stuci
studado: studo
studaĵo: studo
studaĵo 1: studo
studanto
studejo
studenta
studentaro
studentino
studento
studi
studio
studo
stufaĵo
stufi
stufujo
stukado
stukaĵo: kalkaĵo
stuki: kalki
stukisto
stuko: stukado, stukaĵo
stulta: stupida, malsaĝa
stultaĵo
stulte
stulteco
stultiĝi
stultulo: malsaĝulo, stupidulo
stultumi
stumbli
stumpa
stumpigi
stumpo
stumponaza
stumpvosta
stupi
stupida
stupidulo
stupo
stupora
stupori
stuporo
stupro
stupumi
sturgaĵo
sturgo
sturmanto
sturme: sturmi
sturmi
sturmo
sturmotrupo
sturmulo: sturmanto, sturmulo
sturnedoj
sturnejo
sturno
Stutgarto
sub: de sub, aŭspicio, brako, ĉielo, direkto, gardo, grado, libera, mantelo, nulo, sub, sugesto, suno
sub aŭspicioj de la registaro: aŭspicio
sub gardo: gardo
sub la libera ĉielo: ĉielo
sub la mantelo de la nokto: mantelo
sub la ŝrankon: sub
sub la tablo: sub
sub libera ĉielo: libera
sub titolo: sub
sub tiu kondiĉo: sub
suba
subaĉeti: sub
subaĉeto
subadmiralo: komodoro, kontradmiralo
subaj: ekstremaĵo
subaj ekstremaĵoj: ekstremaĵo
subaĵo
subakva
subakvaj: kloŝo
subakvigi
subakviĝi
subakviĝo
subalterna
subalternulo
subaro
subaŭskulti: sub
subbrako
subĉemizo
subdegeli
subdisko
subdosierujo
sube
subekipaĵo
suben
subevoluinta: sub
subfaldi
subfali
subforĝi
subfosi
subfoso
subgenua
subhaki
subhaŭta
subigi
subiĝi
subiri
subiro
subita
subite: neatendite, trafi
subiteco
subjekta
subjektiva
subjektive
subjektiveco
subjektivismo
subjekto
subjugigi
subjugigo
subjunkcia
subjunkcia propozicio: subjunkcia
subjunkcio: konjunkcio
subjunktivo
subjupo
subklaso
subkolonelo
subkompreni: sub
subkonscia
subkonscio
subkonstruaĵo
subkudri
subkulturo
subkuŝi
sublanga
subleŭtenanto: sub
sublima: sublima I
sublima amo: sublima I
sublima celo: sublima I
sublima I
sublima vidaĵo: sublima I
sublimado
sublimaĵo
sublimato
sublimi: sublimi II
sublimi II
sublimigi
sublimigo
sublimiĝi
subliminala
sublimo: sublimado, sublimo
submajstro
submara: ŝipo
submara ŝipo: ŝipo
submarinisto: submarŝipano
submarino: submarŝipo
submarŝipano
submarŝipo
submeti
suboficiro: sub
subordiga: konjunkcio
subordiga konjunkcio: konjunkcio
subordigi
subordigita: subpropozicio, propozicio
subordigita propozicio: subpropozicio, propozicio
subordiĝi
subordo
subpieda
subpremanto
subpremi
subpremo
subproduktado
subprogramo
subpropozicio
subrampi
subreto
subridi: sub
subrido
subrigardi
subripa
subrobo
subrosti
subruliĝi
subsidi
subsidis: subsidi
subskribi
subskribinto
subskribo: signaturo, persona
subskripcii
subspecio
substacio
substanca
substanco
substantiva
substantivigi
substantivigo
substantivo
substernaĵo
substerni
substituaĵo
substitui
substituilo: substituaĵo, substituilo
substituo
substrato
substreki
subŝovi
subŝtato
subŝtofo
subtaksi
subtakso
subtaso
subtegmenta
subtegmento
subtenanto
subteni
subteno
subtera: sub
subteraĵo
subteretaĝo
subtila
subtila aromo: subtila
subtila gusto: subtila
subtila pluvo: subtila
subtila rimarko: subtila
subtila sablo: subtila
subtila sento: subtila
subtila spirito: subtila
subtila vaporo: subtila
subtilaĵo
subtileco: subtilaĵo, subtileco
subtilgusta
subtili
subtilsenta
subtiri
subtitolo
subtraha
subtrahato
subtrahi
subtraho
subtranĉi
subulo
suburbo
subuteo
subvencii
subvencio
subvesto
subvitrigi
suĉado
suĉaĵo
suĉi
suĉi botelon: suĉi
suĉi lakton: suĉi
suĉi mamon: suĉi
suĉigado
suĉigi
suĉigistino
suĉilo
suĉinfano
suĉmaŝino
suĉpumpilo
suĉvalvo
suda
Suda: Ameriko, Dakoto, Osetio, Osetujo, poluso
Suda Ameriko: Ameriko
Suda Dakoto: Dakoto
Suda Osetio: Osetio, Osetujo
Suda poluso: poluso
Sud-Afrika: Sud-Afriko, Sud-Afrika respubliko
Sud-Afrika respubliko: Sud-Afriko, Sud-Afrika respubliko
Sud-Afriko
sudana
sudanano
Sudano
sudano
sude
suden: rigardi
sudo
sudokcidenta
sud-okcidento
sudorienta
sud-oriento
sudulo: sudano, sudulo
Sueza: Suezo
Sueza kanalo: Suezo
Suezo
suferado
suferas: suferi
suferi
suferi malsukceson: suferi
suferi pro kapdoloro: suferi
suferiga
suferigi
sufero: suferado
sufiĉa: kondiĉo
sufiĉa kondiĉo: kondiĉo
sufiĉas: sufiĉi, tempo
sufiĉe: sate
sufiĉeco
sufiĉi
sufiksa
sufikso: diminutiva
sufiksrimo
sufleo
suflori
suflorkarteto
sufloro
sufoka
sufoka gaso: sufoka
sufokeco
sufoki
sufoki koleron: sufoki
sufokiĝi
sufoko
sufuzo
sugesta
sugesta demando: sugesta
sugesti
sugestiebla
sugestiebleco
sugestii
sugestio
sugesto
suicido
suito
suka
suka tomato: suka
sukcedi
sukcena
sukceno
sukcesa
sukcesi: ekzameno, sukcesi
sukcesi ĉe ekzameno: sukcesi
sukcesi en ekzameno: ekzameno
sukcesigi
sukceso: debuti, relativa
sukceson: kontribui
sukcesplena
sukeco
sukera: beto, kano, rafinaĵo
sukera beto: beto
sukera kano: kano
sukera rafinaĵo: rafinaĵo
sukeraĵisto
sukeraĵo
sukerbulketo
sukerfabriko
sukeri
sukero: konuso, rafinaĵo, sen
sukerujo
suko: glaso, suko
sukplena: sukriĉa, sukplena
sukplena frukto: sukplena
sukriĉa
sukrozo
sukurado
sukurejo
sukuri
Sulavesio
sulfata: sulfato
sulfata acido: sulfato
sulfatacido
sulfato: -at- II, kupra, natria
sulfido: -id- II
sulfito: -it- II
sulfo
sulfura
sulfurminejo
sulfuro: sulfo
sulkabunda
sulki
sulkigi: sulki, sulkigi
sulkigi brovojn: sulki, sulkigi
sulkiĝi
sulko
sultana: sultanrosino, sekvinberoj
sultana sekvinbero: sekvinberoj
sultanino
sultano
sultanrosino: sekvinberoj
suma
sumako
Sumatro
sume
sumera
sumero
sumerujo
sumigi
sumigilo
sumilo: sumigilo, adiciilo
sumo: ronda
sumoisto
sumoo
suna: eklipso, frapo, spektro
suna eklipso: eklipso
suna frapo: frapo
suna spektro: spektro
sunaisma
sunaismo
sunaisto
sunao
sunbaniĝi
sunbano
sunbrilo
sunbruna
sunbruniĝi
sunbruno
Sundaj: Sundaj insuloj
Sundaj insuloj
suneklipso
sunfloro: helianto
sunforma: plekso
sunforma plekso: plekso
sunfrapo
sunhorloĝo
sunleviĝo: sveni
suno: super, zenito
suno atingis la zeniton: zenito
suno estas super la horizonto: super
sunombrelo
Sunon: Tero
Sunsistemo
sunsubiro: ĉe
sunumi
Suomio: Finnlando, Finnio, Finnujo
suomo
Suomujo: Suomio, Suomujo
supĉerpilo
super: punkto, super
super homaj fortoj: super
supera
Supera: Supera lago
supera: klaso, lernejo
Supera: soveto
supera
supera klaso: klaso
Supera lago
supera lernejo: lernejo, supera
Supera Soveto: soveto
superabunda
superabundeco
superabundi
superakvego
superakvi
superaro
superatuti
superba
superbazaro: supermarkto
superbrova
superbrui
superdosierujo
supereco
superetata
superflua: ekscesa
superflue
superfluo
superforti
superhoma
superhomo
superi: rekordo
superi rekordon: rekordo
superjaro
superĵeti
superkonduka
superkondukanto
superkondukeco
superkonstruado
superkonstruaĵo
superkonstrui
superkovrilo: jaketo, kromkovrilo
superkovrilo 2: jaketo, kromkovrilo
superkreski
superkrii
superlativo
superlaŭdi
supermanĝi
supermanĝigi
supermarkto
supermezura
supermezureco
supernatura
supernatureco
supernovao
supernutri
superpagi
superpaŝi: transpaŝi
superpezo
superpleniĝi
superpleniĝo
superproduktado
superprofito
superregado
superregi
superrego: superregado
superresta
superresti
superruzi
supersata
supersatigi
supersatiĝi
supersigno
supersona
supersoni
superstiĉa
superstiĉo
superstruktura
superstrukturo
superŝarĝi
superŝarĝo
supertaksi
supertakso
supertrinki
supertrinkigi
supertuto
superulo
superverŝi
supervesto
supinatoro
supino
supla
supleco
suplementa
suplemento
supo: beta I, saŭrkraŭta, supo, telero, terpoma, vermiĉela
supon: manĝigi
supoza
supozata
supozebla
supozeble
supozi: ekspekti
supozita: supozata, supozita
supozitorio
supozo
supozon: konfirmi
supra: indico, supra
supra indico: indico
supra parto: supra
supraĵa
supraĵo
supre: de supre, dirita, rigardi, supre
supre dirita: dirita
supre sur la monto: supre
suprecitita
supredirita
supren: sor, fundo
suprenfaldi
suprengrimpi
supreniĝi: ascendi
supreniri
suprenĵeti
suprenkuri
suprennaĝi
suprenomita
suprenrampi
suprensalti
supro
suptelero
supujo
sur: de sur, Rostovo sur Dono, bazo, danci, faldeto, fali, fronto, ĵeti sin, karto, kuri, kvazaŭ, lanĉi, laŭroj, ludi, meti, obstrukco, piedfingro, punkto, ripozi, selo, stari, sterni, strio, supre, sur, surflugi, ŝildo, tamburi, tero, trafi, trono
sur harpo: ludi
sur la bazo de: bazo
sur la ĉielo: sur
sur la horizonto: sur
sur la piedfingroj: piedfingro
surao
surbordiĝi
surbrakigi
surĉevaliĝi
surda
surda al petoj: surda
surda je unu orelo: surda
surda kiel trunko: surda
surda kolero: surda
surdamuta
surdeco
surdiga
surdigi
surdiĝi
surdulo
surfaca
surfaco: rivolua
surfactensio
surfadenigi
surfi
surflugi
surflugi sur tegmenton: surflugi
surfo
surforajdado
surfotabulo
surhavi
Surinamo
surĵeto
surmeti: vesto
surmeti palton: surmeti
surmeti veston: vesto
suro: tibikarno
surogata
surogato
surpliso
surpriza: atako
surpriza atako: atako
surprize
surprizi
surpriziĝi
surprizo
surscenigi
surscenigisto
surscenigo
surskribi
surskribo
surtera
surtreti
surtreti la piedon: surtreti
surtuto
survango
surverŝi
survesto: supervesto
survolvi
suspekta
suspektema
suspektemo
suspekti
suspektinda: suspekta, suspektinda
suspekto
suspendi
suspensio: pendigilo
suspenso
suspensorio
suspiri
suspiro
susurado
susuri
susuro: susurado
suŝio
sutano
sutro
suturero
suturi
suturo
suverena
suvereneco: popolo
suvereneco de popolo: popolo
suvereno
Suzana
suzereno
svaga
Svahilo
svarma
svarmi
svarmo
svastiko
svatado
svatagentejo
svatanto
svati
svatiĝi
svatistino
Svazilando
svazio
sveda
Svedio
svedo
Svedujo: Svedio, Svedujo
svelta
svelteco
svene
sveneto
sveni: senkonsciiĝi
svenis: sveni
sveno
svetero
svingado
svingi
svingi la krurojn: svingi
svingi la voston: svingi
svingiĝi
svingilo
svingo
svisa: franko I
svisa franko: franko I
Svisio
Svislando: Svisio, Svisujo, Svislando
sviso
Svisujo: Svisio, Svisujo