без: sen, aklami, arogi, biskvito, duonganto, fuzi, kompleta, loza, malzorgi, ortografii, sendata, senescepte, senideala, senintence, senprepara, senpretendememe, senrabata, senradika, senriska, senserifa, senvesta, trampo, ĉeso, ombro, rolo, romanco, scio, sen, svene
без даты: sendata
без засечек: senserifa
без идеалов: senideala
без исключения: senescepte
без корней: senradika
без моего ведома: scio
без одежды: senvesta
без основания приписывать: arogi
без перерыва: ĉeso
без подготовки: senprepara
без претензий: senpretendememe
без пропусков: kompleta
без риска: senriska
без скидки: senrabata
без тени сомнения: ombro
без умысла: senintence
без упаковки: loza
безалаберный: malordema
безалкогольный: senalkohola
безалкогольный напиток: senalkohola
безапелляционно: kategorie
безапелляционный: kategoria, neapelaciebla
безбилетник: kaŝvojaĝanto
безбилетный: senbileta
безбожие: sendieco, malpieco
безбожник: ateisto, sendiulo
безбожный: sendia, malpia
безболезненный: sendolora
безбородый: senbarba
безбоязненный: sentima
безбрачие: celibato
безбрежный: senborda
безветренный: senventa
безветрие: kalmo
безвкусие: banaleco
безвкусица: gustomanko
безвластие: anarĥio, anarkio
безводный: anhidra, senakva, anhidrito
безводный гипс: anhidrito
безвозвратно: senrevene
безвозмездно: senpage
безволие: abulio
безволосый: senhara
безвольный: senvola
безвредный: sendanĝera
безвременник: kolĉiko
безвыходный: senelira
безграмотный: malklera
безграничность: senlimeco
безграничный: senlima
безгрешный: senpeka
бездарность: malkapableco
бездарный: malkapabla, sentalenta, senvalora
безделица: bagatelo
безделушка: bagatelaĵo
безделье: nenifarado
бездельник: sentaŭgulo, mallaborulo
безденежный: senmona
безденежье: senmoneco
бездетность: seninfaneco
бездетный: seninfana
бездеятельность: mallaboremo
бездеятельный: senenergia, mallaborema, malenergia
бездна: abismo, profundegaĵo
бездоказательный: senargumenta, senpruva
бездомный: senhejma, senhejmulo
бездонный: senfunda
бездорожье: senvojeco, vojmanko
бездоходный: senprofita
бездушие: senanimeco
бездушный: senanima
бездымный: pulvo
бездымный порох: pulvo
бездыханный: senspira
безе: meringelo
безжалостно: senkompate
безжалостность: malkompatemo, senkompateco
безжалостный: senanima, senkompata, malkompatema
безжизненно: senvive
безжизненный: malviva, senviva
беззаботно: senzorge
беззаботность: senzorgeco
беззаботный: senzorga
беззаветно: senrezerve
беззаветный: fidela
беззаконие: arbitreco
беззастенчивый: senskrupula, senhonta
беззащитный: sendefenda, senprotekta
беззвучный: sensona
безземельный: senkampa, sentera
беззубка: anodonto
беззубый: sendenta
безлиственное: nuda
безлистное: nuda
безлистное дерево: nuda
безличный: nepersona, senpersona, verbo
безличный глагол: verbo
безлюдие: senhomeco
безлюдный: senhoma
безмерный: supermezura
безмозглый: sencerba, sencerbulo
безмозглый человек: sencerbulo
безмолвие: silento
безмолвный: silenta
безмятежный: beata, kvieta
безнадёжно: malespere
безнадёжный: senespera
безнадзорный: nezorgata
безнаказанно: senpune
безнаказанность: senpuneco
безнаказанный: senpuna
безногие: apodoj
безногий: senkrura
безнравственность: senmoraleco
безнравственный: senmorala, malmorala
безобидный: neofenda
безоблачный: sennuba
безобразие: malbeleco
безобразничать: fiagi
безобразный: malbela, malbelega, hida
безоговорочно: senrezerve, absolute, senkondiĉe
безоговорочность: absoluteco
безоговорочный: senkondiĉa, absoluta
безопасна: senriska
безопасности: sekura
Безопасности: sekureco
безопасность: sekureco, sendanĝereco, sekurigi
безопасный: senriska, sekura, sendanĝera
безоружный: senarma, nearmita
безосновательный: senbaza
безостановочно: senpaŭze, ĉeso
безостановочный: permanenta, senhalta, senpaŭza, senĉesa
безответно: senresponde
безответный: senresponda, seneĥa
безответственность: senresponso, senrespondeco
безответственный: senresponsa, senrespondeca
безотказно: senrezigne
безотлагательно: senprokraste
безотлагательность: urĝeco
безотлагательный: senprokrasta, urĝa, prompta
безотчётный: senkonscia
безошибочный: senerara
безпризорный: nezorgata
безработица: senlaboreco
безработный: senlabora, senlaborulo
безрадостный: senĝoja
безраздельный: totala
безразличие: indiferenteco, apatio
безразлично: indiferente
безразличность: indiferenteco
безразличный: indiferenta, apatia, apatiulo
безразличным: ŝajni
безразмерный: senmezura
безрассудно: senprudente
безрассудный: malprudenta, senprudenta, frenezaĵo, senprudentaĵo
безрассудный поступок: frenezaĵo, senprudentaĵo
безрассудство: malprudenteco
безрезультатно: senrezultate
безрезультатный: senrezultata
безродный: senparenca, senpatria, senpatruja
безропотно: senresponde
безропотный: senprotesta, senresponda, rezignacia, senproteste
безубыточно: senmalprofite
безубыточный: senmalprofita
безудержно: fola
безудержно весёлый: fola
безудержный: neretenebla, senbrida
безукоризненное: pura
безукоризненное произношение: pura
безукоризненный: pura
безумие: frenezo
безумный: freneza
безумство: frenezaĵo
безупречно: neriproĉeble, senriproĉe, senmanke
безупречный: neriproĉebla, perfekta, senriproĉa, senmanka
безусловно: absolute, senkondiĉe
безусловность: absoluteco
безусловный: absoluta, senkondiĉa, nedisputebla
безуспешно: sensukcese
безуспешный: sensukcesa
безутешно: senkonsole
безутешный: senkonsola, nekonsolebla
безучастность: flegmo
безучастный: indiferenta
безыдейность: senideeco
безыдейный: senidea, senideala
безымянный: anonima, sennoma, ringofingro, fingro
безымянный палец: ringofingro, fingro
безынтересный: seninteresa, neinteresa
безыскусственный: rustika
безысходный: senelira
бей: bejo II
бейдевинд: lofi
бейза: orikso
Бейрут: Bejruto
бейсбол: bazopilko, basbalo
Бейсик: Basiko, Bejsiko
бекар: bekvadrato
бекас: skolopo
бекасиные: skolopedoj
бекасовые: skolopedoj
бекеша: bekeŝo
бел: belo II
Беларусь: Belorusio, Belorusujo
белая: blanko, blankaĵo, kaolino, nikteo, robinio, blanka, lamio
белая акация: robinio
белая бумага: blanka
белая глина: kaolino
белая краска: blanko, blankaĵo
белая сова: nikteo
Белград: Beogrado, Belgrado
белградский: Beograda
белена: hiskiamo
белеть: blankiĝi
белиберда: galimatio
Белиз: Belizio, Belizo
белизна: blankeco
белила: blankfarbo, blankilo, ceruzo
белить: kalki, blankoŝmiri, blankigi, kreti
белить мелом: kreti
беличий: sciura
беличьи: sciuredoj
беличья: menuvero
беличья шкурка: menuvero
белка: sciuro, sciuroptero
белладонна: beladono
белобородый: blankbarba
беловатый: blanketa
беловик: neto
беловой: neta
белогвардеец: blankulo
белоголовый: gipo
белое: blanko, blankaĵo
Белое: Blanka maro
белое: leŭkocito, blanka
белое вино: blanka
белое кровяное тельце: leŭkocito
Белое море: Blanka maro
белозор: parnasio
белок: proteino, blanko, blankaĵo, albumeno, ovoblank(aĵ)o, skleroto, blanko, blankaĵo
белок глаза: blanko, blankaĵo
белок яйца: ovoblank(aĵ)o, blanko, blankaĵo
белокровие: leŭkemio
белокудренник: baloteo
белокурый: blonda
белорус: beloruso
Белоруссия: Belorusio, Belorusujo
белорусский: belorusa
Белоснежка: Neĝulino
белоснежный: neĝblanka
белоус: nardo
белоцветник: leŭkojo
белошвейка: tolaĵkudristino
белуга: huzo
белуховые: narvaledoj
Белфаст: Belfasto
белые: blankuloj
белый: blanka, blankulo, blanko, blankaĵo, blankoŝmiri, boleto, madreporo, blanka, jen jen, pano, urso
белый гриб: boleto
белый коралл: madreporo
белый медведь: urso
белый нерифмованный: blanka
белый хлеб: pano
белый цвет: blanko, blankaĵo
белыми: blanko, blankaĵo
бельведер: altano, belvedero
бельгиец: belgo
бельгийский: belga
Бельгия: Belgio, Belgujo
бельевая: sodo
бельевой: tolaĵoŝranko
бельевой шкаф: tolaĵoŝranko
бельевщица: tolaĵistino
бельё: tolaĵo, kalandri, subvesto, tolaĵo
бельмо: albugo, okulmakulo, leŭkomo
бельэтаж: beletaĝo
бемоль: bemolo
бемольный: bemola
бенгальский: banjano
Бенгальский: Bengala golfo
Бенгальский залив: Bengala golfo
бенгальский фикус: banjano
Бенедикт: Benedikto
бенедиктинец: benediktano
бенефис: benefico
бенефициант: beneficulo
бензил: benzilo
бензин: benzino, petrolo
бензоат: benzoato
бензобак: benzinujo
бензозаправка: benzinejo
бензозаправочная: benzinejo
бензозаправочная станция: benzinejo
бензой: benzoo
бензойная: benzoo, benzoato
бензойная кислота: benzoato
бензойная смола: benzoo
бензоколонка: benzinejo, benzinstacio
бензол: benzeno, benzolo
бензола: derivaĵo
Бенин: Benino
бергамот: bergamoto
бердыш: francisko I, halebardo
берег: bordo
Берег: Ebur-Bordo, Eburio
берег: marbordo, plaĝo, riverbordo, surbordiĝi, plaŭdi
берег реки: riverbordo
Берег Слоновой Кости: Ebur-Bordo, Eburio
берега: debordiĝi
берегись: gardi sin
берегов: elbordiĝi
береговой: borda
берегу: albordiĝi, borde, naĝi
бережливость: ekonomio
бережливый: ekonomiema, ŝparema
бережно: zorge, zorgeme, domaĝi
бережно обращаться: domaĝi
бережное: indulgo
бережное отношение: indulgo
бережный: zorga, indulgema, zorgema
березняк: betularo, betulejo
беременная: graveda, gravedulino
беременная женщина: gravedulino
беременной: gravedigi
беременность: gravedeco
Береника: Berenico
бересклет: evonimo
бересклетовые: celastracoj
берест: ulmo
берет: bereto, ĉapo
беречь: gardi, domaĝi
беречься: gardi sin
берёза: betulo
берёзовая: betularo, betulejo
берёзовая роща: betularo, betulejo
берёзовые: betulacoj
бери-бери: beribero
берилл: berilo, glucinio
бериллий: berilio
Беринг: Beringo
Берингов: Beringa markolo
Берингов пролив: Beringa markolo
Берингово: Beringa maro
Берингово море: Beringa maro
берклий: berkelio
Берлин: Berlino
берлинский: Berlina
берлога: bestkuŝejo, ursokavo, nestego
берма: bermo
Берн: Berno
Бернар: Bernardo
Бернард: Bernardo
берсерк: berserko
Берта: Berto, Berta
Бертран: Bertrando
берущий: konsultanto, luanto
берущий консультацию: konsultanto
берущий напрокат: luanto
берцовая: fibulo, tibio