L
la: nome de, en la nomo de, aĝo, akrigi, akurate, al, angulo, animo, antaŭ, aranĝi, ataki, atribui, aŭspicio, avizo, batalo, bazo, bedaŭri, belo I, belaĵo, boli, bondeziro, bono, brovo, cerbo, ĉe, ĉerpi, ĉesigi, ĉielo, ĉu, danki, daŭro, defendo, deklari, densigi, derivaĵo, devii, deziro, dio, Dio, direkti, dissemita, domaĝi, doni, ekskluzive, eksponi, ekster, el, elito, en, enigmo, enveni, etendi, fali, fido, finiĝi, flanke de, for, frapo, fronto, frosti, fundo, glori, glorigi, grado, gratuli, grincigi, ĝis, haro, heroo, horo, inter, iri, je, jonizi, juĝi, ĵetiĝi, kajero, kalkuli, karto, kies, klaki, klini, komenci, kompliki, konfidi, konfirmi, korno, kosto, kuliso, kun, kuntiri, kuri, kvazaŭ, lasi, lasta, leĝo, levi I, ligi, litero, malantaŭ, mano, mantelo, maro, mastri, membro, meti, ministro, -n II, naĝi, naturo, nebulo, nuda, -ont-, obei, oferi, okulo, oleo I, ombro, ordono, pacienco, paco, pagi, parto, pasigi, peli, per, perei, perlo, piedfingro, popolo, por, portreto, post, pozicio, precize, premi, preni, pretendi, prezo, pri, primeti, prokuroro, propraĵo, pulso, racio, redakcio, redukti, regi, reĝo, renversiĝi, respondi, responsi, revidi, ridi, rifuzi, rigardi, rilati, rimedo, rompi, ronĝi, sango, sceno, se, sekreto, sekvi, selekti, selo, senco, sendi, senso, servi, sino, situacio, sojlo, solidara, sonorigi, sopiri, specifa, stari, stati, stato, sterni, stopi, streĉi, sub, suno, super, supre, sur, surtreti, sveni, svingi, ŝablono, ŝanco, ŝanĝi, ŝildo, ŝmiraĵo, ŝovi, ŝveligi, takto, tamburi, taŭzi, tegi, teksi, temi, teni, tero, Tero, tero, testamento, tio, tiri, tiu, tombo, tra, trafi, traigi, trajto, trans, trono, troti, trovi, truo, tuj, turmenti, turni, turno, -us, unu, utiligi, valori, vastaĵo, veneni, veni, vesti, vidi, voĉo, volvi, zenito
laberdano
labiacoj
labiala
labialo
labila
labirinta: vestiblo
labirinta vestiblo: vestiblo
labirinto
labo
labora: kapacito, tago
labora kapacito: kapacito
labora tago: tago
laboraĵo
laborakiri
laboranto: laborulo, laboranto
laboras: direkto
laboratoria
laboratoriestro
laboratoriisto
laboratorio: labo
laborĉambro
labordaŭro
labordonanto
laborejo
laborema
laborenspezo
laborestro
laborevitulo
laborforto
labori: multe, super
labori super la projekto: super
laborilo
laborista: klaso
laborista klaso: klaso
laboristaro
laboristo: ĉesigi
laboristo ĉesigis sian laboron: ĉesigi
laborkampo
laborkapabla
laborloko
laboro: absorbi, boli, borso, -end-, en, facila, frukto, intermita, kapitalo, konscienca, mana, organizado, rajto, rendimento, ripozi, tasko, turmenti, vivi
laboro bolas: boli
laboro lin tute absorbis: absorbi
laboroj: kloŝo
laboron: ĉesigi, komenci
laborpago
laborpartiano
laborpartio
laborplano
labortago
labortempo
laborulo
laboruloj: internacia, varbado
Labradoro
labro
laburno
laca: senti
laceco
lacertedoj
lacerto
Lacerto
laciga
lacigi
laciĝi
laĉi
laĉo
lada
ladaĵisto
ladaĵo
ladbotelo
ladmalfermilo
ladmanĝaĵo
lado
Ladoga: Ladoga lago
Ladoga lago
ladvazo
lafo
lafofluo
Lafonteno
lafotorento: lafofluo, lafotorento
laga
lagenario
lageto
lago: Ladoga lago, Supera lago, Onego
lagopo
Lagoso
Lagranĝo
lagriedoj
lagrio
lagro: aksujo
laguno
laika
laikeco
laiko
lakado
lakaĵo
lakeejo
lakei
lakeo
laki
lakmusa
lakmusa papero: lakmusa
lakmuso
lako: verniso
lakona
lakoneco
laksi
laksigi
laksigilo
lakso: diareo
lakta: reĝimo
Lakta: vojo
lakta reĝimo: reĝimo
Lakta vojo: vojo
laktaj: dento
laktaj dentoj: dento
laktaĵo
laktazo
laktejo
lakti
laktistino
lakto: boligi, kondensi, lakto, plenbuŝo, senkremigita, ŝeleto
laktolo
lakton: suĉi
laktovitro
Laktovojo
laktozo
laktuko
laktumo
lakuno
lama: lama I
lama I
lamaismo
lamaisto
lamao
lambastono
lambda
lambdo: lambda, lambdo
lambrekeno
lamena
lamenfungo
lamenigi
lameno
lamenta
lamentado
lamenti
lamento: lamentado
lameti
lami
lamiacoj: labiacoj
laminario
laminati
laminatilo
laminatisto
laminato
lamio
lamno
lamo: lamo II
lamo II
lampa: lampŝirmilo, lampa, petrolo, tubo
lampa kloŝo: lampŝirmilo, lampa
lampa petrolo: petrolo
lampa tubo: tubo
lampeto
lampingo
lampiono
lampiredoj
lampiro
lampo: ankoraŭ, lampo
lampo ankoraŭ brulis: ankoraŭ
lampŝirmilo
lamulo
lana
lana vesto: lana
lanaĵo
lanceto
lancini
lancino
lancisto
lanco: ponardego
lanĉi
lanĉi ŝipon sur akvon: lanĉi
lanĉo
landano
landaŭo
landgrafo
landkarto: karto
landlimo
lando: -i- III, vasta
landoj: disvolviĝi, petrolo, proleto
landoj disvolviĝantaj: disvolviĝi
landon: beni
lanero
langa
langa kolbaso: langa
langaĵo
lango: klaki, lango
langon: montri
langopinto
langotrinki: lektrinki
langusto: palinuro
langvora
langvori
langvoro
lanio: buĉbirdo
lano
lanolino
lanta
lantano
lanterna
lanterna fosto: lanterna
lanternisto
lanterno: signala
lanuga
lanugeca
lanugero
lanugo: malmultepeza
Laosa
Laoso
La-Paso
lapidara
lapiso
lapo
lapona
Laponio
lapono
Laponujo: Laponio, Laponujo
lapsano
Lapteva: Lapteva maro
Lapteva maro
lardi
lardo
lardon: kies
laredoj
large
larĝa: je, spektro
larĝa je kvin metroj: je
larĝa spektro de turismaj ebloj: spektro
larĝaŝultra
larĝe
larĝeco: larĝo, larĝeco
larĝigi
larĝo
lariko
laringa
laringalo
laringito
laringo
laringologio
laringologo
laringoskopo
larma
larma glando: larma
larme
larmi
larmiga: gaso
larmiga gaso: gaso
larmo
larmoj: larmo, ridi, rivero
larmoj de malĝojo: larmo
laro
larva
larvo
lasciva
lasciveco
lascivo: lasciveco
lasera
laserdisko: codoromo, lumdisko
lasero
lasi: fali, lasi, paco
lasi en paco: paco
lasi fali la manojn: fali
lasi la oficon: lasi
lasta: tiu, vorto
lasta vorto antaŭ tribunalo: vorto
lasta vorto de juĝato: lasta
lastajn: sendi
lastan: fojo, karto
lastan fojon: fojo
lastatempe
laste: kiu
lastfoje
lasu: diri, lasi
lasu al mi diri vorton: diri
lasu min for: lasi
lataĵo
latekso
latenta: energio, latenta
latenta energio: energio
latenta varmo: latenta
latera
laterala
lateralo
latero
lati
Latiano
latimerio
latina
Latina: Ameriko
Latina Ameriko: Ameriko
latinamerika
latinamerikano
Latinameriko
latine
latinida: romanida
Latinida: latinida
Latinida lingvo: latinida
latinigi
latinismo: -ism-
latinisto
Latino
Latio
latiro: arompizo, latiro
latiro odora: latiro
latisimo
latiso
latitudo
latkurteno: ĵaluzio
lato
latreo
latrino
latrono
latuna
latuno
latva
latvia
Latvio
latvo: letono
Latvujo: Latvio, Latvujo
laŭ: mie, akcepti, bontrovo, juĝi, laŭ, maniero, opinio, ordono, scio, skribi, ŝablono
laŭ la ordono: ordono
laŭ la sama ŝablono: ŝablono
laŭ mia opinio: mie, opinio
laŭ mia scio: scio
laŭ modelo: laŭ
laŭ ordono: laŭ
laŭ propra opinio: laŭ
laŭ sia maniero: maniero
laŭ sia vojo: laŭ
laŭ siaj konvinkoj: laŭ
laŭ via bontrovo: bontrovo
laŭbezone
laŭbo
laŭcela
laŭda
laŭdano
laŭdas: ĉiu
laŭdegi
laŭdezire
laŭdi
laŭdinda: -ind-
laŭdo
laŭdoj: avara, glorigi
laŭeble
laŭkontrakta: kontrakto
laŭkontrakta pago: kontrakto
laŭlarĝa: segilo
laŭlarĝa segilo: segilo
laŭlarĝe
laŭlitera
laŭlitera traduko: laŭlitera
laŭlonga
laŭlonge
laŭmezura
laŭnteniso
laŭra: krono, laŭra
laŭra krono: krono, laŭra
laŭracoj
laŭrarbo
laŭreato
laŭro
laŭrofolio
laŭroj
laŭrojn: laŭroj
laŭrokroni
laŭskala
laŭta
laŭta rido: laŭta
laŭte: paroli
laŭtlegi
laŭtparolilo
lava: pulvoro
lava pulvoro: pulvoro
lavabo
lavado
lavango
lavejo
lavendo
lavendoleo
lavi
lavistino
lavmaŝino
lavo: lavado
lavon: bano
lavpulvoro
lavu: -ont-
lavujo: lavabo
lazareto
Lazaro
lazo
lazokapti
lazura: ĉielblua
lazurito
lazuro
lazurŝtono: lazurito, lazurŝtono
lebanona: cedro
lebanona cedro: cedro
leciono
lecionon: leciono
lecitino
leda: zono
leda zono: zono
ledaĵo
ledo: ĉagrino
legacio
legado: materialo
legalizi
legalizo
leganto
legas: -as
legato: legato I, legato II
legato I
legato II
legebla
legejo
legenda
legendo
legendon: teksi
legi: apenaŭ, komenci
legiano
legilo
legio
legis: -is
legisto
legitimacio
legitimado: legitimacio
legitimaĵoj
legitimi
legitimilo
lego: legado
legoĉambro
legolibro
legoma: ĝardeno
legoma ĝardeno: ĝardeno
legomaĵo
legomejo
legomĝardeno
legomisto
legomo
legumenacoj
legumeno
leĝa
leĝaro
leĝdona: potenco
leĝdona potenco: potenco
leĝdonanta: leĝdona, leĝdonanta
leĝdoni
leĝeco
leĝera
leĝigi: legalizi
leĝo: litero, teksti
leĝo tekstas: teksti
leĝoforta
leĝoj: leĝo
leĝoj de naturo: leĝo
leĝon: leĝo, rompi
leĝorompanto
leĝorompinto: leĝorompanto, leĝorompinto
leĝorompo
Lejbnico
Lejpcigo: Lepsiko
lekanto
lekciejo
lekcii
lekcio
leki
leksika
leksiko
leksikografia
leksikografio
leksikografo
leksikologia
leksikologio
leksikologo
leksikona
leksikono: vortaro
lektoro
lektrinki
lemingo
lemniskato
lemno
lemo
lemuro
Leningrado
leninisma
leninismo
leninisto
Lenino: maŭzoleo
Leno
lenso: konkava
lentisko
lento
lentuga
lentugo
leo: leo I
Leo: Leo II
leo I
Leo II
leona: parto
leona parto: parto
Leonardo
leonfaŭko: antirino
leonido
Leonido: Leonido II
Leonido II
leonino
Leono: Leo II
leono: leono I
Leono: Leono II
leono I
Leono II: Leo II
leontodo
leontodono
leonuro
leopardo
Leopoldo
lepidio: kreso
lepidopteroj
lepora
leporaĵo
leporedoj
leporhundo: levrelo, vertrago
leporido
leporino
leporlipo
leporo
Leporo
leporojn: leporo
lepro
leprulejo
leprulo
Lepsiko: Lejpcigo
leptinotarso
lepto
leptono
Lermontov: fare de
lerna: rendimento
lerna rendimento: rendimento
lernado: ripetado
lernanto
lerneja
lernejano: -an-
lernejo: -ej-, elementa, lernejo, supera
lernejon: frekventi
lernema
lerni
lernigi
lernilo
lerno: lernado
lernofako
lernolibro
lerta
lertaĵo
lerteco
lertulo
lesbanino: safismulino
lesbanismo
lesivado
lesivi
lesivo
Lesoto
lestro
letala
letargia
letargio
letera: papero
letera papero: letera, papero
letereto
leterkesto
leterkolombo
letero: cirkulera, gratula, letero, malfermita, -ot-, registrita, rekomendita, responda, urĝa
leteroj: veni
leterojn: tia
leteron: al, respondi, sendi, skribi
leterportisto: poŝtisto
letono
leŭcisko
leŭgo
leŭkemio
leŭkocito
leŭkocitozo
leŭkojo
leŭkomo
leŭkoplasto
leŭkozo
leŭso
leŭtenantgeneralo
leŭtenanto
levado
leveti
levi: levi I, ŝildo
levi ankron: levi I
levi I
levi iun sur la ŝildon: ŝildo
levi la voĉon: levi I
levi velon: levi I
leviero: regstango
leviĝi: ascendi, suno
leviĝi kun la suno: suno
levilo: levumilo
levis: levi I
levistiko
levitacio
levkojo: matiolo
levo: levado, levo II
levo II
levoforto
levponto
levrelo: vertrago, leporhundo
levulozo
levumilo
lezi
lezo