R
ra: hu ra
raba
rabado
rabarbo
rabatako
rabate
rabati
rabato
rabdismo
rabdisto
rabdo
rabeno
rabi
rabia
rabii
rabio
rabisto
rabiulo
rabmevo: lestro, sterkorario
rabo: rabado
rabobesto
rabobirdo
rabotaĵo
raboti
rabotilo
rabotmaŝino
rabotstablo
rabvespo: sfego
racema
racemaĵo
racia
racia decido: racia
racie
racieco
raciiganto
raciigi
raciigo
raciismo
raciisto
racio: propraĵo
racio estas propraĵo de la homo: propraĵo
racion: racio
racionala
racionalisma
racionalismo: raciismo
racionalisto: raciisto
racionalo
raciono: racionalo
rada
radaksingo
radakso
radara
radaro: radilokalizilo
radeto
radia
radiado
radiano
radiatoro
radii
radiilo: radiatoro
radiisto
radika
radikala: radikala I
radikala I
radikalismo
radikalo: radikalo II, stamo
radikalo II
radikalo II 2: stamo
radikalulo
radikaro
radikato
radiketo
radiki
radikilo
radiklito
radiklo
radiko: ginsenga, gliciriza, kvadrata, radiko
radiko de arbo: radiko
radiko de dento: radiko
radiko de kvara potenco: radiko
radiko de vorto: radiko
radikojn: radiko
radilokalizilo: radaro
radio: reflekti
radio de lumo: radio
radioaktiva
radioaktivado
radioaktiveco: radioaktivado, radioaktiveco
radioamatora
radioamatoro
radioaparato
radiodisaŭdigi
radiodisaŭdigo: radiodissendo
radiodissendo
radiofonio
radiofono
radiografaĵo
radiografi
radiografisto
radiogramo
radioj: radio, Rentgeno
radiokomunikado
radiolario
radiologio
radiologo
radiolokigilo
radiolokigo
radiondo
radioondoj: propagiĝi
radioondoj propagiĝas: propagiĝi
radioricevilo
radiosendilo
radiosignalo
radioskopii
radioskopio
radiostacio
radioteknika
radioteknikisto
radiotekniko
radiotelegrafio
radiotelegrafisto
radiotelegrafo
radioteleskopo
radioterapia
radioterapiisto
radioterapio
radiumo
radiusa
radiuso
radkavo
rado: dento, rado
radokavo: radkavo, radokavo
radono
radradio
radringo
radrondo
radsulko
radŝpinilo
radŝuoj
radumi
Rafaelo
rafaneto
rafanistro
rafano
rafeo
rafinado
rafinaĵo
rafineca: rafinita
rafineco
rafini
rafinita: petrolo, rafinaĵo
rafinita petrolo: petrolo
rafinita sukero: rafinaĵo
rafio
raglano
ragtimo
raguo
raĝo: raĵao
rajda
rajdado
rajdantaro
rajdanto: tero
rajdanto saltis sur la teron: tero
rajdarto
rajdĉevalo: rajdoĉevalo
rajde
rajdejo
rajdi
rajdisto
rajdo: rajdado
rajdoĉevalo
rajedoj
Rajmondo
rajo
rajono
rajpi
rajte
rajtegala: egalrajta
rajti
rajtigi
rajtigilo
rajtigito
rajto: ekskluziva, plena, rajto
rajto por laboro: rajto
rajto por ripozo: rajto
rajtoj: civitano, politika, rajto
rajtojn: difekti
rajton: rajto
raĵao
rakedo: batileto, neĝoŝuo
rakedo 2: neĝoŝuo
raketa
raketaj: trupoj
raketaj trupoj: trupoj
raketo: misilo
rakia
rakio
rakiteca
rakitismo
rakito
rakitulo
rako: raŭfo
rako 1: raŭfo
rakontanto
rakonti: -i II, rakonti
rakonti sian vojaĝon: rakonti
rakontisto: rakontanto, rakontisto
rakonto: fidela, rakonto
raledoj
raliko
ralikringo
ralio
ralo
rambloko
ramfasto
rami
ramio
ramnacoj
ramno
ramo
rampa
rampado
rampaĵo
rampi
ramplo
rampulo: reptilio
ranatro
ranbleki
ranca
ranciĝi
ranĉo
randa
randaĵo
randdentoj
rando
rando de arbaro: rando
rando de paĝo: rando
ranedoj
ranga
rangi
rangifero: boaco
rango
ranĝi
ranido
rankora
rankoro
rano
ranunkolacoj
ranunkolo
rapeto
rapida: takto
rapida kiel fulmo: rapida
rapide: kiel, nu I, pli
rapideco: testuda
rapidema
rapideme
rapidi
rapidigi
rapidindikilo
rapido: rapideco
rapidpafa
rapidŝanĝilo
rapidtrajno
rapidumo
rapiro
rapo
raportaĵo
raportanto
raporti: detalaĵo
raporti pri ĉiuj detaloj: detalaĵo
raportisto: reportero
raporto
rapsodio
rapsodo
rapunkolo
rapunkulo: rapunkolo, rapunkulo
rara
raraĵo
rasa: segregacio
rasa segregacio: segregacio
rasisma
rasismo
rasisto
raslo
raso
raspaĵo
raspi
raspilo
rasti
rastilo
rastralo
rastro
rastruma
rastruma grafiko: rastruma
rastruma tiparo: rastruma
rastrumero: bildero
rastrumigi
rastrumigilo
rastrumo
rata
ratafio
ratifi: ratifiki
ratifiki
ratifiko
ratifo: ratifiko
ratio
ratkaptilo
rato
raŭfo
raŭka
raŭkeco
raŭkiĝi
raŭko
raŭpa
raŭpero
raŭpo
rava
ravas: ravi
rave
raveno
ravi
raviĝo
ravini
ravino: raveno
ravioloj
raviteco: raviĝo, raviteco
ravo
razado
razaparato
razeno
razi: razi sin
razi sin
raziĝi: razi sin, raziĝi
razilo: akra
razio
razisto
razita
razklingo
razo: razado
razpeniko
re-
reaĉetanto
reaĉeti
reaĉeto
Readmono
reaganto
reagi
reago
reakcia
reakcia aviadilo: reakcia
reakciilo
reakcio: ekzoterma
reakciujo: reaktoro
reakciulo
reaktanco
reaktora
reaktoro
reala: reala I, salajro
reala I
reala salajro: salajro
realaj: respondi
realaĵo
realeco
realgaro
realigado
realigi
realigo: realigado
realiĝi
realisma
realismo
realisto
realo: realo II
realo II
reanimado
reao: nanduo
rearmi
rearmo
Reaŭmura: Reaŭmuro
Reaŭmura grado: Reaŭmuro
Reaŭmura skalo: Reaŭmuro
Reaŭmuro
rebaki
rebaloti
rebaloto
rebati
rebato
rebo
rebonigi
rebonigo
rebrili
rebrilo
rebuso: bildoenigmo
recenzanto
recenzi
recenzisto: recenzanto, recenzisto
recenzo
recepado
recepi
recepo: recepado
receptaklo
receptaro
recepti
recepto
recesio
recesiva
receso
recidivo
recidivulo
reciklado
reciklaĵo
recikli
recipiento
reciproka: mutuala
reciproke
reciprokeco
recitado
recitalo
recitativo
reciti
recito: recitado
redakcio
redaktado: redakcio
redaktantaro
redaktanto: redaktoro
redaktejo: redakcio, redaktejo
redakti
redakti artikolon: redakti
redaktilo
redaktistaro: redaktantaro, redaktistaro, redakcio
redaktisto: redaktanto, redaktisto, editoro, redaktoro
redakto: redaktado
redaktoro
redemandi
redemptoro
redingoto: surtuto
redoni: re-
redono
reduktebla
reduktebla frakcio: reduktebla
redukti
redukti la programon: redukti
reduktiĝi
reduktilo
redukto
redunda: redundanca
redundanca
redundanco
redundo: redundanco
reduto
ree
reeldoni
reeldono
reelekti
reelekto
reelo
reen: returnen, retroe
refandi
refando
refari
refaro
refektorio
referaĵo
referanto
referato: referaĵo, referato
referencaro
referenci
referencilo
referenco
referendo: referendumo
referendumo
referi
refi
refleksa: verbo
refleksa verbo: verbo
refleksiva
refleksiva verbo: refleksiva
refleksivo
reflekso: denaska, reflekso
reflekti
reflektilo: reflektoro
reflektita: reflekti
reflektita radio: reflekti
reflekto
reflektoro
refligilo
refluo
refo
refoje
reforĝi
reformacio
reformado
reformanto: reformatoro
reformatoro
reformi
reformismo
reformisto
reformo
refortiĝi
refosi
refraktara
refrakti
refraktiĝi
refraktilo: refraktoro
refrakto: indico
refraktoro
refreno: rekantaĵo
refreŝigi
refreŝiĝi
refuti
refuto
rega: reganta
rega geno: reganta
regado: organo
regajni
regalema
regalemulo
regali
regalo
reganta
reganta partio: reganta
reganto
regato
regatto: boatfesto
regebla
regeneracio
regeneri
regenero: regeneracio
regenteco
regento
regeo
regi: reĝi
regi la situacion: regi
regi sin: regi
regimenta
regimentestro
regimento
regiona
regionaj: regiona
regionaj kutimoj: regiona
regiono
registaro: aŭspicio
registo: reganto, registo
registra
registrado
registranto: registristo, registranto
registrejo
registri
registrilo
registristo: registristo, registranto
registrita: letero, registrita
registrita letero: letero, registrita
registro
registrumo: registro
reglamentado
reglamenti
reglamento
reglui
regluo
regna
regnano
regnestro
regno: neŭtrala, regno
regno de ĉielo: regno
regolo
regresa
regresi
regreso
regstango: leviero
regula
regulado
regularo: reglamento
regulatoro
regule
reguleco
reguli
reguligi
regulilo: regulatoro
regulisto
regulo: escepto, strikta, suferi, toleri
regulo ne suferas esceptojn: suferi
regulo ne toleras esceptojn: toleri
regurgiti
regurgito
reĝa: krono, moŝto, reĝa, staturo
reĝa gambito: reĝa
reĝa krono: krono
reĝa staturo: staturo
reĝado
reĝi
reĝidino
reĝido: -id- I
reĝima
reĝimo: moduso, reĝimo
reĝino: kera
reĝisori
reĝisoro
reĝistro: registro
reĝlando
reĝo: ŝakpeco
reĝo de la bestoj: reĝo
reĝoj: reĝo
reĝoj de la petrolo: reĝo
Rejkjaviko
Rejno
rejŝo: rilatumo
reĵeti
rekalkuli
rekantaĵo
reklama
reklamacii
reklamacio
reklami
reklamo
reko
rekognoski
rekognosko
rekomenda
rekomendi
rekomendita: letero, rekomendita
rekomendita letero: letero, rekomendita
rekomendo
rekompence
rekompenci: redoni
rekompenco
rekonado
rekoni
rekono: rekonado
rekonon: rekonado
rekonsciigi
rekonsciiĝi
rekonstrui
rekonstruo
rekordo
rekordon: egaligi, rekordo
rekordulo
rekrei
rekremento
rekrutigi
rekrutigo
rekrutisto
rekruto
rekta: angulo, komplemento, proporcio, senco
rekta angulo: angulo
rekta komplemento: komplemento
rekta proporcio: proporcio
rektaj: krampo
rektaj krampoj: krampo
rektangula
rektangulo
rekte
rekteco
rektifi: rektifiki
rektifiki
rektifikilo
rektifiko
rektifilo: rektifikilo
rektifo: rektifiko
rektigi
rektiĝi
rektilo
rektlinia
rekto
rektora
rektorejo
rektoro
rektumo
rekudri
rekudro
rekuperi
rekuperilo
rekursia
rekursio
rekviemo
rekvizicii
rekvizicio
rekvizito
rekvizitoro
rela
relajo
relajsa
relajso: relajo
relativa
relativa sukceso: relativa
relativa valoro: relativa
relative
relativeco
relativismo
relavi
relegacio
relegi
relforko
relgardisto
reliefa
reliefe
reliefo
religia: toleremo
religia toleremo: toleremo
religiano
religieco
religio
religiulo: religiano, religiulo
relikvo
relingo
relo
relŝanĝilo: transigilo
relŝanĝisto
reltrabo
remaĉado
remaĉi
remaĉo: remaĉado
remaĉulo
remado
remanto
remboato
Rembranto
remburado
remburi
remburita
remburita meblo: remburita
remburo: remburado
remburse
remburso
rememori
rememorigi
rememoro
rememoroj
remestro
remetado
remeti
remeto: remetado
remezuri
remi
remilhoko
remilingo
remilo
remisto: remanto, remisto
remito
remizo
remkonkurso
remonti
remonto
remorki
remorko
remparo
remparzono
rena: kalkuluso
rena kalkuluso: kalkuluso
renaskiĝi
renaskiĝo
Renato
renĉi
renĉilo: universala
rendevuejo
rendevui
rendevuo
rendimenta
rendimento
rendimento de fervojo: rendimento
rendimento de laboro: rendimento
rendimento de maŝino: rendimento
renedo
renegateco
renegato: apostato
Renesanco
renio
renklodo
renkonta
renkontas: renkonti
renkonte: renkonten
renkonten
renkonti
renkontiĝi: kun
renkontiĝi kun la amiko: kun
renkontiĝo: renkonto, renkontiĝo
renkontis: nek, renkonti
renkonto: baldaŭa, punkto
renkonto de du linioj faras punkton: punkto
renkontote: -ot-
reno: vaga
renomiĝi
renomo
renovigi
renovigo
renoviĝi
renoviĝo: renovigo, renoviĝo
renŝtoneto
Rentgenaj: Rentgeno
Rentgenaj radioj: Rentgeno
Rentgeno
rentgeno
rento
rentulo
rentumo
renversa
renverse
renversi
renversiĝi
renversiĝu: renversiĝi
renverso
renverso de carismo: renverso
reordigi
reordigo
reorganizi
reorganizo
reostato
repacigi
repacigo
repaciĝi
repaciĝo: repacigo, repaciĝo
repagi: redoni
repaki
reparacio
repertuaro
repetitoro
replikado
repliki
repliko
repo
reporteraĵo
reportero
repravigi
repravigo
represi
represo
reprezalio
reprezenta
reprezentado
reprezentanto
reprezenti
reproduktado
reproduktaĵo
reprodukti: redoni
reproduktiĝi
reproduktiĝo
reprodukto: reproduktado
repso
reptilio: rampulo
repudii
repudio
reputacio