flabelo
flagelo
flageto
flagi
flago
flagrado
flagreti
flagri
flagrubando
flagstango
flaĝoleto
flako
flakono
flama
flambergo
flamegi
flamema
flamengo
flami
flamigi
flamigilo
flamiĝi
flamingo
flamĵetilo
flamo
flandra
Flandrio
flandro
Flandrujo: Flandrio, Flandrujo
flanelo
flanĝo
flanka
flankaĵo
flanke: flanke de
flanke de
flanke de la fenestro: flanke de
flanke de tio: flanke de
flanken
flanki
flankkurteno
flanklinio: taĉo
flanko
flanko ĉe flanko: flanko
flankvelo
flano
flara
flari
flaro
flarsento: olfakto
flasko
flata
flataĵo
flatema
flati
flati al si: flati
flati sin: flati
flato
flatulo
flaŭno
flaŭro
flava: budito
Flava: Flava Maro, Flava Rivero
Flava Maro
flava motacilo: budito
Flava Rivero
flavaĵo
flavbekulo
flaveta
flaviĝi
flavruĝa: rufa I
flebito
flegado
flegi: prizorgi
flegistino
flegisto
flegma
flegmo
flegmono
flegmulo
flego: flegado
fleksado
fleksebla: malrigida, supla
fleksebleco
flekseblo: fleksebleco
fleksi
fleksia
fleksiĝi
fleksiĝo
fleksio
flekso: fleksado
fleo: fleŭmo
fleso
fleŭmo
flibustro
flikado
flikaĵo: fliko, flikaĵo
fliki: ŝtopi
fliko
flikteno
flinto
flirtado
flirti
flirto: flirtado
flirtulo
flogistono
flogo
floka
floko
flokoj: floko
flokso: flogo
flora: krono
flora krono: krono
florado
florbedo
florbrasiko
florburĝono: butono
florejo
Florenco
floreno
floreto
flori
Florido
floristino
florkrono
florkulturo
floro: femala
floroj: en, freŝa, velki
floroj velkis: velki
florpolvo
florpoto
florujo
florumi
flosanta
flosanta doko: flosanta
flosanta ponto: flosanta
flosi
flosigi
flosileto
flosilo: flosileto
floskulo
floso
flotanta: mino
flotanta mino: mino
floto
flua
fluaĵo
flue: flua
flue paroli france: flua
flueco
fluejo
flueti
flueto
flugado
flugaparato
flugdrako
flugema
flugeti
flugfiŝo
Flugfiŝo
flugfolio
flughaveno
flugi
flugilo
flugilojn: etendi
flugmaŝino
flugo: flugado, blinda
flugpreta
flugradiuso
flui
fluida
fluidaĵo
fluideco
fluidigi
fluidiĝi
fluido: fluidaĵo
flukso
fluktuado
fluktui
fluktuo: fluktuado
fluo
Fluo: Golfa Fluo
fluoreskado
fluoreski
fluoresko: fluoreskado
fluorida: fluorido
fluorida acido: fluorido
fluorido
fluoro
fluorspato
fluso
flustri
flustro
fluti
flutisto
fluto
fo: F, fo
fobio
Fobo
foceno
foino
foira: budo, halo I
foira budo: budo
foira halo: halo I
foiro
foirteatro
foje: foje, foje, foje, foje, foje
foje ŝi ploris: foje, foje
foje ŝi ridis: foje, foje
fojfoje
fojnamaso
fojnejo
fojnfebro
fojni
fojno
fojnon: returni, skui, turni
fojnujo
fojo
fojon: ankoraŭ, fojo
fokedoj
foko
fokstroto
fokusa
fokuso
fola
foldi
foldo: ŝovsulko
folia: pasto
folia pasto: pasto
folianto
foliaro
folieca
foliero: foliolo
folii
foliingo
foliklo
folio
folioj: akanto
foliolo
foliumi
foliumilo: krozilo
folklora
folkloristo
folkloro
Fomalhaŭto
Fomalhoto: Fomalhaŭto, Fomalhoto
fomentado
fomentaĵo
fomenti
fonbruo
fondi
fondinto
fondo
fonduo
fondusa: borso
fondusa borso: borso
fonduso
fonema
fonemo
fonetika: ortografio
fonetika ortografio: ortografio
fonetikisto
fonetiko
fonfarbo
fono
fonografo
fonologia
fonologio
fonometro
fonta: plumo
fonta lingvo: fonta
fonta plumo: plumo
fontaĵo
fontanelo
fontani
fontano
fonti
fontlingvo: fontolingvo
fonto: ĉerpi
fontoj: beni
fontolingvo
fontoplumo: beko
for: lasi
for de tie ĉi: for
for la zorgojn: for
fora
Fora: Oriento
Fora Oriento: Oriento
forbalai
forbruli
forbruligi
forbrulis: kandelo
forcejo
forcepso
forci
fordiboĉi
fordoni: for
fordormi
fordrinki
fore
foresti
foresto
forfali
forfikulo
forflankigi
forflankiĝi
forflori
forflugas: parolo
forflugi
forflugo
forflui
forfluo
forfroti
forgesema
forgesemo
forgesi
forgesiĝi
forgeskelo: ublieto
forgeso
forgesos: ĝis
forgliti
forgluti
forĝado
forĝebla
forĝejo
forĝi
forĝisto
forĝo: forĝado
forĝu: forĝi
forĝu feron dum ĝi estas varmega: forĝi
forigi
foriĝi
forinto
foriri: sceno
foriri de la sceno: sceno
foriro
foriros: kiam
foriru: -u II
forĵetaĵo: forĵetindaĵo
forĵeti
forĵetindaĵo
forka
forkego
forketo
forko
forkonduki
forkonduko
forkuri
forkurinto
forkuris: animo, ĉiuj
forkuro
forlasas: akcepti
forlasi
forlavi
forlogi
forma
formacio
formado
formala
formalaĵo
formaldehido
formalema
formaligi
formalino: formolo
formalismo
formalisto
formanĝi: for
formanĝinta: -int-
formanĝinte: -int-
formati
formato
formeti
formi
formiata: formiato
formiata acido: formiato
formiato
formiĝi
formika
formikedoj
formikejo
formiki
formiko
formio
formisto
formo
formojn: akcepti
formolo
formorekono
formujo
formulado
formularo
formuli
formulo: struktura
forna
fornaĝi
fornego
fornelo: kuirforno, fornelo
forneto
fornikso
forno
Forno
forpasi
forpaso
forpeli
forpermesi
forpermeso
forporti
forpreni
forprenita: disde
forprenita disde sia patrino: disde
forpuŝi
forputri
forrabi
forrazi
forsendi
forskui
forstisto
forsto
forstokulturo
forstreki
forta: voĉo
forta argumento: forta
forta kafo: forta
forta karaktero: forta
forta voĉo: voĉo
forte: venti
forteco
fortepiano
fortigi
fortiĝi
fortika
fortikaĵo
fortike
fortikeco
fortikigi
fortikulo
forto: forteco, mova
fortodona
fortoj: antagonisma, konsumi, naturo, produktema, produktiva, super
fortoj de la naturo: naturo
fortojn: streĉi
fortostreĉo
fortranĉi
fortranĉo: ektomio
Fortrano
fortresa
fortreso: fortikaĵo
fortulo
fortuna
fortunas: fortuni
fortuni
fortuno
fortunulo
forturni
forturni sin de iu: forturni
forumo
foruzi
forveturante: konfidi
forveturante la gepatroj konfidis la infanon al la vartistino: konfidi
forveturi
forviŝi
forviŝiĝi
fosado
fosaĵo: foskavo
fosfa: fosfato
fosfa acido: fosfato
fosfata: fosforacido
fosfata acido: fosforacido
fosfato
fosfeno
fosfita: fosfito
fosfita acido: fosfito
fosfito
fosfo
fosfora
fosforacido
fosforeska
fosforeski
fosforesko
fosforo: fosfo
fosgeno
fosi: tero
fosi teron: tero
fosilia
fosilio
fosilo
foskavo
fosmaŝino: ekskavatoro
fosto: lanterna
fotado: momenta
fotejo
fotelo: apogseĝo, brakseĝo
foti
fotilo
fotisto
foto
fotografa: aparato
fotografaĵo: foto
fotografarto
fotografi: foti
fotografilo: fotilo
fotografio
fotografisto: fotisto
fotoĥemio
fotokemio: fotoĥemio, fotokemio
fotokopiilo
fotokopio
fotometrio
fotometro
foton: munti
fotono
fotosfero
fotosintezo
fototerapio
fototipio
fototropismo
foveo
fragbedo
frageto
fragila: fraĝila
fragileco
fragmenta
fragmentiĝo
fragmento
fragmito
frago
fragujo
fraĝila
fraji
frajo
frajtado
frajtaĵo
frajti
frajto
frakasa
frakasi
frakaso
frakcia: nombro
frakcia nombro: nombro
frakcio: decimala, kontinua, reduktebla
frako
frakseno
fraksinelo
frakturo: aperta
framasona
framasona loĝio: framasona
framasonismo
framasono
frambarbusto
frambo
frambujo: frambarbusto
frameo
framo
franca: franko I
franca franko: franko I
france: flua
francino
Francio: Francio I
francio: francio II
Francio I
francio II
franciskano
francisko: francisko I
Francisko: Francisko II
francisko I
Francisko II
franciumo
franclingvano
franco
Francujo: Francio I, Francujo, -uj-
frandaĵo
frandema
frandemulo
frandi
frandi bombonojn: frandi
frangolo
franĝi
franĝipano
franĝo
Frankfurto
Frankfurto ĉe Majno: Frankfurto
Frankfurto ĉe Odro: Frankfurto
franko: franko I, franko II, franko I
franko I
franko II
frankolino
frapado
frapi: al
frapi al la pordo: al
frapinstrumento: perkutinstrumento
frapis: kvazaŭ
frapo
frapo ĉe la pordo: frapo
frata
frateco
fraterkulo
fratiĝi
fratino
fratmurda
frato: de, diferenca
fratoj: krom
fraton: nek
fratrio
fraŭda
fraŭdi
fraŭdo
fraŭdulo
fraŭla
fraŭlino
fraŭlo
frazaro: frazlibro
frazeologia
frazeologio
frazisto
frazlibro
frazo
frazon: komenci
Frederiko
fregato
frekvenca
frekvenca modulado: frekvenca
frekvenco: basa
frekvencoj: gamo
frekventi
frekventi lernejon: frekventi
frekventulo
fremda: inserto, lingvo
fremda inserto: inserto
fremda lingvo: lingvo
fremdaj: fremda
fremdaj lingvoj: fremda
fremdan: ŝovi
fremdlando
fremdulo: kvazaŭ
fremdvorto
freneza: fola
frenezaĵo
frenezigi
freneziĝi
frenezo
frenezulejo
frenezulo
frenezumi
frenologio
frenologo
fresko
freŝa: pano
freŝa pano: freŝa, pano
freŝa vento: freŝa
freŝaj: freŝa
freŝaj floroj: freŝa
freŝaj novaĵoj: freŝa
freŝdata
freŝdata ĵurnalo: freŝdata
freŝeco
freti
freto
freŭdismo
Freŭdo
frezado
frezi
frezilo
frezisto
frezmaŝino
frida: pregi
frida pregado: pregi
fridegujo
fridiga
fridigi
fridigilo
frido
fridujo: malvarmigujo
frigida
frigideco
frikando
frikasaĵo
frikasi
frikativo
fringedoj
fringelo: tareno
fringo
fripona
friponaĵo
friponi
fripono
friponon: malglori
friska
friso
fritado
fritaĵo
friti
fritiĝi
fritilario
fritilo
fritoj
frivola
frivolaĵoj
frivoleco
frizejo
frizi
frizilo
frizisto
frizo
frizpaperoj
frizpinglo
frogo
froko
fromaĝa
fromaĝejo
fromaĝisto
fromaĝo
frondaro
frondo
Frondo: Frondo II
Frondo II
fronta: antaŭa, paĝo
fronta paĝo: paĝo
fronte: antaŭe, fronte al
fronte al
frontispico
frontmasto
fronto
frontona: frontono
frontona domo: frontono
frontono
frontvelo: antaŭvelo
frosta
frostas: frosti
frostas al mi en la piedoj: frosti
frostema
frosti
frostigi
frostigilo: fridegujo
frostiĝi
frostiĝintaj: frostiĝi
frostiĝintaj fingroj: frostiĝi
frostiĝis: frostiĝi
frosto: gelo, piki
frosto pikas vizaĝon: piki
frostofako
frostotremi
frostpunkto
frostujo
frotado
frotgumo
froti
frotilo
frotisto
froto
frua
frue
frugilego
frukta: amelaĵo, ĝardeno
frukta amelaĵo: amelaĵo
frukta ĝardeno: ĝardeno
fruktarbo
frukti
frukto: sukplena
frukto de laboro: frukto
fruktodona
fruktofolio
fruktoj: malmulte, seka
fruktojn: rikolti
fruktokarno
fruktokulturo
fruktoporta
fruktoriĉa
fruktozo: levulozo
fruktuzo
frumatene
frumatura
frunta
fruntalo
frunto
fruntosto: fruntalo
frustracio
frustro: frustracio
ftiza
ftizo
ftizulo
fu: uf
Fuegio
fuelo
fugo
fuĝanto
fuĝi: eskapi
fuĝo
fuko
fuksino
fuksio
fulado
fulardo
fulgi
fulgo: nigra
fulguracio
fuli
fuligolo
fuligulo: fuligolo, fuligulo, tufanaso
fuliko
fulisto
fulma
fulmaro
fulmeti
fulmi
fulminata: fulminato
fulminata acido: fulminato
fulminato
fulmo: rapida
fulmobrilo
fulmofermilo: zipo
fulmokotono
fulmorapida
fulmoŝirmilo
fulmotondro
fuma: ekrano
fuma ekrano: ekrano
fumado: malpermesita
fumado malpermesita: malpermesita
fumaĵo
fumanto
fumariacoj
fumario
fumarolo
fumejo
fumekrano
fumi: lici, pipo, tabako
fumi pipon: pipo
fumi tabakon: tabako
fumigacio
fumilo
fumita: haringo
fumita haringo: haringo
fumkvarco
fumo
fumtubisto
fumtubo
funda
fundamenta: bolto, kapitalo
fundamenta bolto: bolto
fundamenta kapitalo: kapitalo
fundamenteco
fundamenti
fundamento: ripozi
funde
fundo
fundon: fundo
fundon supren: fundo
funebra: ĉaro, procesio
funebra ĉaro: ĉaro
funebra procesio: procesio
funebri
funebristino
funebro
funeli
funelo
fungejo
fungo
funiklo
funkcia
funkciado
funkcii
funkciigi
funkciigo
funkciisto
funkciivo
funkcio: kontinua, lineara
funkciulo: funkciisto, funkciulo
funto: sterlinga
fuorto
furaĝado
furaĝi
furaĝisto
furaĝo
furalo
furgono
furiero
furio
furioza: violenta
furiozeco
furiozi
furiozigi
furioziĝi
furiozo: furiozeco
furnituro
furo
furorfilmo
furori
furorkanto: ŝlagro
furoro
furunko
furzi
furzulo
fusili
fusilisto: fuziliero
fusilo
fusteno
fusto
fuŝaĵo
fuŝe
fuŝi
fuŝisto
fuŝkontakto
fuŝmastruma
fuŝmastrumo
fuŝprononco
fuŝulo: fuŝisto, fuŝulo
futbala
futbalisto
futbalo: piedpilko
futo
futurismo
futuristo
futuro: tempo
fuzelaĝo: hulo
fuzelo
fuzeo
fuzi
fuziliero
fuzio