деепричастие: gerundio, participo
дежурить: deĵori
дежурное: deĵorejo
дежурное помещение: deĵorejo
дежурный: deĵoranto, skipestro
дежурный начальник смены: skipestro
дежурство: deĵoro
дезабилье: negliĝo
дезертир: dizertinto
дезертировать: dizerti
дезертирство: dizerto
дезинфекция: desinfektado, malinfekto
дезинфицировать: desinfekti, malinfekti
дезинфицирующее: desinfektilo
дезинфицирующее средство: desinfektilo
дезинфицирующий: desinfektanta
дезинформация: misinformo
дезинформировать: misinformi
дезорганизация: malorganizado
дезорганизовать: malorganizi, misorganizi, ĥaosigi
деизм: diismo
деист: deisto
Деймос: Dejmo
действенный: efika
действие: akto, efekto, ago, efiko, akciono, efekta, efekti, retroaktiva, splitefiko, rendimento
действии: akto
действий: agmaniero, operacejo, agado, prikalkuli
действительно: vere, efektive
действительное: reelo, participo
действительное причастие: participo
действительное число: reelo
действительности: respondi
действительность: realo, efektiveco, valideco
действительный: reala I, efektiva, valida, aktiva, aktivo, konsiliano, voĉo
действительный залог: aktivo, voĉo
действительным: validi, validigi, validiĝi
действия: kooperado, ofensivo, orbito, procedo, rendimento, bombo, fuzeo, maniero
действиям: alarmopreta
действовать: procedi, agi, efiki, diletanti, kooperi, kunagi, spiti, sugesto
действовать наперекор: spiti
действовать под внушением: sugesto
действовать по-дилетантски: diletanti
действовать совместно: kooperi, kunagi
действует: nervo
действующее: ĉefrolulo, protagonisto, rolulo
действующее лицо: rolulo
действующий: bonefika, solidara
действующий заодно: solidara
действующих: personaro
дейтерий: deŭterio
дейтрон: deŭterono
дека-: deka-
декабре: decembre
декабрь: decembro
декабрьский: decembra
декаграмм: dekagramo
декада: dekado
декаданс: dekadenco
декадент: dekadencisto
декадентский: dekadenca
декадентство: dekadencismo
декалитр: dekalitro
декаметр: dekametro
декан: dekano, fakultatestro
декан факультета: fakultatestro
деканат: dekanejo
декантация: dekantado
декантировать: dekanti
Декарт: Kartezio
Декарта: karteziano
декартов: Kartezia
декартовы: Kartezia
декартовы координаты: Kartezia
декатировать: dekati
декламатор: deklamanto, deklamisto
декламационный: deklama
декламацию: deklamado
декламация: deklamado
декламировать: deklami, verve
декламировать с воодушевлением: verve
декларация: deklaro, dogandeklaro
декларировать: deklari
декольте: dekoltaĵo
декольтировать: dekolti
декоратор: dekoraciisto
декорация: dekoracio
декорировать: dekoracii
декремент: dekremento
декрементировать: dekrementi
декрет: dekreto, dekreti
декретировать: dekreti
декретом: dekreti
дексель: adzo
декстрин: amelgumo, dekstrino
дел: ministro, stato
дела: administri, esence, majstro, negoci, spertulo, substanco, animo
Делавер: Delavaro
делает: ŝajnigi
деланный: afekta
делать: fari
делать более утончённым: rafini
делать вид: ŝajnigi
делать вывод: indukti
делать выводы: indukti
делать выдержку: eksponi
делать выписки: ekstrakti
делать горьким: maldolĉigi
делать другим: aliigi
делать засаду: insidi
делать здоровым: sanigi
делать зигзаги: zigzagi
делать золотым: origi
делать зубцы: dentigi
делать исключение: escepti
делать кое-как: faraĉi
делать копию: paŭsi
делать красным: ruĝigi
делать кровопускание: sangeltiri
делать маникюр: manikuri, manflegi
делать метку огнём: brulstampi
делать намёки: aludi
делать наспех: fuŝi
делать нечувствительным: anestezi
делать обливания: duŝi
делать обозрение: revui
делать огнеупорным: brulimunigi
делать отвар: dekokti
делать очную ставку: konfronti
делать паузу: paŭzi
делать почин: iniciati
делать прививку: vakcini
делать причёску: frizi
делать прямоугольным: ortigi
делать пучки: faskigi
делать складки: krispigi
делать ударение: akcenti
делать универсальным: universaligi
делаться: aliiĝi
делаться другим: aliiĝi
делают: paniki
деле: efektive, fakte
делегат: delegito
делегата: delego
делегатом: delegi
делегация: delegacio, delegitaro
делегировать: delegi
деление: divido, grado
деление шкалы измерения: grado
делением: proliferi
Дели: Delhio
деликатес: delikataĵo
деликатно: delikate
деликатность: delikateco
деликатный: delikata
делимое: dividato, dividoto
делимость: dividebleco
делимый: dividebla
делитель: dividanto, divizoro
делить: dividi, bisekci, onigi, parceli, porciigi
делить единицу на число: onigi
делить на две равные части: bisekci
делить на порции: porciigi
делить на участки: parceli
делиться: dividiĝi, partiĝi
дело: faro, afero, farado, aktaro, aferaĉo, dosiero, lertaĵo, negoco, ordinaraĵo, revizii, tipografio, iri, justa, kompliki, konsisti, perdi, stati
дело идёт хорошо: iri
дело не в том: konsisti
деловая: afervojaĝo
деловая поездка: afervojaĝo
деловой: negoca, aferisto
деловой человек: aferisto
делу: rilati, tio
дельта: delto, delta, delto
дельта Нила: delto
дельтаплан: deltaplano
дельтовидная: deltoido
дельтовидная мышца: deltoido
дельфийский: Delfa
дельфин: delfeno
Дельфин: Delfeno
дельфиновые: delfenedoj
дельфины: delfenedoj
Дельфы: Delfoj
демагог: demagogo
демагогический: demagogia
демагогия: demagogio
демаркационная: limlinio
демаркационная линия: limlinio
демаркация: demarkacio
демарш: demarŝo
демаскировать: senmaskigi
демимонд: demimondo
демиург: demiurgo
демограф: demografiisto
демографический: demografia
демография: demografio
демократ: demokrato
демократизация: demokratigo
демократизировать: demokratigi
демократический: demokrata, demokratia
демократичность: demokrateco
демократичный: demokrata, demokratia
демократия: demokratio, popoldemokratio
демон: demono, dajmono
демонический: demona
демонстрант: manifestacianto
демонстративный: demonstra
демонстратор: demonstristo
демонстрации: manifesti
демонстрацию: manifestacii
демонстрация: manifestacio, manifestado, demonstrado, demonstracio
демонстрировать: demonstri, elmontri, manifesti
демонтаж: dismuntado, malmuntado
демонтировать: dismunti, malmunti
деморализация: demoraliziĝo
деморализовать: demoralizi
демпинг: dumpingo
денатурат: brulalkoholo
денатурация: denaturado
денатурировать: denaturi
денационализация: deŝtatigo
денди: dando
дендрит: dendrito
дендрология: dendrologio
Денеб: Denebo
денег: monŝanĝo, rimeso, domaĝi
денежная: monunuo, subvencio
денежная единица: monunuo
денежная помощь: subvencio
денежную: subvencii
денежные: financo, monrimedoj
денежные средства: financo, monrimedoj
денежный: mona, asignato, rimeso, spezo, valuto
денежный знак: asignato
денежный курс: valuto
денежный оборот: spezo
денежный перевод: rimeso
Дени: Dionizio, Denizo
Денис: Denizo, Dionizio
дентин: dentino
день: tago, bazartago, ferio, hieraŭo, hodiaŭo, labortago, libertago, morgaŭo, naskiĝotago, neptunfesto, pagtago, Pentekosto, ripoztago, ŝabato, akurate, bela I, bona, griza, hela, plena, po, por, tago, Valenteno
день выдачи зарплаты: pagtago
день Нептуна: neptunfesto
день оплаты: pagtago
день отдыха: ripoztago, tago
день отпуска: ferio
день рождения: naskiĝotago, tago
день святого Валентина: Valenteno
день субботний: ŝabato
деньгами: financi
деньги: mono, alimento, monigi, poŝmono, rimesi, konsumi, kontraŭ, ŝanĝi, teni
деньги на содержание: alimento