: gladi
гладкая: glataĵo
гладкая поверхность: glataĵo
гладкие: balenedoj
гладкие киты: balenedoj
гладкий: plata, glata
гладко: plate, glate
гладкоязычные: papagedoj
гладкоязычные попугаи: papagedoj
гладыш: notonekto
гладь: akvoebeno, kvieto, kvieteco
глаженье: gladado
глаз: oftalmo, okulo, ocelo, okulmezure, parizeto, maligna
глаза: blufi, blufo, irisito, iriso, konjunktivo II, korneo, koroido, oftalmito, okulfrapanta, skleroto, blanko, blankaĵo, fali, ĵetiĝi, okulo, paniki, protruda, vitreca
глаза боятся – руки делают: paniki
глазами: pupo, vidi
Глазго: Glasgovo
глазеть: gapi, okulumi, okuli, rigardaĉi
глазик: okuleto
глазированный: glazurita
глазировать: glazuri
глазировщик: glazuristo
глазки: penseo, violego
глазная: okulkavo
глазная впадина: okulkavo
глазница: orbito, okulkavo
глазное: kolirio, oftalmoskopo, okulfundo, okulglobo, bulbo, globo
глазное дно: okulfundo
глазное зеркало: oftalmoskopo
глазное яблоко: okulglobo, bulbo, globo
глазной: oftalma, okula, skleroto
глазной белок: skleroto
глазные: kolirio
глазные капли: kolirio
глазок: okuleto, gvatluketo, rigardotruo
глазом: nudokule, armita, nuda
глазу: hordeolo
глазури: biskvito
глазурь: glazuro, emajlo
гласис: glaciso
гласит: teksti
гласить: teksti
гласного: elizio
гласность: publikeco
гласный: vokalo, longa
гласный звук: vokalo
гласных: hiato, krazo, sinerezo
глауберова: glaŭbera, natria
глауберова соль: glaŭbera, natria
глаукома: glaŭkomo
глауконит: glaŭkonito
глауциум: glaŭcio
глашатай: heroldo, anoncistino
гледичия: glediĉio
глет: litargiro
глетчер: glaĉero
гликоген: glikogeno
гликоль: glikolo
глина: argilo, boluso, kaolino
глинистый: grundo
глинистый грунт: grundo
глинозём: alumino
глинозёмный: alumina
глины: argilaĵo
глиняная: pasto
глиняная масса: pasto
глиняный: argila
глиптика: gliptiko
глиптодонт: gliptodonto
глист: helminto, fasciolo, tenio
глистогон: santolino
глицерин: glicerino
глицин: glicino
глициния: glicineo, visterio, glicino
глобулярия: globulario
глобус: globuso
глодать: mordeti, ronĝi
гложет: ronĝi
глосса: gloso
глоссиды: glosinoj
глотание: glutado
глотательный: gluta
глотать: gluti, salivumi
глотать слюнки: salivumi
глотка: faringo, buŝaĉo
глоток: plenbuŝo, gluto, plenbuŝo
глоток воды: gluto
глоток молока: plenbuŝo
глоточной: adenoido
глоточный: faringa
глубина: profundeco
глубине: fundo
глубинный: funda
глубиномер: lodo, batometro
глубину: eskaloni, sondi
глубины: sondado
глубокая: mezotinto, telero
глубокая печать: mezotinto
глубокая тарелка: telero
глубокий: profunda, funda
глубоким: altestime, dormegi, estimo
глубоко: profunde
глубокое: kanjono, pietato, profundaĵo
глубокое место: profundaĵo
глубокое уважение: pietato
глубокое ущелье: kanjono
глубокомысленный: profundpensa
глубокоуважаемый: altestimata
глубь: profundaĵo
глупеть: malsaĝiĝi, stultiĝi
глупец: stultulo, malsaĝulo
глупо: malsaĝe, stulte
глупость: malsaĝo, malsaĝeco, stulteco, malspritaĵo, stultaĵo
глупый: malsprita, sencerba, malsaĝa, stulta, stupida
глупыш: fulmaro
глутамат: glutamato
глухарь: urogalo
глухая: lamio, surda
глухая злоба: surda
глухая крапива: lamio
глухой: surda, obtuza, surdulo, surda
глухой к просьбам: surda
глухой как пень: surda
глухой на одно ухо: surda
глухонемой: surdamuta
глухота: surdeco
глушение: ĵamado
глушитель: dampilo, obtuzilo, silentigilo
глушить: dampi, ĵami
глыба: rokaĵo, bloko
глюк: cimo
глюкоза: glukozo
глянец: katizo, glaceo, poluri
глянца: polurado
глянцевать: katizi, glaceigi
глянцевая: brilpapero
глянцевая бумага: brilpapero
глянцевый: glacea
гм: ahem, hm
гнать: peli
гнаться: persekuti
гнев: kolero, sufoki
гнева: atako, paroksismo
гневаться: koleri
гневить: kolerigi
гнедой: bruna
гнездиться: nesti
гнездо: mortezo, nesto, kontaktilingo, kovejo, ĵako, nesti, salangannesto, termitejo, topo, vespejo, nesto
гнездо термитов: termitejo
гнездовка: neotio
гнейс: gnejso
гнести: premi
гнетовые: gnetacoj, gnetoplantoj
гнетум: gneto
гнёт: jugo, premo, subpremo, opreso
гнида: pediko
гниение: putrado
гнилой: putra
гниль: putraĵo
гнить: putri, forputri
гноетечение: pioreo
гноить: putrigi
гноиться: pusi
гной: puso
гнойник: empiemo
гнойничковый: pustula
гнойничок: pustulo
гнойный: pusa, pustulo
гнойный прыщ: pustulo
гном: gnomo
гномический: gnomika
гномон: gnomono
гносеологический: gnoseologia
гносеология: gnoseologio
гностик: gnostiko
гностицизм: gnostikismo
гностический: gnostika
гноящийся: pusa
гнуть: fleksi, arkigi
гнуть в дугу: arkigi
гнуться: fleksiĝi
го: goo
гобелен: gobeleno
гобоист: hobojisto
гобой: hobojo
говор: dialekto
говорение: lingvaĵo
говори: ankoraŭ
говорил: dum
говорит: jen jen
говорить: paroli, balbuti, krokodili, ĉesi, flua, paroli, pledi, pri
говорить в пользу: pledi
говорить громко: paroli
говорить о вас: pri
говорить по-английски: paroli
говорить с эсперантистами не на эсперанто: krokodili
говориться: temi
говорливый: parolema
говоря: alivorte, verdire
говорят: diri, oni, ties
говорящий: parolanto
говядина: bovaĵo, viando
гоготать: gaki
год: jaro, novjaro, superjaro, jaro, nova
года: olimpiado, sezono, antaŭ, bondeziro, pasado, pasi
годится: taŭgi
годиться: konveni, taŭgi
годичный: jara
годный: konvena, taŭga, milittaŭga, navigebla, sentaŭga, spirebla
годный для дыхания: spirebla
годный к военной службе: milittaŭga
годный к плаванию: navigebla
годным: taŭgigi
годовалый: jaraĝa
годовая: jarvolumo
годовая подшивка: jarvolumo
годовой: jara, jarkolekto
годовой комплект: jarkolekto
годовщина: datreveno
году: pasintjare, en
годы: infanaĝo
гокка: alektoro
гол: golo, goli
Голгофа: Golgoto, Kalvario
голенастые: vadbirdoj
голени: suro
голень: tibio, pasterno, kruro
голет: goeleto
голец: salveleno
голиаф: goliato
голландец: nederlandano
Голландия: Nederlando, Holando
голландский: nederlanda
голова: kapo, cefalo-, akerontio, mandragoro, sajmirio, urbestro, dolori, klara, konuso, nuda
голова сахару: konuso
головастик: ranido
головешки: braĝo
головка: kapitulo, kapo, butono, kapeto, glano, kondilo, kulaso, butono
головка кости: kondilo
головка цилиндра: kulaso
головка члена: glano
головная: kapdoloro
головная боль: kapdoloro
головнёвый: ustilago
головнёвый гриб: ustilago
головного: giro, kortekso
головной: kapa, cerebro, encefalo, kapvesto, suferi
головной мозг: encefalo, cerebro
головной убор: kapvesto
головня: smuto
голово-: cefalo-
головогрудь: kaptorako
головой: absorbiĝi, nudkape, balanci
головокружение: vertiĝo, kapturno, vertiĝa, turni, vertiĝo
головокружительный: vertiĝa
головоломка: puzlo
головомойка: skoldo
головоногие: cefalopodoj
головоногий: polpo
головоногий моллюск: polpo
голову: cerbumi, cerbo, ideo, je, kapo, klini, turni
головчатая: blito
головы: kapo
голограмма: hologramo
голографический: holografia
голография: holografio
голод: malsato
голодать: malsati
голодного: sata
голодный: malsata
голодовка: malsatstriko
гололёд: glatiso
голос: voĉo, akra, akuta, ĉerka, dia, levi I, milda, voĉo
голос разума: voĉo
голоса: afonio, balotrajta, registro, voĉdonrajto, rajto
голосеменные: koniferoplantoj
голосемянные: gimnospermoj
голословный: senbaza
голосов: voĉo
голосование: voĉdonado
голосованием: baloti
голосования: aklami, baloturno
голосовать: voĉdoni, por
голосовать за кандидата: por
голосовая: gloto
голосовая щель: gloto
голосовой: voĉa, glota
голосовые: voĉkordoj, kordo
голосовые связки: voĉkordoj, kordo
голосовых: kordito
голотурия: holoturio
голоэдрический: holoedra
голубая: blua
голубая кровь: blua
голубеобразные: kolomboformaj
голуби: kolombedoj
голубика: uliginoso
голубка: kolombino
голубой: blua, blueta, helblua, izatiso, ventopovo
голубой песец: izatiso
голубой уголь: ventopovo
голубок: kolombeto
голубь: kolombo I
Голубь: Kolombo
голубь: domkolombo, leterkolombo, livio, rokkolombo
голубь обыкновенный: rokkolombo
голубь полевой: rokkolombo
голубятня: kolombejo
голый: nuda, tute
голыш: nudulo
гольмий: holmio
гольф: ŝtrumpeto, golfludo, golfo, golfludi
Гольфстрим: Golfa Fluo
гомеопат: homeopato
гомеопатический: homeopatia
гомеопатия: homeopatio
Гомер: Homero
гомерический: homera
гомерический смех: homera
гомеровский: homera
гоминиды: homedoj
гомогенность: homogeneco
гомогенный: homogena
гомологические: homologa
гомологические ряды: homologa
гомологический: homologa
гомоморфизм: homomorfio
гомоморфный: homomorfa
гомон: rumoro
гомосексуалист: gejo
гомункулус: homunkulo
гонг: gongo, gongi
гондола: gondolo, nacelo
гондольер: gondolisto
Гондурас: Honduraso
гонение: persekutado
гонениям: persekuti
гонец: stafeto, kuriero
гони: tra
гони его через дверь: tra
гонидия: gonidio
гониометр: goniometro
гонит: peli
гонитель: persekutanto
гонка: armkonkuro, vetarmado
гонка вооружений: armkonkuro, vetarmado
Гонконг: Honkongo
гонококк: gonokoko
гонор: orgojlo
гонорар: honorario, honorarii
гонорея: blenoragio, gonoreo
гонт: ŝindo
гончар: potisto
гончая: vertrago, leporhundo, levrelo, biglo
гончая собака: biglo
Гончие: Ĉashundoj
Гончие Псы: Ĉashundoj
гоп: hop, ankoraŭ
гопак: gopako
гор: montano, trans
гора: monto, gravediĝi
гора родила мышь: gravediĝi
Гораций: Horacio
горб: ĝibo
горбатость: cifozo
горбатый: ĝiba
горбина: boso
горбить: ĝibigi
горбиться: ĝibiĝi
горбун: ĝibulo
горбушка: krusteto
горгулья: gargojlo
горделивый: fiera
гордец: fierulo
гордиев: Gordio
гордиев узел: Gordio
Гордий: Gordio
гордиться: fieri
гордость: fiereco, malhumileco, justa
гордый: malhumila, fiera
горе: konfidi, supre, ve
горе мне: ve
горела: ankoraŭ
горелка: flamingo, brulilo, gasbeko, gasflamingo
горельеф: altreliefo, reliefo
горемыка: mizerulo
горение: brulo
горения: brulalkoholo
гореть: bruli, ardi
гореть сильным пламенем: ardi
горец: poligono I, montano, bistorto
горец змеиный: bistorto
горечавка: genciano
горечавковые: gencianacoj
горечь: maldolĉeco, amareco, amaraĵo, vermuto
горизонт: horizonto
горизонталь: horizontalo
горизонтальное: nivelo
горизонтальное положение: nivelo
горизонтальность: horizontaleco
горизонтальный: horizontala, vinĉo, rudro
горизонтальный ворот: vinĉo
горизонтальный руль: rudro
горизонте: sur
горизонтом: super
горилла: gorilo
гористый: monta
горихвостка: fenikuro
горицвет: adonido
горка: tobogano
горла: kolutorio
горлец: bistorto
горлица: turto
горло: gorĝo, graki, el
горловина: gorĝo
горловой: gorĝa
горлом: bokalo
горлышка: suĉi
горлышко: kolo, gorĝo
горлышко бутылки: gorĝo
горлянка: kalabaso
гормон: hormono
гормональный: hormona
горн: klariono
горная: kolocinto, minaĵo, montoĉeno, pirokorako
горная ворона: pirokorako
горная порода: minaĵo
горная тыква: kolocinto
горная цепь: montoĉeno
горнило: krisolo
горнист: klarionisto
горничная: ĉambristino, valetino
горного: kilto
горнодобывающий: mina
горностай: ermeno
горный: monta, orografia, montaro, montoĉeno, montpasejo, ozokerito, kvarco, turismo
горный воск: ozokerito
горный массив: montaro
горный проход: montpasejo
горный туризм: turismo
горный хребет: montoĉeno
горный хрусталь: kvarco
горняк: ministo
город: urbo, burgo, limurbo, municipo, aperta, kreski, tra
город растёт: kreski
город с правом самоуправления: municipo
города: ĉirkaŭurbo, samurbano, el
города-побратимы: ĝemelurboj
городе: en
городовой: policano, policisto
городок: urbeto
городом: ekster, preni
город-сад: ĝardenurbo
городская: murego, urbodomo, urborando
городская дума: urbodomo
городская окраина: urborando
городская стена: murego
городского: magistratano
городское: urboplanado
городское планирование: urboplanado
городской: urba, magistratano, skabeno, urbestro, urbodomo
городской голова: urbestro
городской совет: urbodomo
городской советник: skabeno
город-спутник: satelita
горожанин: urbano
гороскоп: horoskopo
горох: pizo
гороха: pizujo
гороховый: piza
горошек: arompizo, latiro
горошина: pizo
горсть: plenmano, mankavo
гортани: laringito
гортанная: glota
гортанная смычка: glota
гортанный: laringa, laringalo, glota
гортанный смычный: glota
гортанный согласный: laringalo
гортань: laringo
гортензия: hortensio
горчица: mustardo, sinapo
горшечник: potisto
горшок: poto, florpoto, pispoto, urinujo
горы: montaro, demontiĝi, demontiĝo, desurmonte, kaloto, montobazo, varapo, monto, promesi, punkto
горькая: absinto
горький: amara, maldolĉa, hikorio
горьким: maldolĉigi
горючее: brulaĵo, brulmaterialo
горючий: brulebla
горячий: pasia, varmega, trinkĉololado
горячий шоколад: trinkĉololado
горячо: pasie, forĝi