доение: melkado
дож: doĝo
дождаться: ĝisatendi
дождевая: nimbuso, pluvtubo
дождевая труба: pluvtubo
дождевик: bovisteo, likoperdo, polvofungo
дождевой: pluva, lumbriko, pluvujo, tervermo
дождевой червь: lumbriko, tervermo
дождевые: lumbrikedoj
дождевые черви: lumbrikedoj
дождемер: pluvmezurilo
дождинка: pluvero
дождливый: pluva
дождь: pluvo, laburno, pluveto, ĉesi, ĉesigi, densa, pluvi, promesi, subtila, torenta
дождь перестал: ĉesi
дождя: pluvero, pluvombrelo
дожить: ĝisvivi
доза: dozo
дозатор: dozilo
дозволенный: lica
дозволяться: lici
дозировать: dozi
дозировка: dozado
дозировки: dozilo
дознание: enketado, enketi
дозор: kontroliro, patrolo
дозорная: belfrido
дозорная башня: belfrido
дозорный: patrola
дозором: patroli
доизбрание: krombaloto
доисторический: praa, antaŭhistoria, prahistorio
доисторический период: prahistorio
доисторическое: pratempo
доисторическое время: pratempo
доить: melki
дойка: melko
дойная: melkebla
дойная корова: melkebla
дойный: melkebla
дойти: ĝisiri, absurdo, absurdaĵo
дойти до абсурда: absurdo, absurdaĵo
док: doko, flosanta, riparejo
доказательно: pruve
доказательный: pruva
доказательства: argumenti, difektebla
доказательство: argumento, pruvo, konvikto, pruvobjekto, absurdo, absurdaĵo, komparo
доказательство вины: konvikto
доказательство от противного: absurdo, absurdaĵo
доказать: pruvi, pruvi alibion, konvikti
доказать вину: konvikti
доказать своё алиби: pruvi alibion
доказывать: pravigi
доказывать правоту: pravigi
докер: dokisto, ŝarĝisto
доклад: prelego, memuaro, raporto
докладная: memuaro
докладная записка: memuaro
докладом: prelegi
докладчик: raportanto, preleganto, referanto
докладывать: raporti, detalaĵo
докладывать о всех деталях: detalaĵo
доктор: doktoro
доктор биологических наук: doktoro
доктор медицинских наук: doktoro
доктор медицины: doktoro
докторально: dokte
докторскую: doktoriĝi
доктору: montri
доктрина: doktrino
доктринёр: doktrinisto, doktrinulo
доктринёрский: doktrinema
доктринёрство: doktrinismo
документ: dokumento, akto, rajtigilo, grava
документ о полномочии: rajtigilo
документальный: dokumenta, dokumentario
документальный фильм: dokumentario
документация: dokumentaro
документировать: dokumenti
документом: signaturo
документы: legitimaĵoj
дол: valo
долбить: ĉizi
долг: devo, prunto, ŝuldo, amortizi, malŝuldigi, prunte, pruntedoni, pruntepreni, solidara
долга: amortizo, repudii
долги: tradi
долгий: longa
долгий гласный: longa
долго: longe, longatempe
долговая: ŝuldatesto
долговая расписка: ŝuldatesto
долговое: ŝuldatesto
долговое обязательство: ŝuldatesto
долгожитель: longvivulo
долголетие: longviveco
долгом: kalkuli
долгоножка: tipulo
долгоносик: kurkulio, kalandro
долгоносики: kurkuliedoj
долгота: longeco, longitudo
должен: devi, partio, ŝajni, -u II
долженствовать: devi
должна: -end-
должник: ŝuldanto, debitoro, prunteprenanto, pruntepreninto
должности: degradi, degrado, suspendi
должностное: persono
должностное лицо: persono
должностной: ofica
должность: ofico, posteno, ofici, posteno, pretendi
должны: kalkuli
должный: kvita
должным: devi, ŝuldi
долина: valo
долинный: vala
долину: nebulo
долить: alverŝi
долихоцефал: doliĥocefalo, dolikocefalo
доллар: dolaro
доллара: dolaro
доллары: konverti
долой: for
доломан: dolmano
доломит: dolomito
доломитовый: dolomita
долото: ĉizilo, skulptilo, barelrabotilo, guĝo
долька: lobeto
дольмен: dolmeno
дольний: vala
дольчатый: loba
доля: parto, sorto, kvoto, lobo, parto
дом: domo, hejmo, akuŝejo, bordelo, frenezulejo, hejmo, kadukulejo, palafito, ripozdomo, asekuri, ĉarpenti, frontono, hanti, ripozi, tasko
дом для престарелых: kadukulejo
дом на высоких сваях: palafito
дом отдыха: ripozdomo
дом покоится на прочном фундаменте: ripozi
дом с привидениями: hanti
дом с фронтоном: frontono
дома: hejme, dome, eksterdoma, -e II, kontraŭ, malantaŭ, numero, resti, trovi sin
домашнее: hejmbesto, besto
домашнее животное: hejmbesto, besto
домашние: korta
домашние птицы: korta
домашний: hejma, hejmeca, domkolombo, furo, hejmo, noktosurtuto
домашний голубь: domkolombo
домашний очаг: hejmo
домашний халат: noktosurtuto
домашний хорёк: furo
домашняя: babuŝo, hejmpaĝo
домашняя страничка: hejmpaĝo
домашняя туфля: babuŝo
доме: dome
домен: domajno
доменная: fornego
доменная печь: fornego
домик: dometo
доминант: dominanto
доминанта: dominanto
доминантный: reganta
доминантный ген: reganta
Доминик: Dominiko II
Доминика: Dominiko I
доминиканец: dominikano II, dominikano I
Доминиканская: Dominika respubliko
Доминиканская республика: Dominika respubliko
доминион: dominio
доминировать: domini
домино: domeno, domenpeco
домишко: domaĉo
домище: -eg-
домкрат: levilo, kriko
домна: fornego
домов: bloko
домовладелец: domoposedanto
домовой: koboldo, tarsio
домовый: doma, noktuo, tegenario
домовый паук: tegenario
домовый сыч: noktuo
домой: hejmen, reveni
домом: domadministranto, antaŭ, malantaŭ
домохозяин: domomastro
домохозяйка: domomastrino
домочадец: hejmano, domano
дому: hejmsopiro
Дон: Dono II
дон: moŝto
Дональд: Donaldo
донести: denunci
Донжуан: Donĵuano
донжуан: amindumanto, amindumulo, donĵuano
Донкихот: Donkiĥoto
донкихот: donkiĥoto
донник: meliloto
донный: funda
донос: denunco
доносчик: denuncanto, denuncinto, denuncisto
донской: Dona
допинг: dopado
допинг-контроль: dopokontrolo
допингом: dopi
дописать: alskribi
доплата: alpago
доплатить: alpagi
дополнение: suplemento, objekto, komplemento, kromaĵo, aldiri, kodicilo, komplemento
дополнение к завещанию: kodicilo
дополнительная: kromlaboro, krompago, kromsalajro
дополнительная зарплата: kromsalajro
дополнительная плата: krompago
дополнительная работа: kromlaboro
дополнительно: alpreni
дополнительное: kompletivo, krombaloto, krominformo
дополнительное избрание: krombaloto
дополнительное придаточное предложение: kompletivo
дополнительное сообщение: krominformo
дополнительный: aldona, objekta, kroma, plia, akcesora, ekstra, suplementa, kompletiva, komplementa, apunto
дополнительный взнос: apunto
дополнить: garni, alplenigi, plenigi
дополнять: kompletigi, revizii
допотопный: antaŭdiluva
допрос: pridemandado, pridemandi
допросить: pridemandi
допуск: allaso, koncedo
допускать: koncedi, supozi
допускающий: esperebla, neŝangebla, neŝangenda, prokrastebla
допускающий надежду: esperebla
допускающий отсрочку: prokrastebla
допустимо: supozeble
допустимый: supozebla, allasebla, permesebla
допустить: allasi, permesi, ekscesi, miskomposti
допустить опечатку: miskomposti
допустить эксцесс: ekscesi
допущение: allaso
дореволюционный: antaŭrevolucia
дореформенный: antaŭreforma
дорис: dorido
дорический: dorika
дорог: nodo
дорога: vojo, fervojo, telfero, rompi, senriska, vojo
дорога испорчена: rompi
дорогая: karulino
дороге: telferi, enveni, laŭ
дороги: devojiĝi, ĝirejo, rendimento, sekvi, turno
дорого: kare
дороговизна: kareco, multekosteco
дорогой: kara, grandpreza, multekosta, altpreza, kara, karulo, laŭ
дорогостоящий: altpreza, kosta
дорогу: makadami, trabati sin, doni, rompi, trovi
дорогу развезло: rompi
дородность: korpulenteco
дородный: korpulenta
дороже: sano
дорожка: vojeto, pado, trako, kanelo
дорожка грампластинки: kanelo
дорожник: ŝoseisto
дорожный: voja, ŝoseisto, vojmontrilo
дорожный мастер: ŝoseisto
дорожный указатель: vojmontrilo
досада: ĉagreno, malplezuro, ĉagreno
досадно: domaĝe
досадный: ĉagrena
досадовать: ĉagreniĝi
досаждать: ĉagreni, molesti
доска: tabulo, afiŝejo, anonctabulo, aviztabulo, bareltabulo, gladotabulo, panelo, surfotabulo, tranĉtabulo, tabulo
доска для сёрфинга: surfotabulo
доска объявлений: anonctabulo, aviztabulo, tabulo
досконально: precize, funde
доскональный: preciza
дослать: plusendi
доспехи: panoplio
досрочно: anticipe
доставить: ĝuigi, plezurigi
доставить наслаждение: ĝuigi
доставить удовольствие: plezurigi
доставка: debito
доставлять: debiti, ŝipi, delekti
доставлять наслаждение: delekti
достаточно: sufiĉe, sate, sufiĉi
достаточное: kondiĉo
достаточное условие: kondiĉo
достаточном: malmanki
достаточность: sufiĉeco
достаточный: sufiĉa
достаточным: sufiĉi
достать: akiri
достигло: zenito
достигнуть: atingi, ĝisiri, trafi
достижение: atingo
достижимый: alirebla, atingebla
достичь: atingi, ĝisiri, kulmini
достичь кульминации: kulmini
достоверность: aŭtentikeco, fideleco
достоверный: fidela, certa, kredinda, aŭtentika, fidela, -ind-
достоверный рассказ: fidela
достоинства: digno
достоинство: digno
достоинством: digna
достойного: digna
достойное: digna
достойное положение: digna
достойный: brava, digna, citinda, inda, adorinda, aminda, aprobinda, dankinda, estiminda, imitinda, mallaŭdinda, menciinda, mortinda, puninda, respektinda, vidinda
достойный благодарности: dankinda
достойный внимания: vidinda
достойный любви: aminda
достойный наказания: puninda
достойный обожания: adorinda
достойный одобрения: aprobinda
достойный подражания: imitinda
достойный порицания: mallaŭdinda
достойный смерти: mortinda
достойный уважения: estiminda, respektinda
достойный упоминания: menciinda
достойным: meriti
достопамятный: memorinda
достопочтенный: honorinda
достопримечательность: vidindaĵo
достопримечательный: notinda
достославный: glorinda
доступ: aliro, atingo
доступа: atingorajto, atingotempo
доступный: alirebla, aperta, akirebla, perceptebla
доступный восприятию: perceptebla
досуг: libertempo
досыпать: alŝuti
досье: dosiero, aktaro