E
-e: -e II
e: E, e I
e I: E, e I
-e II
ebena
ebenaĵo
ebenigi
ebeno: oskula
-ebl-
ebla
eble: baldaŭ, kiel, plej
ebligi
ebloj: spektro
ebolo
ebonito
ebono
ebria
ebrieco
ebrieta
ebriiga
ebriigi
ebriiĝi
ebrio: ebrieco
ebriulo
ebulo: ebolo
ebura
Ebur-Bordo
Eburio: Ebur-Bordo, Eburio
eburo: elefantosto
-ec-
ec: -esk-
eca
eco: karaktera
: degni, , respondi, serioza, tufo
eĉ li tion ne scias:
-ed-
edelvejso
edema
edemo
edeno
edifa
edifi
edifo
edikto
Edinburgo
editoro
edro
Eduardo
eduka
edukado
edukato
eduki
eduki infanojn: eduki
edukisto
edukita
edukiteco
eduko: edukado
edzeco
edzigi: -ig-
edziĝa: peto
edziĝa peto: peto
edziĝfesto: nupto
edziĝi: -iĝ-
edziĝo: civila
edziĝon: rompi
edziniĝa: tualeto
edziniĝa tualeto: tualeto
edziniĝi
edziniĝo
edzino: fidela, prezenti
edzo
efedro
efekta
efekti
efektiva: konsiliano
efektive
efektiveco
efektivigebla
efektivigi
efektivigo
efektiviĝi
efekto
efelidoj
efemera
efemeredoj
efemeridoj
efemero
efemeroformaj
eferveska
eferveski
efervesko
efika
efikeco
efiki
efiko: utila
efloreski
efloresko
efluvo
efrito: ifrito
-eg-
ega
egala
egalaĵo
egalangula
egalas: alteco
egale
egale al io: egale
egaleco: egalaĵo, egaleco
egali
egaligi
egaligi rekordon: egaligi
egallatera
egalmezura
egalmezure
egalpeza
egalrajta
egalrajteco
egalulo
egalvalora
egalvenko
Egea: Egea maro
Egea maro
egido
egipta
Egiptio
egipto
egiptologio
egiptologo
Egiptujo: Egiptio, Egiptujo, plago
eglanterio
eglefino
egoismo
egoisto
egoo
egopodio
egreto
eĝo
eĥi
eĥidno
eĥino
eĥo
eĥolokalizilo
eĥosondilo
-ej-
ejakulo
Ejfela: Ejfelo
Ejfela turo: Ejfelo
Ejfelo
ejnstejnio
Ejnstejno
Ejnŝtejno: Ejnstejno
ejo
ek-
ekarto
ekarto de kompaso: ekarto
ekbalio
ekde
ekde mateno mem: ekde
ekdormi
ekflami
ekidno: eĥidno
ekimozo
ekino: eĥino
ekinodermoj
ekio
ekipado
ekipaĵo
ekipi
ekipo: ekipado
ekiri
ekkanti
ekkoni
ekkono
ekkonu: ekkoni
ekkonu vin mem: ekkoni
ekkria: signo
ekkria signo: signo
ekkrii
ekkrio
eklampsio
eklektika
eklektikeco
eklektikismo: eklektikeco, eklektikismo
eklektikulo
ekleziano
eklezio
ekleziulo
eklipsi
eklipso: totala
ekliptiko
eklogo: bukoliko
ekloĝi
eklukti: korpalkorpe
eklukti korpalkorpe: korpalkorpe
eko-
ekologia
ekologio
ekologo
ekonomia: recesio, bazo, nivelo, tereno
ekonomia bazo: bazo
ekonomiema
ekonomiisto
ekonomikisto
ekonomiko
ekonomio: politika
ekonomo
ekpaniki
ekprocesi
ekrani: ekranumi
ekrano: skreno, ekrano
ekranumi
ekridi
eks-
eksa-
eksa: ekza-
eksalti: ek-
ekscelenco
ekscentra: ekscentrika
ekscentreco: ekscentrikeco
ekscentrika
ekscentrikeco
ekscentrikulo
ekscentrulo: ekscentrikulo
ekscepcio
ekscesa
ekscesi
eksceso
ekscii
ekscio: ekkono
ekscita
ekscitebla
eksciti: apetito, eksciti
eksciti admiron: eksciti
eksciti apetiton: apetito, eksciti
eksciti ofendiĝemon: eksciti
eksciti ribelon: eksciti
ekscitiĝi
ekscitilo
ekscitmaŝino
ekscito
ekscizi
ekscizo
eksĉampiono: eks-
eksedziĝi
eksedziĝo: divorco
eksidi: ek-
eksigi
eksiĝi: abdiki
ekskavatoro
eksklamacia
eksklamacia signo: eksklamacia
eksklamacio
ekskludi
ekskluziva
ekskluziva rajto: ekskluziva
ekskluzive
ekskluzive de la ĉeestantoj: ekskluzive
ekskluzive la ĉeestantojn: ekskluzive
ekskluziveco
ekskluzivi: ekskludi
ekskolonelo: eks-
ekskomuniki
ekskomuniko
ekskoriaciaĵo
ekskoriacii
ekskoriaĵo: ekskoriaciaĵo
ekskorii: ekskoriacii
ekskrecia
ekskrecii: ekskreti
ekskrecio
ekskremento
ekskreti
ekskursanto
ekskursi
ekskurso
ekskuzi
ekskuzo
ekslibriso
eksministro: eks-
eksmoda
ekspansia
ekspansii
ekspansiismo
ekspansio
ekspedanto
ekspedejo
ekspedi
ekspedicio
ekspedisto
ekspedo
ekspekti
eksperimenta
eksperimentado
eksperimenti
eksperimento: mensa, riska
ekspertizi
ekspertizisto
ekspertizo
eksperto
eksplicita
eksplicite
eksplika
ekspliki
ekspliko
eksploda
eksplodaĵo
eksplodema
eksplodi
eksplodigi
eksplodigilo
eksplodis: eksplodi
eksplodmotoro
eksplodo
ekspluatado
ekspluatanto
ekspluatato
ekspluati
ekspluatisto: ekspluatanto, ekspluatisto
ekspluato: ekspluatado
eksponado
eksponaĵo
eksponanto
eksponejo
eksponencialo
eksponento
eksponi: ekspozicii, eksponi
eksponi la motivojn: eksponi
eksponi varojn: eksponi
ekspono: eksponado
eksporta
eksportado
eksportaĵo
eksporti
eksportisto
eksporto: eksportado
ekspozi
ekspozicia: tereno
ekspozicia tereno: tereno
ekspoziciaĵo
ekspozicianto
ekspozicii: ekspozi
ekspozicio
ekspresa
ekspresa telegramo: ekspresa
ekspresionisma
ekspresionismano: ekspresionisto
ekspresionismo
ekspresionisto
ekspreso
eksproprietigi
ekstaza
ekstazi
ekstaziĝi
ekstazo
ekstemporalo
ekster: danĝero, ekster
ekster danĝero: danĝero
ekster dubo: ekster
ekster la urbo: ekster
ekstera: cirkelo, politiko
ekstera cirkelo: cirkelo
ekstera politiko: politiko
eksteraj: ministro
eksteraĵo: ekstero, eksteraĵo
ekstercentra
eksterdanĝera: sendanĝera
eksterdoma
eksterduba
ekstere
eksteredzeca
eksteretata
eksterkonkursa
eksterlanda
eksterlande
eksterlando
eksterlandon: rifuĝi
eksterleĝa
eksterma
ekstermado
ekstermi
ekstermo: ekstermado
eksternatura
eksternorma
ekstero: juĝi
eksterordinara
eksterpartia
eksterplana
eksterpoli
eksterteritoria
eksterteritorieco
eksterulo
eksterurba
ekstervica
ekstervola
ekstra: plano, telegramo
ekstra plano: plano
ekstra telegramo: telegramo
ekstrakti
ekstrakto
ekstrapolado
ekstrapoli: eksterpoli
ekstrapolo: ekstrapolado
ekstravaganca
ekstravaganci
ekstravaganco
ekstrema
Ekstrema: Oriento
Ekstrema Oriento: Oriento
ekstremaĵo
ekstremaĵoj: ekstremaĵo
ekstreme
ekstremismo
ekstremisto
ekstremo: ekstremaĵo
Ekstremoriento
ektomio
ektranci
ektremi
ekumena
ekumena koncilio: ekumena
ekumenismo
ekumeno
ekvaciaro
ekvaciigi
ekvacio: kuba, kvadrata, membro, vektora
Ekvadoro
ekvatora
ekvatorialo
ekvatoro
ekvidis: tero
ekvigliĝi
ekvilibra
ekvilibri
ekvilibrigi
ekvilibristo
ekvilibro: stabila
ekvilibron: ekvilibro
ekvilo: sablofiŝo
ekvinokso: tagnoktegaleco, ekvinokso
ekvipolenta
ekviseto
ekvivalenta
ekvivalenteco
ekvivalento
ekvizeto: ekviseto
ekvoj
ekza-
ekzakta
ekzakta difino: ekzakta
ekzaktaj: ekzakta, scienco
ekzaktaj sciencoj: ekzakta, scienco
ekzakte
ekzakteco
ekzakto: ekzakteco
ekzalti
ekzaltiĝi
ekzaltiĝo
ekzaltita
ekzamena
ekzamenanto
ekzamenato
ekzameni
ekzameniĝi
ekzameno: malprosperi, sukcesi
ekzamenon: ekzameno
ekzantema: ekzantemo
ekzantema tifo: ekzantemo
ekzantemo
ekzarĥo
ekzarko: ekzarĥo, ekzarko
ekzegezo
ekzekucii: ekzekvi
ekzekucio
ekzekuta: ŝtipo
ekzekuta ŝtipo: ŝtipo
ekzekuti
ekzekutisto
ekzekutiva: komitato, potenco
ekzekutiva komitato: ekzekutiva, komitato
ekzekutiva potenco: potenco
ekzekutivo
ekzekuto
ekzekvaturo
ekzekvi
ekzema
ekzemo
ekzemple
ekzemplero
ekzempli
ekzemplo: infekta, nesuperita
ekzemploj: tamen
ekzemplon: ekzemplo
ekzercaro
ekzercejo
ekzerci
ekzerciĝi
ekzercilo
ekzerco
ekzergo
ekzilejo
ekzili
ekzilito
ekzilo: relegacio
ekzistadismo: ekzistencialismo
ekzistado
ekzistadon: ekzistado
ekzistaĵo
ekzistas: rimedo
ekzistencialismo
ekzistencialisto
ekzisti
ekzistigi
ekzisto: ekzistado
ekzistoformoj: tempo
ekzistorajto
ekzoftalmio
ekzogamia
ekzogamio
ekzogena
ekzorcaĵo: ekzorcizaĵo
ekzorci: ekzorcizi
ekzorcisto: ekzorcizisto
ekzorcizaĵo
ekzorcizi
ekzorcizisto
ekzorcizo
ekzorco: ekzorcizo
ekzota: ekzotika
ekzotaĵo: ekzotikaĵo
ekzotec)o: ekzotik(ec)o
ekzotera
ekzoterma
ekzoterma reakcio: ekzoterma
ekzotik(ec)o
ekzotika
ekzotikaĵo
el: ĉerpi, el, escepto, girlando, sekvi, tiri, trans, unu
el tio sekvas: sekvi
el trans la montoj: trans
elaĉeti
elaĉeto
elakviĝi
elalmozi
elano
elartikigi
elartikiĝo
elasta: malrigida, supla
elastano
elasteco
elateno
elatino: elateno, elatino
elbabili
elbalai
elbareligi
elbati
Elbo
elbordiĝi
Elbruso
elbusiĝi
elcento
elĉenigi
elĉerpebla
elĉerpi
elĉerpiĝi
elĉizi
eldiri
eldiro
eldonejo
eldoni
eldonisto: editoro
eldonkvanto
eldono
eldonrajto
eldorado
ele
eleagno: oleastro
elefanta
elefantedoj
elefantiazo
elefantido
elefantino
elefanto
elefantosto
eleganta
eleganteco
elegia
elegio
elekrostatika: induko
elekrostatika induko: induko
elekta: kampanjo, komisiono, reĝimo
elekta kampanjo: kampanjo
elekta komisiono: komisiono
elekta reĝimo: reĝimo
elektado
elektanto
elektejo
elektema
elekti
elektito
elekto
elektorajto
elektra: butono, centralo, efluvo, energio, fornelo, ĵaro, lampo, lumo, melkilo, motoro, reto, rompilo, stacio, ŝnuro, torĉo, trakcio
elektra centralo: centralo
elektra efluvo: efluvo
elektra energio: energio
elektra fornelo электрическая плита: fornelo
elektra ĵaro: ĵaro
elektra lampo: lampo
elektra lumo: lumo
elektra melkilo: melkilo
elektra motoro: motoro
elektra reto: reto
elektra rompilo: rompilo
elektra stacio: stacio
elektra ŝnuro: ŝnuro
elektra torĉo: torĉo
elektra trakcio: trakcio
elektrejo: elektrostacio
elektri: elektrizi
elektrifikado
elektrifiki
elektrifiko: elektrifikado
elektristo
elektrizi: -iz-
elektrizo
elektro: negativa, statika
elektroborilo
elektrocentralo
elektrodinamika
elektrodinamiko
elektrodinamometro
elektrodo
elektroenergio
elektroforo
elektroĥemia
elektroĥemio
elektrokemio: elektroĥemio, elektrokemio
elektrolito
elektroliza
elektrolizi
elektrolizo
elektrolokomotivo
elektromagneta: kampo
elektromagneta kampo: kampo
elektromagnetaj: ondo
elektromagnetaj ondoj: ondo
elektromagnetismo
elektromagneto
elektrometro
elektromotoro
elektromova
elektromuntisto
elektrona: ŝelo
elektrona ŝelo: ŝelo
elektronika
elektronikisto
elektroniko
elektrono
elektroskopo
elektrosonorilo
elektrostacio
elektrostatika
elektrostatiko
elektroteĥnika
elektroteĥnikisto
elektroteĥniko
elektrotekniko: elektroteĥniko, elektrotekniko
elektrotensio
elektroterapio
elektrotipo
elektrotrajno
elektroveldado
elektroveldisto
elektu:
elementa: partiklo
elementa lernejo: elementa
elementa partiklo: partiklo
elemento
elen
elevatoro
elfali
elfalo
elfari
elflugi
elflugo
elflui
elfluo
elfo
elforĝi
elfosado
elfosi
elgliti
elgrati
elgrimpi
elhaki
elhako
eligi
eligilo
eligo
eliĝi
Elija: Elio, Elija
eliksiro
eliminaĵo
elimini
elimino
elimo
elingigi
Elio
elipsa
elipso
elipsoido
elirejo: eliro, elirejo
eliri: el
eliri el embaraso: el
eliro
elita
elito
elito de la armeo: elito
elito de la socio: elito
elitro
Elizabeta: Elizabeto, Elizabeta
Elizabeto
elizeo
elizio
eljungi
elĵetaĵo
elĵeti
elĵetito: elĵetulo, elĵetito
elĵetulo
elkonduki
elkonduko
elkovi
elkovitaro
elkuri
ellabori
ellasi
ellaso
ellerni
ellerno
ellitiĝi
ellitiĝo
ellogi
ellogo
elmergi: malmergi
elmergiĝi: malmergiĝi, emerĝi
elmeti
elmigrado
elmigrantaro
elmigranto
elmigri: emigri
elmigrinto: elmigranto, elmigrinto
elminigi
elmodiĝi
elmodiĝo
elmontri
elnaĝi
elnodiĝo
elo
elodeo
elokucio
elokventa
elokventeco
elokvento: elokventeco
elokventulo
elpagi
elpago
elpaki
elpako
elparoli
elparolo
elpaŝi
elpaŝo
elpeli
elpelito
elpendaĵo
elpensaĵo
elpensi
elpensis: pulvo
elpensitaj: krom
elpeti
elpiki
elporteblaj: elporti
elporteblaj turmentoj: elporti
elporti
elpoŝigi
elpreni
elproprietigi: eksproprietigi
elproprigi: eksproprietigi
elprovi
elpumpi
elpuŝi
elradikigi
elradikigo
elrampi
elrasti
elreliĝi
elrevigi
elreviĝi: senreviĝi
elreviĝo: senreviĝo
elrigardi
elsalti
elserĉi
elsortimentigi
elspezi
elspezo: spezo
elspiri
elspiro
elstara
elstaraĵo
elstari
elstreki
elstreko
elsuĉi
elŝalti
elŝalto
elŝarĝi
elŝeligi
elŝeliĝi
elŝipigi
elŝipiĝi
elŝiri
elŝovi
elŝoviĝi
elŝraŭbi
elŝuti
eltenebla
eltenema
elteni: ekzameno
elteni ekzamenon: ekzameno
elterigi
eltiraĵo
eltiri
eltrakiĝi
eltranĉaĵo
eltranĉi
eltreni
eltrinki
eltrovaĵo
eltrovi
eltrovinto
eltrovo: eltrovaĵo
elturmenti
elturniĝi
eluzi: trivi
eluzita
eluzo
elvagoniĝi
elvaporiĝi
elverŝi
elveturi
elviŝi
elvoki
-em-