V
vaĉa
vaĉanaro
vaĉano
vaĉantaro: vaĉanaro, vaĉantaro
vaĉanto: vaĉano, vaĉanto
vaĉi
vaĉo
vadbirdoj
vadbotoj
vadejo
vadi
vado
Vaduco
vafla
vaflilo
vaflo
vaga
vaga reno: vaga
vagabondado
vagabondi
vagabondo
vagaĉi
vagado
vaganto
vagi
vagina
vagino
vaglumo
Vagnero
vagona
vagonaro
vagoneto
vagono: sanitara, vagono
vagonon: enveni
vagulo: vaganto, vagulo
vajceto
vajci
vajco: enpremilo
Vajomingo
vaka
vakanta: vaka, vakanta
vakanteco
vakario
vakcina
vakcinado
vakcinatesto
vakcini
vakcinio
vakcinisto
vakcino
vakcinoterapio
vakera
vakero
vaki
vakigi
vaksa
vaksado
vaksi
vaksisto
vakso
vakstolo
vakua
vakueco
vakuigi
vakuo
vakuolo
vala
valabio
valencieno
Valencio
Valentena
Valenteno
valento
Valeria
valeriana
valeriana tinkturo: valeriana
valerianacoj
valerianelo
valeriano
Valerio
valetino
valeto
valida
valideco
validi
validigi
validiĝi
valizeto
valizo
valo
valon: nebulo
Valonio
valono
Valonujo: Valonio, Valonujo
valora: sano
valoraĵoj
valoras: kandelo, valori
valorega
valori
valorigi
valorizi
valorizo
valoro: kuranta, nominala, relativa
valoron: atribui
valorpakaĵo
valorpapero
valsi
valso: melankolia, takto
valuto
valva
valvingo
valvo
valvo de konko: valvo
vampiro
vana
vana espero: vana
vana peno: vana
vanadio
vanado: vanadio
vandalaĵo
vandaleco
vandalismo: vandaleco, vandalismo
vandalo
vando
vando inter ĉambroj: vando
vandoj: vando
vandoj de ŝranko: vando
vane
vaneco
vanelo
vaneso
vangharoj
vango
vangofrapi
vangofrapo
vangoj: ronda
vangosto
vangruĝa
vangruĝo
vaniĝi
vanilo
vanta
vantaĵo
vantaĵo de vantaĵoj: vantaĵo
vantaĵoj: vantaĵo
vanteco
vanto: vanto II
vanto II
vanui
vapora: turbino
vapora turbino: turbino
vaporbanejo
vaporbani
vaporbano: vaporbanejo
vaporhejtado
vapori
vaporigi
vaporigo
vaporiĝi
vaporkaldrono
vapormaŝino
vaporo: potenco, subtila
vaporoj: vaporo
vaporŝipo: pasaĝera
vaporturbino
vaporumi
vara: borso
vara borso: borso
varango
varano
varapo
varbado
varbado de laboruloj: varbado
varbi
varbiĝi
varbisto
varboficejo
varejestro
varejisto
varejo
varengo
varfo
varia: kapitalo, varia
varia kapitalo: kapitalo, varia
varia kvanto: varia
variablo: varianto, indico
variacio
variado
variaĵo: vario, variaĵo
varianco
varianto
varias: varii
varicelo
variema
varieteo
varii
variigi
varika
variko
varikolora: bunta
vario
variola
variolmarkita
variolmarkita vizaĝo: variolmarkita
variolmarko
variolo: inokulo, stigmato
variolulo
varma
varma akcepto: varma
varma klimato: varma
varmaera: aerostato
varmaera aerostato: aerostato
varmakvujo
varmbotelo: termobotelo, termoso
varme
varmeco: varmo, varmeco, -ec-
varmega: forĝi
varmego
varmejo
varmeta
varmiga
varmigi
varmiĝi
varmizola: botelo, varmizola
varmizola botelo: botelo, varmizola
varmo: latenta
varmobeda
varmobedo
varmobotelo: varmizola
varmofrapo
varmokonduka
varmokondukeco
varmotubaro
varo
varojn: eksponi
varpado
varpi
varpo
varpoframo
Varsovio
vartado
vartejo
varti
vartistino: konfidi
vartrajno
varvagono
vasala
vasaleco
vasaligi
vasalo
vaska: ĉapo
vaska ĉapo: ĉapo
Vaskio: Eŭskio, Eŭskujo
vasko: eŭsko
Vaskujo: Vaskio, Vaskujo, Eŭskio, Eŭskujo
vaskula
vaskularo
vaskulo
vasta
vasta ĉambro: vasta
vasta lando: vasta
vasta senco de vorto: vasta
vastaĵo
vastaĵoj: vastaĵo
vastaĵoj de la dezerto lin altiris: vastaĵo
vaste
vasteco
vasteco de liaj scioj estas mirinda: vasteco
vastigi
vastiĝi
vasto: vasteco
Vaŝingtonio
Vaŝingtono: Vaŝingtonio, Vaŝingtono II
Vaŝingtono II: Vaŝingtonio, Vaŝingtono II
Vaŝingtonurbo: Vaŝingtono, Vaŝingtonurbo
Vaŝintonio: Vaŝingtonio
Vaŝintono: Vaŝingtono, Vaŝingtonio, Vaŝingtono II
Vaŝintono II: Vaŝingtonio, Vaŝingtono II
Vaŝintonurbo: Vaŝingtono, Vaŝingtonurbo
vatbulo
vati
Vatikano
vatita
vato: ŭato, vato I, vato II
vato I
vato II: ŭato
vatto: ŭato, vato II
vaza
vaza sistemo: vaza
vazaro
vazelino
vazistaso
vazo
vazoj: komunikiĝi
vazon: ŝovi
ve
ve al mi: ve
vea
vefti
vefto
vegeta: regno
vegeta regno: regno
vegetado
vegetaĵo: vegetalo
vegetala: vegetalino
vegetala butero: vegetalino
vegetalaro
vegetalino
vegetalo
vegetara: tablo
vegetara tablo: tablo
vegetaranismo
vegetarano
vegetarismo: vegetaranismo
vegeti
Vego
vehiklo
vei
veinda
vejna
vejnaro
vejno
vekhorloĝo
veki
veki infanon: veki
veki intereson: veki
vekiĝi
vekiĝo
veksignalo
vekto: sitelportilo
vektora
vektora ekvacio: vektora
vektoro
vela
velaro: velaro II
velaro II
veldado
veldi
veldisto
veldo: veldado, aŭtogena
velena
veleno
veli: velveturi
Velingtono
velka
velkado
velki
velkinta: velka, velkinta
velkis: velki
velko: velkado
velo
velocipedisto
velocipedo
velojn: etendi, ŝveligi
velon: levi I
velstango: jardo I
velŝipo
veltabulo
veltolo
velura
velureco
veluro
velveturi
venas: akurate
venda
vendado
vendebla: venda, vendebla
vendejo: gastronomia
vendi
vendimposto
vendistino
vendisto
vendo: vendado
vendrede
vendredo
Venecia
Venecio
venena
venenado
venenaĵo
veneneco
venengaso
veneni
veneni la ĝojon: veneni
veneniĝi
veneniĝo
veneno
venerea
venerea malsano: venerea
venereulo
Venero
venezuela
Venezuelo
venĝa
venĝanto
venĝema: venĝa, venĝema
venĝemo
venĝi
venĝi al iu ofendon: venĝi
venĝi amikon: venĝi
venĝo
venĝomurdo
venĝon: soifi
venĝos: venĝi
veni: ĉu, deziro, el, -n II, per
veni el urbo: el
veni en Moskvon: -n II
veni per aŭto: per
veniala
venigi
venis: antaŭ, cerbo, en, ideo, ĵus, kiu, kvankam, neniu, por, sed, tial, veni
venis al mi en la cerbon: cerbo
venis du leteroj: veni
venis la somero: veni
venka
venke
venki
venkinto
venkito
venko
veno
venonta: en, -ont-
venos: atendi, ĝis, ke, -os, se, tuj
venos tempo pli oportuna: ĝis
venta
ventanima
ventas: venti
ventego
venteto
venti
ventkapa: ventanima, ventkapa
ventmontrilo: ventomontrilo
ventmuelilo
vento: ĉesigi, facila, freŝa, grado, levi I, milda, peli, ŝveligi, taŭzi
vento ĉesigis la pluvon: ĉesigi
vento je ses gradoj: grado
vento levis polvon: levi I
vento pelas la nubojn: peli
vento ŝveligas velojn: ŝveligi
vento taŭzis la pajlon de la tegmento: taŭzi
ventoblovo
ventoflago: ventomontrilo
ventokirlo
ventolado
ventoli: aerumi, ventumi
ventoli 2: ventumi
ventolilo: ventumilo
ventolilo 2: ventumilo
ventomontrilo
ventopovo
ventopuŝo
ventotruo
ventraĉa
ventraĉo
ventraltere
ventrego: ventraĉo, ventrego
ventriklo
ventro
ventrodoloro
ventrodoloron: ventrodoloro
ventroparolado
ventroparolanto
ventroparoli
ventrozono
ventŝirmilo
ventumaĵo
ventumi
ventumilego
ventumilforma
ventumilforme
ventumilo
ventummaŝino
venu: bezone, do, ke, -u II, veni
venu ĉi tien: veni
venu do: do
venus: se
Venuso: Venero
veo
vepra
vepro
vera: konverti, vera
vera amiko: vera
vera diamanto: vera
vera informo: vera
veraĵo: vero, veraĵo
verando
veratro
verba
verbasko
verbenacoj
verbeno
verbigi
verbo: helpa, refleksiva, tempo, transitiva, verbo
verda: tapiŝo, vitriolo
verda tapiŝo: tapiŝo
verda vitriolo: vitriolo
verdaĵo
Verdakaba: Verdakaba insularo
Verdakaba insularo
verdeta
verdi
verdigi
verdigro
verdiĝi
verdikti
verdikto
verdire
verdirema
verdiremo
Verduno
vere: ĉu
vereco
verema
vergi
Vergilio
vergo
vergofasko
verigi
verkaro
verki
verkinto
verkisto
verko: glorigi
vermiĉela
vermiĉela supo: vermiĉela
vermiĉelo
vermiljona
vermiljoni
vermiljono
vermo
vermoborita: vermotrua
vermoforma
Vermonto
vermotrua
vermuto
vernacio
vernalizi
vernalizo
verniero
vernisa
vernisi
vernisita
verniso: vernizo, lako
vernizo
vero: pura
veron: -us
veronalo
Veronika: Veronika II
Veronika II
veroniko
versa
Versajlo
versaĵo
versarto
verse
versero
versfarado
versi
versiklo
versimila: verŝajna
versimile
versimileco
versio: redakcio
versisto
verso: aliteracii, blanka, verso
versoj: aliteracii
versta
versta stango: versta
versto
verŝajna
verŝajne
verŝi: sango
verŝi sangon: sango
verŝiĝi
verŝilo
Verŝisto: Akvario II, Amforo
verŝoko
verŝotablo
vertago
vertebra
vertebra kolono: vertebra
vertebraro
vertebro
vertebruloj
verticilo
vertico
vertiĝa
vertiĝo
vertiĝon: vertiĝo
vertikala: rudro
vertikala rudro: rudro
vertikale
vertikalilo
vertikalo
verto
vertrago
veruka
verukapro: fakoĉero, fakoĥero
veruko
verva
verve
verve deklami: verve
vervo
vespa: talio I
vesparo
vespedoj
vespejo
vespera: robo
vespera robo: robo
vespere
vesperfesteno
vesperiĝi
vespermanĝi
vespermanĝo
vespero: interkonatiĝi, vespero
vesperruĝo
vesperto
vespertoj
vespiri: suspiri
vespo
vespobuteo
vespro
vestaĵo
vestalo
vestarko
vestaro
vestĉambro
vestejo: vestĉambro, vestgardejo
Vestfalio
vestgardejo
vesti: vesti sin, vesti
vesti al si la piedojn: vesti
vesti sin
vestiblo: atrio, vestiblo
vestiĝi
vestisto
vesto: lana, oportuna, talio I
veston: mendi, vesto
vestoŝranko
vestŝranko: vestoŝranko
veŝto
vetarmado
vete
vetera
veterana
veterano
veterinara
veterinario
veterinaro
veterinformo
vetero: diabla, humida, promesi, se, varii, vetero
vetero heliĝas: vetero
vetero varias: varii
veteroficejo
veti: je
veti je dek rubloj: je
vetkurado
vetkure
vetkuri
vetkuro: vetkurado
veto
vetoi
vetoo
vetorajto
veturado
veturas: ŝmiri
veturi
veturigi
veturigisto
veturilejo
veturilo
veturo: veturado, tedi
veturo tedis al li: tedi
vezikarbedo: koluteo
veziketo
vezikiĝi
veziko: gala, krevi, veziko
veziko krevis: krevi
veziro
Vezuvio
vi: aĝa, aĝi, , bele, bezone, ĉu, do, farti, ja, kalkuli, ke, kial, kiel, kio, kiu, por, prava, pri, rikolti, sama, tedi, tial, tiel, timi, tio, tiom, trovi
vi diris: ke
vi estas prava: prava
vi havas tian saman opinion: sama
vi ja scias: ja
vi tedas min: tedi
via: bontrovo, degni, dispono, ekscelenco, majesta, moŝto, plenumiĝi, sano, tempo, tuj, vico
via deziro plenumiĝu: plenumiĝi
via ekscelenco: ekscelenco
via generala moŝto: moŝto
via majesta moŝto: majesta
via tempo pasis: tempo
via vico: vico
viadukto
viaflanke
viajn: perlo
vian: nomo, renkonti
vianda: bulo
vianda bulo: bulo
viandaĵo
viandejo
viandisto
viandmuelilo: viandomuelilo
viando: da, muelita, nek, viando
viandomuelilo
viatiko
vibra
vibracio
vibrado: vibracio
vibrafono
vibri
vibrigi
vibrigilo
vibrio: vibriono
vibriono
vibro: vibrado
viburno
vic-
vica
vicadmiralo
vicdirektoro: vic-
vice
vicfrato
vicigi
viciĝi
vicio
vico
vicoj: homologa
vicojn: densigi
vicprezidanto: vic-
vicprezidento: vic-
vicrado: vic-
vid-: video-
vida
vidado
vidaĵo: sublima I
vidakra
vidakreco
vidalvide
vidangulo
vidas: ĝis
videbla
videbleco
video-
videobendo
videodisko
videomagnetofono
videoregistrilo
vidi: ĝoji, sopiri, vidi
vidi per la okuloj: vidi
vidigi
vidigilo
vidiĝi
vidinda
vidindaĵo
vidis: ĉu
vidita: -it- I
vidite: -it- I
vido: vidado
vidos: vivi
vidpova
vidpovo: akreco
vidpunkte: vidpunkte de
vidpunkte de
vidpunkto
vidva
vidveco
vidviĝi
vidvina
vidvineco: vidveco, vidvineco
vidviniĝi: vidviĝi, vidviniĝi
vidvino
vidvo
Viena
Vieno
vigilado
vigili
vigla: cirkulado
vigla cirkulado de homoj: cirkulado
vigle
vigleco: viglo, vigleco
vigli
vigligi
vigliĝi
viglo: tonuso
vigvamo
vikario
vikingo
viktimigi
viktimo
viktimo de naziaj kruelaĵoj: viktimo
Viktoria
Viktoro
viktualio
vikuno
vila
vilaĝa
vilaĝano
vilaĝestro
vilaĝo
vilao: villo
vilfaco
Vilhelmo
villo
Vilniuso: Vilno
Vilno
vilo
vimenaĵo
vimeno
vimplo
vin: danki, ekkoni, gardi sin, ĝeni sin, ĝoji
vina
vinagra
vinagro: aceto
vinao
vinbera
vinberarbusto
vinberĝardeno
vinberkulturisto
vinberkulturo
vinbero: uvo
vinberon: premi, treti
vinbersuko
vinberujo: vinberarbusto
Vincento
vinĉo
vindaĵo
vindaso
vindgamaŝoj
vindi
vindo: vindaĵo
Vindozo
vinejo
vinfarado
vinfaristo
vinilo
vinjeto
vinko
vinkto
vinkulo
vino: blanka, ŝildo, vino
vinruĝa
vintra
vintrado
vintranto
vintre
vintrejo
vintri
vintrinto: vintranto, vintrinto
vintro: severa
vintrohordeo
vintron: sekvi
vintronto: vintranto, vintrinto, vintronto
vintrotritiko
viola
violacoj
violego
violenta
violkolora: viola
violo
violona: kordo
violona kordo: kordo
violonĉelisto
violonĉelo
violoni
violonisto
violono
violonujo
vipero
vipi
vipo
vipuredoj
vipuro: vipero
vira: rimo
vira rimo: rimo
virabelo
viranaso: anasviro
viransero
virbesto
virbirdo
virbovo: taŭro, -iĉ-
virĉevalo: stalono, ĉevalviro
vire
vireco
vireska: -esk-
virga
virga arbaro: virga
virga tero: virga
virge
virgeco
virgino
virgulino
Virgulino
virgulino: pucelo, virgino, virgulino
virgulino Maria: virgulino
virgulo
virhundo
viriĝi
viriĝo
virina: rimo
virina rimo: rimo
virinaĉo
virineco
virino
virinon: prezenti
virkapro: boko, kaproviro
virkato: katviro
virkoko: kokviro
viro
virporko
virseksulo: masklo
virŝafo: boko
virta
virto
virtuala
virtulo
virtuoza
virtuozeco
virtuozo
virulenta
virulenteco
virusa
virusa gripo: virusa
viruso
virusologio
virusologo
virvulpo
viscero
visigoto
viskio
visko
viskoza
viskozeco
viskozo
visterio
visto
Vistulo
viŝado
viŝi
viŝilo: viŝtuko, viŝilo
viŝo: viŝado
viŝtuko
vita
vitacoj
vitala
vitalismo
vitalisto
vitamina
vitamino
vitejo: vinberĝardeno
vitelo
vitkulturisto
vitkulturo
vito: vinberujo
vitra: vazo
vitra vazo: vazo
vitrado
vitraĵo: vitralo
vitraĵo 2: vitralo
vitralo: vitraĵo
vitreca: kvarco
vitreca kvarco: kvarco
vitrecaj: vitreca
vitrecaj okuloj: vitreca
vitri
vitriĝi
vitrino: vitrostando, vitroŝranko
vitriola
vitrioli
vitriolo
vitristo
vitro
vitroblovisto
vitroida: kvarco
vitrostando: vitrino
vitroŝranko: vitrostando, vitroŝranko, vitrino
viva
vivaĵo
vivan: ĉu
vivario
vivdaŭro
vive
viveco
vivema
viveredoj
vivero: cibetkato
viveti
vivi: signifi, vivi
vivi per sia laboro: vivi
viviga
vivigi
viviĝi
vivipova
vivipovo
vivisekcio
vivkapabla: vivipova
vivkapableco: vivipovo
vivkondiĉoj
vivmaniero: loksidanta
vivnivelo
vivo: almoza, batalo, pagi, pozicio, pri
vivoĉambro
vivodona
vivon: riski, treni
vivonaska
vivoplena
vivos: vivi
vivrimedoj
vivu
vivulo: vivaĵo, vivulo
vivuo
vizaĝaĉo
vizaĝeto
vizaĝo: akcepti, kontraŭ, perfidi, trajto, variolmarkita, vizaĝo
vizaĝo kontraŭ vizaĝo: kontraŭ, vizaĝo
vizaĝo perfidis liajn pensojn: perfidi
vizaĝon: piki
Vizbadeno
vizi
vizia
viziero
vizio
vizita: karto
vizita karto: karto
vizitadi
vizitanto
viziti
vizitkarto
vizito
vizo
vizono
vjetnama
Vjetnamio
vjetnamo
vjolo
Vladimiro
Vladivostoko
vo: V, vo
vobli
voblilo
voĉa
voĉaj: kordo
voĉaj kordoj: kordo
voĉbruo
voĉdona: rajto, urno
voĉdona rajto: rajto
voĉdona urno: urno
voĉdonado
voĉdoni: por
voĉdoni por la kandidato: por
voĉdonrajto
voĉkordoj
voĉlegado
voĉlegi: laŭtlegi
voĉmodulado
voĉo: akra, akuta, dia, milda, voĉo
voĉo de prudento: voĉo
voĉoj: voĉo
voĉon: levi I
voĉplimulto
voĉtono: voĉmodulado
vodevilo
vodko
voja: turno
voja turno: turno
vojaĝa: sako
vojaĝa sako: sako
vojaĝanto
vojaĝi: por
vojaĝi por tri semajnoj: por
vojaĝilo
vojaĝkarto
vojaĝo: ĉirkaŭmonda, kosto, pri
vojaĝon: rakonti
vojerari
vojeto: pado
vojevodio
vojevodo
vojevodujo: vojevodio, vojevodujo
vojira
vojiranto
vojkamarado
vojkolego: vojkamarado, vojkolego
vojkruciĝo
vojmanko
vojmontrilo
vojo: Kalvario, devii, konverti, laŭ, rompi, senriska, vojo
vojo estas rompita: rompi
vojoj: nodo
vojon: doni, enveni, sekvi, trovi, vojo
vojrando
vojsulko
voka
vokalaro
vokalo: longa
vokativo
voki: sendi, voki
voki al telefono: voki
voki helpon: voki
voko
vokto
vola
volano
volapukaĵo
volapukisto
Volapuko
volas: ĝi, ke, kio, voli
volatila
volatileco
volatiliĝi
volba
volbi
volbo: arkaĵo
vole
volejbala
volejbalisto
volejbalo: retpilko
vole-nevole: nevole, vole
volframo: tungsteno
Volga
Volgia
Volgio: -i- III
Volgo: baseno
Volgogrado: Stalingrado
voli
volis: tuj
volitivo: u-modo
volo: bona
volonte
volontulo
volovano
Voltalando
Voltao
volteo
Voltero
voltmetro
Volto
volto
volumenaĵo
volumeno
volumeno de materialo: volumeno
volumo
volupta
volupte
volupteco
voluptema: lasciva
volupto
voluptulo
voluto
volvado
volvaĵo
volvi: rulumi, volvi
volvi paperon: volvi
volvi skarpon ĉirkaŭ la kolo: volvi
volviĝema
volviĝi
volvoplanto
volvorampi
vomado
vomaĵo
vombato
vomi
vomigi
vomigilo
vomis: vomi
vomito
vomo: vomado
vorema
vori: devori
vorta
vortaristo
vortaro: leksikono, kajero, plena, redakcio
vortblinda
vortblindeco
vorteto
vortfara: vortfarada
vortfarada
vortfarado
vortformo
vortico
vortkrea: vortkreada
vortkreada
vortkreado
vortkunmeto
vortludo
vorto: derivaĵo, komenci, lasta, nura, radiko, senco, trafa, vasta, vorto
vorto de l' honoro: vorto
vortobatali
vortoj: krom, kunmetado, penetri
vortoj penetris lian koron: penetri
vorton: diri, honesto, honesteco, plenumi, respondi, retiri, ties
vorton de honesto: honesto, honesteco
vortoprovizo
vortordo
vortospeco
vosta
vosteto
vosto
voston: ĉiu, skui, svingi
vostumi
voti
voto
vrako
vringi
vringilo
vuali
vualita
vualo
vulgara
vulgare
vulgareco
vulgarigi
vulgarigo
vulgarismo
vulkana
vulkanizi
vulkanizilo
vulkanizo
vulkano: erupcio, oscedi
vulpa
vulpido
vulpino
vulpo: ĉiu, vulpo
vulpovosto: alopekuro
vulturo
vulvo: piĉo
vundebla
vundi
vundita: grave
vundito
vundo
vuo