konado
konata: fame, komune
konateco
konatigi
konatiĝi
konato
koncedi
koncedo
koncentra
koncentrado
koncentrejo
koncentri: koncentrigi
koncentrigi: kuncentrigi
koncentriĝi
koncentrita
koncepti
koncepto
koncerna
koncernas: koncerni
koncerne
koncerni
koncerta: halo I
koncerta halo: halo I
koncertanto
koncertejo
koncerti
koncerto
koncerton: doni
koncesii
koncesio
konciliacio
koncilio: ekumena
koncipi: embriigi
koncipo
konciza
koncize
konĉerto
kondamni
kondamnito
kondamno
kondensado
kondensaĵo
kondensatoro
kondensi
kondensiĝi
kondensilo: kondensatoro
kondensita: kondensi
kondensita lakto: kondensi
kondicionalo: us-modo
kondiĉa: reflekso
kondiĉa reflekso: reflekso
kondiĉe
kondiĉi
kondiĉita: reflekso
kondiĉita reflekso: reflekso
kondiĉo: sub
kondiĉoj: peza
kondiĉon: kondiĉo
kondilo
kondimento
kondolenci
kondolenco: kondolo
kondolo
kondomo: penisingo
kondoro
kondotiero
kondrito
kondro
konduka: licenco
konduka licenco: licenco
kondukado
kondukado de operacio: kondukado
kondukanto
kondukemo
konduki
konduki aŭton: konduki
konduki infanon: konduki
konduki kurenton: konduki
kondukilo: bridrimeno
kondukisto: konduktoro
konduklicenco
konduko: kondukado
kondukŝnuro: kondukilo
konduktaĵo: konduktanto, konduktilo, konduktaĵo
konduktanco: kondukemo, kondukteco
konduktanto
kondukteco
kondukti: konduki
konduktilo: konduktanto, konduktilo
konduktoro
konduta
konduti
kondutlibro
konduto: malglorigi, takta
koneksa
konekse
konekso
konekti
konektilingo
konektilo: ŝtopilo
konektingo: konektilingo
konektivo
konekto
konektoskatolo
Konetikuto
konfederacia
konfederacii: konfederi
konfederacio
konfederi
konfekcio
konferenco
konfesejo
konfesi
konfesio
konfeso
konfesprenanto
konfespreni
konfetoj
konfida: atmosfero
konfida atmosfero: atmosfero
konfidatesto
konfidato
konfiddecido
konfidema
konfidenca
konfidence
konfidenci: konfidi
konfidenco
konfidenculino
konfidenculo
konfidi: kalkuli, konfidi
konfidi al iu sian malĝojon: konfidi
konfidis: konfidi
konfido
konfidon: perdi
konfidpostulo
konfiguraĵo
konfiguri
konfiguro: konfiguraĵo
konfirmacii
konfirmacio
konfirmi
konfirmi la supozon: konfirmi
konfirmo
konfiski
konfisko
konfitaĵo: ŝaŭmo
konfitejo
konfiti
konflikti
konflikto
konforma
konforme
konformeco
konformi: respondi
konformigi
konformiĝi
konformismo
konfrontado
konfronti
konfronto: konfrontado
konfucea
konfuceanismo
konfuceano
konfuceismo: konfuceanismo
Konfuceo
konfuzegi
konfuzi
konfuziĝema
konfuziĝi
konfuzita
konfuzo
kongeli
kongelujo
kongesto
konglomeraĵo
konglomerato: konglomeraĵo, konglomerato
konglomeri
konglomeriĝi
Kongo
kongola
Kongolo
kongregacio
kongresa
kongresano
kongresi
kongreso: malfermo, por, temi, universala
kongreson: deklari, okazigi
kongro: marangilo
kongrua
kongrueco
kongrui: respondi
kongruo: kongrueco
koni
koniferarbaro
konifero
koniferoj
koniferoplantoj
koniko
konio
konjako
konjektaĵo
konjekti
konjekto: konjektaĵo
konjugacii: konjugi
konjugacio
konjugi
konjunkcio
konjunktivito
konjunktivo: konjunktivo I, konjunktivo II
konjunktivo I
konjunktivo II
konjunkturo
konkaĵo
konkava
konkava lenso: konkava
konkavaĵo
konkaveco: konkavaĵo, konkaveco
konkeranto
konkeri: almiliti
konkerinto: konkeranto, konkerinto
konkero
konklavo
konkluda
konklude
konkludi
konkludo
konko: valvo
konkoido
konkorda
konkordanco
konkordato
konkordi
konkordo
konkreta
konkretigi
konkubeco
konkubino
konkubo
konkurado
konkuranto
konkurantoj: inter
konkurencanto
konkurenci
konkurenco
konkuri
konkuro: konkurado
konkursa
konkursanto
konkursi
konkurso
kono: konado
konscia
konscia pri sia kulpo: konscia
konscie
konscienca
konscienca laboro: konscienca
konscienco: klasa, pura, riproĉo
konsciencriproĉo
konscii
konscio
konscion: konscio
konsekri
konsekvenca
konsekvence
konsekvenco
konsenta
konsente
konsenti
konsentigi
konsentite
konsento
konsenton: doni
konserva
konservado
konservaj: konserva
konservaj okulvitroj: konserva
konservaĵo
konservatismo
konservativa
konservativismo: konservatismo
konservativulo
konservatorio
konservi: fideleco
konservi fidelecon: fideleco
konservo: konservado
konsiderado
konsiderema
konsideri: tio
konsiderinda
konsidero: konsiderado
konsignacio
konsili
konsiliano
konsiliĝi
konsiliĝo
konsilinde
konsilio
Konsilio: sekureco
Konsilio de sekureco: sekureco
konsilisto
konsilo
konsilojn: sekvi
konsilon: -n II
konsistaĵo
konsistas: konsisti
konsistenco
konsisti
konsistigi: konstitui
konsisto
konsistorio
konskripcio
konskripto
konsola
konsoli
konsoliĝi
konsolo
konsomeo
konsonanco
konsonantaro
konsonanto
konsonantoj: ŝuŝi
konsorcio
konsorcio de Sendependaj Ŝtatoj: konsorcio
konsorcio de Sendependaj Ŝtatoj KSŜ: konsorcio
konspiranto
konspiri
konspiro
konstanta: permanenta
konstantano
konstante
konstanteco
Konstanteno
konstantigilo
konstanto
konstati
konstato
konstelacio: stelfiguro, stelaro
konsterna
konsterni
konsterniĝi
konsterniĝo
konsterno: konsterniĝo
konstipa
konstipi
konstipo: mallakso
konstitua
konstitucia
konstitucio
konstitui
konstrikta
konstrikti
konstrikto
konstriktoro
konstrua
konstruado
konstruaj: materialo
konstruaj materialoj: materialo
konstruaĵo
konstruejo
konstrui: kastelo
konstrui kastelojn en aero: kastelo
konstruisto
konstrukcia
konstrukciaĵo
konstrukcii
konstrukciisto
konstruo: konstruado, konstruaĵo
konsula
konsulejo
konsulo
konsulta
konsulta kuracisto: konsulta
konsultado
konsultanto
konsultejo
konsulti
konsuma: varo
konsuma varo: varo
konsumado
konsumaĵo
konsumanto
konsumi
konsumi monon: konsumi
konsumi tempon: konsumi
konsumiĝi
konsumismo
konsumitaj: konsumi
konsumitaj fortoj: konsumi
konsumo: konsumado
kontaĝa
kontaĝi
kontaĝo
kontakta
kontakte
kontakti
kontaktigi
kontaktilingo
kontaktilo: ŝtopilo
kontaktingo: kontaktilingo
kontakto: sensora
kontaktoro
kontanta
kontantaĵo
kontante
kontanto: kontantaĵo
kontempla
kontemplado
kontempli
kontenero
kontenta: pri
kontenta pri la vivo: pri
kontenteco
kontentiga
kontentigi
kontentigo
kontentigon: ricevi
kontentiĝi
kontesti
kontesto
konti
kontinenta: klimato
kontinenta klimato: klimato
kontinento
kontingenca
kontingenco
kontingento
kontinua: senintermanka, seninterrompa, kontinua, kurento
kontinua frakcio: kontinua
kontinua funkcio: kontinua
kontinua kurento: kontinua, kurento
kontinuaĵo
kontinue
kontinueco
kontisto: librotenisto, librotenanto
konto
kontora
kontoristo
kontoro
kontrabanda
kontrabandaĵo
kontrabandi
kontrabandisto
kontrabando
kontrabaso
kontradanco
kontradmiralo
kontrakta
kontraktanto
kontrakti: paco
kontrakti la pacon: paco
kontrakto
kontrakturo
kontralto
kontramarko
kontrapunkto
kontrasta
kontrasti
kontrastigi
kontrasto: akra
kontraŭ: asekuri, atendo, inokulo, kontraŭ, plaŭdi, protesti, rimedo, vizaĝo
kontraŭ ĉia atendo: atendo
kontraŭ ĉiu tedo ekzistas rimedo: rimedo
kontraŭ mia domo: kontraŭ
kontraŭa: diametre
kontraŭagi
kontraŭago
kontraŭaĵo
kontraŭalizeo
kontraŭalkohola
kontraŭarta
kontraŭataki
kontraŭatako
kontraŭbatale
kontraŭbatali
kontraŭciklono
kontraŭdemokratia
kontraŭdiri: obĵeti
kontraŭdiro: kapitalo
kontraŭdiro inter laboro kaj kapitalo: kapitalo
kontraŭdiroj: klasa
kontraŭe
kontraŭfaŝisma
kontraŭfaŝismo
kontraŭfaŝisto
kontraŭgasa: masko
kontraŭgasa masko: masko
kontraŭhigiena
kontraŭi
kontraŭiĝi
kontraŭimperialisma
kontraŭimperiisma: kontraŭimperialisma
kontraŭkomunisma
kontraŭkomunismo
kontraŭkoncipa
kontraŭleĝa
kontraŭmaterio: antimaterio
kontraŭmilita
kontraŭnatura
kontraŭofensivo
kontraŭparoli
kontraŭparolo
kontraŭpartiklo: antipartiklo
kontraŭpopola
kontraŭreligia
kontraŭrevolucia
kontraŭrevolucio
kontraŭrevoluciulo
kontraŭsanitara
kontraŭstari: kontraŭiĝi, kontraŭi
kontraŭŝtata
kontraŭtetanosa
kontraŭtetanosa serumo: kontraŭtetanosa
kontraŭulo
kontraŭveneno: antidoto
kontraŭvola
kontraŭvole
kontreo: kantrio
kontribuaĵo
kontribucio
kontribui
kontribui sukceson: kontribui
kontribuo: kontribuaĵo
kontrolaj: cifero
kontrolaj ciferoj: cifero
kontroli
kontrolilo
kontroliro
kontrolisto
kontrolo
kontumaca
kontumaco
kontura
konturi
konturiĝi
konturo
kontuzi
kontuzo
konusa
konuso
konuso da sukero: konuso
konustrunko
konvalo: majfloro
konveksa
konveksaĵo
konvekseco: konveksaĵo, konvekseco
konvekso: galbo
konvekta
konvekti
konvekto
konvena
konvencia
konvencio
konveni
konvento
konverĝa
konverĝi
konverĝo
konversacii
konversacio
konvertebla
konverti
konverti al kristanismo: konverti
konverti al vera vojo: konverti
konverti en dolarojn: konverti
konvertilo: konvertoro
konverto
konvertoro
konvikta
konviktaj: konvikta
konviktaj montraĵoj: konvikta
konviktaĵo
konvikti
konvikto
konvinka
konvinki
konvinkiĝi
konvinkiĝo
konvinkis: praktiko
konvinkita
konvinkiteco: konvinkiĝo, konvinkiteco
konvinko
konvinkoj: laŭ
konvojanto
konvoji
konvojo
konvolvulacoj
konvolvulo
konvulsia
konvulsii
konvulsio
konzerno
konzolo
koopera
kooperado
kooperativa
kooperativano
kooperativismo
kooperativo
koopere
kooperi
koopero: kooperado
kooptado
koopti
kooptito
koordinataro
koordinato
koordinatoj: Kartezia
kopeko
Kopenhago
Koperniko
kopia
kopiado
kopii
kopiilo
kopiisto
kopio: notaria
kopirajto
koplo
kopriso
kopro
kopso
kopta
kopto
kopula
kopulacii
kopulaciigi
kopulacio
kopulo
kora: spasmo, valvo, vestiblo
kora spasmo: spasmo
kora valvo: valvo
kora vestiblo: vestiblo
koracio
korako
korala
koralino
koralo
korano
korba: pilko
korba pilko: pilko
korbelo
korbo
korbopilkisto
korbopilko: basketbalo
korda
korda orkestro: korda
kordialo
Kordileroj
kordinstrumento
kordito: kordito II
kordito II
kordo: ŝnuro, kordo, ŝnuro
kordo 1: ŝnuro
kordo 2: ŝnuro
kordoj: kordo
kordono
kordurojo
kore
korea
koreco
koregono
Koreio
korekta
korektado
korektaĵo
korekteco
korekti
korektiĝi
korektisto
korekto: korektado
korekturo
korelacio
korelativa
korelativeco
korelativo
korelverŝado
koreo: koreo I, koreo II
koreo I
koreo II
koreopso
korespondado
korespondaĵo
korespondanto
korespondi
korespondisto
korespondo: korespondado
Koreujo: Koreio, Koreujo
korfavora
korfavoro: mizerikordo
koriandro
korido: toreado
koridoro
korifeo
korimbo
korinklino
korintika
korinto
korizo
korka
korkarbo
korki
korklapo
korko
korkokverko
korktirilo
kormoranedoj
kormorano: hidrokorako
korna
kornedo
kornemuzo: sakfajfilo
korneo
kornetisto
korneto
korni
kornico
korniko
korno: abundo, abundeco
korno de abundo: abundo, abundeco
kornobati
kornohava: kornoporta
kornoj: korno
kornopiki: kornobati
kornoporta
kornusacoj
kornuso
koro: batado, facila, fundo, koro, ridi, sangadi, tiri
koro pulsas: koro
koroda
korodado
korodi
korodimuna
korodo: korodado
koroido
korolario
korolfolio
korolo
koron: penetri, ronĝi
koronaria
koronilo
korono
koronopo
korpa
korpalkorpe
korpeto
korpigi
korpiĝi
korpo: menso, sana, solida
korpogardisto
korpoparto
korporacia
korporaciemo
korporacio
korpremo
korpulenta
korpulenteco
korpusa
korpusa generalo: korpusa
korpuskla
korpusklo
korpuso
korsaĵo
korsaro
korseto
Korsika
Korsiko
korso
korspasmo
korŝira
korta
kortaj: korta
kortaj birdoj: korta
kortega: konsiliano
kortega konsiliano: konsiliano
kortegano
kortego
kortekso
korteto
korteza
korteza literaturo: korteza
kortiko
kortisto
korto
kortumo
kortuŝa
kortuŝeco
kortuŝi
korundo
koruptado
koruptaĵo
korupti: subaĉeti
koruso
korvedoj
korventriklo
korvestiblo
korveto
korvo
Korvo
korvo: korako