N
-n: -n II
-n II
nababo
nabo: aksingo
nacelo
nacia: lingvo, nacia
nacia lingvo: lingvo, nacia
naciaj: malplimulto, minoritato
naciaj malplimultoj: malplimulto
naciaj minoritatoj: minoritato
naciaĵo
nacieco
naciigado
naciigi
naciigo: naciigado
naciismo: nacionalismo
naciisto: nacionalisto
nacio
nacionalismo
nacionalisto
nadiro
nadlo
nafta
naftalino
naftisto
nafto
naftodukto
naftohava
naftokondukilo: naftodukto
naftolo
naftoputo
naftoŝipo
Nagasako
naĝado
naĝanto
naĝas: naĝi
naĝbarelo: naĝobarelo
naĝbaseno: naĝobaseno
naĝe
naĝejo
naĝi: povi, scii
naĝi al la bordo: naĝi
naĝilo
naĝisto
naĝo: naĝado
naĝobarelo
naĝobaseno
naĝobirdo
naĝozono
naĝzono: naĝozono
naiva
naivaĵo
naiveco
naivulo: dupo
najado
najbara
najbare
najbarece
najbareco
najbarino
najbaro
najla: kapo
najla kapo: kapo
najleto
najli
najlo
najlokapo
najlotirilo
najo: kobro
Najrobio
najtingala
najtingalo
Namibio
Namibo
nana
nanduo
naneco
nanismo: naneco, nanismo
nankeno
Nankino
nano
napalma: bombo
napalma bombo: bombo
napalmo
napkapulo
napo
Napola
Napoleono: Bonaparto
Napolo
narcisismo
narciso
Narciso
narciso: dafodilo
nardo
nargileo
narkota
narkotaĵo: narkotiko
narkoteco: narkozo
narkoti
narkotiko
narkotismo
narkotisto
narkoto
narkozisto
narkozo
narvaledoj
narvalo
naska
naskantino
naski
naski esperon: naski
naski filon: naski
naskiĝa: tago
naskiĝa tago: tago
naskiĝi
naskiĝis: gravediĝi
naskiĝlandon: glorigi
naskiĝo: akto, blinda
naskiĝotago
naskiĝtago: naskiĝotago
nasko
naskokvanto: natalitato
naso
nasturcio
Natalia
natalitato
natria: sodo, natria, nitrato, sodo
natria hidroksido: sodo
natria karbonato: sodo
natria klorido: natria
natria nitrato: nitrato
natria sulfato: natria
natrio
natro: kaŭstika
natura: nombro, selektado
natura nombro: nombro
natura selektado: selektado
naturaj: scienco
naturaj sciencoj: scienco
naturaĵo
naturalismo
naturalizado
naturalizi
naturalizo: naturalizado
naturdevena
nature
natureco
naturesploranto
naturigi
naturismo
naturisto
naturo: belo I, belaĵo, beni, enigmo, kvazaŭ, leĝo, muta, naturo, sekreto, sino
naturo benis tiun landon per sanigaj fontoj: beni
naturscienco: natursciencoj
natursciencoj
Nauro
naŭ: dek, kosti, naŭ
naŭa
naŭcent
naŭcenta
naŭdek: alteco
naŭdeka
naŭkrato
naŭno
naŭo
naŭope
naŭtika
naŭtiko
naŭtilo
naŭto: naŭno, naŭto
naŭza
naŭzas: naŭzi
naŭzi
naŭzo
navaĥo
naveda
navedi
navedo: naveto
navetbobeno
naveto
navigaciisto
navigacio
navigado: navigacio
navigebla
navigejo
navigi
navigisto
navigo: navigado
navo
naza: kataro
naza kataro: kataro
nazaligi
nazaligo
nazalo
nazia
naziaj: viktimo
naziismo
nazio
nazkataro: korizo
nazmuko: muko
nazo: ĝis, tuj
nazon: mungi, ŝovi
nazotruo
nazradiko
naztruo: nazotruo
naztuko
nazumo
nazuo
ne: ankoraŭ ne, ne jam, loza, afekti, ankoraŭ ne, ankoraŭ, armita, ĉio, ĉu, dankinda, deci, degni, deteni sin, difektebla, digna, donacaĵo, , fortuni, gravi, ĝeni sin, ĝis, havi, inda, Jovo, kandelo, kial, komparo, koncerni, konsisti, krom, lici, ne, nek, pasi, perlo, prikalkuli, pulvo, ravi, reĝi, renkonti, respondeci, respondi, rilati, riski, sata, scii, sed, signifi, skribaĵo, suferi, ŝajnigi, ŝildo, ŝovi, tamen, tempo, tia, timi, toleri, tute, valida, valori
ne afektu: afekti
ne ĉio brilanta estas diamanto: ĉio
ne dankinde: dankinda, inda
ne decas kanti ĉi tie: deci
ne difekteblaj pruvoj: difektebla
ne diru: ankoraŭ
ne enpakita: loza
ne estas arbitre elpensitaj: krom
ne ĝenu vin: ĝeni sin
ne indas danki: inda
ne jam
ne ĵetu viajn perlojn antaŭ la porkoj: perlo
ne licas: lici
ne plu valida: valida
ne revenos: pasi
ne skribu tiajn longajn leterojn: tia
ne sufiĉas tempo: tempo
ne ŝovu la nazon en fremdan vazon: ŝovi
ne tute: tute
nea
neado: negacio
neaerobia
neandertalulo
neanstataŭigebla
neanstataŭigeblo
neantaŭvidebla
neantaŭvidita
neapelaciebla
neaplikebla
neaplikeblo
nearmita
neas: skribaĵo
neatakebla
neatendita
neatendite
neatingebla
nebridebla
nebruligebla
nebula: vetero
nebula vetero: vetero
nebuligi
nebulo: densa, nebulo, sveni
nebulo kovras la valon: nebulo
nebulo svenis ĉe la sunleviĝo: sveni
nebulozo
necedema
necedemo
necesa: kondiĉo
necesa kondiĉo: kondiĉo
necesabo
necesaĵo
neceseco
neceseja: necesejo
neceseja papero: necesejo
neceseja seĝo: necesejo
necesejo: klozeto
necesi
neceso: neceseco
necespapero: necesejo
necesseĝo: necesabo
necesujo
neĉifebla
nedecidema
nedecidemo
nedeĉifrebla
nedeprenebla
nederlanda
nederlandano
Nederlando
nedetenebla
nedeterminita
nedetruebla
nedeviga
nedigestebla
nedisigebla
nediskutebla
nedisputebla
nedisŝirebla
nedivenebla
neefektivigebla
neekbruligebla
neekvacio
neelĉerpebla
neeltenebla
neesprimebla
neevitebla
neeviteblo
neforgesebla
neforgesumino: miozoto
neforigebla
neforlavebla
nefrito: nefrito I, nefrito II
nefrito I
nefrito II
nefrologio
negacia
negacio
negado: negacio
negativa: poluso
negativa elektro: negativa
negativa rezulto: negativa
negativo
negatono
negatrono
negebla
negi: nei
neginda: negebla, neginda
neglekta
neglektado
neglektebla
neglektema: neglekta, neglektema
neglekti
neglektinda: neglektebla, neglektinda
neglekto
negliĝo
nego: negado
negoca
negoci
negocisto
negoco
negra
negrino
negristo
negro
neĝa: bulo
neĝa bulo: bulo
neĝado
neĝas: neĝi
neĝblanka
neĝblovado
neĝborulo: galanto
neĝero
neĝi
neĝmustelo
neĝo: de, kovri, tavolo
neĝofloro
neĝoŝuo: rakedo
neĝtabulo
Neĝulino
neĝventego
nei: negi
neimagebla
neimageble
neimitebla
neinteresa: seninteresa
nek: viando
nek fiŝo: viando
nek fiŝo nek viando: nek
nek lian fraton: nek
nek viando: viando
nekalkulebla
neklara
neklarigebla
nekomparebla: senkompara
nekonato
nekonformeco
nekonsolebla
nekontestebla
nekorektebla
nekredebla
nekroforo
nekrologo
nekropolo
nekropsii
nekropsio
nekrozo
nektarino
nektaro
nekunigebla
nekunigeblo
nekuracebla
nelacigebla
nelacigeblo
nelge
neloĝata
nelonge: antaŭnelonge, antaŭ nelonge
Nemano
nememorebla
nemezurebla
nemortema
nemovebla
nemoveblaĵo: nemoveblaĵoj
nemoveblaĵoj
nenegebla
nenia
nenial
neniam: plu, tempo
neniam plu: plu
nenian: nenia
neniaokaze
nenie
nenie mi povis ĝin trovi: nenie
neniel
nenien
nenies
nenifarado
nenifaro: nenifarado
neniigi
neniiĝi
neniiĝo
nenio: bruo, okazi, rezulti, suno
nenio grava okazis: okazi
nenio nova sub la suno: suno
nenio rezultos: rezulti
neniom
neniu: preni
neniu homo scias: neniu
neniu prenis lian parolon serioze: preni
neniun: leporo
neobeema
neobeemo
neodimo
neofenda
neofito
neofrono
neolitiko
neologismo
neona
neonlampo
neono
neoplasmo
neordinara
neordinare
neotio
nepacigebla
nepagipova
nepagipovo
nepagkapabla: nepagipova
nepagkapablo: nepagipovo
Nepalo
nepalpebla
nepardonebla
nepardoneble
neparhufuloj
nepenetrebla
nepenetrebla arbaro: nepenetrebla
nepenetreblo
nepenteso
neperceptebla
nepercepteblema
nepersona
nepeto
nepino
neplenumebla
neplenumeblo
nepo
nepolitikema
nepostulema
nepostulemo
nepotismo
nepra
nepre
nepretendema
nepretendemo
neprigi
nepripensita
nepripensiteco
nepriskribebla
nepriskribeble
neprofitema
neprofitemo
neprokrastebla
nepruvebla
neptunfesto
neptunio
Neptuno
nepura: rimo
nepura rimo: rimo
nerajtigita
nerajtokapabla
nerajtokapablo
nerakontebla
nerebonigebla
nerebonigeblo
nerefutebla
nerefuteble
neregula
nerekonebla
nerekoneble
nerekonebleco
nerektaj: imposto
nerektaj impostoj: imposto
neresanigebla
neretenebla
nereteneble
nerimarkebla
nerimarkeble
nerimarkita
nerimarkite
nerio
neriproĉebla
neriproĉeble
nerompebla
nerompeble
nerva: fibro, nerva, sistemo
nerva centro: nerva
nerva fibro: fibro
nerva sistemo: sistemo
nervaro
nervdoloro: neŭralgio
nervekscito
nervo: iskia
nervojn: nervo
nervosistemo
nervoza
nervoze
nervozeco
nervozi: nervumi
nervozigi
nervumi
nervuro
nesatigebla
nesimetria
nesimetrio
neskuebla
nesocietema
nesocietemo
nesolventa: insolventa
nesperta
nestaĉo: nesto
nestego
nesti
nesto: kovejo
nesubaĉetebla
nesuperebla
nesuperita
nesuperita ekzemplo: nesuperita
neŝancelebla
neŝangebla
neŝangema
neŝangenda
neta: tonelaro
neta tonelaro: tonelaro
netaksebla
nete
neto
netolerebla
netolereble
netradukebla
netrairebla
netransitiva: intransitiva
netravidebla: opaka
netuŝebla
netuŝumino
neŭralgio: nervdoloro, iskiatiko
neŭrastenia
neŭrastenio
neŭrasteniulo
neŭrito
neŭrologia
neŭrologio
neŭrono: sensora
neŭropatio
neŭropato
neŭropteroj: nevropteroj
neŭrozo
neŭrozulo
Neŭtono
neŭtono: nutono
neŭtra
neŭtra genro: neŭtra
neŭtra solvaĵo: neŭtra
neŭtrala
neŭtrala regno: neŭtrala
neŭtraleco: strikta
neŭtraligi
neŭtralismo
neŭtreco
neŭtrigi
neŭtrino
neŭtrona
neŭtrono
Neva
nevajo
nevekebla
nevendebla
nevenkebla
nevidebla
nevino
nevo: nevo I
Nevo: Nevo II
nevo I
Nevo II
nevola
nevole
nevropteroj
nevuso
nezorgata
ni: deteni sin, jam, kalkuli, kiomope, ravi, se
ni devas kalkuli kun la kutimo: kalkuli
ni jam lin trovis: jam
ni ne povis nin deteni de rideto: deteni sin
ni venos: se
ni venus: se
nia
Niagara: Niagaro
Niagara akvofalo: Niagaro
Niagaro
niatempa
Nico
niĉea
niĉeismo
Niĉeo
niĉo
nielado
nielarto
nieli
nielo
nigelo
Nigerio
Nigero
nigra
Nigra: Nigra maro
nigra: jen jen, kesto, nigra, ribo
nigra humoro: nigra
nigra kesto: kesto
nigra kiel fulgo: nigra
Nigra maro
nigra nokto: nigra
nigra ribo: ribo
Nigramara: Nigra maro
nigreblua
nigreco
nigrigi
nigriĝi
nigrobrova
nigrohara
nigroharulo
nigroj
nigrulo
nigrumi
nigrumo
Niĝerio
nihilisma
nihilismo
nihilisto
Niĵni-Novgorodo
nikaragva
Nikaragvo
nikela
nikeli: nikelizi
nikelizi
nikelo
Nikodemo
Nikolao
nikotiano
nikotinismo
nikotino
Nikozio
nikromo
niksino
nikso
niktago
nikteo
niktereŭto
nila
Nilo: delto
nilona
nilonaj: nilona
nilonaj ŝtrumpoj: nilona
nilono
nimbo
nimbuso
nimfeacoj
nimfeo
nimfo
nin: deteni sin, ravi
nin ĉiam ravas: ravi
Nina
niobo
niplo
Nipono: Japanio, Japanujo
nirvano
nitado
niti
nito: vinkto
nitrata: nitrato
nitrata acido: nitrato
nitrato: azotato, salpetro, nitrato
nitrita: nitrito
nitrita acido: nitrito
nitrito
nitro: nitrogeno
nitrobenzolo: derivaĵo
nitrobenzolo estas derivaĵo de benzolo: derivaĵo
nitrogena
nitrogeno: nitro, azoto
nitroglicerino
niveli
nivelilo
nivelo
nizo
-nj-
no: N, no I
no I: N, no I
noa
Noa: arkeo
nobela
Nobela: Nobelo II
Nobela premio: Nobelo II
nobelaro
nobelino
nobelio
nobelo: nobelo I
Nobelo: Nobelo II
nobelo I
Nobelo II
nobla: boleto, animo, nobla
nobla animo: animo
nobla boleto: boleto
nobla karaktero: nobla
noble
nobleco
nobligi
noca
noci
nocia
nocio
noĉi
noĉo
noda
nodhava
nodi
nodligi
nodo: knoto, Gordio, nodo, rubando
nodo 2: knoto
nodo de vojoj: nodo
nokaŭti: knokaŭti
nokaŭto: knokaŭto
nokta: skipo
nokta skipo: skipo
nokte: -e II
nokti
noktiĝas
nokto: mantelo, nigra, tra
noktomeza
noktomezo: meznokto
noktosurtuto
noktuedoj
noktulo
noktuo
nokturno
noma
nomaĉi
nomada
nomadejo
nomadi
nomadismo
nomado
nomarĥo
nomarko: nomarĥo, nomarko
nomaro: genealogia
nombra
nombra esprimo: nombra
nombrado
nombradrimaĵo
nombradversaĵo: nombradrimaĵo, nombradversaĵo
nombri: kompti
nombrilo: komptilo, Gejgero
nombro: en, kelka, nombro, oktano
nombrosistemo: decimala
nome: nome de
nome de
nomenklaturo
nomeso
nomfesto: nomtago
nomi
nomiĝi
nominala
nominala valoro: nominala
nominale
nominalismo
nominalisto
nominativo
nomo: nome de, en la nomo de, familia, propra
nomon: doni, nomo, ricevi
nomtago: nomfesto
nomumi
nopalo
norda: boreala
Norda: Norda maro, Ameriko, Dakoto, Dvino, Osetio, Osetujo, poluso
Norda Ameriko: Ameriko
Norda Dakoto: Dakoto
Norda Dvino: Dvino
Norda maro
Norda Osetio: Osetio, Osetujo
Norda poluso: poluso
nordano
norde
norden
nordo: kurso
nordokcidenta
nordokcidento
nordon: montri
nordorienta
nordoriento
norio
norma
normala
normale
normaligi
normaligo
normana
normano
normigi
normigo
normo: standardo
norvega
Norvegio
norvego
Norvegujo: Norvegio, Norvegujo
nostalgia
nostalgio
nostoko
notacio
notado
notaria
notaria kopio: notaria
notariejo
notario
noti
notico
notinda
notlibreto
notlibro
noto
notonekto
noumeno
nova
Nova: Nova Gvineo
nova: -a II
Nova: bondeziro
nova: en, nova, prospekto, suno
Nova: testamento
nova: tute
Nova Gvineo
nova jaro: nova
nova modo: nova
Nova testamento: testamento
novajn: teksi
novaĵo: -aĵ-
novaĵoj: freŝa, monduma
novaĵon: komuniki
novalo: krudtero
novan: renkonti
novao
Nova-Zemlo
novebakita
noveco
novedzino
novedzo
novelisto
novelo
novembra
novembre
novembro
novgeedzoj
Novgorodo
Novialo
novico
novigi
novjara
novjara saluto: novjara
novjaro
Nov-Jorko
Novlando
novnaskito
novnazio
novokaino
Nov-Orleano
Novorosijsko
Novosibirsko
novulo: novico
Nov-Zelando
nu: nu I, nu II, nu I
nu I
nu II
Nuakĉoto
nuanci: nuancigi
nuancigi
nuanco
nuba: promesi
nuba vetero promesas pluvon: promesi
nubego
nubeto
nubiĝi
nubo
nuboj: kuri, naĝi
nuboj kuras sur la ĉielo: kuri
nubojn: peli
nuboplena
nuboplena ĉielo: nuboplena
nucifrago: nuksrompulo
nuda: tute
nuda arbo: nuda
nuda kapo: nuda
nudeco
nudelo
nudigi
nudiĝi
nudismo
nudisto
nudkape
nudokule
nudpieda
nudpiede
nudulo
nufaro
nugato
nuka
nukbato
nuklea: bombo, nuklea
nuklea armilo: nuklea
nuklea bombo: bombo
nuklea energio: nuklea
nukleo: atomkerno
nukleo 2: atomkerno
nukleolo
nukleono
nuko
nuksa: kerno, rompilo
nuksa kerno: kerno
nuksa rompilo: rompilo
nuksarbo
nukskerno
nukso
nuksojn: nukso
nuksrompilo
nuksrompulo
Nuksrompulo
nul
nula: ludo, matĉo, nivelo, nula
nula ludo: ludo
nula matĉo: matĉo
nula nivelo: nivelo
nula rezulto: nula
nuligi
nuligo
nulizi
nulo: grado, nulo
numenio
numera
numerado
numeralo: kardinala
numeratoro
numerebla
numerebla aro: numerebla
numeri
numerilo
numerita
numero
numero de domo: numero
numerologio
numeron: klavi
numido
numismatiko
numismato
nun: de, nun
nun li dormas: nun
nuna
nuncio
nuneco: nuno, nuneco
nuno
nuntempa
nuntempo
nupto
nur: ĝis, nur, tedi
nur mi promenis tie: nur
nura
nura hazardo: nura
nura vorto: nura
Nurenberga
Nurenbergo
nurlega: nurlegebla
nurlega memoro: nurlegebla
nurlegebla
nurlegebla memoro: nurlegebla
nutacio
nutono: neŭtono
nutra: beto
nutra beto: beto
nutrado
nutraĵa: magazeno
nutraĵa magazeno: magazeno
nutraĵo: -aĵ-
nutrantino
nutri
nutri bebon: nutri
nutri ĉevalon: nutri
nutri per energio: nutri
nutri sin: nutri
nutristino
nutro: nutraĵo