<<< Индексы
Жел. дороги
boĝio
branĉo
disveturejo
drezino
ekspreso
elektrolokomotivo
finstacio
frogo
kargo
kavaliero
komuti
komutilo
komutisto
kondukisto
kupeo
pulmano
rapidtrajno
relforko
relŝanĝilo
reltrabo
restoracio-vagono
salonvagono
semaforo
ŝpalo
ŝpuro
ŝunti
ŝuntisto
ŝunto
tendro
trakcio
trakforko
trako
trakolarĝo
transigilo

Reta Vortaro