sin: abortigi sin, apogi sin, aranĝi sin, bani sin, baziĝi, bazi sin, defendi sin, desfili sin, deteni sin, deturni sin, devigi sin, duŝi sin, gardi sin, glori sin, grati sin, gvidi sin, ĝeni sin, ĵeti sin, ĵetiĝi, kaŝiĝi, kaŝi sin, katapulti sin, klini sin, kombi sin, limigi sin, malstreĉi sin, miksi sin, mortigi sin, okupi sin, orienti sin, pafi sin, pendumi sin, proviziĝi, provizi sin, pudri sin, razi sin, ronĝi sin, savi sin, senvestigi sin, sternaĉi sin, sterni sin, ŝajnigi sin, tiriĝi, tiri sin, trabati sin, treniĝi, treni sin, trompi sin, trovi sin, turni sin, vesti sin, direkti, dronigi, ekzerci, fidi, flati, forturni, ĵeti sin, meti, nutri, regi, retiri, senti, si, spegulo, sur, ŝajnigi sin, teni, trejni, treni, trovi sin, turmenti, vaporbani
sin direkti al la centro: direkti
sin dronigi: dronigi
sin ekzerci: ekzerci
sin meti sur la genuojn: meti
sin vaporbani: vaporbani
sinagogo
sinantropo
sinapo
sinapso
sincera
sincere: alligi
sincereco
sindefendo
sindeteno
sindevigo
sindikata
sindikatano
sindikatismo
sindikatisto
sindikato
sindiko
sindona: sindonema
sindonema
sindonemo: aldoniteco
sindono: sindonemo
sindromo: aidoso
sinedrio
sinekdoĥo
sinekdoko: sinekdoĥo
sinekuro
sinerezo
sinergia
sinergio
sinforgesa
sinforgeso
Singapuro
singarda: singardema
singarde: singardeme
singardema
singardeme
singardemo
singardo: singardemo
singnato
singularo: ununombro
singuleto
singultado
singulti: hiki
singulto: singultado
sinĝena: timida
sinĝenemo
sinistra
sinistro
sinjora: sinjoreca
sinjoreca
sinjorino: damo
sinjoro
Sinjoro
sinkado: sinko, sinkado
sinki
sinkigi
sinklinalo
sinko
sinkopo
sinkretismo
sinkrociklotrono
sinkrona
sinkroneco
sinkronigi
sinkronigilo
sinmortiginto
sinmortigo: suicido, memmortigo
sino: ĉebrusto, sino
sino de la maro: sino
sino de la naturo: sino
sino de la tero: sino
sinoda
sinodo
sinologo
sinon: sino
sinonima
sinonimeco
sinonimo: samsencaĵo
sinoptika
sinoptika tabelo: sinoptika
sinovio
sinregado
sinrego: sinregado
sinsekva
sinsekve
sinsekvo
sintagma
sintagmo
sintaksa
sintakso: sintakso I, sintakso II
sintakso I
sintakso II
sinteno
sinteza
sinteza silko: sinteza
sintezatoro
sintezi
sintezilo: sintezatoro
sintezo
sintrotakso
sinua
sinui
sinuo
sinuo de rivero: sinuo
sinusarko
sinuso
sinusoido
sionismo
sipajo
Sirakuzo
Sirdarjo
sirenio
sireno
Siria
Siriano
siringa
siringo: lilako
siringokolora: lila
sirinkso: pajnoŝalmo
Sirio
Siriuso
Siro
siroko
siropo
sisalo
sisimbrio
sisma
sisma skuo: sisma
sismo
sismografo
sismologio
sismologo
sistema
sistema katalogo: sistema
sistematiko
sistemeco
sistemigado
sistemigi
sistemigo: sistemigado
sistemo: burĝa, mastruma, Ptolemeo, sistemo, vaza
sistola
sistolo
sitelo
sitelportilo
sito
situacia
situacio: respondi, serioza, situacio
situacion: regi, situacio
situas: situi
situi
situo
siumo
sizigio
skabelo
skabeno
skabia
skabio
skabiozo
skadrestro
skadro: eskadrono
skafaldi
skafaldo
skafandristo
skafandro
skalaro
skaldo
skalena
skalo: Reaŭmuro, skalo
skalpelo
skalpi
skalpo
skandala
skandali
skandaliĝi
skandalis: skandali
skandalo
skandalulo
skandi
skandiko
skandinava
Skandinavio
skandinavo
Skandinavujo: Skandinavio, Skandinavujo
skandio
skando
skani
skanilo
skapolo
skarabedoj
skarabo
skarifado: skarifikado
skarifi: skarifiki
skarifikado
skarifiki
skarifikilo
skarifilo: skarifikilo
skarlata: helruĝa
skarlatino
skarolo
skarpo
skarpon: volvi
skatoleto
skatolo: skatolo I, skatolo II, kartona, malakita
skatolo I
skatolo II
skeĉo
skeleta
skeletarmeo
skeleto
skema
skemeco
skemo
skeptika
skeptikeco
skeptikismo
skeptiko: skeptikeco
skeptikulo
skerco
skermado
skermanto
skermejo
skermi
skermisto: skermanto, skermisto
skermo: skermado
sketado
sketanto
sketejo
sketi: glitkuri
sketilo: pateno, glitilo
sketisto: sketanto, sketisto
skia
skiado
skianto
skibastono
skii
skiisto: skianto, skiisto
skilio
skilo
skio
skipestro
skipo
skirpo: scirpo
skisma
skismo
skismulo
skista
skisto
skito: scito
skize
skizi
skizo
skizofrenio
skizofreniulo
skizoida
skizoidulo
sklareo
sklava: kontraŭvola
sklave
sklaveco
sklavi
sklavigi
sklavino
sklavisto
sklavo
sklera: sklera II
sklera II
skleranto
sklero
skleroto: sklero
skleroza
sklerozo
sklerulo
skolastika
skolastiko
skolastikulo
skoldi
skoldo
skoliisto
skolio
skoliozo
skolito
skoliulo: skoliisto, skoliulo
skolo
skolopedoj
skolopendro
skolopo
skolta
skolta aviadilo: skolta
skoltado
skolti
skoltino
skoltismo
skolto
skombredoj
skombro
skorbuta
skorbuto
skoriejo
skorio: ŝlako
skorpenedoj
skorpeno
skorpio
Skorpio
skorzonero
skota: ŝafhundo
skota ŝafhundo: ŝafhundo
skotero
Skotio
Skotlando: Skotio, Skotujo, Skotlando
skoto
Skotujo: Skotio, Skotujo
skovelo
skrablo
skrapado
skrapaĵo
skrapgumo
skrapi
skrapilo
skreno
skriba
skribado
skribaĵo
skribarto
skribe
skriberaro
skribi: al, majusklo, skribi
skribi laŭ dikto: skribi
skribi leteron: skribi
skribi leteron al la amiko: al
skribi majuskle: majusklo
skribilaro
skribilo
skribisto
skribmaniero
skribmaŝino: daktilografo
skribo: skribado, skribaĵo, kojnoforma, parolo
Skribo: skribaĵo
skribo: skribaĵo
Skribo: skribaĵo
skribo: skribaĵo
skribo ne pereas: skribaĵo
skribo restas: parolo
skribota: -ot-
skribota letero: -ot-
skribotablo
skribpapero
skribtablo: skribotablo
skribu: tia
skrofolo
skrofulariacoj
skrofulario
skroto: testikujo
skrupula
skrupulo
skuado
skualo: burasko
skui
skui arbon: skui
skui fojnon: skui
skui voston: skui
skuiĝi
skulptado
skulptaĵo
skulptarto: skulpturo, skulptarto
skulpti
skulptilo
skulptisto
skulpturo
skunko
skuno: goeleto
skunvelo
skuo: sisma, skuo
skurĝi
skurĝo
skuti
skutilo
skvalo
skvama
skvamo
skvamoj
skvaro
slabo
slalomo
slango
slava
slavisto
slavo
Slavono
sleda
sledi
sledo: glitveturilo, helica
sliparo: kartoteko
slipo
slipujo
slogano
slojdo
slovaka
Slovakio
slovako
Slovakujo: Slovakio, Slovakujo
slovena
Slovenio
sloveno
Slovenujo: Slovenio, Slovenujo
slupo
smalto
smeralda
smeraldo
smilako
smirga
smirga papero: smirga
smirgi
smirgo
Smirno
smokingo
smuto
snoba
snobismo
snobo
snufi
so: S, so
sob
sobra
sobre
sobreco
sobrigi
sobriĝi
socia: problemo, propraĵo, socia, tavolo
socia propraĵo: propraĵo
socia strukturo: socia
socia tavolo: tavolo
sociala
socialaj: scienco
socialaj sciencoj: scienco
socialigi
socialigo
socialisma
socialisma ŝtato: socialisma
socialismo: utopia
socialista: socialisto
socialista partio: socialisto
socialisto
societano
societema
societo: akcia, asekura, membro, mutuala, societo
socio: elito, komunisma
sociologia
sociologio
sociologo
Soĉio
soda
sodakvo
sodo
sodomiano
sodomianto: sodomiano, sodomianto
sodomii
sodomio: sodomismo
sodomismo
Sodomo
Sofia: Sofio II, Sofia
Sofio: Sofio I, Sofio II
Sofio I
Sofio II
sofismo
sofistiko
sofisto
sofito
sofo
Sofoklo
soforo
sofrulaĵo
softa
softvaro
soifi
soifi venĝon: soifi
soifo
sojfabo
sojkazeo
sojla
sojlo
sojlo de senseblo: sojlo
sojo
sojsaŭco
soklo
soko
Sokrato
sola: sola I, trovi sin, unu
sola I
solanacoj
solano
soldanelo
soldata
soldataĉo
soldatejo
soldatiĝi
soldato
soldo
soldulo
sole
solecismo
soleco
solena
solenado
soleneco
solenejo
soleni
soleno: solenado
solenoido
soleo
solfeĝo
solicitoro
solida: malfluida, korpo, ripozi, solida
solida amikeco: solida
solida argumento: solida
solida korpo: korpo, solida
solidago
solidara
solidara kun la samideanoj: solidara
solidara ŝuldo: solidara
solidare
solidareco: internacia, solidareco
solide
solideco
solidigi
solidiĝi
solido
solipsismo
solisto
solitero
solivo
solo: solo II
solo II
solsola
solstico
solulo
solvado
solvaĵo: neŭtra
solvanto
solvebla
solvenda: -end-
solvenda problemo: -end-
solventa
solventeco
solvi: problemo, solvi
solvi absceson: solvi
solvi enigmon: solvi
solvi intrigon: solvi
solvi problemon: problemo, solvi
solvi salon en akvo: solvi
solviĝi
solvilo: solvanto, solvilo, solvilo
solvo
somalia
somaliano
Somalio
somata
somaterio
somato
sombra
somera
somerdomo: vilao
somere
somero: veni
somerumi
somiero
somnambulismo
somnambulo: lunatiko
somnoli
somnolo
son-: aŭdio-
sona
sonado
sonanto
sonato
sonbendo
sondado
sondi
sondilo
soneto
sonfilmo
sonforketo
sonĝi
sonĝo
soni
sonkarto
sonko
sonkoloro: tembro
sono
sonondo
sonora
sonorado: alarma
sonore
sonoreco
sonori
sonorigi
sonorigi ĉe la pordo: sonorigi
sonorigisto
sonorila: lango
sonorila lango: lango
sonorilejo
sonorileto
sonorilo: butono, monotona, tiri
sonorilturo: kampanilo
sonoro: sonorado
sonprenilo: pikupo
sonserpento: krotalo
sonsignalo
sopira
sopire
sopirĝemado
sopirĝemi: suspiri
sopirĝemo
sopiri
sopiri al la patrujo: sopiri
sopiri pri la patrujo: sopiri
sopiris: sopiri
sopiro: ataki
soprana: voĉo
soprana voĉo: voĉo
soprano
sopranulino
sor
sorba: papero, sorba
sorba papero: papero, sorba
sorbado
sorbi: absorbi
sorbiĝi
sorbilo
sorbo: sorbado
sorbopapero
sorĉa
sorĉado
sorĉi
sorĉistino
sorĉisto
sorĉo: sorĉado
sordida
sordine
sordino
sorgo
sori
sorikedoj
soriko
sorito
sorpa
sorpo
sorpujo
sortimenti
sortimento
sorto: rezignacii, sorto
sortobato
sortodiveni
sortodivenistino
sovaĝa: besto
sovaĝa besto: besto
sovaĝeco
sovaĝi
sovaĝulo
soveta
Soveta: soveta, unio
Soveta Unio: soveta, unio
Sovetia
Sovetio
Sovetlando: Sovetio, Sovetlando
soveto
Soveto: soveto
soveto
Soveto: soveto
soveto de popolaj deputitoj: soveto
Sovet-Unio: Sovetio, Sovetlando, Sovet-Unio
sovĥozo
sozio
spaca
spacetklavo
spaceto
spaciala
spaco: Eŭklido, tempo
spacon: spaco
spadiko
spadingo
spado
spagetoj
spaliero
spaliri
spaliro
spanielo
spano
sparadrapo
sparganio
sparkado
sparkilo
sparko
sparo
sparta
Spartako
spartano
spartio
Sparto
spasma
spasma tuso: spasma
spasme
spasmo
spata
spatelo
spato
spatulo
spavino
specia
speciala
speciale
specialeco
specialigi
specialiĝi
specialisto
specifa: pezo, specifa
specifa pezo: pezo, specifa
specifa stilo de la pentristo: specifa
specifado
specifi
specifo: specifado
specigi
specigisto
specimeni
specimeno
specio
speco
spegula
spegulaĵo: speguliĝo, spegulaĵo
speguli: redoni
speguligi
speguliĝo
spegulo
spegulon: kvazaŭ
spektaĵo
spektaklo: majesta
spektaklon: prezenti
spektanto: spektatoro
spektatoro
spekti
spekti akcidenton: spekti
spekti operon: spekti
spekti televidilon: spekti
spektra
spektra analizo: spektra
spektro
spektroskopio
spektroskopo
spekula
spekulacio
spekulado: spekulacio
spekulaĵo: spekulado, spekulaĵo
spekulanto
spekulario
spekulativa
spekulativi
spekuli
speleologio
speleologo
spelto
spergulo
sperma
spermaceto
spermatozoo
spermelĵeto: ejakulo
spermo: ĉuro
spermujo
sperta
sperta en sia metio: sperta
sperteco
sperti
sperti krizon: sperti
spertiĝi
sperto
spertulo
spesdeko
spesmilo
speso
spezo: totala
spica
Spicbergo
spici
spico: kondimento
spicvara
spiketo
spikiĝi
spiko
spikriĉa
spili
spililo
spina: devio
spina devio: devio
spinaco
spindelo: bobenstango
spinelo
spineto
spino: spino I
spino I
Spinozo
spiona
spionado
spioni
spionito
spiono
spira
spirado
spirala: risorto
spirala risorto: risorto
spirale
spiralero
spirali
spiralo
spiralplonĝi
spiranto
spirebla
spiregi: anheli
spireo
spirhalto
spiri: pulmo, signifi
spiri ne signifas vivi: signifi
spiri per plena pulmo: pulmo
spirilo
spirita
spiritĉeesto
spiriteco
spiritismo
spiritisto
spirito: inerta, sana, spirito, subtila
spiritojn: prepari
spiritualismo
spiritualisto
spiro
spiroĥeto
spiroketo: spiroĥeto, spiroketo
spirometro
spit
spitaĝo
spite
spite al li: spite
spite lin: spite
spitema
spiti
spitsigno
splankna
splena
spleno
splinti
splinto
splisado
splisaĵo
splisi
splitefiko
spliti: splitigi
splitigi
splitiĝi
splito
spoko: radradio
spondeo
spondilito
spongeca
spongi
spongo
spongoforma
sponsori
sponsoro
spontana
spontanea: spontana, spontanea
spontanea evoluo: spontanea
spontanee
spontaneeco
sporada
sporade
sporadeco
sporangio
sporidio
sporiĝo
sporo
sporozooj
sporta: ludo, sketado, societo, sporta
sporta kostumo: sporta
sporta ludo: ludo, sporta
sporta sketado: sketado
sporta societo: societo
sportejo
sportistino
sportisto
sporto
sporton: sporto
sporujo: sporangio
spraji
sprajilo
sprajo
sprinta
sprinti
sprintisto
sprinto
sprita
spritaĵo
sprite
spriteco
spriti
sprito: spriteco
spritulo
sproni
sprono: piki
sprosi
sproso
sproto
spura: kuglo
spura kuglo: kuglo
spurhundo
spuri
spuro: postsigno
spuroj: spuro
spuroj de fingroj: spuro
spurto
sputi
sputniko
sputo
sputujo
Sri-Lanko: Cejlono
staba
staba oficiro: staba
stabano
stabestro
stabila
stabila ekvilibro: stabila
stabila paco: stabila
stabileco
stabiligi
stabiligilo
stabiligo
stablo
stabo: ĝenerala
stacia
stacidomo
staciestro
stacio: turista
stadio
stadiono
stafetbastono
stafetkurado: stafeto
stafeto
stafilokoko
stagna
stagnado
stagnanta: stagna, stagnanta
stagni
stagno: stagnado
staĝanto
staĝi
staĝo
stajo
stajvelo
stakate
stakato
stakiso
stako
stalagmito
stalaktito
Stalingrado
stalinismo
Stalino
stalo: brutejo
stalono
staltrogo: kripo
stameno
stamfi: stampfi
stamino
stamo
stampado
stampaĵo: stampo, stampaĵo
stampfi
stampi
stampilo
stampo
stana
stanado
stanco
standardisto
standardo: ruĝa
stando
stanfolio
stangeto
stangirilo
stangiriloj: stilzoj
stango: versta
stangosalti
stani
staniolo: stanfolio
Stanislavo
stanisto
stano
stapelio
staplo: baĉo
stara
staras: antaŭ, stari
stardrinkejo
stare
staremulo
stari: sojlo, stari
stari ĉe la sojlo: sojlo
starigi: tendo
starigi tendon: tendo
stariĝi
starloko
starmaniero
starosto
starti
startigi
startigilo
starto
staru: libere
stata
statas: stati
statero
stati
statika
statika elektro: statika
statiko
statistika
statistiki
statistikisto
statistiko
statisto
stativo
stato: rudimenta, stato
stato de la aferoj: stato
statoro
statua
statueca: statua, statueca
statueto
statuo: el
statuo el marmoro: el
staturo
statuso
statuta
statuto
staŭdo
staŭla: staŭli
staŭla angulo: staŭli
staŭli
stearina
stearina kandelo: stearina
stearino
steatito
stebi
stebilo: kudromaŝino, stebmaŝino
stebita: stebi
stebita litkovrilo: stebi
stebmaŝino: kudromaŝino
stebo
Stefano
stego
stegocefaloj
stekiometrio
steko
stelamaso
stelanizo: ilicio
stelario
stelaro: stelfiguro, konstelacio
steleo
steleto
stelfiguro: konstelacio, stelaro
stelkoralo: madreporo
stelo: polusa
stelulo
stelumi
stencilo
steni
stenistino
stenmaŝino
steno: steno I, steno II
steno I
steno II
stenografaĵo
stenografi: steni
stenografia
stenografino: stenografistino
stenografio: steno II
stenografistino: stenistino
stenografisto
stenografo: stenografisto
stenokardio
stenotipio
stenotipistino
stenotipo: stenmaŝino
stepa
stepo
stereo-
stereofona
stereofonio
stereografio
stereometrio
stereoskopia
stereoskopio
stereoskopo
stereotipa
stereotipi
stereotipio
stereotipo
stereotomio
sterila
sterileco
steriligi
sterilizi
sterkado
sterkakvo
sterkejo
sterki
sterkilo
sterko
sterkorario
sterkoskarabo: geotrupo, kopriso
sterkuliacoj
sterkulio
sterledo
sterlinga
sterlinga funto: sterlinga
sterlingo
sternaĉi: sternaĉi sin
sternaĉi sin
sternaĵo
sterni: sterni sin, sterni, tablokovrilo, tablotuko
sterni sin
sterni tablokovrilon: tablokovrilo, tablotuko
sterni tablotukon: sterni
sterni tapiŝon sur la plankon: sterni
sterniĝi
sterntabelo
sternumo
stero
steroida
steroido
sterolo
stertorado
stertori
stertoro
stetoskopi
stetoskopo
stevardino
stevardo
steveno
stifti
stifto
stigmata
stigmato
stigmatoj: stigmato
stigmatoj de variolo: stigmato
stigmo
stikado
stikaĵo
stiki
stila
stilbo
stileto
stilfiguro
stilfolio
stiligado
stiligi
stilistiko
stilisto
stilo: simpla, specifa
stilobato
stiluso
stilzo: paŝstango, stangirilo, iriloj
stilzoj
stimula
stimuli
stimulilo
stimulo
stinka
stinki
stinko
stipendiato
stipendii
stipendio
stipendiulo: stipendiato, stipendiulo
stipo
stipulo
stira: karaktro
stira karaktro: karaktro
stirakbalzamo: storako
stirako
stirejo
stirena
stireno: stirolo
stiri: konduki
stirilo: manrado, direktilo
stiristo
stirolo: stireno
stirpanelo
stirpermesilo: permesilo
stirrado: direktilrado
stirstango
stivi
stofo
stoicismo
stoika
stoikeco
stoikismo: stoicismo
stoikisto
stoikulo
stokado
stokasta
stokastiko
stokasto
Stokholmo
stoki
stoko: stoko I, stoko II, stoko I
stoko I
stoko II
stolo
stolono
stomaka: suko
stomaka suko: suko
stomakito
stomako: ulcero
stomaksuko
stomatito
stomatologia
stomatologio
stomatologo
stomo
stompado
stompi
stompilo
stop
stopi
stopi la motoron: stopi
stopla: stoplo
stopla barbo: stoplo
stoplejo
stoplo
storako
storo
stotinko
stovo
straba
strabeco
strabi
strabismo: strabeco, strabismo
Strabono
strabulo
stramonio
strando
stranga: okazo
stranga okazo: okazo
strangaĵo
strange
strangolado
strangoli
strangolo: strangolado
strangulo
Strasburgo
straso
strata: defluilo, lanterno, trafiko
strata defluilo: defluilo
strata lanterno: lanterno
strata trafiko: trafiko
stratbubo: stratulaĉo
strategia
strategiisto
strategio
stratego: strategiisto
strateto
stratifikado
stratifiki
stratifiko: stratifikado
stratigrafio
stratioto
stratkruciĝo
stratlanterno
strato: al, obstrukco, sur
straton: trans
stratosfera
stratosfero
stratpordo
strattelefono
stratulaĉo
stratulino
stratuma
stratumiĝi
stratumo
stratuso
strebado
strebi
strebo: strebado
streĉa
streĉi
streĉi ĉanon: streĉi
streĉi horloĝon: streĉi
streĉi la atenton: streĉi
streĉi la aŭdon: streĉi
streĉi la fortojn: streĉi
streĉi la kolon: streĉi
streĉi la orelojn: streĉi
streĉi la rigardon: streĉi
streĉi risorton: streĉi
streĉiĝi
streĉilo: streĉoŝlosilo
streĉita: streĉa, streĉita
streĉita angulo: streĉa, streĉita
streĉo
streĉoŝlosilo: streĉilo
streketi
streketo
streki
strekkodo
streko
strekumi
strepero
strepsiteroj
streptokoko
streptomicino
stresa
stresi
streso
streta
stria
strida
stridi
strigedoj
striglado
strigli
striglilo
strigo
strigoformaj
strii: strekumi
striita
strikanto
striki
striknino: veneno
striknino estas veneno: veneno
strikno
striko: ĝenerala, striko
strikposteno
strikrajto
strikrompanto
strikta
strikta neŭtraleco: strikta
strikta regulo: strikta
strikta senco: strikta
striktaĵo
strikteco
stringi
stringilo
strio
strio de akvo: strio
strio de lumo: strio
strio sur haŭto: strio
striptizistino
striptizo
strobilo: konuso
stroboskopo
strofa
strofantino
strofanto
strofo: kupleto
stroncianito
stroncio
stropo
struktura
struktura formulo: struktura
strukturi
strukturismo
strukturisto
strukturo: socia, strukturo
strukturo de propozicio: strukturo
strumo: kropo
struta
struta politiko: struta
strutedoj
struto
strutoformaj