чабан: paŝtisto, ŝafisto
чабёр: satureo
чабрец: timiano, serpilo
чавканье: ŝmacado
чавкать: ŝmaci
чад: haladzo
Чад: Ĉado
чадить: haladzi, fulgi
чадра: ĉadoro
чаевые: trinkmono, bakŝiŝo
чаепитие: teceremonio, teumado
чаёвничать: teumi
чай: teo, mateo I, , sen, teo
чай без сахара: sen
чайка: laro, mevo
чайки: laredoj
чайковые: laredoj
чайная: teceremonio
чайная церемония: teceremonio
чайник: tekruĉo
чайница: teujo
чайные: teacoj
чайный: tea, tearbusto
чайный куст: tearbusto
чакан: tifao
чакра: ĉakro
чалма: turbano
чан: tino
чардаш: ĉardaŝo
Чарльз: Karolo II
чаровать: ĉarmi
чаровница: ĉarmulino
чартер: ĉarto
чарующий: ĉarma
час: horo, pintohoro, horo, kioma, po
часа: daŭro, je, precize
часов: bareleto, batado, horo
часовая: horloĝejo, hormontrilo
часовая мастерская: horloĝejo
часовая стрелка: hormontrilo
часовня: kapelo, preĝejeto
часового: budo
часовой: sentinelo, horloĝa, hora, daŭbo, dekstruma, dekstrume, horzono
часовой пояс: horzono, daŭbo
часовщик: horloĝisto
части: bisekci, dismunti, dispartigi, duigi, partigi, pleje, parto
части света: parto
частица: korpusklo, partiklo, ero, peceto, partikulo, afikso, partiklo
частичка: parteto
частично: parte
частичное: senarmigo
частичное разоружение: senarmigo
частичный: parta, parezo, partitivo
частичный падеж: partitivo
частичный паралич: parezo
частная: proprietaĵo
частная собственность: proprietaĵo
частное: kvociento, privatulo, proprietaĵo
частное владение: proprietaĵo
частное лицо: privatulo
частной: proprieto
частности: speciale
частный: privata, sektoro
частный сектор: sektoro
частным: private
частным образом: private
часто: ofte, frosti
часто ещё в марте бывает мороз: frosti
частокол: palisaro
частот: gamo
частота: frekvenco, ofteco, altfrekvenco, taktofrekvenco, toniko, basa
частотная: frekvenca
частотная модуляция: frekvenca
частотность: frekvenco, ofteco, oftigi
частотный: frekvenca
частоту: oftigi
частоты: voblilo
частуха: alismo
частый: densa, ofta, densa
частый дождь: densa
часть: kvoto, parto, peco, formacio, movimento, apartaĵo, apostrofi, ariero, atributo, avano, bilĝo, centono, cimatio, depoto, finalo, glitpeco, ingredienco, interno, kareno, konsistaĵo, korpoparto, kulaso, kvinono, limbo, lumbaĵo, mondoparto, parolparto, plimulto, postaĵo, predikativo, proscenio, semantemo, sesono, steko, suro, ŝoseo, talono, terparto, supra
часть речи: parolparto
часть света: mondoparto, terparto
часть тела: korpoparto
частью: grandparte
частям: popece
часу: po
часы: horloĝo
Часы: Horloĝo
часы: akvohorloĝo, brakhorloĝo, gnomono, murhorloĝo, poŝhorloĝo, sablohorloĝo, sunhorloĝo, pendola, streĉi
часы с маятником: pendola
чахотка: ftizo
чахоточник: ftizulo
чахоточный: ftiza
чаша: bovlo, hanapo, tasego, kaliko, pesiltaso, pesujo, taso, telero
чаша весов: pesiltaso, pesujo, taso, telero
чашелистик: korolfolio
чашелистник: sepalo
чашечка: kaliko, glaningo, kupulo
чашечка жёлудя: kupulo, glaningo
чашка: taso, patelo, plena, porcelana, taso
чашка кофе: taso
чашка полная чаю: plena
чаща: vepro, densejo, ĵunglo
чаще: pleje
чаще всего: pleje
чаю: plena
чванство: ambicio
чебрец: timiano
чеглок: subuteo
чего: eventuale, por kio, pro kio, do, por, pro, ravi, taŭgi
чего же вы хотите: do
чего не имеем: ravi
чего-л: rako, bazo, renkonti, retiri
чего-нибудь: krom
Чезаре: Cezaro
чей: kies, ies ajn, ties
чей бы то ни было: ies ajn
чей хлеб едят: ties
чей-нибудь: ies
чей-то: ies
чек: ĉeko, kontraŭ
чека: kejlo
чекан: saksikolo, cizelilo, rubetro
чеканить: cizeli
чеканка: cizelado, cizelaĵo
чеканчик: pratinkolo
чеканщик: cizelisto
чековая: ĉekaro, ĉeklibro
чековая книжка: ĉeklibro, ĉekaro
челнок: glitbobeno, navedo
челночный: naveda
человек: homo, stoikulo, materialisto, persono, aferisto, aŭtoritatulo, bohemiano, ĉarmulo, eksterulo, faktotumo, filistro, instruitulo, junulo, kibico, klerulo, kompetentulo, krudulo, kruelulo, lertulo, liberulo, obstinulo, ordinarulo, pasivulo, prahomo, religiano, religiulo, sencerbulo, sentaŭgulo, sozio, spertulo, talentulo, tedulo, troglodito, trudulo, de, derivaĵo, fidinda, gusto, neniu, pra-, racia, serioza
человек – разумное существо: racia
человек богемного образа жизни: bohemiano
человек большого таланта: de
человек для всякого рода поручений: faktotumo
человек с ограниченным кругозором: filistro
человек с тонким вкусом: gusto
человека: propraĵo
человеколюбивый: homama
человеколюбие: homamo
человеконенавистник: mizantropo, hommalamanto
человекообразная: antropoido
человекообразная обезьяна: antropoido
человекообразные: orangutangedoj
человекообразный: antropoida
человекоубийство: hommortigo
человеческий: homa
человеческих: super
человечества: bono
человечество: homaro, prahomaro, -ar-, derivaĵo
человечность: humaneco, homeco, -ec-
человечный: humana
челюстей: trismo
челюстная: makzelo
челюстная кость: makzelo
челюстной: makzela
челюсть: makzelo, mandiblo, dentaro
челюстями: prognata
чем: ol, ju, des, glorigi, ju, -ot-, ol
чем быть встреченным: -ot-
чем дальше: ju
чем скорее – тем лучше: des
чемерица: veratro
чем-л: cerbumi, suba, tanĝi, diferenci, egale, kun
чемодан: valizo
чемоданчик: valizeto
чемпион: ĉampiono
чемпиона: ĉampioneco
чему-л: sekvo, alklaki, rezultigi, rilati
чему-нибудь: krom
чепец: kufo, ĉapo
чепрак: ĉabrako
чепчик: kufo
черва: kero
червеобразный: vermoforma
червец: koĉenilo, kirmeskoĉo
черви: anelidoj, lumbrikedoj
червовая: kera
червовая дама: kera
червовый: kera
червонец: ĉervonco
червь: vermo, bombikso, lumbriko, silkoraŭpo, tervermo
червяк: vermo
червями: vermoborita
чердак: subtegmento
чердачное: mansardo, subtegmento
чердачное помещение: subtegmento, mansardo
чердачный: subtegmenta
череда: vico
чередование: alterno
чередовать: alternigi
чередоваться: alterni
чередующийся: alterna
через: tra, trans, post, funeli, kluzi, kontrabandi, tredi, per, post, tra, trans
через реку: trans
через три дня: post
черенками: stikado, stiki
черенки: ĵosi
черенкование: stikado
черенковать: stiki
черенок: stikaĵo, ŝoso
черенок для прививки: ŝoso
череп: kranio
черепаха: testudo, kareto, kelonio, testude, treni
черепаховый: testuda
черепаший: testuda
черепаший панцирь: testuda
черепашьим: testuda
черепашьим шагом: testuda
черепица: tegolo
черепицей: tegoli
черепичная: tegola
черепичная крыша: tegola
черепичный: tegola, tegolejo
черепичный завод: tegolejo
черепной: krania, fornikso
черепной свод: fornikso
чересчур: tro
черешковый: pedikla
черешня: merizo, merizarbo, dolĉa ĉerizo, merizujo
черешок: pediklo, petiolo
черёмуха: paduso
черёмуховый: padusa
черёмушный: padusa
черкес: ĉerkeso
чернение: nielarto, nielado
чернеть: fuligolo, fuligulo, tufanaso
черника: mirtelo
чернила: inko
чернильница: inkujo, -uj-
чернильницу: trempi
чернильный: gajlo
чернильный орешек: gajlo
чернить: nieli, nigrigi
чернобровый: nigrobrova
черновик: malneto, malnetaĵo
черновой: malneta
черноволосый: nigrohara
черноголовник: poterio
Черногория: Montenegro
чернозём: humtero
чернокожий: nigrulo
чернокорень: cinogloso
черноморская: merlango
черноморская пикша: merlango
черноморский: Nigra maro
чернослив: sekpruno
чернота: nigreco
чернушка: nigelo
чернь: nielo, plebo, popolaĉo
чернью: nielado, nielarto, nieli
черпак: kulerego, ĉerpilo, ŝkopo
черпать: ĉerpi
черпать воду из источника: ĉerpi
черта: linio, streko, trajto, personaĵoj, taktostreko
чертах: maldetala, maldetale, skize
чертёж: desegnaĵo, grafikaĵo
чертёжная: tabulo
чертёжная доска: tabulo
чертёжник: desegnisto
чертёнок: diablido
чертить: desegni, zigzagi
чертить зигзаги: zigzagi
чертовка: diablino
чертовская: diabla
чертовская погода: diabla
чертовски: diable
чертовский: diabla
чертовщина: diablaĵo
чертог: palaco
чертополох: kardo I
черту: streki
черты: trajto
черты лица: trajto
черчение: desegnado
чесальная: kardmaŝino
чесальная машина: kardmaŝino
чесальщик: kardisto
чесать: grati
чесаться: juki, grati sin
чеснок: ajlo
чеснока: ajlero
чесночница: aliario
чесночный: ajla
чесотка: skabio
чесоточный: skabia
чествование: celebrado
чествовать: celebri, honori
чести: parolo, vorto
честное: honesto, honesteco, vorto
честное слово: honesto, honesteco, vorto
честность: honesto, honesteco
честный: honesta
честолюбец: ambiciulo
честолюбивый: glorama, ambicia, honorama
честолюбие: ambicio, honoramo, gloramo
честь: digno, honoro, honore de, honore al, honoro
чета: paro
четверг: ĵaŭdo
четвереньках: kvarpiede
четверное: -obl-
четверное количество: -obl-
четверной: kvarobla
четвертичный: kvaternara
четвертичный период: kvaternara
четвертовать: kvaronumi
четверть: kvarono, trimestro, inkvarto, kvarto
четверть литра: kvarto
четвёрка: kvaro
четвёртой: radiko
четвёртый: kvara
четыре: kvar
четыреста: kvarcent
четырёхглавая: kvadricepso
четырёхглавая мышца: kvadricepso
четырёхзначный: kvarcifera
четырёхлистный: parizeto
четырёхсотый: kvarcenta
четырёхстопный: tetrametro
четырёхстопный стих: tetrametro
четырёхугольник: kvarangulo, tetragono
четырнадцатый: dekkvara
четырнадцать: dek, kvar
чех: ĉeĥo
Чехия: Ĉeĥio, Ĉeĥujo
чехол: tego, tegaĵo, tegilo
чечевица: lento
чеченец: ĉeĉeno
чеченский: ĉeĉena
Чечня: Ĉeĉenio, Ĉeĉenujo
чешский: ĉeĥa
чешуекрылые: lepidopteroj
чешуйка: skvamo, glumo
чешуйчатый: skvama
чешуя: ŝelo, skvamoj
чём-л: kulpi, diferenci, ekzerci
чёрная: bernikio, ferindustrio, nielo, ribo
чёрная казарка: bernikio
чёрная металлургия: ferindustrio
чёрная смородина: ribo
чёрная эмаль: nielo
чёрно-белый: monokromata
чёрное: ebono
Чёрное: Nigra maro
чёрное дерево: ebono
Чёрное море: Nigra maro
чёрной: nielarto
чёрной эмалью: nielarto
чёрные: nigroj
чёрный: nigra, nigrulo, merlo, piproarbedo, jen jen, kesto, nigra, pano
чёрный дрозд: merlo
чёрный как сажа: nigra
чёрный хлеб: pano
чёрный ящик: kesto
чёрствость: senanimeco, sensenteco
чёрствый: senanima, malmilda, malmola, pano
чёрствый хлеб: pano
чёрт: diablo, lofio, diablo
чёрт побери: diablo
чёртик: diableto
чёртова: pitecio
чёртова обезьяна: pitecio
чёрточка: streketo
чётки: rozario, bidaro
чёткий: legebla, difinita
чётное: nombro
чётное число: nombro
чётность: pareco
чётный: para
чибис: vanelo
чиж: fringelo, tareno
Чикаго: Ĉikago
чик-чирик: kvivit
Чили: Ĉilio
чилибуха: strikno
чилига: karagano
чилиец: ĉiliano
чилийская: nitrato
чилийская селитра: nitrato
чилийский: ĉilia
чилим: trapo
чин: rango, rangi, promocii, promocio
чина: latiro
чинара: platano
Чингиз: Ĉingiso
Чингизид: Ĉingisido
Чингиз-хан: Ĉingisĥano, Ĉingiso, Ĝingiso
Чингисхан: Ĉingisĥano, Ĉingiso
чинить: rebonigi, ripari, ĉikani
чинить помехи: ĉikani
чиновник: akcizisto
чипсы: terpomflokoj, ĉipsoj
чирей: furunko
чириканье: pepado
чирикать: pepi, ĉirpi, kviviti
чиркать: skrapi
чирок-трескунок: kerkedolo, kerkedulo
чисел: entjeriko, -ik-
числа: signumo
числе: aparteni
числитель: numeratoro
числительное: numeralo, kardinala
числительное количественное: kardinala
число: nombro, kiomo, dato, ajgeno, dati, dualo, entjero, miriado, multenombro, onigi, partumo, pluralo, primo, racionalo, raciono, reelo, singularo, ununombro, kelka, nombro, oktano
число от нуля до единицы: partumo
числовое: nombra
числовое выражение: nombra
числовой: nombra
числом: postdati
числу: alkalkuli
чистая: pura, tonelaro
чистая вода: pura
чистая правда: pura
чистая регистровая вместимость: tonelaro
чистая совесть: pura
чистец: stakiso
чистец болотный: stakiso
чистик: aŭko
чистиковые: aŭkedoj
чистилище: purgatorio
чистильщик: botpurigisto, ŝuciristo
чистильщик обуви: ŝuciristo
чистильщик сапог: botpurigisto
чистить: spongi, purigi, brosi, ciri, dragi, polvosuĉi, strigli, -ig-
чистить дно: dragi
чистить лошадь: strigli
чистить обувь ваксой: ciri
чистить пылесосом: polvosuĉi
чистить щёткой: brosi
чиститься: puriĝi
чистка: purigo
чисто: pure, tutlana
чисто шерстяной: tutlana
чистовик: neto
чистовой: neta
чистое: pura
чистое золото: pura
чистой: tutlana
чистокровный: pursanga, purrasa
чистописание: belskribado
чистоплотный: purema
чистопородный: purrasa
чистосердечие: sincereco
чистосердечный: sincera
чистота: virgeco, pureco
чистотел: kelidonio
чистоуст: osmundo
чистую: kontanta
чистый: pura, sennuba, neta, neto, absoluta
чистый вес: neto
чистый спирт: absoluta
чистым: nete
чистым весом: nete
чистяк: fikario
чистящее: detergento
чистящее средство: detergento
читает: apenaŭ
читал: -is
читальня: legejo, legoĉambro
читатель: leganto
читать: legi, laŭtlegi, lekcii, literumi, reciti, voĉlegi, komenci
читать вслух: voĉlegi, laŭtlegi
читать лекцию: lekcii
читать наизусть: reciti
читать по складам: literumi
читаю: -as
чих: terno
чихание: ternado
чиханье: terniga
чихнуть: terni
чичероне: ĉiĉerono
член: membro, termo I, asociito, ano, membro, brigadano, ekleziano, estrarano, familiano, jezuito, ĵuriano, kaco, klubano, komitatano, komunumano, kooperativano, magistratano, parlamentano, partiano, peniso, rondetano, satano II, sindikatano, sindiko, societano, ŝipano, membro
член бригады: brigadano
член городского управления: magistratano
член городской думы: magistratano
член жюри: ĵuriano
член иезуитского ордена: jezuito
член клуба: klubano
член комитета: komitatano
член кооператива: kooperativano
член кружка: rondetano
член магистрата: sindiko
член общества: societano, membro
член общины: komunumano
член парламента: parlamentano
член партии: partiano
член правления: estrarano
член профсоюза: sindikatano
член семьи: familiano
член уравнения: membro
член церковной организации: ekleziano
член экипажа судна: ŝipano
член SAT: satano II
члена: glano
членистоногие: artropodoj
членистый: artika
членов: matrikulo
членораздельно: artikulacii
членораздельный: artikulacia
членский: membra, membraro, membrokarto, membra
членский билет: membrokarto
членский взнос: membra
членский состав: membraro
членство: membreco
чмоканье: ŝmacado
чмокать: ŝmaci
чокнутый: fola
чомга: grebo, podicepso, podicipo
чреве: sino
чрево: utero, sino
чревовещание: ventroparolado
чревовещатель: ventroparolanto
чревовещать: ventroparoli
чрезвычайно: treege, gravega
чрезвычайно важный: gravega
чрезвычайный: ekstrema, ekstra, ega
чрезмерно: harspliti, hipertrofii
чрезмерно вдаваться в детали: harspliti
чрезмерно увеличиваться: hipertrofii
чрезмерное: harsplitado, hipertrofio
чрезмерное увеличение: hipertrofio
чрезмерное увлечение подробностями: harsplitado
чрезмерность: eksceso, troeco, supermezureco
чрезмерный: supermezura, troa, ekscesa, multa
чрезмерным: ekscesi
чресло: kokso
чтение: legado, recitado, voĉlegado
чтение вслух: voĉlegado
чтение наизусть: recitado
чтению: vortblindeco
чтения: legilo, legoĉambro, legolibro, nurlegebla, materialo
чтец: legisto
чтить: honori
что: ke, kio, pretekste ke, spite, ke, evidentiĝis ke, kondiĉe, ke, ĉar, esperantaĵo, io ajn, jeno, ĵus, kio ajn, nenial, preskaŭ, sentaŭga, suĉaĵo, ĉio, fari, Jovo, ĵus, ke, kio, konsisti, okazi, parolo, pasi, rikolti, sama, scii, sekvi, signifi, skribaĵo, ŝajni, ŝajnigi, taŭgi, teksti, timi, tio, tuj
что блестит: ĉio
что бы: kio ajn
что бы то: kio ajn
что бы то ни было: io ajn
что бы это значило: signifi
что вы не поймёте: timi
что вы хотите сказать: kio
что делать: fari, scii
что и у меня: sama
что написано пером: parolo, skribaĵo
что не слышит: ŝajnigi
что обещал: tio
что относится к эсперанто: esperantaĵo
что позволено Юпитеру: Jovo
что посеешь: rikolti
что прошло: pasi
что с ней случилось: okazi
что случилось: kio
что сосут: suĉaĵo
что ты придёшь: ke
что угодно: io ajn
что я хотел: tuj
чтобы: ke, por, bezone, dezirinde, ke, por
чтобы вы могли: por
чтобы вы пришли: bezone
чтобы объяснить: por
чтобы ты пришёл: ke
что-л: agrablaĵo, malgrandaĵo, necesaĵo, sublimo, preparaĵo, celi, inkludi, rimarkigi, karto, koloro, kontanta, rigardi
что-либо: io
что-нибудь: io
что-то: io
чуб: tufo
чубук: ĉibuko
чубушник: filadelfo
чуваш: ĉuvaŝo
Чувашия: Ĉuvaŝio, Ĉuvaŝujo
чувашский: ĉuvaŝa
чувств: korelverŝado, sensebla, sensi
чувства: kamaradeco
чувственность: lasciveco
чувственный: sensuala, lasciva
чувствительности: limino, sojlo
чувствительность: sentimento, sentemo, sentivo, hiperestezio
чувствительный: sensitiva, sentema, sentiva, delikatsenta, sensiva
чувство: sentimento, sento, senso, sentumo, palposento, rekonsciigi, takto, digno, sento, subtila
чувство меры: takto
чувство осязания: palposento
чувство собственного достоинства: digno
чувство юмора: sento
чувствовать: senti, bonfarti, farti, ligiĝi, tremi, senti, vertiĝo
чувствовать боль: senti
чувствовать головокружение: vertiĝo
чувствовать озноб: tremi
чувствовать привязанность: ligiĝi
чувствовать себя: farti
чувствовать себя усталым: senti
чувством: senso, verve
чугун: gisfero, krudfero
чугунная: ramo
чугунная баба: ramo
чудак: ekscentrikulo, strangulo, originalulo
чудаковатый: ekscentrika
чудаческий: ekscentrika
чудачество: strangaĵo
чудесно: mirakle
чудесный: mirakla, admirinda
чудесным: mirakle
чудесным образом: mirakle
чудище: ogro
чудной: stranga
чудо: miraklo, mirindaĵo
чудовище: monstro
чудовищный: monstra
чудодейственный: mirakla
чудом: mirakle
чужак: fremdulo
чужбина: fremdlando
чуждый: malinklina
чужим: kvazaŭ
чужой: fremda, aliula, ŝovi
Чукотка: Ĉukĉa duoninsulo
чукотский: ĉukĉa
Чукотский: Ĉukĉa duoninsulo
Чукотский полуостров: Ĉukĉa duoninsulo
Чукотское: Ĉukĉa maro
Чукотское море: Ĉukĉa maro
чукча: ĉukĉo
чулан: kamero, ĉelo
чулки: nilona
чулок: ŝtrumpo, ĵartelo, ŝtrumpoŝelko
чулочная: ŝtrumpoligilo, ŝtrumprubando
чулочная подвязка: ŝtrumpoligilo, ŝtrumprubando
чулочный: ŝtrumpa
чума: pesto, elodeo, helodeo, bubono
чума водяная: elodeo, helodeo
чумазый: malpura, sordida
чумной: pesta
чумой: pestulo
чурбан: ŝtipo
чуть: apenaŭ, preskaŭ, eksplodi, preskaŭ
чуть ли: apenaŭ
чуть не: preskaŭ
чутьё: flaro
чуять: flari
чьё: kies
чьё сало съел: kies
чьё-л: adopti, fido
чьём-л: soldo
чьё-то: rimarkigi
чьим-л: sub
чью-л: partianiĝi, sensoifigi, traigi, treti