-int-
intajlo
integra: ico, integra
integra cirkvito: integra
integrado
integrala: ekvacio, integrala, kalkulo
integrala ekvacio: ekvacio
integrala kalkulo: integrala, kalkulo
integralo
integrebla
integreco
integri
integro: integreco
intelekta
intelektismo
intelekto
intelektulo
inteligenciano
inteligencio
inteligenta
inteligenteco
intenca
intence
intenci
intenco
intendanto
intensa
intenseco
intensigi
intensigo
intensigo de persekutoj: intensigo
intensiĝi
inter: amboso, inter, kapitalo, vando
inter amboso kaj martelo: amboso
inter la fenestro kaj la pordo: inter
intera
interagi
interago
interakto
interalie
interbatali
interbatiĝi
interbatiĝo
intercivitana
intercivitana milito: intercivitana
interdikti
interdikto
interdisputi
interdividi
interelektroda: kapacitanco
interelektroda kapacitanco: kapacitanco
interesa: juĝi, malplej, malpli
interesaj: -j
interesi
interesigi
interesiĝi
interesiĝo
intereso
interesoj: kolizio
intereson: veki
interezo: rentumo
interfaco
interferi
interfero
interferono
interfratiĝo
interhelpo
interjekcio
interkisado
interkisi
interkisoj: interkisado, interkisoj
interkompreniĝi
interkompreno
interkomuniki: interkomunikiĝi
interkomunikiĝi
interkonatiĝa: interkonatiĝi
interkonatiĝa vespero: interkonatiĝi
interkonatiĝi
interkonsenti
interkonsento
interkrampe
interkrampigi
interkrutejo
interligo
Interlingvao
Interlingveo
interlingvistiko
interlingvisto
interlingvo
interlinia
interlinie
intermanĝeto
intermezo
intermiksi
intermita
intermita febro: intermita
intermita laboro: intermita
intermita pulso: intermita
intermiti
intermitigi
intermito
intermontejo
intermonto: intermontejo
interna
Interna: Azio
interna: motoro, politiko, rimo
Interna Azio: Azio
interna politiko: politiko
interna rimo: rimo
internacia: tensio
internacia solidareco de laboruloj: internacia
internacia tensio: tensio
internaciismo: internacionalismo
internacio: internacionalo, internacio
internacionalismo
internacionalo
internaj: ministro
interne
internigi
interniĝi
interno
internulejo
interparolanto
interparoli
interparolo
interpelacii
interpelacio
interpolado
interpoli
interpolo: interpolado
interpretanto
interpreti
interpretilo
interpretisto: interpretanto, interpretisto
interpreto
interpunkcio
interregno
interreta
interreto
Interreto
interrilata: oficiro
interrilata oficiro: oficiro
interrilati
interrilato
interrimi
interrompi
interrompo
interspaco
interstico
interŝanĝe
interŝanĝi: rigardo
interŝanĝi multsignifajn rigardojn: rigardo
interŝanĝo
interŝanĝvaloro
interŝtata
interŝtupo
intertavolo
intertempa
intertempe
intertempo
intertraktado
intertrakti
intertrakto: intertraktado
interuptoro
intervalo
intervenco
interveni
interveninto
interveno: intervenco
intervidiĝo
intervjui
intervjuisto
intervjuo
intesta: kataro, obstrukco
intesta kataro: kataro
intesta obstrukco: obstrukco
intestaro
intesto
intestobruo: borborigmo
intima
intima rondo: intima
intime
intimeco
intonacio
intra-
intransitiva
intrareto
intrigema
intrigi
intrigo: maĥinacioj
intrigoj: reto
intrigon: solvi, teksi
intrigulo
introspekta
introspekto
intuicia
intuicie
intuicii
intuicio: intuo
intuo
inulino
inulo
inundi: superakvi
inundo: superakvego
invadanto
invadi
invadinto: invadanto, invadinto
invado
invalideco
invalido
invarianto
inventaĵo
inventarado
inventari
inventaro
inventema
inventi
inventinto
inventisto: inventinto, inventisto
inversa: proporcio
inversa proporcio: proporcio
inversen
inversigi
inversigilo
inversii: inverti
inversio
inverso
inverti
investado
investanto
investi
investituro
investo: investado
invita
inviti
invitis: sed
invitito
invitkarto
invito
inviton: akcepti
involukro
io: io ajn, diferenci, egale, kun, pledi, retiri, rilati, stoko I
io ajn
iom: iom ajn, iom
iom ajn
iom da tempo: iom
iom post iom: iom
iomete
iom-post(-)ioma
iompost-)ioma: iom-post(-)ioma
ion: karto, koloro, kontanta, renkonti, rigardi
Ionia: Ionia maro
Ionia maro
ionika
ionio
iono
Iovao
ipekakuano
ipeko: ipekakuano
iperito
ipsilono
iradi: -ad-
irado
iraka
irakano
Irako
irana
iranano
Irano
iras: iri, kien
irebla
iredenta
iredentismo
Irena
iri: al, iri, ne, takto, trans
iri al la kuracisto: iri
iri al la onklo: al
iri en la liton: iri
iri en takto: takto
iri trans la straton: trans
iridacoj
iridio
irido
irigacii
irigaciisto
irigacio
irigi
irilo: paŝstango
iriloj
irisito
iriso
iriti
iriza
irizi
Irkutsko
irlanda
irlandano
Irlando
irmaniero
iro
ironia
ironie
ironii
ironio: sorto
ironio de sorto: sorto
iro-revena: bileto
iro-revena bileto: bileto
iros: kien
Irtiŝo
iru: nu I
iru rapide: nu I
-is
isatiso
isato
iskia
iskia nervo: iskia
iskiatalgio: iskiatiko
iskiatika: iskiatiko
iskiatika neŭralgio: iskiatiko
iskiatiko: iskia
iskio
islama: mahometa
islamano: mahometano, muzulmano, mohamedano
islamo: mahometismo
islanda
islandano
Islando
-ism-
israela
israelano
Israelo
-ist-
Istanbulo
istmo: terkolo, Panama
-it-: -it- I, -it- II
-it- I
-it- II
itala
itala lingvo: itala
Italio
italo
Italujo: Italio, Italujo
iteraciero
iteracinombrilo
iteracio: ingi
iterbio
itinero
itrio
iu: iu ajn, ajn, akompanado, bano, danci, de, diferenci, fali, fido, forturni, konfidi, kontraŭ, pledi, rilati, turni, venĝi
iu ajn: ajn
iufoje
iun: akuzi, defii, promocii, sendi, ŝildo
iusence
-iv-
Ivano: Johano
Ivanovo
-iz-
izatido: isato
izatiso: isatiso
izobaro
izocela
izocela triangulo: izocela
izogloso
izokromata
izola
izolado
izolaĵo
izoleco: izoliteco
izolejo
izoli
izolilo: izolaĵo, izolilo
izolita
izoliteco
izolrubando
izomera
izomorfa
izomorfeco: izomorfio
izomorfio
izomorfismo: izomorfeco, izomorfismo
izopodoj
izotermo
izotopo
izotropa
izotropeco