pra-
praa
praarbaro
praavino
praavo: pra-
prabulgaro: tjurkobulgaro
prafilo
praformo
Praga
pragmata: pragmatika
pragmatika
pragmatiko
pragmatismo
pragmatisto
Prago
prahejmo
prahistorio
prahomaro
prahomo: pra-
prajmi
prajmo
prakrito
Praksitelo
praktika
praktikas: paniki
praktike
praktikeco
praktikema
praktikemo
praktiki: sporto
praktiki sporton: sporto
praktikisto: praktikulo, praktikisto
praktiko: al, praktiko
praktiko min konvinkis: praktiko
praktikulo
pralingvo
pralini
pralino
praloĝanto: aborigeno, aŭtoktono
prami
pramisto
pramo
pramŝipo
pranci: hufobati
pranepino
pranepo: pra-
prapatro
pratempo
pratinkolo
pratipo: prototipo
praulo: antaŭulo
prava
prave
praveco
pravi
pravigas: rimedo
pravigi
pravigo
praviĝi
praviĝo
prazeodimo
preamblo
prebendo
precedenco: precedento
precedento
precepto
precesia
precesio
precipa
precipe: ĉefe
precipitado
precipitaĵo
precipiti
preciza
preciza difino: preciza
precize
precize je la dua: precize
precizeco
precizigi
predi
predikanto
predikata
predikativo
predikato
prediki
predikisto: predikanto, predikisto
prediko: temi
prediko temis pri paco: temi
predikta
predispozicii
predispozicio
predo
prefaco
prefektejo
prefekto
prefektujo
prefera
preferaĵo: preferindaĵo
prefere
preferi
preferinda
preferindaĵo
preferindeco
prefero
prefiksa
prefiksado
prefikso
pregado: pregi
pregi
preĝa
preĝado
preĝaro
preĝeja
preĝejeto
preĝejo: kirko II
preĝi
preĝo
prelato
preleganto
prelegi
prelego
preludi
preludo
prema
premanto
premas: premi
premateco
premato
preme: sombra
preme malluma: sombra
premeco: premateco
premgrupo: lobio
premi: opresi, premi
premi la manon: premi
premi vinberon: premi
premiero
premiĝi
premii
premiito
premilo
premio: Nobelo II, premio
premio por produktado: premio
premion: atribui
premis: sino
premisi
premiso
premita: kaviaro
premita kaviaro: kaviaro
premkuirilo
premmarmito: premkuirilo, premmarmito
premmaŝino
premmortigi
premo: opreso, atmosfera, osmoza
prempinglo
prempoto: premkuirilo, premmarmito, prempoto
premsigno
premsonĝo: inkubo
premtordi: vringi
premu: premi
premu la butonon: premi
prenebla
preni: je, kalkulo, korno, mano, medikamento, pacienco, preni, sturmi
preni apartamenton: preni
preni bastonon: preni
preni citaĵon: preni
preni en kalkulon: kalkulo
preni en la manojn: mano
preni je mano: je
preni la bovon per la kornoj: korno
preni la potencon: preni
preni la urbon: preni
preni lin je la mano: preni
preni malbonan kutimon: preni
preni medikamenton: medikamento
preni paciencon: pacienco
preni sturme: sturmi
preni taksion: preni
prenilo
prenis: preni
preno
prenos: kiu
prenu: diablo, tiom
prenu tiom da greno: tiom
prepara
preparado
preparaĵo
prepari
prepari manĝaĵon: prepari
prepari spiritojn: prepari
prepariĝi
preparisto
preparo: preparado, por
preparo por la kongreso: por
preposto
prepozicia
prepozicio
prepozitivo
prepucio
prerio
prerogativo
presa: organo
presa organo: organo
presado
presaĵo
presarto
presbiopa
presbiopeco
presbiterianismo
presbiteriano
presbitero
presejo
preseraro
presi: printi
presilo: rotacia
presisto
preskaŭ
preskaŭa
preskribi
preskribo
preskripta
preskripto
presmaŝino: presilo
preso: presado
presprovaĵo: korekturo
prestidigitatoro
prestidigiti
prestidigitisto: prestidigitatoro
prestiĝa
prestiĝo
presurizi
presurizo
preta: oni
prete
preteco
pretekste: pretekste ke
pretekste ke
preteksti
preteksto
pretendanto
pretendema
pretendi
pretendi la postenon: pretendi
pretendo
preter
preteratenti
pretere
preteriranto
preteriri
preterita
preterita participo: preterita
preterito: tempo
preterito kaj futuro estas tempoj de verbo: tempo
preterlasi
preterpasi
pretigado
pretigi
pretora
pretorano
Pretorio
pretoro
preventa
preventado
preventejo: preventorio
preventi: antaŭdeturni, antaŭforigi, evitigi, profilakti
preventilo
prevento: preventado
preventorio
preza
prezaro
prezenca
prezenca participo: prezenca
prezenco: as-tempo, tempo
prezentado
prezentas: kvazaŭ, prezenti
prezenti: koloro, prezenti
prezenti dramon: prezenti
prezenti Hamleton: prezenti
prezenti ion en roza koloro: koloro
prezenti kafon al gasto: prezenti
prezenti kambion: prezenti
prezenti lin al sia edzino: prezenti
prezentiĝi
prezentis: prezenti
prezento: prezentado
prezervi
prezfalo
prezidantaro: prezidio
prezidanto
prezidenta
prezidento
prezidi
prezidio
prezlisto
prezo: borsa, prezo
prezojn: prezo, ŝveligi
pri: akto, akuzi, avizo, bedaŭri, detalaĵo, diferenci, fajfi, kalkuli, konscia, kurso, ministro, pri, propono, respondeci, responsi, rezignacii, sopiri, sorto, tedi, temi
pri io: diferenci
pridemandado
pridemandi
prifajfi
prikalkuli
prikalkulis: prikalkuli
prikanti
priklaĵo
prikli
prilaborado
prilabori
prilaboro: prilaborado
priloĝi
prilumado
prilumi: lumigi
prilumo: prilumado
primadono
primara
primaso
primato
primavero
primediti
primeti
primeti la tablon: primeti
primitiva
primo
primolacoj
primolo
primuso
princa
princino
principa
principe
principo
princo: duko
prinotaro
prinoti
printempa: ekvinokso
printempa ekvinokso: ekvinokso
printempe
printempo: primavero, en, sekvi
printempo sekvas vintron: sekvi
printi
printilo: presilo
prioritata
prioritato: antaŭeco
prioro
pripensi
priplori
priservi
priskribi
priskribo
prisma: binoklo
prisma binoklo: binoklo
prismo
pristo
privata: sektoro
privata sektoro: sektoro
private
privatulo
priverŝi
privilegii
privilegio
prizono
prizorgi
prizorgi ĝardenon: prizorgi
prizorgi malsanulon: prizorgi
pro: kial, pro kio, danki, diferenci, eksplodi, krii
Pro: medalo
pro: oferi, oscedi, pro, suferi, telefonaĵo, venĝi
pro io: diferenci
pro kio: pro
pro Kristo: pro
Pro kuraĝo: medalo
pro la helpo: danki
pro manko de tempo: pro
pro tio: pro
probabla
probable
probableco: teorio
probablo: probableco
probablokalkulo
probatalanto
problema
problemo: -end-, problemo, simpla
problemon: problemo, solvi
procedi
procedo
proceduro
procelario: ŝtormobirdo
procenta
procentego
procento: elcento
procesa
procesanto
procesi
procesio: pompa, procesio
proceso
procesoro
procezo: proceso, procezo
prociono
Prociono
prodaĵo
prodiga: prodigema
prodigema
prodigi
prodo
prodromo
produktado: premio, produktado
produktaĵo
produktejo
produktema
produkti
produktisto: produktoro
produktiva: produktema, produktiva, -iv-
produktivaj: produktema, produktiva
produktivaj fortoj: produktema, produktiva
produktiveco
produkto: produktaĵo
produktoro
produto
profana
profanado
profani
profano
profesia
profesii
profesii medicinon: profesii
profesiisto
profesio
profesiulo: profesiisto, profesiulo
profesora
profesoro: pri
profesoro pri fiziko: pri
profeta
profetaĵo
profeti
profetino
profeto
profilakta
profilakti
profilaktika
profilaktika riparo: profilaktika
profilaktiko
profile
profili
profilo
profita
profitama
profitdona: profitodona
profitema: profitama
profitemulo
profiti: ŝanco
profiti la ŝancon: ŝanco
profitmanko
profito
profitodona
profiton: tiri
profunda: estimo, telero
profunda telero: telero
profundaĵo
profunde
profundeco
profundegaĵo
profundigi
profundiĝi
profundo: profundeco
profundon: ŝipo
profundpensa
progesterono
prognata
prognatismo
prognoza
prognozi
prognozo
programa
programadiko
programado
programaro: softvaro
programero
programi
programisto
programlingvo
programo: aplika, dialoga, responsi
programon: redukti
progresa
progresado
progresema
progresi
progresigi
progresinta
progresio
progresiva
progresiva imposto: progresiva
progreso
prohiba
prohibi
prohibicio
prohibita
prohibo: prohibicio
projekcia: lanterno
projekcia lanterno: lanterno
projekcii
projekciilo
projekcio
projekta
projekti
projektisto
projekto: super
projekton: aprobi
proklama
proklami
proklamo
proklitiko
prokonsulo
prokrasta: bombo, fuzeo
prokrasta bombo: bombo
prokrasta fuzeo: fuzeo
prokrastebla
prokrasti
prokrasto
proksima
Proksima: Oriento
Proksima Oriento: Oriento
proksime
proksimeco
proksimigi
proksimiĝi
proksimorienta
proksimulo
proksimuma
proksimume
prokurakto
prokuratoro
prokurdonanto
prokure
prokuristo
prokuro
prokurora
prokuroro
prokuroro de la respubliko: prokuroro
prokurservilo
prolapso
prolepso
proleta: proletaria, revolucio
proleta revolucio: revolucio
proletara: solidareco
proletara solidareco: solidareco
proletaria
proletariaro
proletario
proletaro: proletariaro, proletaro
proletigo
proletiĝo: proletigo, proletiĝo
proleto: proletario
proletoj: proleto
proletoj de ĉiuj landoj: proleto
proliferi
prologo
promena
promenado
promenanto
promenejo
promeni: sur
promeni sur la strato: sur
promenigi
promenis: nur
promeno: promenado
promesas: promesi
promesi: monto, promesi
promesi orajn montojn: monto, promesi
promesis: tio
promeso: ligi
promeson: rompi, teni
promesoplena
promesplena: promesoplena
promocii
promocii iun: promocii
promocii iun al: promocii
promocii peonon: promocii
promocii peonon al: promocii
promocio
promontoro
prompta
promulgi
pronelo
pronoma
pronoma adverbo: pronoma
pronomo: personalo, persona
prononcaĉi
prononci
prononco: dirmaniero, elparolo, pura
propaganda
propaganda literaturo: propaganda
propagandi
propagandilo
propagandisto
propagando
propagi
propagiĝas: propagiĝi
propagiĝi
propago
propano
propedeŭtika
propedeŭtiko
propileo
proponi
proponi kandidaton: proponi
propono
propono pri paco: propono
proponon: apogi, rifuzi
proporcia
proporcieco
proporciigi
proporcio
propozicio: subpropozicio, propozicio, strukturo, subjunkcia
propra: laŭ, propra
propra nomo: propra
propra opinio: propra
propra patrino: propra
propraĵo: proprumaĵo, propraĵo
propraĵo 1: proprumaĵo
propramana
propramane
propran: ombro, propra
proprasence
propravola
propravole
propre
propreco: eco
proprietaĵo
proprieti
proprieto
proprietulo: proprulo
proprigi
proprulo
proprumaĵo
proprumi
proprumo: proprumaĵo
proscenio: antaŭscenejo
proskribi: proskripcii
proskribito
proskribo: proskripcio
proskripcii
proskripcio
prospekto
prospekto de nova libro: prospekto
prospektori
prospektoro
prospera
prosperi
prospero
prostatito
prostato
prostituado
prostitucio
prostituejo
prostitui
prostituisto
prostituitino
prostituo: prostituado, prostitucio
prostracio
protagonisto: ĉefrolulo
proteino: albumeno
protekta
protektado
protektanto
protektato
protekti
protektismo
protekto: protektado
protektorato
protestanta
protestantismo
protestanto
protesti
protesti kontraŭ agreso: protesti
protesto
proteza: dentaro
proteza dentaro: dentaro
protezi
protezo
protokoli
protokolisto
protokolo
protono
protoplasmo
prototipo
protozooj
protruda
protrudaj: protruda
protrudaj okuloj: protruda
protrudaj zigomoj: protruda
protuberanco
prova: balono
prova balono: balono
provado
provekzemplero
provenca
Provenco
proverba
proverbaro
proverbiĝi
proverbo
provi
provi maŝinon: provi
provi robon: provi
provianta
proviantado
provianti
proviantisto
provianto
providenco
provinca
provincanismo: provincialismo
provincano
provincestro
provincialismo
provinco
provinculo: provincano, provinculo
proviza
provizado
provizaĵo
provizejo
provizi: proviziĝi, provizi sin
provizi sin: proviziĝi, provizi sin
proviziĝi
provizo: provizaĵo
provizora: portempa
provizore
provludi
provludo
provo: ĝenerala
provoka
provoki
provoki indignon: provoki
provokisto
provoko
provoso
provosto
provotempo
provspektaklo
provtempo: provotempo
provtubo
provu: ankoraŭ
provu ankoraŭ unu fojon: ankoraŭ
proza
prozaĵo
prozeco
prozelito
prozisto
prozo
prozodia
prozodio
prozopopeo
prozverkisto
pruda
prudeco
prudenta
prudente
prudentigi
prudentiĝi
prudento: voĉo
prudulino
prujna
prujno
prukastelo: teŭgo
pruna
prunarbo
prunela
prunelarbusto
prunelo
prunelujo: prunelarbusto
pruno
prunta
prunte
pruntedonanto
pruntedoni
pruntedoninto: pruntedonanto, pruntedoninto
prunteprenanto
pruntepreni
pruntepreninto: prunteprenanto, pruntepreninto
prunti
prunto
pruntvorto
prunujo: prunarbo
pruo: ŝipantaŭo, ŝipkapo
prurigo
prusa
Prusio
pruso
prusujano: pruso
Prusujo: Prusio, Prusujo
pruva
pruve
pruvi: pruvi alibion
pruvi alibion
pruvo: absurdo, absurdaĵo, komparo
pruvo per absurdo: absurdo, absurdaĵo
pruvobjekto
pruvoj: difektebla
psalmaro
psalmisto
psalmo
pseŭda
pseŭdoamiko
pseŭdonimo: pseŭdonomo
pseŭdonomo
pseŭdopatriotismo
pseŭdopiedo
pseŭdopodo: pseŭdopiedo
pseŭdoscienco
pseŭdoscienculo
pseŭdosufikso
psi
psiĥo
psika
psikanaliza
psikanalizo
psikastenio
psikedela
psikiatria
psikiatrio
psikiatro
psiko: psiĥo
psikofiziologio
psikofiziologo
psikologia
psikologio
psikologo
psikoneŭrozo
psikopatia
psikopatio
psikopato
psikotekniko
psikoterapio
psikozo
psikozulo
psilo
psitako
psoriazo
pterodaktilo
pteropo
Ptolemea: Ptolemeo
Ptolemea sistemo: Ptolemeo
Ptolemeo
ptozo: prolapso
pu
puba
pubera: puberta
pubero: puberto
puberta
puberto
pubio
publicaĵo
publici
publicisto
publika
publike
publikeco
publikigi: publici
publikigo
publiko: antaŭ
publikulino
pubo
pubosto: pubio
puca
pucelo
puĉisto
puĉo
puda
pudelo
pudingo
pudlado
pudli
pudo
pudora
pudoro
pudri: pudri sin
pudri sin
pudrilo
pudro
pudrujo
pufa
pufigi
pufiĝi
pufkuko
pufmaizo
pufo
pufreklamo
pufvanga
pugna
pugni
pugnigi
pugno
pugnoganto: mufganto
pugo
pulardo
pulĉinelo
puliaro
pulikario
pulio
pullo
pulma
pulmano
pulminflamo: pulmito
pulmito
pulmo
pulmoj: ataki
pulmonario
pulo
pulovero
pulovro: pulovero
pulpa
pulpigi
pulpito
pulpo
pulpsuko
pulsas: koro
pulsatilo
pulsi
pulso: intermita, pulso, takta
pulson: pulso
pulva
pulvejo: pulvotenejo
pulvo
pulvon: pulvo
pulvopafilo
pulvora
pulvoreco
pulvorigi
pulvorigilo
pulvoro
pulvorsukero
pulvotenejo
pulvujo
pum
pumiko
pumo
pumpado
pumpejo
pumpi
pumpilo
puna
punca
punĉo
pundo: sterlingo, sterlinga
punebla
puni
punika
puninda
punkcii
punkcio
punko
punktadi: punkti, punktadi
punkti
punkto: puntilio, apoga, glaciigi, punkto, stari, tanĝado, tanĝe
punkto de tanĝado: tanĝado
punkto de tanĝo: tanĝe
punkto sur haŭto: punkto
punktokomo: kompunkto
punktolinio
punkton: punkto
punlaborejo: bagno
punlaboro: bagno
punmono
puno
punrimedo
punta
puntaĵo
puntiliema
puntilio
puntistino
punto
pupa
pupeto
pupila
pupilo
pupitro
pupo
pupo kun fermiĝantaj okuloj: pupo
pupteatro
pura: rimo
pura akvo: pura
pura ĉielo: pura
pura knabino: pura
pura konscienco: pura
pura oro: pura
pura prononco: pura
pura rimo: rimo
pura vero: pura
pure
pureco
purema
pureo
purgatorio
puriga
purigi: mungi, -ig-, mungi
purigo
puriĝi
purisma
purismo
puristo
puritana
puritanisma: puritana, puritanisma
puritanismo
puritano
purpura
purpuri
purpuro
purrasa
pursanga
pusa
pusado
pusi
puso
pustula
pustulo
puŝa
puŝado
puŝĉaro
puŝi
puŝiĝi
puŝo
puŝŝipo
puta
putino
puto
putoro
putra
putrado
putraĵo
putrema
putri
putrigi
putro: putrado
puzlo